Nr. proiectData emiteriiTitluDocumente
925.04.2024Proiecte de hotărâre supuse dezbaterii pentru ședința ordinară din data de 25.04.202481-proiect de hotărâre privind inițierea, la nivelul județului Ialomița, a Planurilor de dezinstituționalizare a centrelor rezidențiale pentru persoanele adulte cu dizabilități, subordonate Direcției generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița;
80-proiect de hotărâre pentru aprobarea Acordului privind implementarea art. 29 din REGULAMENTUL (UE) 2021/1060 în contextul Strategiei Integrate de Dezvoltare Teritorială Sud-Muntenia 2021 – 2027;
79-proiect de hotărâre pentru aprobarea realizării proiectului „Modernizare DJ 213A: Limită județ Călărași – intersecție cu DJ 201 (Mărculești); intersecție cu DN 2A (Bucu) – Scânteia – intersecție cu DN 21, DJ 201: intersecție cu DJ 213A (Mărculești) – intersecție cu DJ 212, DJ212: intersecție cu DJ201 – intersecție cu DN 2A (Țăndărei) ”;
78-proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr.96 din 28.05.2021 pentru aprobarea realizării proiectului „Creșterea eficienței energetice a Școlii Profesionale Speciale „Ion Teodorescu” Slobozia” și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare;
77-proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 193 din 28.09.2022 privind stabilirea componenței Comisiei Județene pentru Protecția Drepturilor Copilului Ialomița;
76-proiect de hotărâre aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați, faza execuție lucrări, pentru proiectul  ”Creșterea eficienței energetice a Școlii Profesionale Speciale ”Ion Teodorescu”  Slobozia” – Cod SMIS 140307;
75-proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 309 din 21.12.2023 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Slobozia;
74-proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2024;
73-proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului și a cofinanțării cheltuielilor legate de proiectul ”Extindere colectare separată a deșeurilor municipale – etapa II”;
72-proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Ialomița cu Școala Gimnazială „Aurel Vlaicu” Fetești – Ialomița în vederea realizării în comun a proiectului Concurs Regional Interdisciplinar (Limba română şi matematică) „Magia numerelor şi a literelor”, ediția a XIV-a - 25 mai 2024;
71-proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 62 din 29.03.2023 privind aprobarea  organigramei și statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița;
70-proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia, pe anul 2024;
69-proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean nr. 313 din 21.12.2023 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Muzeului Național al Agriculturii, instituție publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Județean Ialomița;
68-privind modificarea Anexelor nr. 1 și 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr.250/2021 privind aprobarea ”Programului de transport public județean de persoane, prin curse regulate, în județul Ialomița, pentru perioada 2023-2032 (01.01.2023 – 31.12.2032)” și a modalității de atribuire a gestiunii Serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, în județul Ialomița și a modalității de atribuire a gestiunii Serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, în județul Ialomița , cu modificările ulterioare;
67-proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 306 din 21.12.2023 privind aprobarea organigramei , statului de funcții și funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița, cu modificările și completările ulterioare;
66-proiect de hotărâre privind solicitarea adresată Municipiului Slobozia pentru trecerea unor bunuri imobile, terenuri în suprafață totală de 1183 mp, aflate în domeniul public al acestuia, în domeniul public al Județului Ialomița;
65-proiect de hotărâre privind asocierea Unității Administrativ Teritoriale Județul Ialomița cu Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Stelnica în vederea realizării în comun a proiectului ”Reabilitare zona lansare ambarcațiuni din proximitatea punctului de acostare (ponton) din Comuna Stelnica, județul Ialomița„;
64-proiect de hotărâre pentru aprobare Componentă Integrală a Planului se selecție pentru desemnarea a trei membri în Consiliul de Administrație al Societății Drumuri și Poduri SA;
62-proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 49 din 28.0.32024 privind aprobarea asocierii județului Ialomița cu Inspectoratul Școlar Județean Ialomița în vederea realizării în comun a trei olimpiade naționale și două concursuri naționale școlare;
61-proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general al județului Ialomița, la trimestrul I, anul 2024;
60-proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții ”Reamenajare incinta Muzeul Județean Ialomița”;
59-proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții ”Reamenajare incinta Muzeul Județean Ialomița”;
804/04/2024Proiecte de hotărâre supuse dezbaterii pentru ședința convocată de îndată din data de 04.04.2024
58-proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 28/26.03.2018 privind reglementarea regimului juridic al bunurilor imobile aflate în domeniul public al Județului Ialomița necesare desfășurării activităților din domeniul sănătății;
57-proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 47 din 30.09.1999 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniu public al Județului Ialomița , cu modificările și completările ulterioare;
728.03.2024Proiecte de hotărâre supuse dezbaterii pentru ședința ordinară din data de 28.03.202456-proiect de hotărâre privind trecerea unor bunuri imobile (teren și construcțiile C2, C3, C4 înscrise în Cartea funciară nr. 41074), situate în Municipiul Slobozia, str. Decebal, nr. 3, județul Ialomița, din domeniul public al județului Ialomița în domeniul public al statului;-suplimentare
55-proiect de hotărâre privind reglementarea regimului juridic a unor imobile situate în str. Lacului, nr. 8, municipiul Slobozia, aflate în domeniul public al Județului Ialomița;-suplimentare 
54-proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 20 din 12.02.2024 privind aprobarea cuantumului cotizațiilor și contribuțiilor Județului Ialomița și Consiliului Județean Ialomița la unele organisme interne, pe anul 2024, cu modificările și completările ulterioare;-suplimentare 
53- proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Județul Ialomița prin Consiliul Județean Ialomița și Unitățile Administrativ Teritoriale de pe traseul drumului județean DJ213A prin consiliile locale, în vederea promovării și implementării în comun a proiectului ”Modernizare DJ213A: Limită județ Călărași – intersecție cu DJ201 (Mărculești), intersecție cu DN2A (Bucu) – Scânteia – intersecție cu DN21, DJ201: intersecție cu DJ213A Mărculești) – intersecție cu DJ212; DJ212: intersecție cu DJ201 – intersecție cu DN2A (Țăndărei)”, în cadrul Programului Regional Sud Muntenia 2021-2027;-suplimentare
52-proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Ialomița cu CECCAR Filiala Ialomița în vederea realizării Concursului de cultură și educație financiar-contabilă, ediția a II-a;-suplimentare
51-proiect de hotărâre pentru aprobarea componenței  inițiale a planului de selecție și desemnarea Comisiei de selecție și nominalizarea a membrilor Consiliului de administrație la Societatea Drumuri și Poduri SA;
50-proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Ialomița cu Inspectoratul Școlar Județean Ialomița în vederea realizării în comun a trei olimpiade naționale și două concursuri naționale școlare;
49-proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 332 din 21.12.2023 privind aprobarea bugetului și a grilei de salarizare pentru proiectul ,,Fotbalul unește toți ialomițenii ”anul  V al Asociației Fotbal Club UNIREA 04 pentru sezonul competițional 2023-2024, perioada 01.01.2024 – 30.06.2024;
48-proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia,  pe anul 2024;
47-proiect de hotărâre pentru aprobarea componentei inițiale a planului de selecție și  desemnarea Comisiei de selecție și nominalizare a membrilor Consiliului de administrație la Societatea Drumuri și Poduri SA;
46-proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 44 din 28.02.2023 privind aprobarea asocierii Județului Ialomița cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița în vederea finanțării proiectelor în cadrul implementării Programului Județean de Dezvoltare Locală Ialomița 2023;
40-proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 47 din 24.04.2019 privind acordarea unui stimulent financiar pentru nou-născuți, cu modificările și completările ulterioare;
39-proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitație a unui teren în suprafață de 585,8706 ha cu destinația agricolă – categoria de folosință arabil, proprietatea privată a județului Ialomița, situat în extravilanul comunei Vlădeni;
6.03.2024Proiecte de hotărâre supuse dezbaterii pentru ședința extraordinară din data de .03.202445-proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru decontarea cheltuielilor cu naveta pentru funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița și a Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Ialomița;
44-proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării pentru obiectivul de investiții prin Programul Național de Dezvoltare Locală ”Construirea Blocului Operator din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 907/2016, cu modificările și completările ulterioare;
43-proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați, faza execuție lucrări, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 907/2016, pentru obiectivul de investiții ”Construirea Blocului Operator din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”;
42-proiect de hotărâre privind reglementarea regimului juridic a unui bun mobil ”aparat radiologic portabil”, aflat în proprietatea județului Ialomița;
41-proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2024;
527.02.2024Proiecte de hotărâre supuse dezbaterii pentru ședința extraordinară din data de 27.02.202438- proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 103 din 11.06.2021 privind asocierea Unității Administrativ Teritoriale Județul Ialomița cu unitățile administrativ teritoriale componente ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Utilități Publice pentru Serviciul de alimentare cu apă și canalizare ”ADI PERIURBANĂ SLOBOZIA” în vederea participării la patrimoniul Asociației , în calitate de membru asociat cu drepturi depline, cu modificările și completările ulterioare;
37-proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 20 din 12.02.2024 privind aprobare cuantumului cotizațiilor și contribuțiilor Județului Ialomița și Consiliului Județean Ialomița la unele organisme interne , pe anul 2024;
36-proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr.28/26.03.2018 privind reglementarea regimului juridic al bunurilor imobile aflate în domeniul public al Județului Ialomița necesare desfășurării activităților din domeniul sănătății, cu modificările şi completările ulterioare;
412.02.2024Proiecte de hotărâre supuse dezbaterii pentru ședința ordinară din data de 12.02.202435-proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general și a principalilor indicatori tehnico-economici, faza Proiect Tehnic de Execuție, pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ201: intersecție cu DJ213A (Mărculești) – intersecție cu DJ212; DJ212: intersecție cu DJ201 – intersecție cu DN2A (Țăndărei)”- suplimentare;
34- proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general și a principalilor indicatori tehnico-economici, faza Proiect Tehnic (PT), pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ213A: Limită județ Călărași – intersecție cu DJ201 (Mărculești), intersecție cu DN2A (Bucu) –Scânteia –intersecție cu DN21, DJ 201: intersecție cu DJ 213A (Mărculești)-intersecție cu DJ212; DJ 212: intersecție cu DJ 201-intersecție cu DN 2A (Țăndărei)”- suplimentare;
33-proiect de hotărâre privind asocierea UAT Județul Ialomița cu UAT Municipiul Slobozia în vederea realizării proiectului de interes județean ”Creșterea Eficienței Energetice a Clădirilor Publice din Județul Ialomița” din cadrul Programului Operațional Regional 2021-2027, imobile aflate în domeniul public al Municipiului Slobozia-suplimentare;
32- proiect de hotărâre privind aprobare bugetului de venituri și cheltuieli al SC Drumuri și Poduri SA, pe anul 2024- suplimentare;
29-proiect de hotărâre  privind reglementarea regimului juridic a unor imobile situate in str. Lacului, nr. 8, municipiul Slobozia, aflate în domeniul public al Județului Ialomița;
28-proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizațiilor şi contribuțiilor Județului Ialomița şi Consiliului Județean Ialomița la unele organisme interne, pe anul 2024;
27-proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate din bugetul județului Ialomița pentru activități nonprofit de interes general pentru anul 2024;
25-proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului solicitantului privind finanțarea din fonduri publice alocate din bugetul județului Ialomița a cererilor de finanțare depuse în cadrul programului sportiv de utilitate publică ”Promovarea sportului de performanță, pentru anul 2024/sezonul competițional 2024-2025;
24-proiect de hotărâre privind concesionarea, pe loturi , a 570,9938 ha teren cu destinația agricolă-categoria de folosință arabil-aflat în proprietatea privată a județului Ialomița și situat în extravilanul comunei Vlădeni;
23-proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare a Spitalului Județean de Urgență Slobozia în dosarul nr.940/98/2023;
22-proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 333 din 21.12.2023 privind aprobarea bugetului și a grilei de salarizare pentru proiectul ”Promovarea sportului de performanță la nivel național ” al Asociației Club Sportiv Recolta Gheorghe Doja pentru sezonul competițional 2023-2024, perioada 01.01.2024-30.06.2024;
21-proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2024;
20-proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de restructurare revizuit al Centrului de Îngrijire și Asistență (CIA) Slobozia;
19- proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului împrumutului intern al județului Ialomița pe anul 2024;
18-proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia, pe anul 2024;
17-proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Infrastructură Drumuri și Poduri SA, pe anul 2024;
16-proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC ADI ECOO 2009 Srl, pe anul 2024;
15-proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC URBAN SA, pe anul 2024;
14-proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Ialomița, pentru anul 2024;
10-proiect de hotărâre privind concesionarea unor terenuri în suprafață de 23,9544 ha, terenuri situate pe raza comunei Giurgeni, proprietatea publică a județului Ialomița, pentru construirea de parc/parcuri fotovoltaice;
307-02-2024Proiecte de hotărâre supuse dezbaterii pentru ședința de îndată din data de 07.02.2024


31-proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general și a principalilor indicatori tehnico-economici, actualizați, faza proiect tehnic (PT), pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare pod peste râul Ialomița la Bucu pe DJ 213A”;

30-proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general și a principalilor indicatori tehnico-economici, actualizați , faza proiect tehnic (PT), pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare pod peste râul Ialomița la Țăndărei pe DJ 212”;

26-proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general și a indicatori tehnico-economici, actualizați, faza Proiect Tehnic de Execuție (PTE), pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ213A: Limită județ Călărași – intersecție cu DJ201 (Mărculești), intersecție cu DN2A (Bucu) –Scânteia –intersecția cu DN21”;

229.01.2024Proiecte de hotărâre supuse dezbaterii pentru ședința ordinară din data de 29.01.202413-proiect de hotărâre privind aprobarea repartizarea pe bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale din județ a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 2024 si estimările pentru anii 2025 — 2027;
12-proiect de hotărâre privind aprobarea Notei Conceptuale aferentă obiectivului de investiții ”Scară de acces exterioară -Centru Îngrijire și Asistență Slobozia”;
9-proiect de hotărâre privind aprobare Proiectului Tehnic și a principalilor indicatori tehnico-economici privind obiectivul de investiții ”Lucrări de modernizare/reabilitare drum modernizat din asfalt-strada Unității Comuna Alexeni, acces Aerodrom Alexeni”;
8-proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului aferent anului 2023-referitor la stadiul realizării măsurilor din Planul de Menținere a Calității Aerului pentru indicatorii pulberi în suspensie (PM 10 și PM 2,5), (PM 10 și PM 2,5), benzen (C6H6), dioxid de sulf (SO2), monoxid de carbon (CO), plumb (Pb), arsen (As), cadmiu (Cd), nichel (Ni), dioxid de azot și oxizi de azot (NO2/NOx) în județul Ialomița, pentru perioada 2019-2023”;
7-proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 46/30.03.2021 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Județean Ialomița, cu modificările și completările ulterioare; 
6-proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr. 7 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 323 din 21.12.2023 privind stabilirea taxelor și tarifelor din competența Consiliului Județean Ialomița, pentru anul 2024;
5-proiect de hotărâre privind aprobarea încetării contractului de concesiune nr. 8457 din 2019-T din 17.04.2019;
3-proiect de hotărâre privind stabilirea valorii unitare, lei/kilometru, aferentă sumei forfetare lunare pentru suma forfetară pe zi, care va fi decontării elevilor din județul Ialomița care sunt școlarizați in altă localitate decât cea de domiciliu și nu beneficiază de existența serviciilor de transport public;
110.01.2024Proiecte de hotărâre supuse dezbaterii pentru ședința extraordinară din data de 10.01.20242. proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local rezultat la sfârșitul exercițiului bugetar al  anului 2023
1. proiect de hotărâre privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ special din judeţul Ialomiţa pentru anul şcolar 2024-2025
Nr. proiectData emiteriiTitluDocumente
2421.12.2023Proiecte de hotărâre supuse dezbaterii pentru ședința ordinară din data de 21.12.2023346-proiect de hotărâre privind aprobare rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia, pe anul 2023
345-proiect de hotărâre  privind aprobarea etapizării și continuării finanțării proiectului cu titlul "Extindere colectare separată a deșeurilor municipale" — cod SMIS 157901, în cadrul Programelor Operaționale 2021— 2027/ Program al Administrației Fondului pentru Mediu;
344-proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2023;
343-proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul instituțiilor publice din subordinea Consiliului Județean Ialomița;
342-proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița și al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Ialomița;
341 - proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului pentru proiectul ,, Scrima ialomițeană prezent și viitor, scrimiorii ialomițeni în arena internațională” al Asociației Județene de Scrimă pentru sezonul competițional 2023-2024, perioada 01.01.2024 – 30.06.2024
340 - proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului pentru proiectul ,,Fotbalul județean – baza piramidei, locul unde fotbalul și comunitatea se întâlnesc cel mai direct” al Asociației Județene de Fotbal Ialomița pentru sezonul competițional 2023-2024, perioada 01.01.2024 – 30.06.2024
339 - proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului și a grilei de salarizare pentru proiectul ,,Promovarea sportului de performanță la nivel național” al Asociației Club Sportiv Recolta Gheorghe Doja pentru sezonul competițional 2023-2024, perioada 01.01.2024 – 30.06.2024
338 - proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului și a grilei de salarizare pentru proiectul ,,Fotbalul unește toți ialomițenii” anul  V al Asociației Fotbal Club UNIREA 04 pentru sezonul competițional 2023-2024, perioada 01.01.2024 – 30.06.2024
337 - proiect de hotărâre pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr.247/15.12.2022 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița și al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Ialomița
336 - proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa
335 - proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița
334 - proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului Județean de Urgență Slobozia
333 - proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea continuității serviciului public județean de transport persoane, prin curse regulate, în județul Ialomița, până la data de 30.06.2024
332 - proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Centrului Cultural „Ionel Perlea” Ialomița
331-proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Ialomița
330-proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției Județene de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița;
329-proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției Județene de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița;
328-proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general al județului Ialomița, la trimestrul IV(preliminat), anul 2023;
327-proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei si statului de funcții ale Centrului Cultural "Ionel Perlea" Ialomița, instituție publică de cultură aflați sub autoritatea Consiliului Județean privind aprobarea organigramei si statului de funcții ale Centrului Cultural "Ionel Perlea" Ialomița, instituție publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Județean Ialomița;
326-proiect de hotărâre privind constituirea drepturilor de superficie, uz şi servitute cu titlu gratuit in favoarea Distrigaz Sud Rețele S.R.L. și/sau Engie Romania S.A. asupra terenului in suprafață de 4520 mp aflat in proprietatea publică a Județului Ialomița, situat in Municipiul Urziceni, str. Regiei, nr. 7A, județul Ialomița;
325-proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliul Județean Ialomița nr. 28/26.03.2018 privind reglementarea regimului juridic ai bunurilor imobile proprietatea județului necesare desfășurării activizaților din domeniul  sănătății cu modificările și completările ulterioare;
324-proiect de hotărâre privind trecerea unui bun imobil din domeniul public al județului Ialomița și din administrarea Spitalului Județean de Urgență Slobozia, în domeniul privat al județului Ialomița în vederea desființării;
323-proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Centrului de Asistență Medico-Socială Fierbinți Târg;
322-proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Centrului de Asistență Medico-Socială Fierbinți -Târg;
316-proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Muzeului Județean Ialomița;
315-proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița;
314-proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Muzeului Național al Agriculturii;
313-proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Bibliotecii Județene ”Ștefan Bănulescu” Ialomița;
312-proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Muzeului Județean Ialomița, instituție de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Județean Ialomița;
311-proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița, instituție de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Județean Ialomița;
310-proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Muzeului Național al Agriculturii, instituție de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Județean Ialomița;
309-proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Bibliotecii Județene ”Ștefan Bănulescu” Ialomița, instituție de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Județean Ialomița;
308-proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar și a cuantumului contribuției lunare de întreținere a persoanelor vârstnice îngrijite în Căminul pentru persoane vârstnice ”ing. Vadim Rusu” comuna Balaciu și în Centrul pentru persoane vârstnice Fierbinți-Târg, județul Ialomița, pentru anul 2024; 
307-proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție  (D.A.L.I.) și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare pod peste râul Prahova la Adâncata pe DJ 101B”;
292-proiect de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole, în vederea calculării veniturilor anuale brute obținute din cedarea folosinței bunurilor prin arendare, pe anul 2024;
288-proiect de hotărâre privind stabilirea prețului mediu/tonă de iarbă (masă verde) obținută de pe pajiște, pe anul 2024;
286-proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor și tarifelor din competența Consiliului Județean Ialomița, pentru anul 2024;
2315.12.2023Proiecte de hotărâre supuse dezbaterii pentru ședința de îndată din data de 15.12.2023 organizată în sistem online321-proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr.140/07.07.2022 privind asocierea Unității Administrativ Teritoriale Județul Ialomița cu Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Stelnica în vederea realizării în comun a proiectului ”Realizarea unui punct de acostare pe malul stâng al Brațului Borcea, pe teritoriul administrativ al  UAT Stelnica”, cu modificările ulterioare;
320-proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 18 din 31.01.2023 privind aprobarea cuantumului cotizațiilor şi contribuțiilor Județului Ialomița şi Consiliului Județean Ialomița la unele organisme interne, pe anul 2023, cu modificările și completările ulterioare;
319-proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia,  pe anul 2023;
318-proiect de hotărâre privind validarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean nr. 411 din 05.12.2023 privind aprobarea rectificării bugetului general al Județului Ialomița și aprobarea rectificării bugetului general al Județului Ialomița, pe anul 2023;
317-proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 2 din 10.01.2023 privind aprobarea repartizării pe bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale din județ a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 2023 și estimările pentru anii 2024 – 2026, cu modificările și completările ulterioare;
2229.11.2023Proiecte de hotărâre supuse dezbaterii pentru ședința ordinară din data de 29.11.2023306-proiect de hotărâre privind aprobarea etapizări și continuării finanțării proiectului cu titlul ”Modernizare DJ 306 limită județ Călărași -Albești-Andrășești-Gheorghe Doja- Crunți intersecție cu DJ 102H, DJ 102H intersecție cu DJ 306-Reviga-Cocora-intersecție cu DJ 203E, DJ 2023E intersecție cu DJ 102H- Cocora limită județ Buzău”-cod SMIS 120110, în cadrul Programului Regional Sud Muntenia 2021-2027
305-proiect de hotărâre la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 118/07.08.2020 privind aprobarea realizării proiectului „Creșterea eficienței energetice a Clădirii Administrative din strada Răzoare nr.3” și a cheltuielilor legate de proiect- suplimentare;
304- proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați, faza execuție de lucrări, pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficientei energetice a Clădirii Administrative din strada Răzoare nr. 3” – cod SMIS 140202-suplimentare;
303-proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 139/24.08.2017 privind aprobarea realizării proiectului  ”Reabilitarea monumentului istoric și de arhitectură Conacul Bolomey” Cod SMIS 116932 și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările și completările ulterioare-suplimentare;
302-proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați, faza de execuție lucrări și aplicare a coeficienților de ajustare, pentru realizarea obiectivului de investiții ”Reabilitarea monumentului istoric și de arhitectură Conacul Bolomey” Cod SMIS 116932-suplimentare;
301- proiect de hotărâre  privind aprobarea implementării etapei a 11-a a proiectului cu titlul „Modernizare DJ 306 limită județul Călărași - Albești - Andrășești - Gheorghe Doja — Crunți intersecție cu DJ 102H, DJ 102H intersecție cu DJ 306 Reviga -Cocora intersecție cu DJ 203E, DJ 203E intersecție cu DJ 102H -Cocora limita județ Buzău"— cod SM1S 120110, in cadrul Programului Regional Sud Muntenia 2021-2027-suplimentare;
300-proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2023;
299-proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unor sume pentru susținerea cultelor din  județul Ialomița, pentru anul 2023;
298-proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării repartizării pe bugetele locale ale unităților administrativ - teritoriale din judeţ a unor sume  defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 2023;
297-proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr.96 din 28.05.2021 pentru aprobarea realizării proiectului „Creșterea eficienței energetice a Școlii Profesionale Speciale „Ion Teodorescu” Slobozia” și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare;
296-proiect de hotărâre privind completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 47 din  30.09.1999 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului Ialomița, cu modificările şi completările ulterioare;
295-proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați, faza execuție lucrări,  pentru proiectul „Creșterea eficienței energetice a Școlii Profesionale Speciale „Ion Teodorescu”- Slobozia” Cod SMIS 140307 ;
294-proiect de hotărâre privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirii Complexului de Servicii Sociale Slobozia, Județul Ialomița”, cod SMIS 114575, finanțat prin Programului Operațional Regional 2014-2020;
293-proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice, faza D.A.L.I. și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții : ”Modernizare teren fotbal situat în Slobozia, strada Ion Creangă, nr. 2, județul Ialomița”;
291-proiect de hotărâre privind solicitarea adresată Guvernului României, pentru trecerea bunurilor imobile, Canton 3 Vlădeni km 7 și terenului aferent, aflate în domeniul public al statului și administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare, Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare Ialomița, în domeniul public a Județului Ialomița;
290-proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliul Județean Ialomița nr. 41/21.04.2016 privind organigrama și statului de funcții ale Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Ialomița, cu modificările și completările ulterioare;
289-proiect de hotărâre privind solicitarea de scoatere definitivă a unor suprafețe din fondul forestier, pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării obiectivului ”Modernizare drum județean DJ 201, tronson Orezu (intersecție DJ 201)- Piersica-Bordușelu (ieșire localitate)”;
2117.11.2023Proiecte de hotărâre supuse dezbaterii pentru ședința extraordinară, în sistem on-line, în data de 17.11.2023285-proiect de hotărâre privind aprobare noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul ”Pași spre viitor: 2 case de tip familial și centru de zi pentru consiliere și sprijin pentru copii și părinți”, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020; 
284-proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului împrumutului intern al județului Ialomița, pe anul 2023;
283-proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2023;
282- proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr.105 din 28.12.2005 privind punerea sub regim de ocrotire a unor specii rare de arbori situați în municipiul Slobozia, județul Ialomița;
281-proiect de hotărâre privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor aferente finalizării proiectului cu titlul: ” Reabilitarea monumentului istoric și de arhitectură Conacul Bolomey”,cod SMIS 116932, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020;
280- proiect de hotărâre privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor aferente finalizării proiectului cu titlul ”Creșterea eficienței energetice a clădirii Centrului Cultural Ionel Perlea”, cod SMIS 140248, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020;
279-proiect de hotărâre privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor aferente finalizării proiectului cu titlul ”Creșterea eficienței energetice a Sediului Muzeului Județean Ialomița ” cod SMIS 140247, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020;
278-proiect de hotărâre privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor aferente finalizării proiectului cu titlul: ”Reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”, cod SMIS 126420, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020;
277-proiect de hotărâre privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor aferente finalizării proiectului cu titlul ”Creșterea eficienței energetice a Școlii Profesionale Speciale ”Ion Teodorescu – Slobozia,” cod SMIS 140307, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020;
276-proiect de hotărâre privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor aferente finalizării proiectului cu titlul ”Creșterea eficienței energetice pentru Clădirea Comandamentului – Pavilion A (Centrul Militar Județean Ialomița)”, cod SMIS 140216, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020;
275-proiect de hotărâre privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor aferente finalizării proiectului cu titlul ”Modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primire Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia ”, cod SMIS 119070, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020;
274-proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr.43/16.04.2018 privind aprobarea realizării proiectului investiții ”Modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primire Urgențe Slobozia” – cod SMIS 119070 și a cheltuielilor legate de proiect cu modificările și completările ulterioare;
273-proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați la faza de execuție lucrări , cu aplicarea coeficienților de ajustare și implementarea unor dispoziții de șantier la obiectivul de investiții ”Modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primire Urgențe Slobozia” – cod SMIS 119070;
272-proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr.114 din 07.08.2020 privind aprobarea realizării proiectului Creșterea eficienței energetice a clădirii Centrului Cultural ”Ionel Perlea” și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările și completările ulterioare;
271-proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați, faza execuție de lucrări, pentru obiectivul de investiții ”Creșterea eficienței energetice a Clădirii Centrului Cultural ”Ionel Perlea” , cod SMIS 140218”;
270-proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării cărții funciare nr. 21987 a terenului categoria de folosință arabil, situat pe raza comunei Giurgeni, aparținând domeniului privat al Județului Ialomița; 
269-proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Județului Ialomița din domeniul public al Comunei Albești a terenului în suprafață de 37.872 mp, situat în extravilanul Comunei Albești;
2027.10.2023Proiecte de hotărâre supuse dezbaterii pentru ședința ordinară din data de 27.10.2023268-proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de atribuire a Contractelor de delegare a gestiunii Serviciului public de transport județean prin curse regulate, în aria teritorială de competență a județului Ialomița —4 trasee aferente grupei 10;-suplimentare
267-proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Urban S.A., pe anul 2023-suplimentare
266-proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Drumuri și Poduri S.A., pe anul 2023-suplimentare
265-proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Infrastructură Drumuri şi Poduri S.A., pe anul 2023-suplimentare
264-proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 64 din 29.03.2023 privind aprobarea organigramei i statului de funcții ale Centrului Județean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița, instituție publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Județean Ialomița, cu modificările ulterioare-suplimentare
263-proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 225/19.12.2017 privind aprobarea realizării proiectului „Modernizare DJ 306 limită județul Călărași Albești Andrășești -Gheorghe Doja — Crunți intersecție cu DJ 102H, DJ 102H intersecție cu DJ 306 - Reviga - Cocora- intersecție Cu DJ 203E , DJ 203E intersecție cu DJ 102H — Cocora-limită județ Buzău" — cod SMIS 120110 si a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările si completările ulterioare-suplimentare
262-proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 156 din 28.06.2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice şi a principalilor indicatori tehnico-economici, faza Studiu de Fezabilitate, pen tru proiectul „Centrală termică cu chillere pe terasă în cadrul Spitalului Județean de Urgentă Slobozia", cu modificările ulterioare-suplimentare
261-proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 139/24.08.2017 privind aprobarea realizării proiectului „Reabilitarea monumentului istoric 0 de arhitecturii Conacul Bolomey" a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările și completările ulterioare;-suplimentare
260-proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico economci actualizați, faza de execuție lucrări și aplicare a coeficienților de ajustare, pentru realizarea obiectivului de investiții „Reabilitarea monumentului istoric şi de arhitectur6 Con acul Bolomey" Cod SMIS 116932;-suplimentare
259 - proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitație a unor bunuri aparținând domeniului public al județului Ialomița pentru realizarea obiectivului de investiții „Proiect de amenajare și funcționalizare a aeroportului Alexeni, județul Ialomița”
258 - proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2023
257 - proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 92 din 28.05.2021 privind reglementarea regimului juridic a unor spații din incinta bunului imobil  situat în strada Răzoare nr. 3, municipiul Slobozia, aflat în domeniul public al Județului Ialomița, cu modificările și completările ulterioare
256 - proiect de hotărâre privind asocierea Județului Ialomița cu Instituția Prefectului-Județul Ialomița, Inspectoratul de Poliție al Județului Ialomița și Societatea Națională Crucea Roșie din România – Filiala Ialomița pentru implementarea proiectului „STOP drogurilor la volan !”
255 - proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 192 din 29.08.2023 privind aprobarea  devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici, faza execuție de lucrări,  pentru  proiectul  „Modernizare drum județean DJ 201, Tronson Orezu (intersecție DJ 201B) – Piersica – Bordușelu (ieșire localitate) - Tronson II km 37+816 – km 46+908”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului
254 - proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general  și a indicatori tehnico-economici, actualizați, faza Proiect Tehnic de Execuție (PTE), pentru obiectivul de investiții „Modernizare  DJ213A: Limită județ Călărași – intersecție cu DJ201 (Mărculești), intersecție cu DN2A (Bucu) –Scânteia –intersecția cu DN21”
253 - proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei la hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 108/11.06.2021 privind aprobarea  contractării și garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 100.000 mii lei în vederea realizării unor obiective de investiții de interes județean, cu modificările și completările ulterioare
252 - proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia,  pe anul 2023
250 - proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 4 și anexei nr. 9 din Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 92 din 15.12.2016 privind aprobarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare a unor servicii sociale aflate în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Ialomiţa
249 - proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 18 din 31.01.2023 privind aprobarea cuantumului cotizaţiilor şi contribuţiilor Judeţului Ialomiţa şi Consiliului Judeţean Ialomiţa la unele organisme interne, pe anul 2023, cu modificările ulterioare
248-proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 232 din 25.11.2022 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Muzeului Județean Ialomița, instituție publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Județean Ialomița, cu modificările și completările ulterioare;
247-proiect de hotărâre privind aprobare execuției bugetului general al județului Ialomița, la trimestrul III, anul 2023;
246-proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului împrumutului intern al Județului Ialomița, pe anul 2023;
245-proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr.7937/2019-B din 11.04.2019 încheiat între Județul Ialomița și SC AT FOREST AUTO Srl;
236-proiect de hotărâre privind respingerea prelungirii duratei contractului de concesiune nr. 97  din 17.03.2009;
1910.2023Proiecte de hotărâre supuse dezbaterii pentru ședința extraordinară din data de 13. 10.2023244- proiect de hotărâre privind asumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente Programului pentru școli al României, precum și aprobarea listei produselor ce vor fi distribuite în cadrul Programului pentru școli și stabilirea măsurilor educative aferent pentru perioada 2023-2029 -suplimentare;
243-proiect de hotărâre privind rectificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 194 din 29.08.2023 privind aprobarea devizului general și a principalilor indicatori tehnico-economici, faza Proiect Tehnic de Execuție, pentru obiectivul de investiții ”Modernizare și reabilitare DJ 212 : Limită județ Brăila-Luciu-Mihail Kogălniceanu” - intersecție DN2A, intersecție cu DJ 201 Lăcusteni-Platonești -Movila-Fetești”, precum și a cheltuielilor aferente acestui obiectiv-suplimentare
242-proiect de hotărâre privind stabilirea măsurilor necesare pentru numirea a trei administratori provizorii în Consiliul de administrație al SC Drumuri și Poduri S.A.;
241-proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 94/21.4.2023 privind aprobarea realizării de către Unitatea Administrativ Teritorială Județul Ialomița a proiectului de interes județean „Transformarea bibliotecilor din județul Ialomița în hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale” finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență;
240-proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 116/07.08.2020 privind aprobarea realizării proiectului ”Creșterea eficienței energetice a Sediului Muzeului Județean Ialomița” și a cheltuielilor legate de proiect , cu modificările ulterioare;
239-proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, faza execuție lucrări, și a principalilor indicatori tehnico-economici la obiectivul de investiții ”Creșterea eficienței energetice a Sediului Muzeului Județean Ialomița”, cod SMIS 140247;
238-proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie asupra unui teren proprietate privată a Județului Ialomița în favoarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOO 2009;
237-proiect de hotărâre privind solicitarea adresată Comunei Albești pentru trecerea unui bun imobil, teren în suprafață totală de 37.872 mp, aflat în domeniul public al acesteia, în domeniul public al Județului Ialomița;
235-proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 201 din 29.08.2023 privind acordarea stimulentelor financiare elevilor și cadrelor didactice cu rezultate deosebite în domeniul performanțelor școlare în cadrul programului ”Premii de excelență pentru olimpicii ialomițeni din învățământul preuniversitar de stat, pentru anul școlar 2022-2023”;
234-proiect de hotărâre privind asocierea Județului Ialomița cu Serviciul Județean de Ambulanță Ialomița în vederea realizării obiectivului de investiții ”Sediu administrativ pentru Serviciul Județean de Ambulanță Ialomița”;
233-proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare a Spitalului Județean de Urgență Slobozia în dosarul nr. 1008/98/2023;
1827.09.2023Proiecte de hotărâre supuse dezbaterii pentru ședința ordinară din data de 27.09.2023232-proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 113/16.10.2018 privind aprobarea realizării proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”  și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare ;
231-proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico – economici, faza execuție lucrări, cu aplicarea coeficienților de ajustare, pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia”;
230-proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa  nr.120/15.07.2021 privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Centrului Cultural „Ionel Perlea”, instituție publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Județean Ialomița,  cu modificările și completările ulterioare;
229-proiect de hotărâre privind  constituirea şi recunoașterea drepturilor de superficie, uz şi servitute asupra unui teren proprietate privată a Județului Ialomița în favoarea Unității administrativ - teritoriale Comuna Giurgeni, județul Ialomița;
228-proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 94/21.04.2023 privind aprobarea realizării de către Unitatea Administrativ Teritorială Județul Ialomița a proiectului de interes județean „Transformarea bibliotecilor din județul Ialomița în hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale” finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență;
227-proiect de hotărâre privind aprobarea participării U.A.T. Județul Ialomița la implementarea Programului Județean de investiții intitulat ”Program privind creșterea calității apei în județul Ialomița”;
226-proiect de hotărâre privind organizarea Festivalului concurs de tradiție culturală ialomițeană ”La Casa Tudorii”- ediția a XI-a, 13-15 octombrie 2023;
225-proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița asupra unei părți din bunul imobil ”Centrul de Îngrijire și Asistență Slobozia ” situat în municipiul Slobozia, str. Lacului, nr. 4, proprietatea publică a Județului Ialomița;
224-proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2023;
223-proiect de hotărâre privind avizarea Studiului de oportunitate, Strategiei de contractare, Studiului de Fundamentare si a Documentației de atribuire pentru "delegarea prin concesiune a gestiunii activității de depozitare a deșeurilor reziduale din Județul Ialomița";
222-proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării repartizării pe bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale din județ a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 2023;
221 bis-proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei la hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 108/11.06.2021 privind aprobarea contractării și garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 100.000 mii lei în vederea realizării unor obiective de investiții de interes județean, cu modificările și completările ulterioare;
221-proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 43/16.04.2018 privind aprobarea realizării proiectului ”Modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primire Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”-cod SMIS 119070 și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare;
220-proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați la faza de execuție de lucrări , cu aplicarea coeficienților de ajustare la obiectivul de investiții ”Modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primire Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”-cod SMIS 119070;
219-proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Extindere instalație termică Casa Tradițională Românească”;
218-proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Extindere instalație termică Casa Ialomițeană”;
217-proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr.140/07.07.2022 privind asocierea Unității Administrativ Teritoriale Județul Ialomița cu Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Stelnica in vederea realizării  în comun a proiectului "Realizarea unui punct de acostare pe malul stâng al Brațului Borcea, pe teritoriul administrativ al UAT Stelnica", cu modificările ulterioare;
216-proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 59 din 28.05.2020 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Bibliotecii Județene  Ștefan Bănulescu" Ialomița, instituție publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliu Județean Ialomița, cu modificările și  completările ulterioare;
215-poiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării pentru obiectivul de investiții finanțat prin Programul National de Dezvoltare Localei „Construirea Blocului Operator din cadrul Spitalului Județean de Urgentă Slobozia", cu aplicarea confienților de ajustare, conform 0.U.G. nr. 47/2022, cu modificările și completările ulterioare;
214-proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat 0 a principalilor indicatori tehnico —economici  actualizați, faza execuție lucrări, cu aplicarea coeficienților de ajustare, conform prevederilor Ordonanței de Urgentei a Guvernului nr. 47/2022, cu modificările şi completările ulterioare, pentru obiectivul de investiții „Construirea Blocului Operator din Cadrul Spitalului Județean de Urgentei Slobozia";
213-proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 232 din 25.11.2022 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Muzeului Județean instituție publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Județean Ialomița, cu modificările ulterioare;
212-proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Ialomița in Consiliul de administrație al Centrului Județean de Resurse si Asistență Educațională Ialomița pentru anul școlar 2023 - 2024;
211- proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Ialomița in Consiliul de administrație al Școlii Profesionale Speciale "Ion Teodorescu" Slobozia pentru anul școlar 2023 - 2024;
1729.08.2023Proiecte de hotărâre supuse dezbaterii pentru ședința ordinară din data de 29 .08.2023210-proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici, faza execuție lucrări,  pentru  obiectivul de investiții „Reabilitarea, modernizare și dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”;-suplimentare
209-proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr.113/16.10.2018 de aprobare a realizării proiectului ”Reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia” și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare;-suplimentare
208-proiect de hotărâre privind transmiterea unui tronson de drum județean din DJ 302, situat pe raza Comunei Roșiori, aflat în domeniul public al județului Ialomița și administrarea Consiliului Județean Ialomița, în administrarea Consiliului Local al Comunei Roșiori;-suplimentare
207-proiect de hotărâre privind darea în administrare, pentru o perioadă de 4 ani, a unui drum de acces în suprafață de 9.581 mp, aflat în domeniul privat al județului Ialomița și administrarea Consiliului Județean Ialomița, către Consiliul Local al Comunei Giurgeni;
206-proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr.86 din 29.03.2023 privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici, faza execuție lucrări, pentru proiectul  „Creșterea eficienței energetice pentru Clădirea Comandamentului – Pavilion A (Centrul Militar Județean Ialomița)”, COD SMIS 140216, cu modificările ulterioare;
205-proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 120/07.08.2020 privind aprobarea realizării proiectului „Creșterea eficienței energetice pentru Clădirea Comandamentului – Pavilion A (Centrul Militar Județean Ialomița)” și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare;
204-proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia, pe anul 2023;
203-proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița pe anul 2023;
202-proiect de hotărâre  privind aprobarea devizului general si a indicatorilor tehnico -economici actualizați, faza proiect tehnic de execuție( PTE) pentru obiectivul de investiții DJ 212 ”Modernizare  și reabilitare DJ 212: Limită județ Brăila – Luciu – Mihail Kogălniceanu – intersecție DN 2A, intersecție cu DJ 201 Lăcusteni – Platonești – Movila - Fetești”, precum și a cheltuielilor aferente acestui obiectiv;
201- privind asocierea Unității Administrativ Teritoriale Județul Ialomița cu Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Maia, în vederea realizării și finanțării în comun a sesiunii de comunicări științifice ediția a XIX, ”Retrăiri Istorice în veacul XXI”;
200-proiect de hotărâre privind aprobarea Tema de proiectare aferentă obiectivului de investiții ”Extindere instalație termică Casa Ialomițeană”; 
199-proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții ”Extindere instalație termică Casa Ialomițeană”;
198-proiect de hotărâre privind aprobarea Tema de proiectare aferentă obiectivului de investiții ”Extindere instalație termică Casa Tradițională Românească”;
197-proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții ”Extindere instalație termică Casa Tradițională Românească”;
196-proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare și a Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I.) a principalilor indicatori tehnico-economici  pentru obiectivul de investiții ”Modernizare DJ 201: intersecție DJ 213A (Mărculești) – intersecție cu DJ 212; DJ 212: intersecție cu DJ 201- intersecție cu DN2A (Țăndărei)”;
195-proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 105 din 11.06.2021 privind asocierea Unității Administrativ Teritoriale Județul Ialomița cu unitățile administrativ teritoriale componente ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECOO 2009”, în vederea participării la patrimoniul Asociației, în calitate de membru asociat cu drepturi depline;
194-proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr.92 din 28.05.2021 privind reglementarea regimului juridic a unor spații din incinta bunului imobil  situat în strada Răzoare nr. 3, municipiul Slobozia, aflat în domeniul public al Județului Ialomița, cu modificările și completările ulterioare;
193-proiect de hotărâre privind aprobarea înaintării unei solicitări către Guvernul României pentru transmiterea unor bunuri din domeniul public al statului și din administrarea  Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, în domeniul public al Județului Ialomița;
192-proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița  nr.20 din 31.01.2023 privind înființarea Comitetului pentru accelerarea procesului de dezinstituționalizare și de prevenire a instituționalizării persoanelor adulte cu dizabilități la nivelul județului Ialomița;
191-proiect de hotărâre privind acordarea stimulentelor financiare elevilor și cadrelor didactice cu rezultate deosebite în domeniul performanțelor școlare în cadrul  programului ”Premii de excelență pentru olimpicii ialomițeni din învățământul preuniversitar de stat, pentru anul școlar 2022-2023”;
190-proiect de hotărâre privind aprobarea  devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici, faza execuție de lucrări,  pentru  proiectul  „Modernizare drum județean DJ 201, Tronson Orezu (intersecție DJ 201B) – Piersica – Bordușelu (ieșire localitate) - Tronson II km 37+816 – km 46+908”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului;
189-proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 114 din 07.08.2020 privind aprobarea realizării proiectului „Creșterea eficientei energetice a Clădirii Centrului Cultural Ionel Perlea" si a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările și completările ulterioare;
1611.08.2023Proiecte de hotărâre supuse dezbaterii pentru ședința convocata de indata din data de 11.08.2023189 - proiect de hotărâre privind emiterea acordului în vederea intabulării în cartea funciară nr.34959  a drumului județean DJ 201 aparținând domeniului public al județului Ialomița a unor bunuri imobile (construcții industriale  și edilitare)  aflate în domeniul public al comunei Săveni, județul Ialomița
188 - proiect de hotărâre privind aprobarea  organigramei, statului de funcţii şi  funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa
187 - proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 120/07.08.2020 privind aprobarea realizării proiectului „Creșterea eficienței energetice pentru Clădirea Comandamentului – Pavilion A (Centrul Militar Județean Ialomița)” și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare
186 - proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 86 din 29.03.2023 privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici, faza execuție lucrări, pentru proiectul  „Creșterea eficienței energetice pentru Clădirea Comandamentului – Pavilion A (Centrul Militar Județean Ialomița)”, COD SMIS 140216
185 - proiect de hotărâre privind asocierea UAT Județul Ialomița cu Spitalul Județean de Urgență Slobozia în vederea realizării proiectului: „Digitalizarea activității Spitalului Județean de Urgență Slobozia”  finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență
184 - proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 25 din 31.01.2023 privind  aprobarea priorității I a Județului  Ialomița în cadrul listei de proiecte privind infrastructura rutieră județeană în vederea accesării Programului Operațional Regional Sud Muntenia 2021-2027 a proiectului: „Modernizare DJ213A: Limită judeţ Călărași – intersecţie cu DJ201 (Mărculeşti); intersecţie cu DN2A (Bucu) – Scȃnteia – intersecție cu DN21”
183 -  proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 156 din 28.06.2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a principalilor indicatori tehnico-economici, faza Studiu de Fezabilitate, pentru proiectul „Centrală termică cu chillere pe terasă în cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”
182 - proiect de hotărâre proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 59 din 28.05.2020 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Bibliotecii Județene ”Ștefan Bănulescu” Ialomița, instituție publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Județean Ialomița, cu modificările și completările ulterioare

1520.07.2023Proiecte de hotărâre supuse dezbaterii pentru ședința ordinară din data de 20.07.2023181-proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 113/16.10.2018 privind aprobarea realizării proiectului ”Reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia” și a cheltuielilor legate de proiect , cu modificările ulterioare-suplimentare;
180-proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general estimativ și a indicatorilor tehnico-economici, faza execuție lucrări, pentru obiectivul de investiții ”Reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului din cadrul  Spitalului Județean de Urgență Slobozia”-suplimentare;
179-proiect de hotărâre privind completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 47 din 30.09.1999 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului Ialomița, cu modificările şi completările ulterioare;
178-proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2023;
177-proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării repartizării pe bugetele locale ale unităților administrativ - teritoriale din județ a unor sume  defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 2023;
176-proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico – economici rezultați pentru obiectivul de investiții „Reabilitare pod peste canal de irigații la Movilița pe DJ 302”;
175-proiect de hotărâre privind aprobarea înaintării unei solicitări către Guvernul României pentru transmiterea unor bunuri din domeniul public al statului și din administrarea Agenției Naționale pentru Sport, prin Direcția Județeană de Sport Ialomița, în domeniul public al Județului Ialomița;
174-proiect de hotărâre privind completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 116/27.04.2023 privind stabilirea consumului lunar de carburanți pentru autovehiculele ce deservesc parcul auto al Consiliului Județean Ialomița și al instituțiilor și serviciilor publice de interes județean aflate sub autoritatea sa;
173-proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr.90 din 26.05.2022 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița, cu modificările și completările ulterioare;
171-proiect de hotărâre privind însușirea inventarului bunurilor imobile care alcătuiesc domeniul privat al județului Ialomița;
170- proiect de hotărâre privind asocierea Muzeului Național al Agriculturii Slobozia, cu Municipiul Slobozia și Forumul Agricultorilor și Procesatorilor din România - FAPPR în vederea finanțării în comun a cheltuielilor pentru organizarea evenimentului ”Farmconect România  - Târgul agriculturii românești” – ediția a II-a, 2023; proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general al județului Ialomița, la trimestrul II, anul 2023;
169-proiect de hotărâre privind trecerea unui bun imobil din domeniul public al județului Ialomița și din administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița, în domeniul privat al județului Ialomița în vederea casării și valorificării acestuia;
168-proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița 262 din 15.12.2022 privind  stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul instituțiilor publice din subordinea Consiliului Județean Ialomița, cu modificările ulterioare;
167- proiect de hotărâre aprobarea execuției bugetului general al județului Ialomița, la trimestrul II, anul 2023;
166-proiect de hotărâre privind stabilirea componenței nominale a Comisiei Județene de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Ialomița și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al acestei comisii;
165-proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor  identificate la nivelul  județului Ialomița;
164-proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 52/28.02.2023 privind aprobarea  devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici, faza Proiect Tehnic de Execuție,  pentru  proiectul  „Modernizare drum județean DJ 201, Tronson Orezu (intersecție DJ 201B) – Piersica – Bordușelu (ieșire localitate) - Tronson II km 37+816 – km 46+908”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului;
163--proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale 2023-2030, Județul Ialomița;
1428.06.2023Proiecte de hotărâre supuse dezbaterii pentru ședința ordinară din data de 28.06.2023162-proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea continuității serviciului public județean de transport persoane, prin curse regulate, în județul Ialomița;
161-proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a principalilor indicatori tehnico-economici, faza Studiu de Fezabilitate, pentru proiectul „Centrală termică cu chillere pe terasă în cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”;
160- proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 102 din 28.05.2021 privind aprobarea participării Județului Ialomița în cadrul programului „South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment Programme” finanțat în cadrul Programului ELENA – European Local Energy Assistance și asocierea cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia în vederea realizării în comun a proiectelor de investiții de interes județean finanțate prin program, cu modificările și completările ulterioare;
159- proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2023;
158- proiect de hotărâre privind aprobarea documentului strategic ”Master Plan privind extinderea și reabilitarea sistemelor de apă și apă uzată în județul Ialomița” - pentru perioada 2022-2052;
157-proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 262 din 15.12.2022 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul instituțiilor publice din subordinea Consiliului Județean Ialomița;
156-proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Ialomița cu Municipiului Fetești și Asociația Pescarilor Profesioniști ”Bratul Borcea” în vederea finanțării în comun a cheltuielilor pentru organizarea evenimentului ”Festivalul Tradițiilor Pescărești ”, Ediția I, în municipiul Fetești;
155-proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Ialomița în Comisia de orientare școlară și profesională organizată la nivelul Centrului Județean de Resurse  și Asistență Educațională Ialomița;
154- proiect de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole , în vederea calculării veniturilor anuale brute obținute din cedarea folosinței bunurilor prin arendare, pe anul 2023;
153-proiect de hotărâre privind actualizarea ”Monografiei economice-militare a județului Ialomița” la nivelul anului 2023;
152-proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 90 din 26.05.2022 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița, cu modificările și completările ulterioare;
151-proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 140/07.07.2022 privind asocierea Unității Administrativ Teritoriale Județul Ialomița cu Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Stelnica în vederea realizării în comun a proiectului ”Realizarea unui punct de acostare pe malul stâng al Brațului Borcea, pe  teritoriul administrativ al UAT Stelnica”;
150-proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 71 din 29.03.2023 privind trecerea în domeniul public al Județului Ialomița din domeniul public al Municipiului Slobozia a terenului în suprafață de 2.969 mp, situat în Slobozia, șoseaua Sudului, nr. 5A, a terenului în suprafață de 6.961 mp, situat în Slobozia, str. Ion Creangă, nr.2 și a terenului în suprafață de 114 mp situat în Slobozia, str. Mihail Sadoveanu
1308.06.2023Proiecte de hotărâre supuse dezbaterii pentru ședința de îndată din data de 08.06.2023149-proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2023.
148-proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Ialomița cu Municipiul Urziceni în vederea finanțării în comun a cheltuielilor pentru îndeplinirea standardelor de acreditare a Spitalului Municipal Urziceni;
147-proiect de hotărâre privind aprobarea realizării de către Unitatea Administrativ - Teritorială  Județul Ialomița a proiectului „Microbuze electrice pentru elevi – Județul Ialomița”,  finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență;
146-proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Județului Ialomița din domeniul public al Comunei Cosâmbești a unor bunuri imobile, terenuri în suprafață de 14.185,00 mp, situate în intravilanul localității Cosâmbești;
145-proiect de hotărâre privind aprobarea participării Județului Ialomița la Parteneriatul LEADER prin ” Grupul de Acțiune Locală Ialomița Centrală Balaciu – Căzănești – Reviga  2023 – 2027 ”;
144-proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării nerambursabile a proiectelor depuse în cadrul programului sportiv de utilitate publică ”Promovarea sportului de performanță”, pentru anul 2023/sezonul competițional 2023-2024, și încheierea contractelor de finanțare;
1230.05.2023Proiecte de hotărâre supuse dezbaterii pentru ședința ordinară din data de 30.05.2023, ora 14,00142-proiect de hotărâre privind solicitarea adresată Comunei Cosâmbești pentru trecerea unor bunuri imobile , terenuri în suprafață de 14.185,00 mp, aflate în domeniul public al acesteia, în domeniul public al Județului Ialomița- suplimentare
141-proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării pentru obiectivul de investiții finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală ”Modernizare DJ 201 Buești -Ivănești-Ion Ghica - Ciulinița-Cosâmbești-Mărculești, km 5+000-km84+00”-rest de executat- suplimentare
140-proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici, faza PT+DE, pentru obiectivul de investiții Modernizare DJ 201 Buești- Ivănești-Ion Ghica-Ciulnița-Cosâmbești-Mărculești km 57+000-km84+000”- rest de executat-suplimentare
139-proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 107/26.05.2022 privind transmiterea unor tronsoane de drum județean DJ 101B cuprins între km 54+701- km 56+028 și DJ 101U cuprins între km 4+413 – km 5+275 și intre km 6+609 și km 7+245 situate pe raza U. A. T. Maia, aflate în domeniul public al Județului Ialomița și administrarea Consiliului Județean Ialomița, în administrarea Consiliului Local al Comunei Maia
138-proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 133 din 30.10.2019 privind aprobarea Metodologiei de atribuire de către Județul Ialomița /Consiliul Județean Ialomița a contractelor și acordurilor -cadru de achiziție publică  în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale Instrucțiunii ANAP nr. 1/2018
137-proiect de hotărâre privind modificare anexei Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 225/19.12.2017 privind aprobarea realizării proiectului ”Modernizare DJ 306 limită județul Călărași-Albești-Andrășești -Gheorghe Doja-Crunți intersecție cu  DJ 102H , DJ 102H intersecție cu DJ 306 - Reviga-Cocora-intersecție cu DJ 203E, DJ 203E intersecție cu DJ 102H-Cocora - limită județ Buzău”- cod SMIS 120110 și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările și completările ulterioare
136-proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Muzeului Național al Agriculturii , instituție publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Județean Ialomița, cu modificările și completările ulterioare;
135-proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2023
134-proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia, pe anul 2023
133-proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean nr.232 din 25.11.2222 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Muzeului Județean Ialomița, instituție publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Județean Ialomița;
132-proiect de hotărâre privind transmiterea unui tronson de drum județean din DJ 302 situat pe raza Comunei Drăgoești, aflat în domeniul public al Județului Ialomița și administrarea Consiliului Județean Ialomița, în administrarea Consiliului Local al Comunei Drăgoești;
131-proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza Proiect Tehnic și Detalii de Execuție și a principalilor indicatori tehnico-eonomici pentru obiectivul de investiții ”Consolidarea, amenajarea și reorganizarea Muzeului Național al Agriculturii”;
130-proiect de hotărâre privind aprobarea participării Județului Ialomița la Parteneriatul LEADER ”Ialomița Vest 2023-2027”;
129- proiect de hotărâre privind aprobarea participării Județului Ialomița la Parteneriatul LEADER ”Ialomița Est 2023-2027”;
128-proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 268 din 28.12.2022 privind aprobarea realizării proiectului și a cofinanțării cheltuielilor legate de proiectul ”Extindere colectare separată a deșeurilor municipale”;
127-proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr. 12256/2018-N din 09.07.2018;
126-proiect de hotărâre privind asocierea Județului Ialomița cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița și Federația Internațională a Comunităților Educative - secțiunea România;
125-proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 230 din 28.10.2022  privind aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomița la realizarea proiectului „Reabilitare și Dotare Centru de Servicii de Recuperare Neuromotorie de tip Ambulatoriu Slobozia‘’, finanțat prin Apelul necompetitiv aferent Investiției 2 Reabilitarea, renovarea și dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități – ținta 395 din cadrul Componentei 13 Reforme sociale din Planul Național de Redresare și Reziliență și a cheltuielilor legate de proiect;
124-proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de Proiectare aferentă obiectivului de investiții ”Amenajare curte interioară a clădirii administrative din strada Răzoare nr. 3 ”;
123-proiect de hotărâre privind aprobarea Notei Conceptuale aferentă obiectivului de investiții ”Amenajare curte interioară a clădirii administrative din strada Răzoare nr. 3 ”;
122-proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de Proiectare aferentă obiectivului de investiții ”Reabilitarea și Dotare Centru de Servicii de Recuperare Neuromotorie de tip Ambulatoriu Slobozia”;
121-proiect de hotărâre privind aprobarea Notei Conceptuale aferentă obiectivului de investiții ”Reabilitarea și Dotare Centru de Servicii de Recuperare Neuromotorie de tip Ambulatoriu Slobozia”;
120- proiect de hotărâre privind concesionarea unor terenuri în suprafață de 6,8755 ha, terenuri situate în intravilanul comunei Vlădeni, proprietatea privată a Județului Ialomița, pentru construirea de parc/parcuri fotovoltaice;
119-proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Ialomița cu Centrul Județean de Excelență în vederea realizării concursului ”Universul Științelor”- Ediția a III-a -09-10 iunie 2023
118-proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului propriu al județului Ialomița și a situațiilor financiare pe anul 2022;
1127.04.2023Proiecte de hotărâre supuse dezbaterii pentru ședința ordinară din data de 27.04.2023117-proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 94 din 31.07.2019 privind aprobarea realizării de către Direcția Generală de Asistență Socială şi Protecția Copilului Ialomița a proiectului „Pași spre viitor: 2 case tip familial și centru de zi pentru consiliere și sprijin pentru copii și părinți” finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare;
116-proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici, faza execuție lucrări, pentru obiectivul de investiții „Pași spre viitor” implementat de Direcția Generală de Asistență Socială şi Protecția Copilului Ialomița în cadrul Programul Operațional Regional 2014-2020;
115-priect de hotărâre privind aprobarea încetării contractului de concesiune nr. 18986/2018-D din 15.10.2018;
114- proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2023;
113-proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unor sume pentru susținerea cultelor din județul Ialomița, pentru anul 2023;
112-proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 75 din 27.04.2021 privind aprobarea asocierii Județului Ialomița cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița în vederea finanțării proiectelor în cadrul implementării Programului Județean de Dezvoltare Locală Ialomița 2021;
111-proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării cărții funciare nr. 40154 a terenului intravilan aferent bunului imobil ”Spitalul Județean de Urgență Slobozia”, din domeniul public al județului Ialomița;
110-proiect de hotărâre privind însușirea inventarului bunurilor imobile care alcătuiesc domeniul privat al județului Ialomița; 
109-proiect de hotărâre privind completarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 220 din 28.10.2022 privind aprobarea acordării burselor de ajutor social elevilor care frecventează cursurile Școlii Profesionale Speciale ”Ion Teodorescu” Slobozia, pentru anul școlar 2022-2023, cu completările ulterioare;
108-proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 26 din 26.03.2018 privind stabilirea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița, cu modificările și completările ulterioare;
107- proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general al județului Ialomița la trimestrul I , anul 2023;
106- proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 64 din 29.03.2023 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița, instituție publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Județean Ialomița;
102- proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 80/27.04.2021 privind validarea membrilor desemnați ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică Ialomița, cu modificările ulterioare;
101-proiect de hotărâre privind reglementarea regimului juridic al bunului mobil container pentru depozitare monobloc, aflat în proprietatea Județului Ialomița;
100-proiect de hotărâre privind stabilirea consumului lunar de carburanți pentru autovehiculele ce deservesc parcul auto al Consiliului Județean Ialomița și al instituțiilor și serviciilor publice de interes județean aflate sub autoritatea sa;
99-proiect de hotărâre privind aprobarea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița la Programul de stimulare a înnoirii ”Parcului auto național 202-2024” ;
98-proiect de hotărâre privind aprobarea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița la realizarea proiectului ”HUB de servicii MMS- SII MMSS” cod My Smis 130963, finanțat din fonduri externe nerambursabile în cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014-2020 și bugetul de stat;
97-proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 41/21.04.2016 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Ialomița, cu modificările și completările ulterioare;
96-proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comitetului pentru accelerarea procesului de dezinstituționalizare și de prevenire a instituționalizării persoanelor adulte cu dizabilități, constituit la nivelul județului Ialomița;
93-proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții ”Modernizare teren fotbal situat în Slobozia, strada Ion Creangă, nr. 2, Județul Ialomița ”;
92-proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții ”Modernizare teren fotbal situat în Slobozia, strada Ion Creangă, nr. 2, Județul Ialomița ”
1021.04.2023Proiecte de hotărâre supuse dezbaterii pentru ședința de îndată din data de 21.04.2023105-proiect de hotărâre privind aprobarea realizării de către Unitatea Administrativ Teritorială Județul Ialomița a proiectului de interes județean „Transformarea bibliotecilor din județul Ialomița în hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale" finanțat in cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență;
104-proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr.102/28.05.2021 privind aprobarea participării Județului Ialomița în cadrul programului „South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment Programme" finanțat in cadrul Programului ELENA — European Local Energy Assistance şi asocierea cu Agenția pentru Dezvoltare Regional ă Sud Muntenia în vederea realizării în comun a proiectelor de investiții de interes județean finanțate prin program, cu modificările și completările ulterioare;
103-proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr.101/28.05.2021 privind asocierea Județului Ialomița cu unele unități administrativ teritoriale din județ in vederea participării în cadrul programului „South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment Programme" finanțat în cadrul Programului ELENA — European Local Energy, cu modificările și completările ulterioare;
912.04.2023Proiecte de hotărâre supuse dezbaterii pentru ședința de îndată din data de 12.04.202395 - proiect de  hotărâre pentru modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 105 din 11.06.2021 privind asocierea Unității Administrativ Teritoriale Județul Ialomița cu unitățile administrativ teritoriale componente ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECOO 2009”, în vederea participării la patrimoniul Asociației, în calitate de membru asociat cu drepturi depline, cu modificările și completările ulterioare;

94-proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2023;
803.2023Proiecte de hotărâre supuse dezbaterii pentru ședința ordinară din data de 29.03.2023
90-proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița  nr. 118/07.08.2020 privind aprobarea realizării proiectului „Creșterea eficienței energetice a Clădirii Administrative din strada Răzoare nr.3”  și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare;
89-proiect de hotărâre privind aprobarea  devizului general actualizat și  a principalilor indicatori tehnico-economici, faza execuție lucrări,  pentru  proiectul  „Creșterea eficienței energetice a Clădirii administrative din strada Răzoare, nr.3”, COD SMIS 140202
88-proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 120/07.08.2020 privind aprobarea realizării proiectului „Creșterea eficienței energetice pentru Clădirea Comandamentului – Pavilion A (Centrul Militar Județean Ialomița)” și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare;
87-proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici, faza execuție lucrări, pentru proiectul  „Creșterea eficienței energetice pentru Clădirea Comandamentului – Pavilion A (Centrul Militar Județean Ialomița)”, COD SMIS 140216;
86-proiect de hotărâre privind închirierea unui imobil cu destinația de ”Sediu administrativ al Consiliului Județean Ialomița” și a terenului aferent acestuia;
85-proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului-cadru privind închirierea de bunuri imobile de către Județul Ialomița;
84-proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 90 din 26.05.2022 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița, cu modificările și completările ulterioare;
83-proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 80/27.04.2021 privind validarea membrilor desemnați ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică Ialomița, cu modificările ulterioare;
82-proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 4 din 10.01.2023 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I.) şi a principalilor indicatori tehnico—economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare și reabilitare DJ212: limită județ Brăila - Luciu Mihail Kogălniceanu - intersecție DN2A, intersecție cu DJ201 Lăcusteni Platonești — Movila - Fetești"; 
81-privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anal 2023; 
80-proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia, pe anul 2023; 
79-proiect de hotărâre privind concesionarea unei suprafețe de 78,4071 ha, teren cu destinație agricolă — categoria de folosință arabil, situat ă in extravilanul comunei Giurgeni 
78-proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Ialomița cu Inspectoratul Școlar Județean Ialomița în vederea realizării în comun a proiectului „OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE ȘTIINȚE SOCIO-UMANE”- Faza Națională, 07-11 aprilie 2023;
77-proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Ialomița cu Inspectoratul Școlar Județean Ialomița în vederea realizării în comun a proiectului „OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE MATEMATICĂ – clasele V – VI”- Faza Națională, 10-13 aprilie 2023;
76-proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 174 din 30.08.2022 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții "Modernizare drum județean DJ 201, Tronson Orezu (intersecție DJ 2018)— Piersica — Bordușelu-  (ieșire localitate) - Tronson II km 37+816 — km 46+908", aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții "Anghel Saligny", precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului ;
75-proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării pentru obiectivul de investiții finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală: „Construirea Blocului Operator din cadrul Spitalului Județean de Urgentă Slobozia", cu aplicarea coeficienților de ajustare, conform O.U.G. nr. 47/2022 cu modificările și completările ulterioare;
74-proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico —economici actualizați, faza execuție lucrări, cu aplicarea coeficienților de ajustare, conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 47/2022, pentru obiectivul de investiții „Construirea Blocului Operator din Cadrul Spitalului Județean de Urgent ă Slobozia" ;
73-proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de Proiectare aferentă obiectivului de investiții ”Reabilitarea și punerea în circuitul turistic a Fermei mode Perieți - monument de istorie agrară”;
72-proiect de hotărâre privind aprobarea Notei Conceptuale aferentă obiectivului de investiții ”Reabilitarea și punerea în circuitul turistic a Fermei mode Perieți - monument de istorie agrară”;
71-proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 218 din 28.10.2022 privind închiderea Căsuței de Tip Familial ”Vlăduț”, trecerea acesteia în structura Centrului de Abilitare și Reabilitare pentru persoanele adulte cu dizabilități ”Kalina și Maria”, care după reorganizare se va numi Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru persoanele adulte cu dizabilități ”Kalina, Maria și Vlăduț” Slobozia;
70-proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Județului Ialomița din domeniul public al Municipiului Slobozia a terenului în suprafață de 2.969 mp, situat în Slobozia, Șoseaua Sudului , nr. 5A, a terenului în suprafață de 6.961 mp, situat în Slobozia, str.  Ion Creangă, nr. 2 și a terenului în suprafață de 114 mp, situat în Slobozia, str. Mihail Sadoveanu;
69-proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița;
68-proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița, instituție publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Județean Ialomița;
67-proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la  Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 180/28.09.2022 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Slobozia, cu modificările și completările ulterioare;
66-proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 120/15.07.2021 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Centrului Cultural ”Ionel Perlea” , instituție publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Județean Ialomița;
65-proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 18 din 31.01.2023 privind aprobarea cuantumului cotizațiilor și contribuțiilor Județului Ialomița și Consiliului Județean Ialomița la unele organisme interne, pe anul 2023;
64-proiect de hotărâre privind darea în administrarea Muzeului Național al Agriculturii a bunurilor imobile aferente ”Fermei agricole Perieți”;
63-proiect de hotărâre privind completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 47 din 30.09.1999 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului Ialomița, cu modificările și completările ulterioare;
62-proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului aferent anului 2022 - referitor la stadiul realizării măsurilor din Planul de Menținere a Calității Aerului pentru indicatorii pulberi  în suspensie (PM 10 și PM 2,5), benzen (C6H6), dioxid de sulf (SO2), monoxid de carbon (CO), plumb (Pb), arsen(As), cadmiu(Cd), nichel (Ni), dioxid de azot și oxizi de azot (NO2/NOx) în județul Ialomița pentru perioada 2019-2023”;
56-proiect de hotărâre privind completarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Județean Ialomița  nr. 220 din 28.10.2022 privind aprobarea acordării burselor de ajutor social elevilor care frecventează cursurile Școlii Profesionale Speciale ”Ion Teodorescu” Slobozia, pentru anul școlar 2022-2023, cu completările ulterioare;
55-proiect de hotărâre privind respingerea prelungirii duratei contractelor de concesiune nr. 95 din 11.12.2008 și nr. 98 din 17.03.2009;
715.03.2023Proiecte de hotărâre supuse dezbaterii pentru ședința de îndată din 15.03.202361.proiect de hotărâre privind aprobarea realizării de către Unitatea administrativ - teritorială Județul Ialomița a Proiectului ” Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe, finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență;
60.proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 7/25.01.2023 privind aprobarea realizării proiectului, a cofinanțării și a cheltuielilor legate de proiect ”Sprijin pentru pregătirea portofoliului de proiecte în vederea atingerii obiectivelor prevăzute prin Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor în județul Ialomița”;
59. proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați, faza de execuție și aplicare a coeficienților de ajustare, pentru realizarea obiectivului de investiţii „Reabilitarea monumentului istoric şi de arhitectură Conacul Bolomey”  Cod SMIS 116932;
58. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr.139/24.08.2017 privind aprobarea realizării proiectului „Reabilitarea monumentului istoric şi de arhitectură Conacul Bolomey”  și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările și completările ulterioare;
57. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 267 din 28.12.2022 privind aprobarea studiului tehnic şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiţii „Extindere colectare separată a deșeurilor municipale”, cu modificările ulterioare;
602.2023Proiecte de hotărâre supuse dezbaterii pentru ședința ordinară din 28.02.202354-proiect de hotărâre privind avizarea Studiului de oportunitate, Strategiei de contractare, Studiului de Fundamentare și a Documentației de atribuire pentru ”delegarea prin concesiune a gestiunii activităților de transfer, tratare și depozitare a deșeurilor reziduale din Județul Ialomița”;
53-proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 34 din 10.02.2022 privind avizarea Regulamentului serviciului public de salubrizare și a Caietului de sarcini pentru activitatea de colectare separată si transport separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare în unitățile administrativ - teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,ECOO 2009”, Județul Ialomița și acordarea unui mandat special reprezentantului legal al Județului Ialomița să voteze în AGA ADI ECOO 2009 aceste documente;
52-proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului solicitantului privind finanțarea din fonduri publice alocate din bugetul județului Ialomița a cererilor de finanțare depuse în cadrul programului sportiv de utilitate publică ”Promovarea sportului de performanță”, pentru anul 2023/ sezonul competițional 2023-2024;
51-proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de concesiune  nr. 94 din 14.11.2008  și nr. 92 din 14.11.2008;
50-proiect de hotărâre privind respingerea prelungirii duratei contractelor de concesiune  nr. 96 din 11.12.2008 și nr. 99 din 17.03.2009;
49-proiect de hotărâre privind aprobare devizului general actualizat și a principalilor indicatori economici, faza Proiect Tehnic de Execuție, pentru proiectul ”Modernizare drum județean DJ 201, Tronson Orezu (intersecție DJ 201B)- Piersica - Bordușelu (ieșire localitate)-Tronson II km 37+816-km 46+908”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli  finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului;
48-proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate din bugetul județului Ialomița pentru activități nonprofit de interes general pentru anul 2023;
47-proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2023;
46-proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Ialomița cu Școala Gimnazială ”Aurel Vlaicu” Fetești- Ialomița în vederea realizării în comun a proiectului Concurs Regional Interdisciplinar (Limba română și matematică) ”Magia numerelor și a literelor”, ediția a XIII-a - 27 mai 2023;
45-proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Ialomița cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița în vederea finanțării proiectelor în cadrul implementării Programului Județean de Dezvoltare Locala Ialomița 2023;
44-proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 47 din 30.09.1999 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului Ialomița, cu modificările și completările ulterioare;
43-proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului împrumutului intern al județului Ialomița, pe anul 2023;
42-proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 28/26.03.2018 privind reglementarea regimului juridic al bunurilor imobile aflate în domeniul public al Județului Ialomița necesare desfășurării activităților din domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;
41-proiect de hotărâre privind trecerea unui bun-teren în suprafață de 18.500 mp din domeniul privat al Județului Ialomița în domeniul public al Județului Ialomița;
40- proiect de hotărâre privind completarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 220 din 28.10.2022 privind aprobarea acordării burselor de ajutor social elevilor care frecventează cursurile Școlii Profesional ”Ion Teodorescu ” Slobozia pentru anul școlar 2022-2023, cu completările ulterioare;
516-02-2023Proiect de hotărâre supus dezbaterii pentru ședința de îndată din 16.02.202339 - proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general estimativ și a principalilor  indicatorilor tehnico – economici, faza execuție lucrări, cu aplicarea coeficienților de ajustare conform OUG nr. 64/2022, pentru obiectivul de investiții „ Modernizare DJ 306 limită județul Călărași-Albești-Andrășești-Gheorghe Doja-Crunți intersecție cu DJ 102H,    DJ 102H intersecție cu DJ 306 – Reviga-Cocora-intersecție cu DJ 203E, DJ 203E intersecție cu DJ 102H – Cocora – limită județ Buzău” cod SMIS 120110
403.02.2023Proiecte de hotărâre supuse dezbaterii pentru ședința de îndată din 03.02.202338-proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 268 din 28.12.2022 privind aprobarea realizării proiectului și a cofinanțării cheltuielilor legate de proiectul ”Extindere colectare separată a deșeurilor municipale”;
37-proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 267 din 28.12.2022 privind aprobarea studiului tehnic și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții ” Extindere colectare separată a deșeurilor municipale”;
36-proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 266 din 28.12.2022 privind asocierea Unității Administrativ Teritoriale Județul Ialomița cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECOO 2009 în vederea realizării în comun a proiectului ”Extindere colectare separată a deșeurilor municipale”
35-proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 114 din 07.08.2020 privind aprobarea realizării proiectului „Creșterea eficienței energetice a Clădirii Centrului Cultural Ionel Perlea”  și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările și completările ulterioare;
34-proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general  și a principalilor indicatori tehnico-economici, faza Proiect Tehnic de Execuție, pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a Clădirii Centrului Cultural ”Ionel Perlea”;
3Proiecte de hotărâre supuse dezbaterii pentru ședința ordinară din data 31.01.2023

33-proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al   S.C. ADI ECOO 2009 S.R.L., pe anul 2023;
32-proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Drumuri şi Poduri S.A., pe anul 2023;
31-proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitație a unor bunuri aparținând domeniului public al județului Ialomița pentru realizarea obiectivului de investiții „Proiect de amenajare și funcționalizare a aeroportului Alexeni, județul Ialomița”;
30-proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al   S.C. URBAN S.A., pe anul 2023;
29- proiect de hotărâre privind aprobarea priorității I a Județului  Ialomița în cadrul listei de proiecte privind infrastructura rutieră județeană în vederea accesării Programului Operațional Regional Sud Muntenia 2021-2027 a proiectului: „Modernizare DJ213A: Limită judeţ Călărași – intersecţie cu DJ201 (Mărculeşti); intersecţie cu DN2A (Bucu) – Scȃnteia – intersecție cu DN21” și „Reabilitare pod peste râul Ialomița la Bucu pe DJ213A;
28-proiect de hotărâre privind aprobarea priorității II a Județului Ialomița în cadrul listei de proiecte privind infrastructura rutieră județeană în vederea accesării Programului Operațional Regional Sud Muntenia 2021 - 2027 a proiectului „Modernizare DJ201: intersecţie cu DJ213A (Mărculeşti) – intersecţie cu DJ212; DJ212: intersecţie cu DJ201 – intersecție cu DN2A (Țăndărei) și Reabilitare pod peste râul Ialomița la Țăndărei pe DJ 212”;
27-proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 250/23.12.2021 privind aprobarea ”Programului de transport public județean de persoane, prin curse regulate, în județul Ialomița, pentru perioada 2023-2032 (01.01.2023 – 31.12.2032)” și a modalității de atribuire a gestiunii Serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, în județul Ialomița, cu modificările ulterioare;
26-proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 251/23.12.2021 privind aprobarea Regulamentului, a Caietului de sarcini și a Documentației de atribuire a Contractelor de delegare a gestiunii Serviciului public de transport județean prin curse regulate în județul Ialomița, cu modificările şi completările ulterioare;
25-proiect de hotărâre privind completarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 220 din 28.10.2022 privind aprobarea acordării burselor de ajutor social elevilor care frecventează cursurile Şcolii Profesionale Speciale ”Ion Teodorescu” Slobozia, pentru anul școlar 2022 – 2023, cu completările ulterioare;
24-proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Infrastructură Drumuri şi Poduri S.A., pe anul 2023;
23-proiect de hotărâre privind înființarea Comitetului pentru accelerarea procesului de dezinstituționalizare și de prevenire a instituționalizării persoanelor adulte cu dizabilități la nivelul județului Ialomița;
22-proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizațiilor şi contribuțiilor Județului Ialomița şi Consiliului Județean Ialomița la unele organisme interne, pe anul 2023;
21-proiect de hotărâre privind asocierea Unității Administrativ Teritoriale Județul Ialomița cu unele unități administrativ teritoriale din județul Ialomița și persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial în vederea  constituirii Asociaţiei FLAG ”GRUP DE ACȚIUNE PENTRU DEZVOLTAREA LOCALĂ ȘI PESCUIT – BORCEA”;
20-proiect de hotărâre privind solicitarea adresată Municipiului Slobozia pentru trecerea unui bun imobil, teren în suprafață de 2.969 mp, aflat în domeniul public al acestuia, în domeniul public al Județului Ialomița;
19-proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 180/28.09.2022 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Slobozia
18-proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2023;
17- proiect de hotărâre privind aprobare bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia, pe anul 2023;
16-proiect de  hotărâre privind solicitarea adresată Municipiului Slobozia pentru trecerea unui bun imobil, teren in suprafață de 114 mp, aflat in domeniul public al acestuia, in domeniul public al Județului Ialomița;
12- proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate si finanțate din bugetul Consiliului Județean Ialomița, pentru anul 2023;
11- proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 105 din 28.12.2005 privind punerea sub regim de ocrotire a unor specii rare de arbori situați în municipiul Slobozia, județul Ialomița;

10 -proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr.47 din 30.09.1999 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului Ialomița, cu modificările și completările ulterioare;

9- proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr.233/25.11.2022 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița, Instituție publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Județean Ialomița;

8 -proiect de hotărâre privind solicitarea adresată Municipiului Slobozia pentru trecerea unui bun  imobil, teren in suprafață de 6.961mp aflat în domeniul public al acestuia, in domeniul public al județului;

7- proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ special din județul Ialomița pentru anul școlar 2023-2024;

225.01.2023Proiecte de hotărâre supuse dezbaterii pentru ședința extraordinară din 25.01.2023, ora 10,30

 15.proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului, a cofinanțării și a cheltuielilor legate de proiect ”Sprijin pentru pregătirea portofoliului de proiecte în vederea atingerii obiectivelor prevăzute prin Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor în județul Ialomița”;

14.proiect de hotărâre privind aprobarea listei de investiții aferente proiectului ”Sprijin pentru pregătirea portofoliului de proiecte în vederea atingerii obiectivelor prevăzute prin Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor în județul Ialomița”;

13.proiect de hotărâre privind modificarea anexei la hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 108/11.06.2021 privind aprobarea contractării și garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 100.000 mii lei în vederea realizării unor obiective de investiții de interes județean, cu modificările și completările ulterioare.

110.01.2023Proiecte de hotărâre supuse dezbaterii pentru ședința de îndată din 10.01.2023

6-proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița  nr. 116/07.08.2020 privind aprobarea realizării proiectului ”Creșterea eficienței energetice a Sediului Muzeului Județean Ialomița” și a cheltuielilor legate de proiect;
5- proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului tehnic de execuție şi a principalilor indicatori tehnico-economici la obiectivul de investiţii ”Creșterea eficienței energetice a Sediului Muzeului Județean Ialomița”, cod SMIS 140247;
4-proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I.)  și  a principalilor indicatori tehnico –economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare și reabilitare  DJ212: limită județ Brăila - Luciu – Mihail Kogălniceanu -  intersecție DN2A, intersecție cu DJ201 – Lăcusteni – Platonești – Movila - Fetești”;
3-proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării pe bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale din județ a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 2023 și estimările pentru anii 2024 – 2026;
2-proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local rezultat la sfârșitul exercițiului bugetar al  anului 2022;
1-proiect de hotărâre privind aprobarea liniilor de gardă organizate în cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia;

Nr. proiectData emiteriiTitluDocumente
112-01-2022Proiecte de hotărâre pentru ședința de îndată din 12.01.20223. proiect de hotărâre privind solicitarea adresată Guvernului României pentru trecerea unor bunuri imobile care compun ”Complexul Bora” aflate în proprietatea publică a statului și administrarea Ministerului Finanțelor în proprietatea publică a județului Ialomița;
2. proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local rezultat la sfârșitul exercițiului bugetar al anului 2021;
1.proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului ”Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul Consiliului Județean Ialomița și a instituțiilor subordonate prin implementarea măsurilor integrate de prevenire a corupției” în vederea obținerii finanțării prevăzute de Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 și a cheltuielilor legate de proiect.
217-01-2022

Proiecte de hotărâre pentru ședința convocata de îndata in data 17.01.2022

6.proiect de hotărâre privind asocierea Județului Ialomița, prin Consiliul Județean Ialomița, cu Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați,  cu Județul Brăila, prin Consiliul Județean Brăila și cu Județul Călărași, prin Consiliul Județean Călărași, în vederea constituirii “Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru infrastructura de transport de interes strategic, în zona de Est și Sud – Județele Galați, Brăila, Călărași și Ialomița”
325-01-2022

Proiecte de hotărâre pentru ședința ordinară din 25.01.2022

13.proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr.1 din 12.01.2022 privind aprobarea realizării proiectului ”Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul Consiliului Județean Ialomița și a instituțiilor subordonate prin implementarea măsurilor integrate de prevenire a corupției” în vederea obținerii finanțării prevăzute de Programul Operațional Capacitatea Administrativă 2014-2020 și a cheltuielilor legate de proiect. - suplimentare
12.proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 47 din  30.09.1999 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului Ialomița, cu modificările şi completările ulterioare;
11.proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanților Adunării Generale a Acționarilor operatorului regional SC Urban SA Slobozia pentru numirea a 2 (doi) membri în Consiliul de administrație al societății;
10.proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării pe bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale din județ a unor sume  defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 2022 și estimările pentru anii 2023 - 2025;
9.proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Județului Ialomița în domeniul public al Municipiului Slobozia a terenului în suprafață de 460 mp situat în Slobozia, Aleea Chimiei;
8.proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 174 din 17.11.2020 privind aprobarea  organigramei, statului de funcţii şi  funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu modificările și completările ulterioare;
7.proiect de hotărâre privind transmiterea unui tronson din drumul județean DJ 201 cuprins între km 53+493 – Km 55+518, situat pe raza U.A.T. Comuna Buești, aflat în domeniul public al Județului Ialomița și administrarea Consiliului Județean Ialomița, în administrarea Consiliului Local al Comunei Buești, în vederea realizării unor investiții pentru amenajarea amprizei drumului;
5.proiect de hotărâre privind desemnarea a doi consilieri județeni în calitate de membri în Comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al Județului Ialomița, domnul Adrian-Robert Ionescu, pentru activitatea desfășurată în perioada 2021-2023;
4.proiect de hotărâre privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ special din judeţul Ialomiţa pentru anul şcolar 2022-2023;
401-02-2022Proiecte de hotărâre pentru ședința de îndată din data 01.02.202215.proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr.102 din 28.05.2021 privind aprobarea participării Județului Ialomița în cadrul programului „South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment Programme” finanțat în cadrul Programului ELENA – European Local Energy Assistance și asocierea cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia în vederea realizării în comun a proiectelor de investiții de interes județean finanțate prin program;
14.proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr.101 din 28.05.2021 privind asocierea Județului Ialomița cu unele unități administrativ teritoriale din județ în vederea participării în cadrul programului „South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment Programme” finanțat în cadrul Programului ELENA – European Local Energy;
510-02-2022Proiecte de hotărâre pentru ședința ordinară din 10.02.202243.proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 215/28.10.2021 privind aprobarea Cererii de finanțare și a devizului estimativ pentru obiectivul de investiții ”Modernizare drum județean DJ 201, Tronson Orezu (intersecția DJ 201B)-Piersica -Bordușelu (ieșire localitate)- Tronson II km 37+816 – km 46+908”;- suplimentare
42.proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 214/28.10.2021 privind aprobarea Cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții ”Modernizare și reabilitare DJ 212: Limită județ Brăila- Luciu-Mihail Kogălniceanu-intersecție DN 2A, intersecție cu DJ 201 Lăcusteni-Platonești-Movila-Fetești”; - suplimentare
41.proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 212/28.10.2021 privind aprobarea Cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare pod peste canal de irigații la Movilița pe DJ 302”;- suplimentare
40.proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 211 din 28.10.2021 privind aprobarea Cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru  obiectivul de investiții ”Reabilitare pod peste râul Prahova la Adâncata pe DJ 101B”; - suplimentare
39.proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliul Județean Ialomița nr. 206/28.10.2021 și nr. 208/28.10.2021; - suplimentare
38.proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 92/25.06.2020 privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții ”Reabilitarea pod peste canalul de irigații la Movilita pe DJ 302”; - suplimentare
37.proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 90/25.06.2020 privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții ”Reabilitarea pod peste râul Prahova la Adâncata pe DJ 101 B”;  - suplimentare
36.proiect de hotărâre privind avizarea Regulamentului serviciului public de salubrizare și a Caietului de sarcini pentru activitatea de colectare separată și transport separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare în unitățile administrativ teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECOO 2009”, Județul Ialomița și acordarea unui mandat special reprezentantului legal al Județului Ialomița să voteze în AGA ADI ECOO 2009 aceste documente
35.proiect de hotărâre privind reglementarea activității de gestionare a deșeurilor la nivelul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOO 2009
34.proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 271 din 27.12.2021 privind aprobarea tarifelor de salubrizare percepute pe raza teritorială a Județului Ialomița de către operatorul ”SC ADI ECOO 2009 SRL”
33.proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 206/28.10.2021, 208/28.10.2021, 211/28.10.2021 și nr. 212/28.10.2021
32.proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului  Județean Ialomița nr. 105 din 11.06.2021 privind asocierea Unității Administrativ Teritoriale Județul Ialomița cu unitățile administrativ teritoriale componente ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECOO 2009”, în vederea participării la patrimoniul Asociației , în calitate de membru asociat cu drepturi depline
31.proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC ADI ECOO 2009, pe anul 2022
30.proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizațiilor și contribuțiilor Județului Ialomița și Consiliului Județean Ialomița la unele organisme interne, pe anul 2022
29.proiect de hotărâre privind rectificarea Deciziei nr. 12 din 30.01.1996 a Delegației Permanente a Consiliului Județean Ialomița și a Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria IL nr. 0008 emis la data de 01.02.1995 de Delegația Permanentă a Consiliului Județean Ialomița
28.proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia, pe anul 2022
27.proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 210/28.10.2021 privind aprobarea Cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare pod peste râul Ialomița la Fierbinți pe DJ 101 U”
26.proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2022
25.proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Infrastructură Drumuri și Poduri SA , pe anul 2022
24.proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Drumuri și Poduri SA, pe anul 2022
23.proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Urban SA, pe anul 2022
22.proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare constituit Consiliului Local al Comunei Movila asupra unui tronson din drumul județean DJ 212 Limita județ Brăila -Luciu-Mihail Kogălniceanu-Țăndărei-Lăcusteni-Platonești-Movila-Fetești, cuprins între km 85+047-km87+454, aflat în domeniul public al Județului Ialomița, prin Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 38/27.03.2019 
21.proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 28/26.03.2018 privind reglementarea regimului juridic al bunurilor imobile aflate în domeniul public al Județului Ialomița necesare desfășurării activităților din domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare
20.proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului solicitantului privind finanțarea din fonduri publice alocate din bugetul județului Ialomița a cererilor de finanțare depuse în cadrul programului sportiv de utilitate publică ”Promovarea sportului de performanță” pentru anul 2022/sezonul competițional 2022-2023
19.proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate din bugetul județului Ialomița pentru activități nonprofit de interes general pentru anul 2022
18.proiect de hotărâre privind transmiterea a doua tronsoane din drumul județean DJ 201 cuprinse între km 44+940-km 50+227 și km 50+244-km52+594, situate pe raza UAT Comuna Albești, aflate în domeniul public al Județului Ialomița și administrarea Consiliului Județean Ialomița , în administrarea Consiliului Local Albești, în vederea realizării unor investiții pentru amenajarea amprizei drumului
17.proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al SC ADI ECOO 2009 Srl
16.proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al SC Drumuri și Poduri SA
628-02-2022Proiecte de hotărâre pentru ședința extraordinară din 28.02.202249.proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului general al judetului Ialomita, pe anul 2022
48.proiect de hotărâre privind aprobarea acordării burselor de ajutor social elevilor care frecventează cursurile Şcolii Profesionale Speciale ”Ion Teodorescu” Slobozia, pentru semestrul II al anului școlar 2021 – 2022
47.proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomiţa nr. 251/23.12.2021 privind aprobarea Regulamentului, a Caietului de sarcini și a Documentației de atribuire a Contractelor de delegare a gestiunii Serviciului public de transport județean prin curse regulate în județul Ialomița
46.proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomiţa  nr. 250/23.12.2021 privind aprobarea ”Programului de transport public județean de persoane, prin curse regulate, în județul Ialomița, pentru perioada 2023-2032 (01.01.2023 – 31.12.2032)” și a modalității de atribuire a gestiunii Serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, în județul Ialomița
45.proiect de hotărâre privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului Moraru Victor
729-03-2022Proiecte de hotărâre pentru ședința ordinară din 29.03.202273.proiect de hotărâre privind exprimarea acordului privind realizarea obiectivului de investiții ”Creșterea eficienței energetice a Palatului administrativ al județului Ialomița”; -suplimentare
72.proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 171/09.11.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Ialomița în mandatul 2020-2024, cu modificările și completările ulterioare; - suplimentare
71.proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2022
70.proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia, pe anul 2022
69 - refăcut
68.proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 178 din 23.09.2021 privind aprobarea  Notei Conceptuale aferentă obiectivului de investiții ”Eficientizare energetică sala de spectacole ”Europa”, foaier și centrul de informații pentru cetățeni”
67.proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 272/28.12.2021 privind aprobarea achiziționării unui teren în vederea construirii unor instalații prevăzute în Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor;
66.proiect de hotărâre privind dezafectarea a trei garaje și demolarea  imobilului ”Construcție bară 2 garaje”, bunuri ce aparțin domeniul privat al Județului Ialomița;
65.proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului public de adăpostire a animalelor aflate în pericol pe raza județului Ialomița, pentru care s-a emis un ordin de plasare în adăpost;
64.proiect de hotărâre privind asocierea  județului Ialomița cu  Instituția Prefectului- Județul Ialomița, Inspectoratul de Poliție Județean Ialomița și Garda Națională de Mediu prin Comisariatul Județean Ialomița pentru implementarea proiectului ”Ialomița casa noastră frumoasă și curată”;
63.proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați, faza Proiect Tehnic de Execuție (PTE), pentru obiectivul de investiții ”Modernizare DJ 101B : Limită județ Ilfov-Rădulești” 
62.proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii în gestiune delegată a serviciului de transport public județene de persoane, prin curse regulate, pe traseul nr. 07 Slobozia-Iazu-Murgeanca și traseul nr. 08 Slobozia-Iazu-Scânteia, prevăzute în Programul de transport public județean de persoane , prin curse regulate, pentru perioada 01.01.2014-31.12.2022, precum și a licențelor de traseu, operatorilor de transport declarați câștigători
61.proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării pentru obiectivul de investiții finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală ”Modernizare DJ 201 Buești-Ivănești-Ion Ghica-Ciulnița- Cosâmbești-Mărculești, km 57+000- km 84+000”
60.proiect de hotărâre privind modificarea  Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 182/01.10.2021 privind aprobarea devizului general, a devizelor pe 2 tronsoane și a indicatorilor tehnico-economici, faza execuție lucrări, cu aplicarea coeficienților de ajustare, pentru obiectivul de investiții ”Modernizare drum județean DJ 201 Buești -Ivănești-Ion Ghica-Ciulnița-Cosâmbești-Mărculești, km 57+000-km 84+000”
59.proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr . 174 din 17.11.2020 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița, cu modificările și completările ulterioare
58.proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului aferent anului 2021- referitor la stadiul realizării măsurilor din ”Planul de Menținere a Calității Aerului pentru indicatorii pulberi în suspensie(PM 10 și PM 2,5). Benzen (C6H6), dioxid de sulf (SO2), monoxid de carbon (CO), Plumb (Pb), Arsen (As), Cadmiu (Cd), Nichel (Ni), dioxid de azot și oxizi de azot (NO2/NOx) în județul Ialomița, pentru perioada 2019-2023”
57.proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului ”Ecosistem digital instituțional pentru eficientizarea administrației publice la nivelul Consiliului  Județean Ialomița și a cheltuielilor legate de proiect”
56.proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița
55.proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 222/25.11.2021 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița și al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Ialomița
54.proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița asupra unor bunuri imobile, proprietatea publică a Județului Ialomița, situate în str. George Coșbuc, nr. 39, municipiul Slobozia, cartier Slobozia Nouă
53.proiect de hotărâre privind transmiterea unor tronsoane de drum județean din DJ 203B cuprins între km 27+833-km 29+471 și DJ 102H cuprins între km 45+262-km 46+963, situate pe raza UAT Comuna Grindu, aflate în domeniul public al județului Ialomița și administrarea Consiliului Județean Ialomița, în administrarea Consiliului Local al Comunei Grindu
52.proiect de hotărâre privind reglementarea regimului juridic al bunurilor mobile reprezentând echipamente necesare pentru pregătirea și desfășurarea  concursurilor serviciilor profesioniste pentru situații de urgență și a concursurilor serviciilor voluntare/private pentru situații de urgență aflate în proprietatea județului Ialomița
51.proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Ialomița, pe anul 2022
50.proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 41/21.04.2016 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Ialomița, cu modificările și completările ulterioare
820-04-2022Proiecte de hotărâre pentru ședința ordinară din 20.04.202291.proiect de hotărâre nr. 18 privind  transmiterea unui tronson din drumul județean DJ 306B cuprins între km 4+746–Km 6+627, situat pe raza U.A.T. Comuna Gheorghe Doja, aflat în domeniul public al Județului Ialomița și administrarea Consiliului Județean Ialomița, în administrarea Consiliului Local al Comunei Gheorghe Doja - suplimentare 
90.proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2022;
89.proiect de hotărâre privind trecerea unui bun din domeniul public al judeţului Ialomiţa şi din administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa, în domeniul privat al judeţului Ialomiţa, în vederea casării și valorificării acestuia;
88.proiect de hotărâre privind asocierea Unității Administrativ Teritoriale Județul Ialomița cu Unitatea Administrativ Teritorială Maia în vederea realizării în comun a Monumentului comemorativ (bust și soclu) reprezentându-l pe Barbu Catargiu, ”Întâiul Prim – ministru al României moderne”
87.proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr.260 din 23.12.2021 privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții ”Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice pe drumurile județene din județul Ialomița”
86.proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unor sume pentru susţinerea cultelor din  judeţul Ialomiţa, pe anul 2022;
85.proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean   nr. 89 din 28.05.2021 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița, instituție publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Județean Ialomița, cu modificările și completările ulterioare;
84.proiect de hotărâre privind reglementarea regimului juridic al bunurilor mobile reprezentând două containere depozitare 6m, necesare pentru desfășurarea serviciilor profesioniste pentru situații de urgență, aflate în proprietatea privată, a Județului Ialomița;
83.proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 174 din 17.11.2020 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița, cu modificările completările ulterioare;
82.proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, faza Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (D.A.L.I.)— revizuita a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați la obiectivul de investiții               "Creșterea eficienței energetice a Clădirii Centrului Cultural Ionel Perlea";
81.proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 114 din 07.08.2020 privind aprobarea realizării proiectului „Creșterea eficientei energetice a Clădirii Centrului Cultural Ionel Perlea" și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările completările ulterioare;
80.proiect de hotărâre privind aprobarea participării Direcției Generale de Asistent ă Socială si Protecția Copilului Ialomița la "Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024";
79.proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Județului Ialomița 2021-2027;
Anexa
 Anexa
78.proiect de hotărâre privind aprobarea participării la cursuri de pregătire, formare și perfecționare profesională a consilierilor județeni în decursul mandatului 2020-2024;
77.proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general al județului la trimestrul I, anul 2022;
76.proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Ialomița cu Inspectoratul Școlar Județean Ialomița în vederea realizării în comun a acțiunii cu caracter științific și cultural ”OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ – clasele IX-XII”- Faza Națională;
75.proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare în cauzele privind asigurarea Serviciului public de transport județean prin curse regulate în județul Ialomița;
74.proiect de hotărâre privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a  mandatului de consilier județean al domnului Minciu Dumitru; 
926-05-2022Proiecte de hotărâre pentru ședința ordinară din mai 2022116.proiect de  hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 171/09.11.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Ialomița în mandatul 2020-2024, cu modificările și completările ulterioare
115.proiect de hotărâre pentru completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 2221725.11.2021 privind privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarilor publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița şi al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Ialomița
114.proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei si statului  de funcții ale Spitalului Județean Ialomița
113.proiect de hotărâre privind privind aprobarea organigramei, statului de funcții și funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița
112.proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2022
111.proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia, pe anul 2022
110.proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico –economici, faza execuție lucrări, cu aplicarea coeficienților de ajustare conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 47/2022, pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum județean DJ 203 E, Căzănești – Cocora, km 0+000 – km 12+800”
109.proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării pentru obiectivul de investiții finanțat prin  Programul Național de Dezvoltare Locală „Modernizare DJ 201 : Tronson I DN 2 Coșereni – Axintele- Orezu, km 0+000 - Km 35 + 400”
108.proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, a devizelor pe două sectoare și a indicatorilor tehnico –economici, faza execuție lucrări, cu aplicarea coeficienților de ajustare , potrivit OUG nr. 47/2022, pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 201 tronson I DN2 Coșereni – Axintele – Orezu, km 0 + 000 – km 35 + 400”
107.proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Ialomița cu Centrul Județean de Excelență Ialomița în vederea realizării concursului „Universul — Ediția a II-a 04-05 iunie 2022
106.proiect de hotărâre privind asocierea Unității Administrativ Teritoriale Județul Ialomița cu Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Fetești în vederea realizării în comun a proiectului ”Amenajare teren și bazin captare a Brațului Borcea pentru realizarea unui doc plutitor”
105.proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Județului Ialomița in domeniul public al Municipiului Slobozia a terenurilor in suprafață de 15.300 mp, respectiv 6.449 mp, situate in Slobozia, str. Poligonului, nr. 20, respectiv nr. 20A
104.proiect de hotărâre privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean al domnului Fuerea Sorin
103.proiect de hotărâre privind acordarea stimulentelor financiare elevilor și cadrelor didactice cu rezultate deosebite in domeniul performantelor școlare in cadrul programului "Premii de excelentă pentru olimpicii ialomițeni din învățământul preuniversitar de stat, pentru anul școlar 2021-2022"
102.proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare al Centrului Cultural "Ionel Perlea" Ialomița
101.proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării nerambursabile  a proiectelor depuse in cadrul programului sportiv de utilitate public "Promovarea sportului de performanță ", pentru anul 2022/ sezonul competițional 2022-2023, si încheierea contractelor de finanțare
100.proiect de hotărâre privind asocierea Județului Ialomița cu Școala Gimnazială ”Aurel Vlaicu” Fetești- Ialomița în vederea realizării în comun a proiectului Concurs Regional Interdisciplinar (Limba română și matematică) ”Magia numerelor și a literelor” , ediția a XII-a -04 iunie 2022
99.proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 114 din 07.08.2020 privind aprobarea realizării proiectului ”Creșterea eficienței energetice a Clădirii Centrului Cultural "Ionel Perlea" ” și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările și completările ulterioare
98.proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții : ”Centru multifuncțional pentru îmbunătățirea serviciilor medicale și furnizarea de noi servicii medicale pentru susținerea activității Spitalului Județean de Urgență Slobozia”
97.proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții : ”Centru multifuncțional pentru îmbunătățirea serviciilor medicale și furnizarea de noi servicii medicale pentru susținerea activității Spitalului Județean de Urgență Slobozia”
96.proiect hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 38 din 22.09.2016 privind aprobarea componenței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism Ialomița și a Regulamentului de organizare și funcționare al acesteia , cu modificările și completările ulterioare
95.proiect hotărâre privind modificarea anexei  nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 120 din 15.07.2021 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Centrului Cultural ”Ionel Perlea” Ialomița, instituție publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Județean Ialomița
94.proiect de hotărâre privind transmiterea unor tronsoane de drum județean din DJ 101B cuprins între km 54+701- km 56+028 și DJ 101U cuprins între km 4+413 - km 5+275 și între km 6+690 și 7+245 , situate pe raza UAT Comuna Maia, aflate în domeniul public al Județului Ialomița și administrarea Consiliului Județean Ialomița, în administrarea Consiliului Local al Comunei Maia
93.proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 27 din 25.02.2021 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Muzeului Județean Ialomița, instituție publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Județean Ialomița, cu modificările și completările ulterioare
92.Proiect de hotărâre cu caracter normativ privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului propriu al județului Ialomița și a situațiilor financiare, pe anul 2021
1028-06-2022Proiecte de hotărâre pentru ședința ordinară din 28 iunie 2022138.proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării Județului Ialomița cu Agenția Națională Antidrog — Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Ialomița, în vederea implementării la nivelul județului Ialomița a Strategiei Naționale în domeniul drogurilor 2022-2026 -suplimentare
137.proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.) și a Devizului general actualizat pentru proiectul ”Amplasare Casă Tradițională Românească Maramureșeană - Muzeul Național al Agriculturii”
136.proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița, instituție publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Județean Ialomița
135.proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 90 din 26.05.2022 privind aprobarea organigramei, statului de funcții şi funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița, cu modificările și completările ulterioare
134.proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei la hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 108/11.06.2021 privind aprobarea contractării și garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 100.000 mii lei în vederea realizării unor obiective de investiții de interes județean
133.proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2022
132.proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 171/09.11.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Ialomița în mandatul 2020-2024, cu modificările și completările ulterioare
131.proiect de hotărâre privind aprobare cofinanțării pentru obiectivul de investiții finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală ”Modernizarea și dotarea incintei clădirii Spitalului Județean de Urgență Slobozia”, cu aplicarea coeficienților de ajustare, conform O.U.G. nr. 47/2022 
130.proiect de hotărâre privind participarea Muzeului Județean Ialomița la realizarea proiectului Romii de stepă-o poveste despre trecut și drumuri către modernitate, Cod CALL07-15, depus în cadrul Programului RO-CULTURA și a cheltuielilor legate de proiect
129.proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Muzeului Național al Agriculturii, instituție publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Județean Ialomița
128.proiectul de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții ” Creșterea eficienței energetice a Clădirii Centrului de plasament nr. 2 Slobozia”
127.proiectul de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții ” Creșterea eficienței energetice a Clădirii Centrului de plasament nr. 2 Slobozia”
126.proiectul de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții cu titlul ”Creșterea eficienței energetice a Clădirii Cantinei Centrului de plasament nr. 3 Slobozia”
125.proiectul de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții „Creșterea eficienței energetice a Clădirii Cantinei Centrului de plasament nr.3 Slobozia”
124.proiect de hotărâre privind actualizarea ”Monografiei economico-militare a județului Ialomița” la nivelul anului 2022
123.proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico- economici, faza PT, pentru realizarea obiectivului de investiții ”Construire Centru de recuperare pentru copii cu autism” Slobozia
122.proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (D.A.L.I.) și a principalilor indicatori tehnico-economici privind obiectivul de investiții ”Lucrări de modernizare/reabilitare drum din asfalt -strada Unității comuna Alexeni, acces Aerodrom Alexeni”
121.proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general estimativ și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții ”Modernizarea și dotarea incintei clădirii Spitalului Județean de Urgență Slobozia” care cuprinde valoarea lucrărilor ajustate conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 47/2022 - A
120.proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării pentru obiectivul de investiții finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală ”Construirea Blocului Operator din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”, cu aplicarea coeficienților de ajustare, conform O.U.G. nr. 47/2022
119.proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați, faza execuție lucrări, cu aplicarea coeficienților de ajustare, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 47/2022 pentru obiectivul de investiții ”Construirea Blocului Operator din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”
118.proiect de hotărâre privind trecerea unui bun  din domeniul public al județului Ialomița și din administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița , în domeniul privat al județului Ialomița, în vederea desființării 
117.proiect de hotărâre privind aprobarea participării Muzeului Județean Ialomița la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024
1104-07-2022Proiecte de hotărâre supuse dezbaterii in ședința extraordinară din 07 iulie 2022144.proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării pentru obiectivul de investiții finanțat prin  Programul Național de Dezvoltare Locală „Modernizare DJ 201 Buești – Ivănești –  Ion Ghica – Ciulnița – Cosâmbești – Mărculești, km 57 + 000 – km 84+000”, cu aplicarea coeficienților de ajustare conform Ordonanței de Urgență de Guvernului nr.47/2022
143.proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general estimativ, a devizelor pe două tronsoane și a indicatorilor tehnico – economici, faza execuție lucrări, pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum județean DJ 201 Buești – Ivănești – Ion Ghica – Ciulnița – Cosâmbești – Mărculești, km 57+000 – km 84+000”, cu aplicarea coeficienților de ajustare conform Ordonanței de Urgență de Guvernului nr.47/2022proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general estimativ, a devizelor pe două tronsoane și a indicatorilor tehnico – economici, faza execuție lucrări, pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum județean DJ 201 Buești – Ivănești – Ion Ghica – Ciulnița – Cosâmbești – Mărculești, km 57+000 – km 84+000”, cu aplicarea coeficienților de ajustare conform Ordonanței de Urgență de Guvernului nr.47/2022
142.proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării pentru obiectivul de investiții finanțat prin  Programul Național de Dezvoltare Locală „Modernizare DJ 201 Buești – Ivănești –  Ion Ghica – Ciulnița – Cosâmbești – Mărculești, km 57 + 000 – km 84+000”
141.proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, a devizelor pe două tronsoane și a indicatorilor tehnico – economici, faza execuție lucrări, pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum județean DJ 201 Buești – Ivănești – Ion Ghica – Ciulnița – Cosâmbești – Mărculești, km 57+000 – km 84+000”
140.proiect de hotărâre privind asocierea Unității Administrativ Teritoriale Județul Ialomița cu Unitatea Administrativ Teritorială Maia și Asociația Societatea Culturală Apollon – Urziceni în vederea realizării și finanțării sesiunii de comunicări științifice dedicate lui Barbu Catargiu, ”Întâiul Prim – ministru al României moderne”
139.proiect de hotărâre privind asocierea Unității Administrativ Teritoriale Județul Ialomița cu Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Stelnica în vederea realizării în comun a proiectului ”Realizarea unui punct de acostare pe malul stâng al Brațului Borcea, pe teritoriul administrativ al UAT Stelnica”
1229-07-2022Proiecte de hotărâre supuse dezbaterii in ședința ordinară din 29 iulie 2022161.proiect de hotărâre  privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție( D.A.L.I.) și a Devizului General pentru proiectul ”Realizare poartă de acces muzeu” din cadrul Muzeului Național al Agriculturii; - suplimentare
160.proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 113/16.10.2018 privind aprobarea realizării proiectului ”Reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia” și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările și completările ulterioare; - suplimentare
159.proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al SC Infrastructură Drumuri și Poduri SA , pe anul 2022; - suplimentare
158.proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general estimativ și a indicatorilor tehnico-economici, faza execuție lucrări, cu aplicarea coeficienților de ajustare conform OUG nr. 64/2022, pentru obiectivul de investiții ”Reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”; - suplimentare
157.proiect de hotărâre privind asocierea Unității Administrativ Teritoriale Județul Ialomița cu unele unități administrativ teritoriale în vederea participării acestora, în calitate de membri asociați cu drepturi depline, la patrimoniul asociației și modificarea, completarea și actualizarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și canalizare ”ADI PERIURBANĂ SLOBOZIA”
156.proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2022
155.proiect de hotărâre privind trecerea concesionarea unei suprafețe de 307,6144 ha teren cu destinația agricolă- categoria de folosință neproductiv aflat în proprietatea privată a județului Ialomița și situat în extravilanul comunei Giurgeni
154.proiect de hotărâre privind dezmembrarea cărții funciare nr. 23029 a terenului intravilan aferent bunului imobil ”Complex de Servicii pentru Protecția Copilului Urziceni” din domeniul public al județului Ialomița
153.proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia, pe anul 2022
152.proiectul de hotărâre privind aprobarea Temei de Proiectare aferentă obiectivului de investiții ”Amenajare Curte Interioară a Spitalului Județean Ialomița”;
151.proiectul de hotărâre privind aprobarea Notei Conceptuale aferentă obiectivului de investiții ”Amenajare Curte Interioară a Spitalului Județean Ialomița”
150.proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții ”Centrală termică cu chillere pe terasă în cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”
149.proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții ”Centrală termică cu chillere pe terasă în cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”
147.proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 90 din 26.05.2022 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița
146.proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului împrumutului intern al județului Ialomița, pe anul 2022
145.proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general al județului Ialomița, la trimestrul II, anul 2022
1330-08-2022Proiecte de hotărâre supuse dezbaterii pentru ședința ordinară din 30 august 2022178.proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general pentru obiectivul de investiții "Modernizare drum județean DJ 201,Tronson Orezu (intersecție DJ 2018)— Piersica — Bordușelu (ieșire localitate) - Tronson II km 37+816 —km 46+908", aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții "Anghel Saligny", precum si a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului  - suplimentare
177.proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2022
176.proiect de hotărâre privind acordarea unui împrumut temporar din bugetul local al județului Ialomița către S.C. DRUMURI SI PODURI S.A.
175.proiect de hotărâre aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții ”Modernizare DJ 201: intersecție cu DJ 213A (Mărculești)-intersecție cu DJ 212; DJ 212 : intersecție cu DJ 201-intersecție cu DN2A (Țăndărei)”;
174.proiect de hotărâre aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții ”Modernizare DJ 201: intersecție cu DJ 213A (Mărculești)-intersecție cu DJ 212; DJ 212 : intersecție cu DJ 201-intersecție cu DN2A (Țăndărei)”;
173.proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării pe bugete locale a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 2022;
172.proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului social de zi ”Centrul de Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu Slobozia”;
171.proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 47/2006 privind înființarea Centrului de Servicii de Recuperare Neuromotorie Slobozia;
170.proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr.40/06.07.2010 privind transferul managementului asistenței medicale din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia, cu modificările și completările ulterioare
169.proiect de hotărâre privind transmiterea unui tronson de drum județean din DJ 302 cuprins între km 27+721 -km 28+600 situat pe raza UAT Comuna Movilița, aflat în domeniul public al județului Ialomița și administrarea Consiliului Județean Ialomița, în administrarea Consiliului Local al Comunei Movilița
168.proiect de hotărâre privind stabilirea prețului mediu/tonă de iarbă (masa verde) obținută de pe pajiște, pentru anul 2022
167.proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării cărților funciare nr. 21274, nr. 22192 și nr. 22262 ale terenurilor extravilane situate pe raza comunei Vlădeni, aparținând domeniului privat al Județului Ialomița;
166.proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Ialomița în Consiliul de administrație al Școlii Profesionale Speciale "Ion Teodorescu" Slobozia pentru anul școlar 2022 - 2023;
165.proiect de hotărâre privind stabilirea preturilor medii ale produselor agricole, în vederea calculării veniturilor anuale brute obținute din cedarea folosinței bunurilor prin arendare, pe anul 2022;
164.proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii în gestiune delegată a serviciului de transport public județean de persoane, prin curse regulate, pe traseul nr. 08 Slobozia-Iazu-Scânteia, traseul nr. 11 Slobozia — Miloșești- Tovărășia, traseul nr. 15 Slobozia — Ciulnița —Bordușelu, traseul nr. 16 Slobozia — Ciulnița — Buești și traseul nr. 30 Malu Roșu —Urziceni, prevăzute în Programul de transport public județean de persoane, prin curse regulate, pentru perioada 01.01.2014 — 31.12.2022, precum şi a licențelor de traseu, operatorilor de transport declarați câștigători
163.proiect de hotărâre privind transmiterea unui tronson de drum județean din DJ 201B cuprins intre km 12+702 — km 14+451 situat pe raza U.A.T. Comuna Sălcioara, sat Rași, aflat in domeniul public al Județului Ialomița şi administrarea Consiliului Județean Ialomița, în administrarea Consiliului Local al Comunei Sălcioara
162.proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 93 din 20.12.2013 privind aprobarea asocierii județului Ialomița cu municipiul Slobozia în vederea constituirii „S.C. SERVICII PUBLICE SLOBOZIA S.R.L.", cu modificările ulterioare 
1408-09-2022Proiecte de hotărâre supuse dezbaterii pentru ședința ordinară din 08 septembrie 2022183.proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr.118/2020 privind aprobarea realizării proiectului „Creșterea eficienței energetice a Clădirii Administrative din strada Răzoare nr.3” și a cheltuielilor legate de proiect
182.proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr.102/28.05.2021 privind aprobarea participării Județului Ialomița în cadrul programului „South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment Programme”  finanțat în cadrul Programului ELENA – European Local Energy Assistance și asocierea cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia în vederea realizării în comun a proiectelor de investiții  de interes județean finanțate prin program, cu modificările ulterioare
181.proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2022
180.proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr.101/28.05.2021 privind asocierea Județului Ialomița cu unele unități administrativ teritoriale din județ în vederea participării in cadrul programului „South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment Programme" finanțaț cadrul Programului ELENA — European Local Energy, cu modificările ulterioare
179.proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat şi a principalilor indicatori tehnico- economici faza Proiect Tehnic, pentru proiectul „Creșterea eficienței energetice a Clădirii administrative din strada Răzoare, nr.3", COD SMIS 140202
15 28-09-2022Proiecte de hotărâre supuse dezbaterii pentru ședința ordinară din 28 septembrie 2022208.proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii în gestiune delegată a serviciului de transport public județean de persoane, prin curse regulate pe traseul nr. 19 Slobozia-Ciochina-Sălcioara, prevăzut în Programul de transport public județean de persoane, prin curse regulate pentru perioada 01.01.2014-31.12.2022, precum și a licenței de traseu, operatorului de transport declarat câștigător; - suplimentare
207.proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 116 din 28.06.2022 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Muzeului Național al Agriculturii, instituție publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Județean Ialomița -suplimentare
206.proiect de hotărâre privind  modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 223 din 25.11.2021 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul instituțiilor publice din subordinea Consiliului Județean Ialomița, cu modificările și completările ulterioare;
205.proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Spitalului Județean de Urgență Slobozia;
204.proiect de hotărâre pentru  modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr.101/28.05.2021 privind asocierea Județului Ialomița cu unele unități administrativ teritoriale din județ în vederea participării în cadrul programului „South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment Programme” finanțat în cadrul Programului ELENA – European Local Energy, cu modificările și completările ulterioare;
203.proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia,  pe anul 2022;
202.proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei la hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 108/11.06.2021 privind aprobarea  contractării și garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 100.000 mii lei în vederea realizării unor obiective de investiții de interes județean, cu modificările și completările ulterioare ;
201.proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr.102/28.05.2021 privind aprobarea participării Județului Ialomița în cadrul programului „South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment Programme”  finanțat în cadrul Programului ELENA – European Local Energy Assistance și asocierea cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia în vederea realizării în comun a proiectelor de investiții  de interes județean finanțate prin program, cu modificările și completările ulterioare;
200.proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița;
199.proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2022;
198.proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 92 din 28.052021 privind reglementarea regimului juridic a unor spații din incinta bunului imobil situat în strada Răzoare nr. 3, municipiul Slobozia, aflat în domeniul public al Județului Ialomița, cu modificările și completările ulterioare;
197.proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului de finanțare pentru achiziționarea unui complex radiologic destinat Întreprinderii Municipale Centrul Stomatologic din Raionul Nisporeni, Republica Moldova;
196.proiect de hotărâre privind transmiterea unui tronson de drum județean din DJ 201 cuprins intre km 80+035 — km 83+035 situat pe raza U.A.T. Comuna Mărculești, aflat in domeniul public al Județului Ialomița si administrarea Consiliului Județean Ialomița, in administrarea Consiliului Local al Comunei Mărculești;
195.proiect de hotărâre privind stabilirea componenței Comisiei Județene pentru Protecția Copilului Ialomița;
194.proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 90/26.05.2022 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și  funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean lăcomita, cu modificările  și completările ulterioare;
193.proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza Studiu de Fezabilitate (SF) şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea Gradului de Securitate la incendiu şi Asigurarea Creșterea Gradului de Securitate la Incendiu și Asigurarea Utilităților pentru Spitalul Județean de Urgență Slobozia pentru Spitalul Județean de Urgentă Slobozia";
192.proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate (SF) şi a principalilor indicatori tehnco -economici rezultați pentru obiectivul mixt de investiții „Reabilitare pod peste râul Ialomița la Fierbinți pe DJ 101U și dublarea acestuia cu o structură independentă;
191.proiect de hotărâre privind privind aprobarea devizului general și a principalilor indicatori tehnico —economici, faza proiect tehnic (PT), pentru obiectivul de investiții „Reabilitare pod peste râul Ialomița la  Bucu pe DJ 213 A";
190.proiect de hotărâre privind transmiterea unui tronson de drum județeana din DJ 101 cuprins intre km 43+642,77-km 51+048,36 situat pe raza U.A.T. Comuna Dridu, aflat in domeniul public al Județului Ialomița administrarea Consiliului Județean Ialomița, in administrarea Consiliului Local al Comunei Dridu;
189.proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii  Consiliului Județean Ialomița nr. 80/27.04.2021 privind validarea membrilor desemnați ai Autorității Teritoriale de Ordine Publicei Ialomița, cu modificările ulterioare;
188.proiect de hotărâre privind transmiterea unor tronsoane de drum județean din DJ 203B cuprinse intre km 0+011 — km 0+198 şi km 0+220 — km 1+127 situate pe raza U.A.T. Comuna Manasia, aflate in domeniul public al Județului Ialomița și administrarea Consiliului Județean Ialomița , in administrarea Consiliului Local al Comunei Manasia;
186.proiect de hotărâre privind stabilirea preturilor medii ale produselor agricole, in vederea calculării veniturilor anuale brute obținute din cedarea folosinței bunurilor prin arendare, pe anul 2022;
185.proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Ialomița în Consiliul de administrație al Palatului Copiilor Slobozia, județul Ialomița, pentru anul școlar 2022- 2023;
184.proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Ialomița in Consiliul de administrație al Centrului Județean de Resurse, și Asistență Educațională Ialomița pentru anul școlar 2022 - 2023;
1607-10-2022Proiecte de hotărâre supuse dezbaterii pentru ședința de îndată din 07.10.2022219.proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr.102 din 28.05.2021 privind aprobarea participării Județului Ialomița în cadrul programului „South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment Programme” finanțat în cadrul Programului ELENA – European Local Energy Assistance și asocierea cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia în vederea realizării în comun a proiectelor de investiții de interes județean finanțate prin program, cu modificările și completările ulterioare;
218.proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr.101 din 28.05.2021 privind asocierea Județului Ialomița cu unele unități administrativ teritoriale din județ în vederea participării în cadrul programului „South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment Programme” finanțat în cadrul Programului ELENA – European Local Energy, cu modificările și completările ulterioare;
217.proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 120/07.08.2020 privind aprobarea realizării proiectului „Creșterea eficienței energetice pentru Clădirea Comandamentului – Pavilion A (Centrul Militar Județean Ialomița)” și a cheltuielilor legate de proiect
216.proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici faza Proiect Tehnic, pentru proiectul „Creșterea eficienței energetice pentru Clădirea Comandamentului- Pavilion A (Centrul Militar Județean Ialomița)”, Cod SMIS: 140216
215.proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Eficientizarea energetică sala de spectacole ,,Europa”, Foaier și Centrul de Informații pentru cetățeni”;
214.proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr.107/26.05.2022 privind transmiterea unor tronsoane de drum județean din DJ 101B cuprins între km 54 + 701 – km 56+028 și DJ 101U cuprins între km 4+413 - km 5+275 și între km 6+609 și 7+245, situate pe raza U.A.T. Comuna Maia, aflate în domeniul public al Județului Ialomița și administrarea Consiliului Județean Ialomița, în administrarea Consiliului Local al Comunei Maia.
213.proiect de hotărâre privind transmiterea unui tronson de drum județean din DJ 302 cuprins între km 30+086 –  km 31+135 situat pe raza U.A.T. Comuna Movilița, aflat în domeniul public al Județului Ialomița și administrarea Consiliului Județean Ialomița, în administrarea Consiliului Local al Comunei Movilița;
212.proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului : „Achiziționarea de echipamente destinate reducerii infecțiilor nosocomiale și dezvoltarea laboratorului de referință din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”
211.proiect de hotărâre pentru completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 80/20.04.2022 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Județului Ialomița 2021-2027
1728-10-2022Proiecte de hotărâre supuse dezbaterii pentru ședința ordinară din 28.10. 2022

S - 237.proiect de hotărâre privind aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomița la realizarea proiectului „Reabilitare și Dotare Centru  de Servicii de Recuperare Neuromotorie de tip Ambulatoriu Slobozia‘’, finanțat prin Apelul necompetitiv aferent Investiției 2 Reabilitarea, renovarea și dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități – ținta 395 din cadrul Componentei 13 Reforme sociale din Planul Național de Redresare și Reziliență și a cheltuielilor legate de proiect
S - 236.proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 225/19.12.2017 privind aprobarea realizării proiectului „Modernizare DJ 306 limită judeţul Călăraşi - Albeşti - Andrăşeşti - Gheorghe Doja – Crunţi intersecţie cu DJ 102H, DJ 102H intersecţie cu DJ 306 - Reviga - Cocora - intersecţie cu DJ 203E , DJ 203E intersecţie cu DJ 102H – Cocora-limită judeţ Buzău” – cod SMIS 120110  și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările și completările ulterioare
S - 235.proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 187/27.11.2020 privind aprobarea devizului general și a principalilor indicatori tehnico – economici actualizați, rezultați în urma documentației - faza PT, pentru obiectivul de investiții ”Modernizare DJ 306 limită județul Călărași-Albești-Andrășești-Gheorghe Doja-Crunți intersecție cu DJ 102H, DJ 102H intersecție cu DJ 306 – Reviga-Cocora-intersecție cu DJ 203E, DJ 203E intersecție cu DJ 102H – Cocora – limită județ Buzău” cod SMIS 120110
S- 234.proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 101 din 26.05.2022 privind  asocierea Unității Administrativ Teritoriale Județul Ialomița cu Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Fetești în vederea realizării în comun a proiectului ”Amenajare teren și bazin captare a Brațului Borcea pentru realizarea unui doc plutitor”
S - 233.proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 207/07.10.2022 privind aprobarea realizării proiectului: „Achiziționarea de echipamente destinate reducerii infecțiilor nosocomiale și dezvoltarea laboratorului de referință din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”
232.proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2022;
230.proiect de hotărâre privind închiderea Căsuței de Tip Familial ”Vlăduț”, trecerea acesteia în structura Centrului de Abilitare și Reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități "Kalina si Maria", care după reorganizare se va numi Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru persoanele adulte cu dizabilități "Kalina, Maria, Vlăduț Slobozia;
229.proiect de hotărâre privind desființarea Centrului de Plasament nr. 2 Slobozia, și înființarea Căsuței de Tip Familial ”Katerina”, Slobozia;
228.proiect de hotărâre privind închiderea Centrului de Plasament Specializat pentru copilul cu Dizabilități cu vârsta mai mică de 3 ani, Slobozia;
227.proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unor sume pentru susținerea cultelor din județul Ialomița, pe anul 2022;
226.proiect de hotărâre privind aprobare rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al SC Drumuri și Poduri SA , pe anul 2022
225.proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 90 din 26.05.2022 privind aprobarea organigramei , statului de funcții și funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului  Județean Ialomița, cu modificările și completările ulterioare;
224.proiect de hotărâre privind aprobarea  organigramei și a statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița
223.proiect de hotărâre privind Regulamentul de Organizare și Funcționare a Muzeului Național al Agriculturii
222.proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general județului Ialomița, la trimestrul III, anul 2022;

221.proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 22 din 10.02.2022 privind aprobarea cuantumului cotizațiilor și contribuțiilor Județului Ialomița și Consiliului Județean Ialomița la unele organisme interne, pe anul 2022;

220.proiect de hotărâre privind aprobarea acordării burselor de ajutor social elevilor care frecventează  cursurile Școlii Profesionale Speciale "Ion Teodorescu" Slobozia, pentru anul școlar 2022 – 2023;

187.proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al Direcției județene de Evidență a persoanelor Ialomița;

1825-11-2022Proiecte de hotărâre supuse dezbaterii pentru ședința din 25.11.2022

256.proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 17 din 19.02.2018 aprobarea realizării proiectului „Creșterea eficientei energetice a clădirii Complexului de Servicii Sociale Slobozia, județul Ialomița , finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 -2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de Investiții 3.1, Operațiunea B - Clădiri Publice, cu modificările și completările ulterioare - suplimentare
255.proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiții "Creșterea eficientei energetice a clădirii Complexului de Servicii Sociale, județul Ialomița", finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritate Investiții 3.1, Operațiunea B - Clădiri Publice - suplimentare
253.proiect de hotărâre privind asocierea Județului Ialomița cu Asociația Națională a Veteranilor de Război din România - Filiala Ialomița în vederea finanțării în comun a proiectului privind omagierea cu ocazia Zilei Naționale a României a veteranilor de război cu domiciliul în județul Ialomița - suplimentare
251.proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2022 
250.proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia, pe anul 2022
249.proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice - faza DALI și a principalilor indicatori tehnico —economici pentru obiectivul de investiții „Consolidarea, amenajarea și reorganizarea Muzeului National al Agriculturii"
248.proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului împrumutului intern al județului Ialomița pe anul 2023
247.proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului împrumutului intern al județului Ialomița, pe anul 2022 
245.proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 182/28.09.2022 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița 
244.proiect de hotărâre privind reglementarea regimului juridic al bunurilor mobile barcă pneumatică + motor și două containere de depozitare monobloc, aflate in proprietatea județului Ialomița
243.proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Muzeului Județean Ialomița, instituție publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Județean Ialomița;
242.proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița, instituție publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Județean Ialomița;
240.proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 170 din 30.08.2022 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Ialomița în Consiliul de Administrație al Școlii Profesionale Speciale "Ion Teodorescu" Slobozia, pentru anul școlar 2022 -2023;
239.proiect de hotărâre privind completarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 220 din 28.10.2022 privind aprobarea acordării burselor de ajutor social elevilor care frecventează cursurile Școlii Profesionale ”Ion Teodorescu” Slobozia, pentru anul școlar 2022-2023;

1915-12-2022Proiecte de hotărâre supuse dezbaterii pentru ședința din data de 15.12.2022273.proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean nr. 41/21.04.2016 privind aprobarea organigramei  și statului de funcții ale Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Ialomița, cu modificările și completările ulterioare - suplimentare
272.proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul instituțiilor din subordinea Consiliului Județean Ialomița - suplimentare
271.proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia, pe anul 2022 - suplimentare
270.proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2022 - suplimentare
269.proiect de hotărâre privind aprobarea execuției  bugetului general al județului Ialomița, la trimestrul IV (preliminat), anul 2022 - suplimentare
268.proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții -.A.L.I și a principalilor indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ”Modernizare DJ 213A : Limită Județul Călărași -Intersecție cu DJ 201 (Mărculești), intersecție cu DN2A (BUCU) -SCÂNTEIA- Intersecție cu DN 21”; - suplimentare
267.proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor şi tarifelor din competența Consiliului Județean Ialomița, pentru anul 2023;
266.proiect de hotărâre privind transmiterea unui tronson de drum județean din DJ 101B cuprins între km 51+321 – km 51+862 situat pe raza U.A.T. Comuna Rădulești, aflat în domeniul public al Județului Ialomița și administrarea Consiliului Județean Ialomița, în administrarea Consiliului Local al Comunei Rădulești;
265.proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița și al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Ialomița;
264.proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 6/25.01.2022 privind aprobarea repartizării pe bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale din județ a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 2022 și estimările pentru anii 2023 - 2025, cu modificările și completările ulterioare;
263.proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar şi a cuantumului contribuției lunare de întreținere a persoanelor vârstnice îngrijite în Căminul pentru persoane vârstnice ”ing. Vadim Rusu” comuna Balaciu şi în Centrul pentru persoane vârstnice  Fierbinţi-Târg,  județul Ialomița,  pentru anul 2023;
262.proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (D.A.L.I.)  și  a principalilor indicatori tehnico –economici pentru obiectivul de investiții „Eficientizare energetică sala de spectacole ”Europa”, foaier și centrul de informații pentru cetățeni”;
261.proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr.96 din 28.05.2021 pentru aprobarea realizării proiectului „Creșterea eficienței energetice a Școlii Profesionale Speciale „Ion Teodorescu” Slobozia” și a cheltuielilor legate de proiect;
260.proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici rezultați în urma documentației faza Proiect Tehnic, pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a Școlii Profesionale Speciale „Ion Teodorescu” Slobozia”;
259.proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 90 din 26.05.2022 privind aprobarea organigramei, statului de funcții si funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița, cu modificările si completările ulterioare;
258.proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Județului Ialomița in domeniul public al Municipiului Slobozia a bunului imobil „Centrul de îngrijire de Zi", situat in Municipiul Slobozia, str. Nordului nr.2 si a terenului aferent;
257.proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Județului Ialomița in domeniul public al Municipiului Urziceni a terenului in suprafață de 106 mp situat in Urziceni, str. Teilor, nr.2 ;
246.proiect de hotărâre privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole, în vederea calculării veniturilor anuale brute obţinute din cedarea folosinţei bunurilor prin arendare, pe anul 2023;
241.proiect de hotărâre privind stabilirea prețului mediu/tonă de iarbă (masă verde) obținută de pe pajişte,  pentru anul 2023;
240.proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 170 din 30.08.2022 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Ialomița în Consiliul de administrație al Școlii Profesionale Speciale ”Ion Teodorescu” Slobozia pentru anul școlar 2022 - 2023;
2028-12-2022Proiecte de hotărâre supuse dezbaterii pentru ședința de îndată din 28.12.2022282.proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 102 din 26.05.2022 privind aprobarea finanțării nerambursabile a proiectelor depuse în cadrul programului sportiv de utilitate publică ”Promovarea sportului de performanță”, pentru anul 2022 / sezonul competițional 2022-2023, și încheierea contractelor de finanțare
281.proiect de hotărâre privind  aprobarea realizării proiectului a cofinanțării și a cheltuielilor legate de proiect (cheltuieli eligibile și neeligibile): ” Extindere colectare separată a deșeurilor municipale”
280.proiect de hotărâre privind  aprobarea studiului tehnic și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții ” Extindere colectare separată a deșeurilor municipale”
279.proiect de hotărâre privind  aprobarea asocierii Unității Administrativ Teritoriale Județul Ialomița cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECOO 2009 în vederea realizării în comun a proiectului ” Extindere colectare separată a deșeurilor municipale”
278.proiect de hotărâre privind  stabilirea unor masuri pentru asigurarea continuității serviciului public județean de transport persoane , prin curse regulate in județul Ialomița
277.proiect de hotărâre privind validarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean nr.538 din 21.12.2022 privind aprobarea rectificării bugetului general al Județului Ialomița si aprobarea rectificării bugetului general al Județului Ialomița pe anul 2022
275.proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general și a principalilor indicatori tehnico-economici, faza proiect tehnic (PT), pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare pod peste râul Ialomița la Țăndărei pe DJ 212”
274.proiect de hotărâre privind completarea art.1 din Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr.220 din 28.10.2022 privind aprobarea acordării burselor de ajutor social elevilor care frecventează cursurile Școlii Profesionale Speciale ”Ion Teodorescu” Slobozia pentru anul școlar 2022-2023, cu completările ulterioare
Nr. proiectData emiteriiTitluDocumente
1628.12.2021Proiecte de hotărâre pentru ședința ordinară din 28.12.2021282.proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării unui teren în vederea construirii unor instalații prevăzute în Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor;
281.proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de salubrizare percepute pe raza teritorială a Județului Ialomița de către operatorul ”S.C. A.D.I. ECOO 2009 S.R.L.”;
280.proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 223 din 25.11.2021 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul instituţiilor publice din subordinea Consiliului Judeţean Ialomiţa;
279.proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Județului Ialomița din domeniul public al Municipiului Slobozia a terenului în suprafață de 6.449 mp, situat în Slobozia, str. Poligonului, nr. 20A.
278. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia, pe anul 2021;
1523.12.2021Proiecte de hotărâre pentru ședința ordinară din 23.12.2021277- proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 140/24.08.2017 privind aprobarea realizării proiectului „Reabilitarea și punerea în valoare a monumentului istoric Orașul de Floci”  și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare;
276- proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 136/24.08.2017 privind actualizarea documentației tehnico-economice, faza D.A.L.I.  şi a principalilor indicatori tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Reabilitarea și punerea în valoare a monumentului istoric Orașul de Floci”, cu modificările ulterioare;
275- proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița   nr. 92 din 28.05.2021 privind reglementarea regimului juridic a unor spații din incinta bunului imobil  situat în strada Răzoare nr. 3, municipiul Slobozia, aflat în domeniul public al Județului Ialomița;
274-proiect de hotărâre privind însușirea rezultatului reevaluării activelor fixe corporale de natura construcțiilor și terenurilor aflate în domeniul public și privat al Județului Ialomița
273-proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. nr. 51 din 23.03.2017 privind aprobarea Regulamentului de Organizare Funcționare al Centrului Cultural "Ionel Perlea" Ialom4a, cu modificările ulterioare
272-proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 46 din 26.04.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Muzeului Județean Ialomița, cu modificările și completările ulterioare
271- proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici, faza P. T., cu aplicarea coeficienților de ajustare, pentru obiectivul de investiții „Pași spre viitor" implementat de Direcția Generală de Asistența Socială și Protecția Copilului Ialomița în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020
270-proiect de hotărâre  privind aprobarea asocierii Unității Administrativ Teritoriale Județul Ialomița cu unele unități administrativ teritoriale, în vederea acceptării acestora, in calitate de membru asociat cu drepturi depline, în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOO 2009"
269-proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 63/30.03.2021 privind aprobarea repartizării pe bugetele locale ale unităților administrativ teritoriale din județ a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 2021, cu modificările si completările ulterioare
268-proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 180 din 01.10.2021 privind aprobarea actualizării devizului general, a devizelor pe două sectoare și a indicatorilor tehnico-economici, faza execuție lucrări , cu aplicarea coeficienților de ajustare, pentru obiectivul  de investiții ”Modernizare DJ 201 tronson I DN2 Coșereni-Axintele-Orezu, km 0+000-km 35+400”
267-proiect de hotărâre privind validarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Ialomița nr. 398 din data de 13.12.2021 de rectificare a bugetului general al județului Ialomița, și aprobarea rectificării bugetului general al Județului Ialomița, pe anul 2021
266-proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului, a Caietului de Sarcini și a Documentației de atribuire a Contractelor de delegare a gestiunii Serviciului public de transport județean prin curse regulate în județul Ialomița
265-proiect de hotărâre privind aprobarea fuziunii prin absorbție a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Salubris Group 2010 de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ”ECOO 2009”
264-proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 139/24.08.2017 privind aprobarea realizării proiectului „Reabilitarea monumentului istoric şi de arhitectură Conacul Bolomey”  și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare
263-proiect de hotărâre privind aprobarea  devizului general actualizat și  a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați, faza de execuție și aplicare a coeficienților de ajustare, pentru realizarea obiectivului de investiții  „Reabilitarea monumentului istoric şi de arhitectură Conacul Bolomey”  Cod SMIS 116932
262-proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de restructurare a Centrului de Îngrijire și Asitență (CIA) Slobozia
261-proiect de hotărâre privind  asocierea Județului Ialomița cu Serviciul de Telecomunicații Speciale în vederea dezvoltării și administrării unui Centru de Date Regional în regiunea Sud-Muntenia pentru instituții și autorități publice din județul Ialomița prin implementarea unui proiect cu finanțare nerambursabilă prin Programul Operațional Regional Sud-Muntenia 2021-2027
260-proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general și a principalilor indicatori tehnico – economici actualizați, faza PT, pentru realizarea obiectivului de investiții „Centrul pentru persoane vârstnice - Movila”
259-proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 27  din 25.02.2021 privind aprobarea organigramei și statul de funcții ale Muzeului Județean Ialomița, instituție publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Județean Ialomița, cu modificările și completările ulterioare
258-proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului general al judeţului Ialomiţa, la trimestrul IV (preliminat), anul 2021
257-proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului împrumutului intern  al județului Ialomița, pe anul 2022
256-proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 94 din 31.07.2019 privind aprobarea realizării de către Direcția Generală de Asistenţă Socială şi Protecția Copilului Ialomița a proiectului „Pași spre viitor: 2 case tip familial și centru de zi pentru consiliere și sprijin pentru copii și părinți” finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare
255-proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar şi a cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere a persoanelor vârstnice îngrijite în Căminul pentru persoane vârstnice ”ing. Vadim Rusu” comuna Balaciu şi în Centrul pentru persoane vârstnice  Fierbinţi-Târg,  judeţul Ialomiţa,  pentru anul 2022
254-proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții  „ Instalații de tratare mecano-biologică prevăzute prin Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor în județul Ialomița”
253-proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții „Instalații de tratare mecano-biologică prevăzute prin Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor în Județul Ialomița”
252-proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții  „ Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice pe drumurile județene din județul Ialomița ”
251-proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții ”Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice pe drumurile județene din județul Ialomița”
250-proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții  „Clădire multifuncțională pentru susținerea activității Spitalului Județean de Urgență Slobozia”
249-proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții ”Clădire multifuncțională pentru susținerea activității Spitalului Județean de Urgență Slobozia” .
248-proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 113/16.10.2018 privind aprobarea realizării proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului  din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”  și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare
247-proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanților Adunării Generale a Acționarilor SC Drumuri și Poduri SA pentru numirea unui membru în Consiliul de administrație al societății
246-proiect de hotărâre privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole, în vederea calculării veniturilor anuale brute obţinute din cedarea folosinţei bunurilor prin arendare, pe anul 2022
244-proiect de hotărâre privind stabilirea preţului mediu/tonă de iarbă (masă verde) obţinută de pe pajişte,  pentru anul 2022
243-proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor şi tarifelor din competenţa Consiliului Judeţean Ialomiţa, pentru anul 2022
187-proiect de hotărâre privind aprobarea ”Programului de transport public județean de persoane, prin curse regulate, în județul Ialomița, pentru perioada 2022-2031 (01.01.2022 – 31.12.2031)” și a modalității de atribuire a gestiunii Serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, în județul Ialomița
1425.11.2021Proiecte de hotărâre pentru ședința din 25.11.2021245-proiect privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 100 din 27.9.2018 privind stabilirea componenței nominale a Comisiei Județene de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Ialomița și aprobarea Regulamentului de organizare si funcționare al acestei comisii, cu modificările și completările ulterioare;
242-proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico – economici, faza execuție lucrări, cu aplicarea coeficienților de ajustare, pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia”;
241-proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții  „Construire bază sportivă de interes județean în municipiul Slobozia, județul Ialomița”;
240 -proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții ”Construire bază sportivă de interes județean în Municipiul Slobozia, județul Ialomița”;
239-proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul instituţiilor publice din subordinea Consiliului Judeţean Ialomiţa;
238-proiect de hotărâre privind  stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița și al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa;
237-proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2021;
236-proiect de hotărâre privind acceptarea donației propuse de Muzeul Național al Agriculturii în favoarea Județului Ialomița a bunurilor imobile cuprinse în cadrul ”Fermei Agricole Perieți”;
235-proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița
234-proiect de hotărâre privind asocierea Județului Ialomița cu Asociația Națională a Veteranilor de Război din România - filiala Ialomița în vederea finanțării în comun a proiectului privind omagierea cu ocazia Zilei Naționale a României a veteranilor de război cu domiciliul în județul Ialomița
233-proiect de hotărâre privind acordarea unor măsuri de sprijin de natură financiară menite să încurajeze familiile adoptatoare în ceea ce privește adopția unor copii din alte județe decât cel al adoptatorilor
232 - proiect de hotărâre privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al județului Ialomița și administrarea Spitalului Județean de Urgență Slobozia în domeniul privat al județului Ialomița, în vederea scoaterii din funcțiune și desființării
231-proiect de hotărâre privind solicitarea adresată Municipiului Slobozia pentru trecerea unui bun imobil, proprietate publică a acestuia , în proprietatea publică a Județului Ialomița
196-proiect de hotărâre privind concesionarea Parcului Fotovoltaic "Ialomița I" și a terenului aferent în suprafață de 5,7026 ha, situate in extravilanul  comunei Giurgeni
13 28.10.2021Proiecte de hotărâre pentru ședința din 28.10.2021

230 - proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Ialomița în Comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director în cadrul Școlii Profesionale Speciale ”Ion Teodorescu” Slobozia și Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Ialomița, organizat în perioada 15.11-08.12.2021 -suplimentare ordine de zi
229- proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al S.C. ADI ECO 2009 S.R.L.;

228- proiect de hotărâre privind reglementarea măsurilor necesare funcționării Consiliului de Administrație al operatorului regional SC Urban SA Slobozia;
227- proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării cărții funciare nr. 33544 a terenului intravilan aferent bunului imobil ”Spitalul Județean de Urgență Slobozia” din domeniul public al județului Ialomița;
226-proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2021;
225- proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului împrumutului intern al județului Ialomița, pe anul 2021;
224- proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 174 din 17.11.2020 privind aprobarea  organigramei, statului de funcţii şi  funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu modificările și completările ulterioare;
223- proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Ialomița cu Municipiul Feteşti, Municipiul Urziceni şi Oraşul Ţăndărei în vederea finanțării în comun a dotării spitalelor din subordinea consiliilor locale  cu echipamente medicale necesare creșterii capacității de intervenție în prevenirea și combaterea infecției cu noul Coronavirus „COVID - 19”;
222- proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții ”Reorganizare incintă muzeu”;
221- proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții ”Reorganizare incintă muzeu”;
220- proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții ”Creșterea gradului de securitate la incendiu și asigurarea utilităților pentru Spitalul Județean de Urgență Slobozia”;
219- proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții ”Creșterea gradului de securitate la incendiu și asigurarea utilităților pentru Spitalul Județean de Urgență Slobozia”;
218- proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 70/28.05.2020 privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții ”Reabilitare pod peste râul Ialomița la Fierbinți pe DJ 101U și dublarea acestuia cu o structură independentă”;
217- proiect de hotărâre privind aprobarea Cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru  obiectivul de investiții ”Reabilitare pod peste râul Ialomița la Fierbinți pe  DJ 101 U”;
216- proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Drumuri şi Poduri S.A., pe anul 2021;
 215- proiect de hotărâre privind  aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli din fonduri externe nerambursabile al Spitalului Județean de Urgență Slobozia,  pe anul 2021;
214- proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 150/27.11.2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița și al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa, cu modificările și completările ulterioare;
213- proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului general al judeţului Ialomiţa, la trimestrul III, anul 2021;
212- proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 5/12.01.2021 privind aprobarea participării Spitalului Județean de Urgență Slobozia  la realizarea proiectului “Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”  și a cheltuielilor legate de proiect;
211- proiect de hotărâre privind aprobarea Cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru  obiectivul de investiții ”Modernizare drum județean DJ201, Tronson Orezu (intersecție DJ201B) – Piersica – Bordușelu (ieșire localitate) – Tronson II km 37+816 – km 46+908”;
210- proiect de hotărâre privind modificarea articolului 2 din Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 31 din 28.03.2014 privind  desemnarea  persoanei care să efectueze înregistrarea şi raportarea datoriei publice a Consiliului Judeţean Ialomiţa;
209-proiect de hotărâre privind aprobarea fuziunii prin absorbție a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECO 2008 de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ”ECOO 2009”;
208- proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean nr.89 din 28.05.2021 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița, instituție publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Județean Ialomița;
207- proiect de hotărâre privind modificarea Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și canalizare ”ADI PERIURBANĂ SLOBOZIA”;
206- proiect de hotărâre privind aprobarea Cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru  obiectivul de investiții ”Modernizare  și reabilitare DJ 212: Limită județ Brăila – Luciu – Mihail Kogălniceanu – intersecție DN 2A, intersecție cu DJ 201 Lăcusteni – Platonești – Movila - Fetești”;
205- proiect de hotărâre privind aprobarea Cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru  obiectivul de investiții ”Reabilitare pod peste canal de irigații la Movilița pe DJ 302”;
204- proiect de hotărâre privind aprobarea Cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru  obiectivul de investiții ”Reabilitare pod peste râul Ialomița la Bucu pe DJ213A”;
203- proiect de hotărâre privind aprobarea Cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru  obiectivul de investiții ”Reabilitare pod peste râul Prahova la Adâncata pe  DJ 101B”;
202-proiect de hotărâre privind aprobarea Cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru  obiectivul de investiții ”Reabilitare pod peste râul Ialomița la Țăndărei pe DJ 212”;
201- proiect de hotărâre privind aprobarea modificării anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 84 din 25.06.2020 privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții ” Modernizare  și reabilitare DJ 212: Limită județ Brăila – Luciu – Mihail Kogălniceanu – intersecție DN 2A, intersecție DJ 201 Lăcusteni – Platonești – Movila - Fetești”, cu completările ulterioare;
200- proiect de hotărâre privind aprobarea acordării burselor de ajutor social elevilor care frecventează cursurile Şcolii Profesionale Speciale ”Ion Teodorescu” Slobozia, pentru semestrul I al anului școlar 2021 – 2022;
199-proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (D.A.L.I.)  și a principalilor indicatori tehnico –economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare pod peste râul Ialomița la Bucu pe DJ 213 A”;
198- proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (D.A.L.I.)  și a principalilor indicatori tehnico –economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare pod peste râul Ialomița la Țăndărei pe DJ 212”;
197- actualizat (pr. hot nr. 200);
196- în dezbatere publică;
195- în dezbatere publică;
194- proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat al Județului Ialomița în domeniul privat al Comunei Vlădeni a terenului în suprafață de 20.000 mp situat în intravilanul Comunei Vlădeni, înscris în CF nr. 22574;

12 01.10.2021Proiecte de hotărâre pentru ședința de îndată din data 01.10.2021193-proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița   nr. 113/16.10.2018  privind aprobarea realizării proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia” și a cheltuielilor legate de proiect;
192-proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico – economici, faza execuție lucrări, cu aplicarea coeficienților de ajustare, pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia”;
191-proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării pentru obiectivul de investiții finanțat prin  Programul Național de Dezvoltare Locală Modernizare drum județean DJ 201 Buești – Ivănești – Ion Ghica – Ciulnița – Cosâmbești – Mărculești, km 57+000 – km 84+000”;
190-proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, a devizelor pe 2 tronsoane și a indicatorilor tehnico –economici, faza execuție lucrări, cu aplicarea coeficienților de ajustare,  pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum județean DJ 201 Buești – Ivănești – Ion Ghica – Ciulnița – Cosâmbești – Mărculești, km 57+000 – km 84+000”;
189-proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării pentru obiectivul de investiții finanțat prin  Programul Național de Dezvoltare Locală „Modernizare DJ 201 : Tronson I DN 2 Coșereni – Axintele- Orezu, km 0+000 - Km 35 + 400”;
188-proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general,  a devizelor pe două sectoare și a indicatorilor tehnico-economici, faza execuție lucrări cu aplicarea coeficienților de ajustare, pentru obiectivul de investiții ”Modernizare DJ 201 tronson I DN2 Coșereni – Axintele – Orezu, km 0 + 000 – km 35 + 400”;
11 23.09.2021Proiecte de hotărâre pentru ședința din 23.09.2021186-proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 155 din 27.11.2019 privind aprobarea documentației de avizare pentru lucrări de intervenție (D.A.L.I.) și a principalilor indicatori tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii ”Modernizare drum judeţean DJ 201 Tronson Orezu  (intersecţie DJ 201B) – Piersica – Borduşelu ( ieşire din localitate) ”, cu modificările ulterioare;
185-proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița 110 din 30.07.2020 privind darea în administrare către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița a Centrului de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități ”Kalina și Maria” Slobozia și a Căsuței de Tip Familial ”Vlăduț” Slobozia;
184-proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2021;
183-proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr.63/30.03.2021 privind aprobarea repartizării pe bugetele locale ale unităților administrativ - teritoriale din județ a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului  de stat, pe anul 2021, cu modificările ulterioare;
182-proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 201 din 23.11.20217 privind aprobarea cofinanțării  pentru obiectivul de investiții finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală  ”Construirea Blocului Operator din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”, cu modificările ulterioare;
181-proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții ”Construirea Blocului Operator din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”, ca urmare a atribuirii contractului de proiectare și execuție lucrări;
180-proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 203 din 23.11.20217 privind aprobarea cofinanțării  pentru obiectivul de investiții finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală  ”MODERNIZAREA ȘI DOTAREA  INCINTEI CLĂDIRII SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SLOBOZIA”, cu modificările ulterioare;
179-proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții ”MODERNIZAREA ȘI DOTAREA  INCINTEI CLĂDIRII SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SLOBOZIA”, ca urmare a atribuirii contractului de proiectare și execuție lucrări;
178-proiect de hotărâre privind asocierea Unității Administrativ Teritoriale Județul Ialomița cu unele unități administrativ teritoriale în vederea participării la capitalul social al operatorului regional S.C. Urban S.A. Slobozia, în calitate de acționar cu drepturi depline;
177-proiect de hotărâre privind asocierea Unității Administrativ Teritoriale Județul Ialomița cu unele unități administrativ teritoriale în vederea participării acestora, în calitate de membrii asociați cu drepturi depline, la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de unități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și canalizare „ADI PERIURBANĂ SLOBOZIA“;
176-proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Slobozia;
175-proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții ”EFICIENTIZARE ENERGETICĂ SALA DE SPECTACOLE ”EUROPA”, FOAIER ȘI CENTRUL DE INFORMAȚII PENTRU CETĂȚENI”;
174-proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții ”EFICIENTIZARE ENERGETICĂ SALA DE SPECTACOLE ”EUROPA”, FOAIER ȘI CENTRUL DE INFORMAȚII PENTRU CETĂȚENI”;
173-proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița;
172-proiect de hotărâre privind reglementarea regimului juridic a imobilului din Municipiul Fetești, str. Ceahlăului, nr.1-3;
171-proiect de hotărâre privind predarea temporară din administrarea Consiliului Județean Ialomița în administrarea Consiliului Local al Comunei Gârbovi a unui tronson din drumul județean DJ 203B cuprins între km 7+215 – 13+079 și a unui tronson din drumul județean DJ 203I cuprins între km 39+814 – 42+791, situate pe raza U.A.T. Comuna Gârbovi, în vederea realizării proiectului ”Amenajare Parcări în Comuna Gârbovi”;
170-proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 41/21.04.2016 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Ialomița, cu modificările și completările ulterioare;
10 10.09.2021Proiecte de hotărâre pentru ședința din 10.09.2021169 -proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2021;
168-proiect de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social al SC Drumuri și Poduri SA Ialomița;
167-proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții ”Lucrări de modernizare/reabilitare drum modernizat din asfalt -strada Unității comuna Alexeni, acces Aerodrom Alexeni”
166-proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții ”Lucrări de modernizare/reabilitare drum modernizat din asfalt -strada Unității comuna Alexeni, acces Aerodrom Alexeni”
165-proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Ialomița în Consiliul de administrație al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Ialomița pentru anul școlar 2021-2022;
164-proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Ialomița în Consiliul de administrație al Palatului Copiilor Slobozia, județul  Ialomița pentru anul școlar 2021-2022;
163-proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Ialomița în Consiliul de administrație al Școlii Profesionale Speciale ”Ion Teodorescu” Slobozia pentru anul școlar 2021-2022;
930.08.2021Proiecte de hotărâre pentru ședința din 30.08.2021162-proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 76 din 27.04.2021 privind aprobarea proiectului de finanțare pentru achiziționarea unui autoclav de prelucrare a deșeurilor rezultate din activitatea medicală a instituțiilor medico-sanitare publice din Raionul Nisporeni, Repubica Moldova -suplimentare
161-proiect de hotărâre privind  adoptarea unor măsuri în vederea finalizării procedurii de desemnare a cinci membri în Consiliul de Administrație al SC Urban SA Slobozia;-suplimentare
160-proiect de hotărâre privind asocierea Unității Administrativ Teritoriale Județul Ialomița cu unele unități administrativ-teritoriale în vederea participării acestora la capitalul social al SC ADI ”ECOO 2009 ”;
159-proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Unității Administrativ Teritoriale Județul Ialomița cu unele unități administrativ -teritoriale în vederea acceptării acestora în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECOO 2009”, în calitate de asociați cu drepturi depline
158-proiect de hotărâre privind aprobarea fuzionării prin absorbție a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO VEST CODRII VLĂSIEI de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECOO 2009”;
157-proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 155 din 27.11.2019 privind aprobarea documentației de avizare pentru lucrări de intervenție (D.A.L.I.) și a principalilor indicatori tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii ” Modernizare drum judeţean DJ 201 Tronson Orezu (intersecţie DJ 201B) – Piersica – Borduşelu ( ieşire din localitate) ”
156-proiect de hotărâre privind acordarea stimulentelor financiare elevilor și cadrelor didactice cu rezultate deosebite în domeniul performanțelor școlare în cadrul programului ”Premii de excelență pentru olimpicii ialomițeni din învățământul preuniversitar de stat, pentru anul școlar 2020-2021”;
155-privind aprobarea micșorării distanței minime pe orizontală între marginea celui mai apropiat stâlp (STMI 254) și axul drumului DJ 201 Km 41+400
154-proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al Județului Ialomița, pe anul 2021
153-proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării repartizării pe bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale din județ a unor sume  defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 2021
152-proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență, Slobozia, pe anul 2021
151-proiect de hotărâre privind preluarea temporară în administrarea Consiliului Județean Ialomița a unui drum de interes local din domeniul public al Comunei Alexeni și administrarea Consiliului Local al Comunei Alexeni, în vederea executării unor lucrări de modernizare/reabilitare
150-proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Județului Ialomița din domeniul public al Municipiului Slobozia a terenului în suprafață de 15.300 mp, situat în Slobozia, str. Poligonului, nr. 20;
149- REFĂCUT
148-proiect de hotărâre privind rectificarea Anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea nr. 121 din 15.07.2021 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Slobozia;
147-proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 174 din 17.11.2020 privind aprobarea  organigramei, statului de funcții şi funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița, cu modificările și completările ulterioare;
146-proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 59 din 28.05.2020 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Bibliotecii Județene ”Ștefan Bănulescu” Ialomița, instituție publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Județean Ialomița, cu modificările și completările ulterioare ;
145-proiect de hotărâre privind stabilirea consumului lunar de carburanți pentru autovehiculele ce deservesc parcul auto al Consiliului Județean Ialomița şi al instituțiilor și serviciilor publice de interes județean aflate sub autoritatea sa;
144-proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECOO 2009” a unui bun mobil aflat în proprietatea privată a județului Ialomița;
143-proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 80/27.04.2021 privind validarea membrilor desemnați ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică Ialomița;
142-proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de selecție, a Profilului consiliului de administrație și a Profilului candidatului pentru desemnarea unui membru în Consiliul de administrație al SC Drumuri și Poduri SA;
93- AMĂNAT
8 15.07.2021Proiecte de hotărâre pentru ședința din 15.07.2021141 -proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării adresată Comunei Vlădeni pentru trecerea unui bun imobil (teren), proprietate privată a acesteia, în proprietatea privată a Județului Ialomița - suplimentare
140- proiect de hotărâre privind asocierea Județului Ialomița cu Spitalul Județean de Urgență Slobozia și Asociația Inima Copiilor în vederea realizării în comun a proiectului “Fondul Viață pentru Nou-Născuți” - suplimentare
139-proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 75 din 27.04.2021 privind aprobarea asocierii Judeţului Ialomiţa cu Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Ialomiţa în vederea finanţării proiectelor în cadrul implementării Programului Judeţean de Dezvoltare Locală Ialomiţa 2021
138-proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 46/30.03.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Ialomiţa;
137-proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării unui teren în suprafață de 50.000 mp în vederea construirii unor instalații prevăzute în Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor
136- proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Unității Administrativ Teritoriale Județul Ialomița cu Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Gheorghe Lazăr în vederea acceptării acesteia, în calitate de membru asociat cu drepturi depline,  în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECOO 2009”;
135 -proiect de hotărâre privind asocierea Unității Administrativ Teritoriale Județul Ialomița cu Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Gheorghe Lazăr, în vederea participării acesteia la capitalul social al SC ADI „ECOO 2009”;
134-proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2021
133-proiect de hotărâre privind aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa la “Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto national 2020-2024”
132-proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza D.A.L.I. - și  a principalilor indicatori tehnico –economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum județean DJ 101B: Limită județ Ilfov – Rădulești”
131-proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia,  pe anul 2021
130-proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării nerambursabile a proiectelor depuse în cadrul programului sportiv de utilitate publică ”Promovarea sportului de performanță”, pentru anul 2021 / sezonul competițional 2021-2022, și încheierea contractelor de finanțare
129-proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomiţa  nr. 28/26.03.2018 privind reglementarea regimului juridic al bunurilor imobile aflate în domeniul public al Județului Ialomița necesare desfășurării activităților din domeniul sănătății, cu modificările şi completările ulterioare;
128-proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului general al judeţului Ialomiţa, la trimestrul II, anul 2021
127-proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unor sume pentru susţinerea cultelor din  judeţul Ialomiţa, pe anul 2021
126-ANULAT
125-proiect de hotărâre privind solicitarea adresată Municipiului Slobozia pentru trecerea unui bun imobil, proprietate publică a acestuia, în proprietatea publică a Județului Ialomița
124-proiect de hotărâre pentru aprobarea participării Județului Ialomiţa la “Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024”
123-proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 27  din 25.02.2021 privind aprobarea organigramei și statul de funcții ale Muzeului Județean Ialomița, instituție publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Județean Ialomița
122-proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Slobozia
121-ANULAT
120-proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița
119-proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii Serviciului social de zi din ”Complex de Servicii Comunitare pentru Protecția copilului Slobozia” în ”Complex de Servicii pentru Evaluare, Consiliere și Sprijin Slobozia” și aprobarea Regulamentului de Organizare şi funcţionare al acestuia
118-proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii ”Centrului de Recuperare pentru Copilul cu Handicap Sever Slobozia” în ”Complex de Servicii pentru Recuperarea Copilului cu Dizabilități Slobozia” și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al acestuia
117- proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița  nr. 74 din 27.04.2021 privind aprobarea cuantumului cotizaţiilor şi contribuţiilor Judeţului Ialomiţa şi Consiliului Judeţean Ialomiţa la unele organisme interne, pe anul 2021
116-proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Centrului Cultural ”Ionel Perlea” Ialomița, instituţie publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa
7 11.06.2021Proiecte de hotărâre pentru ședința extraordinară din 11.06.2021115.proiect de hotărâre privind aprobarea participării Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Ialomița la implementarea proiectului ”Tineri educați – măsuri de sprijin pentru 411 tineri NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați în SPO care se reîntorc în educație în programe de tip a doua șansă, inclusiv în programe de formare inițială, pe raza județului Ialomița”, Cod SMIS 147695 depus în cadrul Programul Operațional Capital Uman 2014–2020;
114.proiect de hotărâre privind aprobarea contractării şi garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 100.000 mii lei în vederea realizării unor obiective de investiții de interes județean;
113.proiect de hotărâre privind asocierea Unității Administrativ Teritoriale Județul Ialomița cu unitățile administrativ teritoriale acționare la operatorul regional SC Urban SA Slobozia în vederea participării la capitalul social al acestuia, în calitate de acționar cu drepturi depline;
112.proiect de hotărâre privind asocierea Unității Administrativ Teritoriale Județul Ialomița cu unitățile administrativ teritoriale componente ale ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ DE UTILITĂȚI PUBLICE PENTRU SERVICIUL DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE ”ADI PERIURBANĂ SLOBOZIA” în vederea participării la patrimoniul Asociației, în calitate de membru asociat cu drepturi depline;
111.proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 180 din 17.11.2020 privind numirea reprezentanților județului Ialomița în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Infrastructură Drumuri și Poduri S.A. Ialomița și aprobarea mandatului acestora;
110.proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2021;
109.proiect de hotărâre privind asocierea Unității Administrativ Teritoriale Județul Ialomița cu unitățile administrativ teritoriale componente ale operatorului SC ADI ECOO 2009 SRL, în vederea participării la capitalul social al acestuia, în calitate de asociat cu drepturi depline;
108.proiect de hotărâre privind asocierea Unității Administrativ Teritoriale Județul Ialomița cu unitățile administrativ teritoriale componente ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECOO 2009”, în vederea participării la patrimoniul Asociației, în calitate de membru asociat cu drepturi depline;
107.proiect de hotărâre privind stabilirea măsurilor necesare declanșării procedurii de selecție pentru numirea unui administrator în Consiliul de administrație al S.C. Drumuri și Poduri S.A.;
628.05.2021Proiecte de hotărâre pentru ședința ordinară din 28.05.2021

106-privind aprobarea participării Județului Ialomița în cadrul programului „South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment Programme”  finanțat în cadrul Programului ELENA – European Local Energy Assistance și asocierea cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia în vederea realizării în comun a proiectelor de investiții  de interes județean finanțate prin program
105-privind  asocierea Județului Ialomița cu unele unități administrativ teritoriale din județ în vederea participării în cadrul programului „South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment Programme” finanțat în cadrul Programului ELENA – European Local Energy
104.proiect de hotărâre privind asocierea județului Ialomița cu Instituția Prefectului - Județul Ialomița și Direcția de Sănătate Publică Ialomița în vederea realizării în comun la nivelul județului Ialomița a acțiunii de vaccinare împotriva Covid 19, ”Maratonul vaccinării - Alege să te vaccinezi! Alege să fii câștigător!”, în perioada 31 mai-01 iunie 2021
103. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița,pe anul 2021
102.proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului ”Creșterea Eficienței Energetice a Școlii Profesionale Speciale ”Ion Teodorescu” Slobozia” și a cheltuielilor legate de proiect;
101.proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.) - revizuită şi a principalilor indicatori tehnico-economici revizuiți la obiectivul de investiţii ”Creșterea Eficienței Energetice a Școlii Profesionale Speciale ”Ion Teodorescu” Slobozia”;
100.proiect de hotărâre privind modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 150/27.11.2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița și al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa, cu modificările și completările ulterioare;
99.proiect de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social al S.C. INFRASTRUCTURĂ Drumuri şi Poduri S.A.;
98.proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița;
97.proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Ialomiţa cu Centrul Județean de Excelență Ialomița în vederea realizării în comun a concursului județean cu participare națională ,,Universul Științelor”;
96.proiect de hotărâre privind actualizarea ”Monografiei economico - militare a judeţului Ialomiţa” la nivelul anului 2021;
95.proiect de hotărâre privind reglementarea regimului juridic a unor spații din incinta bunului imobil  situat în strada Răzoare nr. 3, municipiul Slobozia, aflat în domeniul public al Județului Ialomița;
94.proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița, instituție publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Județean Ialomița;
93.RETRAS - proiect de hotărâre privind aprobarea ”Programului de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate, în județul Ialomița, pentru perioada  2022-2028” și a modalității de atribuire a gestiunii Serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, în județul Ialomița;
92. proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Ialomița cu Clubul Sportiv Olimpia Slobozia, Școala Profesională Specială ”Ion Teodorescu” Slobozia și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița în vederea implementării parteneriatului educațional ”AIKIDO MOD DE VIAȚĂ”;
91.proiect de hotărâre privind înființarea Centrului de consiliere pentru agresori Slobozia în cadrul Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița;
90.proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului propriu al judeţului Ialomiţa şi a situaţiilor financiare pe anul 2020;

5 27.04.2021Proiecte de hotărâre pentru ședința ordinara din 27.04.202189-proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidurilor solicitantului privind finanţarea din fonduri publice alocate din bugetul județului Ialomița a cererilor depuse în cadrul programelor sportive de utilitate publică, pentru anul 2021;
88 -proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Infrastructură Drumuri şi Poduri S.A., pe anul 2021;
87 -proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia,  pe anul 2021;
86 -proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2021;
85 -proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 13/15.07.2016 privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Județean de Urgență  Slobozia, cu completările ulterioare;
84-proiect de hotărâre privind concesionarea unui teren în suprafață de 2.432 mp teren cu categoria de folosință curți-construcții, aflat în proprietatea privată a județului Ialomița și situat în intravilanul municipiului Urziceni, pentru construirea de capacități economice;
83-proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Drumuri şi Poduri S.A., pe anul 2021;
82-proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza Studiu de Fezabilitate (SF) şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ”Construire Centru de recuperare pentru copii cu autism” Slobozia;
81-proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor în județul Ialomița.   - PJGD
80-proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 47 din 30.09.1999 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului Ialomița, cu modificările şi completările ulterioare;
79-proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 28 din 26.03.2018 reglementarea regimului juridic al bunurilor imobile aflate în domeniul public al Județului Ialomița necesare desfășurării activităților din domeniul sănătății ;
78-proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate din bugetul județului Ialomița pentru activități nonprofit de interes general pentru anul 2021;
77-proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr.171/09.11.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Ialomița în mandatul 2020-2024, cu modificările și completările ulterioare;
76-proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Centrului de Asistență Medico-Socială Fierbinți-Târg;
75-proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 174 din 17.11.2020 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu modificările și completările ulterioare;
74 -proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului general al judeţului Ialomiţa, la trimestrul I, anul 2021;
73-proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 20/21.02.2020 privind aprobarea suplimentării numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult la nivelul județului Ialomița;
72-proiect de hotărâre privind validarea membrilor desemnaţi ai Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Ialomiţa;
71-proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizaţiilor şi contribuţiilor Judeţului Ialomiţa şi Consiliului Judeţean Ialomiţa la unele organisme interne, pe anul 2021;
70-proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului de finanțare pentru achiziționarea unui autoclav de prelucrare a deșeurilor rezultate din activitatea medicală a instituțiilor medico-sanitare publice din Raionul Nisporeni, Republica Moldova;
69-proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Ialomiţa cu Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Ialomiţa în vederea finanţării proiectelor în cadrul implementării Programului Judeţean de Dezvoltare Locală Ialomiţa 2021;
68-proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al asiguraților delegat de Consiliul Județean Ialomița în Adunarea Reprezentanților Casei Naționale de Asigurări de Sănătate;
67-proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 59 din 28.05.2020 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Bibliotecii Județene ”Ștefan Bănulescu” Ialomița, instituție publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Județean Ialomița;
4 30.03.2021Proiecte de hotărâre pentru ședința din 30.03.2021

66-proiect de hotărâre privind împuternicirea Președintelui Consiliului Județean Ialomița în vederea inițierii negocierilor, în numele județului, pentru contractarea și/sau garantarea unei finanțări rambursabile interne/externe în valoare de 100 milioane lei -suplimentare ordine de zi
65.- proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării pe bugetele locale ale unităților administrativ -teritoriale din județ a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat , pe anul 2021 și estimările pentru anii 2022-2024 -suplimentare ordine de zi
64 -proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slobozia - suplimentare ordine de zi
63-proiect de hotărâre privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate în domeniul public al Județului Ialomița
62- proiect de hotărâre privind concesionarea unei suprafețe de 638,0662 ha teren cu destinația agricolă aflat în proprietatea privată a județului Ialomița și situat în extravilanul comunei Vlădeni pentru construirea de parc/parcuri fotovoltaic/fotovoltaice
61 -proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr.174 din 17.11.2020 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița, cu modificările și completările ulterioare
60- proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării pentru obiectivul de investiții finanțat prin  Programul Național de Dezvoltare Locală „Modernizare DJ 201 : Tronson I DN 2 Coșereni – Axintele- Orezu, km 0+000 - Km 35 + 400”
59-proiect de hotărâre privind aprobarea  devizului general actualizat,  a devizelor pe două sectoare și a indicatorilor tehnico-economici, faza execuție lucrări, pentru obiectivul de investiții ”Modernizare DJ 201 tronson I DN2 Coșereni – Axintele – Orezu, km 0 + 000 – km 35 + 400”
58- proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării pentru obiectivul de investiții finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală „Modernizare DJ 201 Buești – Ivănești – Ion Ghica – Ciulnița – Cosâmbești – Mărculești, km 57 + 000 – km 84+000”
57- proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, a devizelor pe 2 tronsoane și a indicatorilor tehnico –economici, faza execuție lucrări, pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum județean DJ 201 Buești – Ivănești – Ion Ghica – Ciulnița – Cosâmbești – Mărculești, km 57+000 – km 84+000”
56-proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Ialomița în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității (CEAC) constituită la nivelul  Școlii Profesionale Speciale „Ion Teodorescu” Slobozia
55-proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Ialomiţa
54-proiect de hotărâre privind asocierea Județului Ialomița cu Asociația Centrul de Resurse și Informare pentru Profesiuni Sociale – CRIPS în vederea realizării în comun a proiectului “DAP Social – Dialog, Acțiune, Profesionalism pentru o strategie de dezvoltare a sistemului de servicii sociale din județul Ialomița” 
53-proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului aferent anului 2020 - referitor la stadiul realizării măsurilor din „Planul de Menținere a Calității Aerului pentru indicatorii pulberi în suspensie (PM 10 și PM 2,5). Benzen (C6H6), dioxid de sulf (SO2), monoxid de carbon (CO), Plumb (Pb), Arsen (As), Cadmiu (Cd), Nichel (Ni), dioxid de azot și oxizi de azot (NO2/NOx) în județul Ialomița, pentru perioada 2019-2023”
52-proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 55 din 27.05.2016  privind aprobarea organigramei şi statul de funcţii ale Centrului Cultural „Ionel Perlea” Ialomița, instituţie publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu modificările și completările ulterioare
51-proiect de hotărâre privind desemnarea a 6 (şase) consilieri judeţeni în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Ialomiţa
50- proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de selecție, a Profilului consiliului de administrație și a Profilului candidatului pentru desemnarea a doi membri în Consiliul de administrație al SC Infrastructură Drumuri și Poduri SA
49- proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Ialomița în Comisia județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Ialomița
48-proiect de hotărâre privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean al domnului Babagianu Gheorghe
47-proiect de hotărâre privind aprobarea acordării burselor de ajutor social elevilor care frecventează cursurile Şcolii Profesionale Speciale ”Ion Teodorescu” Slobozia, pentru semestrul II al anului școlar 2020 - 2021
 22- proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de amenajare a teritoriului ”Actualizarea Planului de Amenajare a Teritoriului Județean – P.A.T.J. Ialomița”.   Anexa -PATJ Ialomița - Partea 1, Anexa PATJ Ialomița - Partea 2,Anexa PATJ Ialomița - Partea 3, Anexa PATJ Ialomița - Partea 4,Anexa PATJ Ialomița - Partea 5

325.02.2021Proiecte de hotărâre pentru ședința ordinară din 25.02.202146-proiect de hotărâre privind aprobarea modificării anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 125 din 07.08.2020 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici actualizați, faza Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.) pentru obiectivul de investiţii „Modernizarea şi dotarea incintei clădirii  Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia”
45-proiect de hotărâre privind reglementarea regimului juridic al bunului mobil ”Pernă de salvare de la înălțimi tip SP 60, cu remorcă de transport”, aflat în proprietatea județului Ialomița
44- proiect de hotărâre privind concesionarea unui teren în suprafață de 600,1320 ha cu destinația agricolă – categoria de folosință arabil, proprietatea privată a județului Ialomița, situat în extravilanul comunei Vlădeni
43-proiect de hotărâre privind reglementarea regimului juridic a unor imobile situate in str. Lacului, nr.  6, municipiul Slobozia, aflate în domeniul public al Județului Ialomița
42-proiect de hotărâre   privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 171/09.11.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Ialomița în mandatul 2020-2024, cu modificările și completările ulterioare
41-proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Ialomiţa în Consiliul de administrație al Muzeului Județean Ialomița
40-proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de schimbare a destinației unei suprafețe de teren de 380 mp aflată în domeniu public al Județului Ialomița
39-proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Spitalului Județean de Urgență Slobozia
38-proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 166/23.09.2020  privind reglementarea regimului juridic al bunului mobil  ”Autobuz MAN”, aflat în proprietatea privată a județului Ialomița
37-proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 41/21.04.2016 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Direcției Județene de Evidentă a Persoanelor Ialomița, cu modificările și completările ulterioare
36-proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Ialomiţa în Consiliul de administrație al Muzeului Național al Agriculturii
35-proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Muzeului Național al Agriculturii
34-proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Ialomița, pentru anul  2021
33-proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 46 din 26.04.2018 privind aprobarea  Regulamentului de Organizare și Funcționare al Muzeului Județean Ialomița
32-proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Ialomiţa în Comisia de orientare şcolară şi profesională organizată la nivelul Centrului Judeţean de Resurse și Asistență Educațională Ialomița
31-proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 140/24.08.2017 privind aprobarea realizării proiectului „Reabilitarea și punerea în valoare a monumentului istoric Orașul de Floci”  și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare
30-proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită Consiliului Local al Municipiului Slobozia a terenului în suprafață de 2192,17 mp situat în Municipiul Slobozia, Piața Revoluției, aflat în domeniul public al Județului Ialomița și administrarea Consiliului Județean Ialomița
29-proiect de hotărâre privind aprobarea completării Anhttp://cjialomita.ro/wp-content/uploads/2021/02/30-pr-hot-darea-in-folosinta-gratuita-a-unei-suprafete-de-teren-CL-Slobozia-1.pdfexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 121 din 07.08.2020 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de  Intervenţie (D.A.L.I.) – revizuită şi a principalilor indicatori tehnico-economici revizuiţi la obiectivul de investiţii ”Creșterea eficienței energetice a Școlii Profesionale Speciale ”Ion Teodorescu” Slobozia”
28-proiect de hotărâre privind aprobarea completării Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 115 din 07.08.2020 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.) - revizuită şi a principalilor indicatori tehnico-economici revizuiți pentru obiectivul de investiţii ”Creșterea eficienţei energetice a Sediului Muzeului Judeţean Ialomiţa”
27-proiect de hotărâre privind aprobarea completării Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 119/07.08.2020 de aprobare a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.) – revizuită şi a principalilor indicatori tehnico-economici revizuiți pentru  obiectivul de investiţii ”Creșterea eficienţei energetice pentru Clădirea Comandamentului – Pavilion A (Centrul Militar Județean Ialomița)”
26-proiect de hotărâre privind aprobarea completării Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 117 din 07.08.2020 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de  Intervenţie (D.A.L.I.) – revizuită şi a principalilor indicatori tehnico-economici revizuiţi la obiectivul de investiţii ”Creșterea eficienței energetice a Clădirii Administrative din strada Răzoare nr. 3
25-proiect de hotărâre privind aprobarea completării Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 113/07.08.2020 de aprobare a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.) – revizuită şi a principalilor indicatori tehnico-economici revizuiți pentru  obiectivul de investiţii ”Creșterea eficienţei energetice a Clădirii Centrului Cultural Ionel Perlea”
24-proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 114 din 07.08.2020 privind aprobarea realizării proiectului „Creșterea eficienței energetice a Clădirii Centrului Cultural Ionel Perlea”  și a cheltuielilor legate de proiect
23-proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Ialomiţa în Consiliul de administrație al Muzeului Județean Ialomița
228.01.2021Proiecte de hotărâre pentru ședința ordinară din 28.01.202121. proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită Consiliului Local al Municipiului Slobozia a terenului în suprafață de 2192,17 mp situat în Municipiul Slobozia, Piața Revoluției, aflat în domeniul public al Județului Ialomița și administrarea Consiliului Județean Ialomița -retras de pe ordinea de zi
20. proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei si statului de funcții ale Muzeului Național al Agriculturii Slobozia, instituție publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Județean Ialomița;
19. proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de evaluare a performanțelor profesionale individuale și a modelului Fișei de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru personalul de conducere și personalul de execuție din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia al cărui management a fost transferat către Consiliul Județean
Ialomița;
18. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomiţa nr. 225/19.12.2017 privind aprobarea realizării proiectului ”Modernizare DJ 306 limită județ Călărași-Albești-Andrășești-Gheorghe Doja-Crunți intersecție cu DJ 102H, DJ 102H intersecție cu DJ 306-Reviga-Cocora-intersecție cu DJ 203E, DJ 203E intersecție cu DJ 102H-Cocora-limită județ Buzău”  și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările și completările ulterioare;
17. proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 38 din 22.09.2016 privind aprobarea componenţei Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism Ialomiţa şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al acesteia, cu modificările și completările ulterioare.
16. proiect de hotărâre privind aprobarea valorificării masei lemnoase pe picior din zona de siguranță a drumurilor județene;
15. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomiţa nr. 136/24.08.2017 privind actualizarea documentației tehnico-economice, faza D.A.L.I.  şi a principalilor indicatori tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Reabilitarea și punerea în valoare a monumentului istoric Orașul de Floci”
14. proiect de hotărâre privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului Stoica Alexandru;
13. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 40 din 06.07.2010 privind transferul managementului asistenţei medicale din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia, cu modificările și completările ulterioare;
12. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza Studiu de Fezabilitate (SF) şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Centrul pentru persoane vârstnice - Movila”;
11. proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Ialomiţa în Consiliul de administrație al Bibliotecii Județene ”Ștefan Bănulescu” Ialomița;
10. proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Ialomiţa în Consiliul de administrație al Centrului Cultural ”Ionel Perlea” Ialomița;
9. proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Ialomiţa în Consiliul de administrație al Centrului Judeţean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița;
8. proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Județului Ialomița în Adunarea Generală a Acționarilor și Consiliul de Administrație din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Situaţii de Urgenţă Sud Muntenia”;
7. proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Ialomița în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Pază și Servicii Comunitare S.R.L. Slobozia;
112.01.2021Proiecte de hotărâre pentru ședința extraordinara din 12.01.2021
5.proiect de hotărâre privind aprobarea participării Spitalului Județean de Urgență Slobozia la realizarea proiectului ”Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia” și a cheltuielilor legate de proiect
4.proiect de hotărâre privind desemnarea a doi consilieri județeni în calitate de membri în Comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului general al Județului Ialomița, domnul Adrian-Robert Ionescu, pentru activitatea desfășurată în anul 2020 
3.proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr.172 din 17.12.2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul instituţiilor publice din subordinea Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu modificările și completările ulterioare
2.proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local rezultat la sfârșitul exercițiului bugetar al anului 2020
1.proiect de hotărâre privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean al doamnei Barcari Rodica - Luminița
Nr. proiectData emiteriiTitluDocumente
2229.12.2020Proiecte de hotărâre pentru ședința de îndată din29.12.202051.proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia, pe anul 2020
2128-12-2020Proiecte de hotărâre pentru ședința ordinara din 28-12-2020

50.proiect de hotărâre privind validarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Ialomița nr.95 din 22.12.2020 privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița și repartizarea pe trimestre a influențelor, pe anul 2020;
49.proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 93 din 20.12.2013 privind aprobarea asocierii județului Ialomița cu municipiul Slobozia în vederea constituirii „S.C. SERVICII PUBLICE SLOBOZIA S.R.L.”, cu modificările ulterioare;

48.proiect de hotărâre privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ special din judeţul Ialomiţa pentru anul şcolar 2021-2022;
47.proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Ialomiţa în Comisia judeţeană în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi;
46.proiect de hotărâre privind desemnarea unui membru în Consiliul de Administrație al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Ialomița;
39.proiect de hotărâre privind alegerea unui vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Ialomiţa;
38.proiect de hotărâre privind alegerea unui vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Ialomiţa;
2018-12-2020Proiecte de hotărâre pentru ședința extraordinara din 18-12-2020

45. proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei si statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Slobozia;
44. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2020;
43.proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului general al judeţului Ialomiţa, la trimestrul IV (preliminat), anul 2020;
42.proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 172 din 17.12.2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul instituţiilor publice din subordinea Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu modificările și completările ulterioare;
41.proiect de hotărâre privind asocierea Unității Administrativ Teritoriale Județul Ialomița cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia în vederea realizării proiectului “Sprijin la nivelul regiunii Sud Muntenia pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, infrastructura și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură - 5D2” , finanțat prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2014 – 2020, Axa prioritară 1, Acțiunea 1.1.1 - Asistență orizontală pentru beneficiarii FESI și specifică pentru beneficiarii POAT, POIM și POC, inclusiv instruire pentru aceștia și pentru potențialii beneficiari FESI, și a cheltuielilor legate de proiect;
40.proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar şi a cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere a persoanelor vârstnice îngrijite în Căminul pentru persoane vârstnice ”ing. Vadim Rusu” comuna Balaciu şi în Centrul pentru persoane vârstnice Fierbinţi-Târg, judeţul Ialomiţa,  pentru anul 2021;
37.proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 191/27.11.2020 privind aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomița la realizarea proiectului „VIP-PLUS „Voluntariat – Inițiative - Profesionalism pentru calitate în serviciile de zi destinate copiilor din comunitățile vulnerabile” cod PN1020, finanțat din Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 prin Programul ”Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” și a cheltuielilor legate de proiect;
36.proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare atribuit prin Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 28/27.04.2011, cu modificările și completările ulterioare, Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Ialomița asupra unor bunuri imobile, proprietate publică a județului Ialomița;
35. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 171/09.11.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Ialomița în mandatul 2020-2024;
34.proiect de hotărâre privind stabilirea măsurilor necesare declanșării procedurii de selecție pentru numirea a doi administratori în Consiliul de administrație al S.C. Infrastructură Drumuri și Poduri S.A.”
33.proiect de hotărâre privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole, în vederea calculării veniturilor anuale brute obţinute din cedarea folosinţei bunurilor prin arendare, pe anul 2021;
32.proiect de hotărâre privind stabilirea preţului mediu/tonă de iarbă (masă verde) obţinută de pe pajişte, pentru anul 2021
17.proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor şi tarifelor din competenţa Consiliului Judeţean Ialomiţa, pentru anul 2021;

1914-12-2020Proiecte de hotărâre pentru ședința din 14-12-202039. proiect de hotărâre privind alegerea unui vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Ialomiţa
38. proiect de hotărâre privind alegerea unui vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Ialomiţa
35. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 171/09.11.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Ialomița în mandatul 2020-2024.
1827-11-2020Proiecte de hotărâre pentru ședința din 27-11-202031-proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2020
30-proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al  Spitalului Județean de Urgență Slobozia,  pe anul 2020
29-proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unor premii din bugetul județului  veteranilor de război  cu domiciliul pe raza județului Ialomița
28-proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 41/21.04.2016 privind aprobare organigramei si statului de funcții ale Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Ialomița , cu modificările și completările ulterioare
27-proiect de hotărâre privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domnișoarei Tudor Silica Vali
26-proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții ”Recompartimentare Foaier Sală de spectacole și Centrul de Informații – Consiliul Județean Ialomița”
25-proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții „ Recompartimentare Foaier Sală de spectacole și Centrul de Informații – Consiliul Județean Ialomița”
24-proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului  Consiliului Judeţean Ialomiţa în Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Ialomiţa
23-proiect de hotărâre privind aprobarea  devizului general și  a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați, rezultați în urma documentației – faza PT, pentru  obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 306 limită județul Călărași – Albești-Andrășești – Gheorghe Doja -Crunți intersecție cu DJ 102H, DJ 102H intersecție cu DJ 306 – Reviga-Cocora – intersecție cu DJ 203E, DJ 203 E intersecție cu DJ 102H – Cocora – limită județ Buzău ” cod SMIS 120110
22-proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 225 din 19.12.2017 privind aprobarea realizării proiectului ”Modernizare DJ 306 limită județ Călărași-Albești-Andrășești-Gheorghe Doja-Crunți intersecție cu DJ 102H, DJ 102H intersecție cu DJ 306-Reviga-Cocora-intersecție cu DJ 203E, DJ 203E intersecție cu DJ 102H-Cocora-limită județ Buzău”  și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările și completările ulterioare
21-proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 43/16.04.2018 privind aprobarea realizării proiectului „Modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primire Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia” – cod SMIS  119070  și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare
20-proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general și a principalilor indicatori tehnico –economici actualizați, ce au rezultat în urma elaborării proiectului tehnic (PT), pentru realizarea obiectivului de investiții „Modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primire Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”- cod SMIS 119070
19-proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții ”Consolidarea, amenajarea și reorganizarea Muzeului Național al Agriculturii”
18-proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții  „ Consolidarea, amenajarea și reorganizarea Muzeului Național al Agriculturii”
10-proiect de hotărâre privind aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomița la realizarea proiectului „VIP-PLUS „Voluntariat – Inițiative - Profesionalism pentru calitate în serviciile de zi destinate copiilor din comunitățile vulnerabile” cod PN1020, finanțat din Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 prin Programul ”Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” și a cheltuielilor legate de proiect
9-proiect de hotărâre privind  desemnarea unui  reprezentant al Consiliului Judeţean Ialomiţa în Consiliul de administrație al Palatului Copiilor Slobozia, județul Ialomița, pentru anul școlar 2020- 2021
1717-11-2020Proiecte de hotărâre pentru ședința din 17.11.202016.proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Spitalului Județean de Urgență Slobozia;
15.proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită Primăriei Comunei Axintele a „Microbuzului Mercedes-Benz”, bun mobil aflat în proprietatea privată a județului Ialomița;
14.proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării repartizării pe bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale din judeţ a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 2020;
13. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 150/27.11.2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița și al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa;
12.proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa;
11.proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 40/06.07.2010 privind transferul managementului asistenţei medicale din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia, cu modificările și completările ulterioare;
8. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților județului Ialomița în Adunarea Generală a Acționarilor a SC Infrastructură Drumuri și Poduri SA Ialomița și aprobarea mandatului acestora;
7. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților județului Ialomița în Adunarea Generală a Acționarilor a SC Drumuri și Poduri SA Ialomița și aprobarea mandatului acestora;
6.proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 41/21.04.2016 privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa, cu modificările și completările ulterioare;
3.proiect de hotărâre privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului Mocioniu Adrian – Nicolae;
2.proiect de hotărâre privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului Marian Neacșu;
1609-11-2020Proiecte de hotărâre pentru ședința extraordinară din 09.11.20201 - Proiect de hotărâre privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Ialomița în mandatul 2020-2024
1514.10.2020Proiecte de hotărâre pentru ședința extraordinară din 14.10.2020169-privind aprobarea execuției bugetului general al județului Ialomița, la trimestrul III, anul 2020;
170-proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării nerambursabile a proiectelor depuse în cadrul programului sportiv de utilitate publică ”Promovarea sportului de performanță”, aferent sezonului competițional 2020-2021, și încheierea contractelor de finanțare;
171- proiect de hotărâre privind aprobarea acordării burselor de ajutor social elevilor care frecventează cursurile Școlii Profesionale Speciale ”Ion Teodorescu” Slobozia, pentru semestrul I al anului școlar 2020– 2021;
1423.09.2020Proiecte de hotărâre pentru ședința din 23.09.2020168-proiect de hotărâre privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole, în vederea calculării veniturilor anuale brute obţinute din cedarea folosinţei bunurilor prin arendare, pe anul 2020.
167-proiect de hotărâre privind reglementarea regimului juridic al bunului mobil ”Autobuz MAN”, aflat în proprietatea privată a județului Ialomița
166-proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării pe bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ a unor sume  defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 2020
165-proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2020
164-proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia,  pe anul 2020
163-proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița
162-proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 41/21.04.2016 privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa, cu modificările și completările ulterioare
161-proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 59 din 28.05.2020 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Bibliotecii Județene ”Ștefan Bănulescu” Ialomița, instituţie publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa
160-proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 122 din 30.10.2019 privind aprobarea  organigramei, statului de funcţii şi  funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu modificările și completările ulterioare
159-proiect de hotărâre privind înființarea Centrului de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Movila prin reorganizarea Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuro - Psihică pentru Adulți Movila
158-proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Ialomiţa în Consiliul de administraţie al Şcolii Profesionale Speciale ”Ion Teodorescu” Slobozia pentru anul școlar 2020 - 2021
157-proiect de hotărâre privind  desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Ialomiţa în Consiliul de administraţie al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Ialomița pentru anul școlar 2020 - 2021
1331.08.2020Proiecte de hotărâre ședință de îndată 31.08.2020156- proiect de hotărâre privind alegerea unui vicepreședinte al Consiliului Județean Ialomița
1231-08-2020Proiecte de hotărâre pentru ședința extraordinar din 31-08-2020

155-proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanților Adunării Generale a Acționarilor a SC Infrastructură Drumuri și Poduri SA pentru numirea a trei membri în Consiliul de administrație al societății;
154-proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanților Adunării Generale a Acționarilor a SC Drumuri și Poduri SA pentru numirea unui membru în Consiliul de administrație al societății
153-proiect de hotărâre privind alegerea Președintelui Consiliului Județean Ialomiţa
152- proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 6 din 24.06.2016 privind  organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Ialomița pe principalele domenii de activitate, cu modificările ulterioare 
151- proiect de hotărâre privind  modificarea  Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 1 din 24.06.2016  privind alegerea Comisiei de validare a Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu modificările ulterioare
150- proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Ilie Eugen
149- proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Cojocaru Cătălin Alexandru
148- proiect de hotărâre privind desemnarea unui vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Ialomiţa care să conducă lucrările şedinţei extraordinare din 31.08.2020
147 - proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al judetului Ialomița, pe anul 2020 
146 - proiect de hotărâre privind acordarea unor alocații privind finanțarea programului sportiv „Fotbalul unește toți ialomițenii an II” derulat de AFC UNIREA 04 SLOBOZIA pentru perioada august-octombrie 2020
145 - proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții „Construirea și dotarea Blocului alimentar și a spălătoriei cu Heliport pe terasă, aferente Spitalului Județean de Urgență Slobozia” 
144 - proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții ”Construirea și dotarea Blocului alimentar și a spălătoriei cu Heliport pe terasă, aferente Spitalului Județean de Urgență Slobozia”
143 - proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții  „ Centrul  de Recuperare pentru  Copii  cu Autism – Slobozia”
142 - proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții  „Centrul  de Recuperare pentru  Copii  cu Autism – Slobozia”
141 - proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții ”Centrul pentru persoane vârstnice – Movila”
140 - proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții ”Centrul pentru persoane vârstnice – Movila”
139 - proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru biletele de călătorie, pe traseele județene cuprinse în programul de transport public județean de persoane, prin curse regulate, pentru perioada 01.09.2020 – 31.12.2021
138 - proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 23/21.02.2020 privind aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate din bugetul județulul Ialomița pentru activități nonprofit de interes general pentru anul 2020

137 - proiect de hotărâre privind abrogarea articolului 2 la Hotărârea Consiliului Județean nr. 24/21.02.2020 privind aprobarea Ghidurilor solicitantului privind finanțarea din fonduri publice alocate din bugetul județului Ialomița a cererilor depuse în cadrul programelor sportive de utilitate publică, pentru anul 2020

136 - proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia, pe anul 2020

135 - proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Slobozia

134 - proiect de hotărâre privind reglementarea regimului juridic al bunului mobil "autoturism Dacia Duster", aflat în proprietatea privată a județului Ialomița

133 - proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârii Consiliului Judetean Ialomita nr. 185 din 23.11.2017 privind aprobarea organigramei și statul de funcții ale Muzeului Judetean Ialomita, instituție publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Judetean Ialomita

132 -proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de menținere a calității aerului pentru indicatorii pulberi in suspensie (PM 10 5i PM 2,5). Benzen {C6H6), dioxid de sulf {502}, monoxid de carbon {CO),Plumb (Pb}, Arsen (As), Cadmiu {Cd}, Niche/ (Ni}, dioxid de azot și oxizi de azot (N02/NOx)" in județul Ialomita, pentru perioada 2019-2023

131 -proiect de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole, în vederea calculării veniturilor anuale brute obținute din cedarea folosinței bunurilor prin arendare, pe anul 2020

106- proiect de hotărâre privind reglementarea funcționării serviciului de transport public județean de persoane, prin curse regulate, in județul Ialomița, pâna la data de 31.12.2021

1107-08-2020Proiecte de hotărâre propuse pentru sedinta extaordinara din luna august 130 - proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (D.A.L.I.) revizuită și a principalilor indicatori tehnico-economici revizulți la obiectivul de investișii „Creșterea eficientei energetice a Clădirii Centrului Cultural Ione Perlea”
129 - proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (D.A.L.I.) revizuită și a principalilor indicatori tehnico-economici revizuiți la obiectivul de investitii „Creșterea eficienței energetice a Școlii Profesionale Speciale "Ion Teodorescu" Slobozia”
128 - proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii nr. 111/30.07.2020 privind aprobarea repartizării unor sume pentru susținerea cultelor din județul Ialomița, pe anul 2020
127 - proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (D.A.L.I.) revizuită și a principalilor indicatori tehnico-economici revizuiți pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficientei energetice a Sediului Muzeului Judetean Ialomița”
126 - proiect de hotărâre privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (D.A.L.I.) revizuită și a principalilor indicatori tehnico-economici revizuiți la obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a Clădirii Administrative din strada Răzoare nr. 3”
125 - proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr.201 din 23.11.2017 privind aprobarea cofinanțării pentru obiectivul de investiții finanțat prin Programul Național de Dezvoltare locală „Construirea Blocului Operator din cadrul Spitalului Judetean de Urgentă Slobozia”
124 - proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului „Creșterea eficienței energetice a Sediului Muzeului Județean Ialomița” și a cheltuielilor legate de proiect
123 - proiect de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici actualizați, faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (D.A.L.I.) pentru obiectivul de investiții „Modernizarea și dotarea incintei clădirii Spitalului Județean de Urgență Slobozia”
122 - proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 203 din 23.11.2017 privind aprobarea cofinanțării pentru obiectivul de investiții finanțat prin Programul Național de Dezvoltare locală „Modernizarea și dotarea incintei clădirii Spitalului Județean de Urgență Slobozia”
121 - proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului „Creșterea Eficienței Energetice a Școlii Profesionale Speciale "Ion Teodorescu" Slobozia” și a cheltuielilor legate de proiect
120 - proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (D.A.L.I) - revizuită și a principalilor indicatori tehnico-economlci revizuiți pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice pentru Clădirea Comandamentului - Pavilion A (Centrul Militar Județean Ialomița)”
119 - proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului „Creșterea eficientel energetice a Clădirii Administrative din strada Răzoare nr.3” și a cheltuielilor legate de proiect
118 - proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului „Creșterea eficientei energetice pentru Clădirea Comandamentului - Pavilion A (Centrul Militar Județean Ialomița)” și a cheltuielilor legate de proiect
117 - proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului „Creșterea eficientei energetice a Clădirii Centrului Cultural Ionel Perlea” și a cheltuielilor legate de proiect
116 - proiect de hotărâre privind aprobarea completării Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții „Modernizare și reabilitare DJ 212: Limită județ Brăila - Luciu - Mihail Kogiilniceanu - intersecție DN 2A, intersecție DJ 201 Lăcusteni - Platonești - Movila - Fetești”, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 84 din 25.06.2O2O
115 - proiect de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici actualizați, faza Studiu de Fezabilitate (SF) pentru obiectivul de investitf „Construirea Blocului Operator din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”
114 - proiect de hotărâre privind aprobarea completarii Notei conceptuare aferente obiectivului de Investitii „Modernizare DJ213A: Limită județ Călărași - cu DJ201 (Mărculești), intersectie cu DN2A (Bucu) - Scânteia - intersecție cu DN21”
1007-2020Proiecte de hotărâre propuse pentru sedinta ordinara din luna iulie113 - proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitație a unor bunuri aparținând domeniului public al județului Ialomița pentru realizarea obiectivului de investiții ”Proiect de dezvoltare regională Alexeni”
112 - proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar şi a cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere a persoanelor vârstnice îngrijite în Căminul pentru persoane vârstnice ”ing. Vadim Rusu” comuna Balaciu şi în Centrul pentru persoane vârstnice  Fierbinţi Târg,  judeţul Ialomiţa,  pentru anul 2020 
111 - proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unor sume pentru susţinerea cultelor din  judeţul Ialomiţa, pe anul 2020
110 - proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al Județului Ialomița, pe anul 2020
109 - proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general al județului Ialomița, la trimestrul II , anul 2020
108 - proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia, pe anul 2020
107 - proiect de hotărâre privind darea in administrare către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița a Centrului de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități ”Kalina” si ”Maria” Slobozia și a Căsuței de tip familial ”Vlăduț” Slobozia
105 - proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Ialomita nr. 94 din 23.12.2010 privind stabilirea functiunilor si administrarea unor spatii din imobilul Centrul Cultural UNESCO "lonel Perlea", cu modificarile si completarile ulterioare
104 - proiect de hotarare pentru modiflcarea Hotararii Consiliului Judetean Ialomita nr. 28/26.03.2018 privind reglementarea regimului juridic al bunurilor imobile aflate in domeniul public al Judetului Ialomita necesare desfasurarii activitatilor din domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare
103 - proiect de hotarare privind acordarea stimulentelor financiare elevilor si cadrelor didactice cu rezultate deosebite in domeniul performantelor scolare in cadrul programului "Premii de excelenta pentru olimpicii ialomiteni din invatamantul preuniversitar de stat, pentru anul scolar 2019-2020"
102 - proiect de hotarare privind modificarea anexei nr. 2 la Hotararea Consiliului Judetean Ialomita nr. 55 din 27.05.2016 privind aprobarea organigramei sistatul de functii ale Centrului Cultural ,,Ionel Perlea" Ialomita, institutie publica de cultura aflata sub autoritatea Consiliului Judetean Ialomta, cu modificarile si completiirile ulterioare
101 - proiect de hotarare privind transmiterea unui tronson de drum judetean DJ 213A- Limita Judetul Calarasi - Marculesti - Bucu - Gheorghe Lazar - Scanteia - DN21, cuprins intre km 30+589 - km 31+024, km 31+052- km 31+462 si km 31+506 - km 31+795, aflat in domeniul public al Judetului lalomita si administrarea Consiliului Judetean lalomita, in administrarea Consiliului Local al Comunei Bucu
100 - proiect de hotarare pentru modificarea Hotararii Consiliului Judetean Ialomita nr. 47/22.04.2020 privind aprobarea rectificarii bugetului general al judetulul Ialomita, pe anul 2020
99 - proiect de hotarare privind atestarea unui bun imobil cuprins in inventarul bunurilor care apartin domeniului public al Judetutul Ialomita
98 - proiect de hotarare privind reglementarea regimului juridic al unui teren in suprafatii de 4.520 mp, situat tn intravilanul Municipiului Urziceni
97 - proiect de hotarare privind reglementarea regimului juridic al terenului in suprafata de 562,00 m.p., aflat in intravilanul municipiului Urziceni, carte funciara nr. 24063
925-06-2020Proiecte de hotărâre propuse pentru sedinta ordinara din luna iunie96-proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2020
95-proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr.19 din 21.02.2020 privind aprobarea asocierii Judeţului Ialomiţa cu Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Ialomiţa în vederea finanţării proiectelor în cadrul implementării Programului Judeţean de Dezvoltare Locală Ialomiţa 2020
94-proiect de hotărâre privind        aprobarea participării Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Ialomița la implementarea Proiectului “TehniCOOL2 – Îmbunătățirea accesului la activități de învățare în mediul de muncă real pentru elevii învățământului profesional și tehnic” din județul Ialomița, ID 131144 în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020 (POCU)
93-proiect de hotărâre privind majorarea  capitalului social al S.C. Infrastructură  Drumuri şi Poduri S.A.
92-proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 17/19.02.2018 privind aprobarea realizării proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirii Complexului de Servicii Sociale Slobozia, județul Ialomița” , finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de Investiții 3.1, Operațiunea B – Clădiri Publice, cu modificările și completările ulterioare
91-proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat şi a principalilor indicatori tehnico-economici, faza PT pentru obiectivul de investiții ”Creșterea eficienței energetice a clădirii  Complexului de Servicii Sociale Slobozia, județul Ialomița”, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de Investiții 3.1, Operațiunea B – Clădiri Publice
90-proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții  ”Reabilitare pod peste canal de irigații la Movilița  pe DJ 302”
89-proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții ”Reabilitare pod peste canal de irigații la Movilița  pe DJ 302”
88-proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții  „Reabilitare pod peste râul Prahova la Adâncata pe DJ 101 B”
87-proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții ”Reabilitare pod peste râul Prahova la Adâncata pe DJ 101 B”
86-proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 157 din 29.09.2017 privind  reorganizarea Comisiei Judeţene pentru Protecţia Copilului Ialomiţa, cu modificările și completările ulterioare
85-proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia,  pe anul 2020
84 - proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 41 din 26.03.2020 privind aprobarea  organigramei și statului de funcţii ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița
83 - proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții  „Modernizare  și reabilitare DJ 212: Limită județ Brăila – Luciu – Mihail Kogălniceanu – intersecție DN 2A, intersecție DJ 201 Lăcusteni – Platonești – Movila - Fetești”
82 - proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții ”Modernizare  și reabilitare DJ 212: Limită județ Brăila – Luciu – Mihail Kogălniceanu – intersecție DN 2A, intersecție DJ 201 Lăcusteni – Platonești – Movila - Fetești”
81 - proiect de hotărâre privind aprobarea ”Monografiei economico - militare a judeţului Ialomiţa”
80- proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 61/20.10.2016 privind validarea membrilor desemnați ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică Ialomița,  cu modificările și completările ulterioare
79 - proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții  „Modernizare DJ213A: Limită judeţ Călărași – intersecţie cu DJ201 (Mărculeşti); intersecţie cu DN2A (Bucu) – Scȃnteia – intersecție cu DN21”
78 - proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții ”Modernizare DJ213A: Limită judeţ Călăraşi – intersecţie cu DJ201 (Mărculeşti), intersecţie cu DN2A ( Bucu) – Scânteia – intersecţie cu DN21”
77 - proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții „Modernizare DJ 101 B: Limită județ Ilfov – Rădulești”
76 - proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții ” Modernizare DJ 101 B: Limită județ Ilfov – Rădulești”
75 - proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 122 din 30.10.2019 privind aprobarea  organigramei, statului de funcţii şi  funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu modificările și completările ulterioare
74- proiect de hotărâre privind înregistrarea Județului Ialomița – Consiliul Județean Ialomița în Sistemul Național Electronic de Plată online a obligațiilor de plată către  bugetul județului utilizând mijloacele electronice de plată (SNEP)
73 - proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită pe termen limitat a unui spațiu situat în imobilul Centrul Cultural ”Ionel Perlea” proprietate publică a județului Ialomița
828-05-2020Proiecte de hotărâre pentru ședința din 28-05.202072- proiect de hotărâre privind reglementarea regimului juridic al terenului în suprafață de 562,00 mp, aflat în intravilanul municipiului Urziceni.
71-privind validarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Ialomița nr.148 din data de 08.05.2020 privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița și repartizarea pe trimestre a influențelor, pe anul 2020, precum şi aprobarea rectificării bugetului județului Ialomița, pe anul 2020;
70-hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia,  pe anul 2020;
69 -privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Bibliotecii Județene ”Ștefan Bănulescu” Ialomița, instituţie publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa;
68 -privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 26  din 28.02.2019 privind aprobarea organigramei şi statul de funcții ale Muzeului Național al Agriculturii Slobozia, instituție publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Județean Ialomița, cu modificările şi completările ulterioare;
67- proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de selecție, a Profilului consiliului de administrație si a Profilului candidatului pentru desemnarea unui membru în Consiliul de administrație al SC Drumuri și Poduri SA;
66- proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii județului Ialomița cu Clubul Sportiv Olimpia Slobozia in vederea finanțării in comun a sistemului de comunicații radio, in benzile de unde scurte și ultrascurte, in scopul utilizării pentru activitățile specifice de radioamatorism si pentru comunicații de interes public, în situații  de urgență;
65- proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 122 din 30.10.2019 privind aprobarea organigramei, statului de funcții si funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului județean Ialomița, cu modificările ulterioare;
64- proiect de hotărâre privind stabilirea perioadei de valabilitate a Programului de transport public  județean de persoane, prin curse regulate, până la data de 31.12.2021;
63 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare aferenta obiectivului de investiții "Reabilitare pod peste râul Ialomița la Fierbinți pe DJ 101U și dublarea acestuia cu o structură independentă";
62- Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferenta obiectivului de investiții "Reabilitare pod peste râul Ialomița la Fierbinți pe DJ 101U și dublarea acestuia cu o structură independentă";
61- Proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții ,,Reabilitare pod peste râul Ialomița la Țăndărei pe DJ 212";
60- Proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții ,,Reabilitare pod peste râul Ialomița la Bucu pe DJ 213A";
59- Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții "Reabilitare pod peste râul Ialomița la Bucu pe DJ 213A";
58- Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții ”Reabilitare pod peste râul Ialomița la Țăndărei pe DJ 212";
56-  Proiect  hotarare privind aprobare cont anual de executie buget judet și situatii financiare pe anul 2019
730-04-2020Proiecte de hotărâre pentru ședința din 30-04-202057-proiect de hotărâre privind realizare proiect ”Pași spre viitor”- suplimentare  
55-proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2020;
54-proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării pe bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale din județ a unor sume  defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 2020;
53-proiect de hotărâre privind  aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia,  pe anul 2020;
52-proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanților Adunării Generale a Acționarilor a SC Drumuri și Poduri SA pentru numirea domnului Stan Cristi Adrian în calitate de administrator în Consiliul de administrație al societății și declanșarea procedurii de selecție pentru ocuparea unui post vacant de administrator;
51-proiect de hotărâre privind reglementarea regimului juridic al bunului mobil “Izoletă BIOBAG EBV 30/40 IN – CH, S.N. 3 – 3 -100420” aflată în proprietatea județului Ialomița;
50-proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de selecție, a Profilului consiliului de administrație și a Profilului candidatului pentru desemnarea a trei administratori în Consiliul de administrație al SC Infrastructură Drumuri și Poduri SA;
49-proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general al județului Ialomița, la trimestrul I, anul 2020;
622-04-2020Proiecte de hotărâre pentru ședința convocata de îndata din 22-04-2020
48- proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2020

47 - proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizaţiilor şi contribuţiilor Judeţului Ialomiţa şi Consiliului Judeţean Ialomiţa la unele organisme interne, pe anul 2020.
526-03-2020Proiecte de hotărâre pentru ședința extraordinară din 26.03.202046-proiect de hotărîre privind modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 3 din 19.01.2017  privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Ialomița, cu modificările ulterioare
45- proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia, pe anul 2020; 
44-proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al Judetulul Ialomita, pe anul 2020 ;
43-proiect de hotărâre privind transmiterea unui tronson de drum iudețean din DJ 212 cuprins între km 58+132 -km 65+443 și a unui tronson de drum județean din DJ 213 cuprins între km +553 -km 7+817 situate pe raza Unității Administrativ Teritoriale Gura Ialomiței,aflate in domeniul public al Judetului Ialomița si administrarea Consiliului Județean Ialomița, în administrarea Consiliului local al Comunei Gura Ialomiței
42- proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protectia Copilului Ialomita;
41- proiect de hotărâre privind stabilirea măsurilor necesare declanșării procedurii de selecție pentru numirea administratorilor în Consiliul de administrație al S. C. Infrastructurii Drumuri și Poduri S.A.;
40-proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 100 din 27.09.2018 privind stabilirea componenței nominale a Comisiei Județene de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Ialomița și aprobarea Regulamentului acestei comisii;
39-proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 122 din 30. 10.2019 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița, cu modificările ulterioare;
34- proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 61/20.10.2016 privind validarea membrilor desemnați ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică Ialomița, cu modificările și completările ulterioare;
33- proiect de hotărâre privind modificarea anexei 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 49 din 24.04.2019 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Bibliotecii județene "Stefan Bănulescu" Ialomița, instituție publică  de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Județean Ialomița;
416.03.2020Proiecte de hotărâre pentru ședința de îndată 17.03.202038 - privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2020
37 -proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Judetului Ialomița cu Municipiul Fetești, Municipiul Urziceni și Orasul Țăndarei în vederea finanțării în comun a dotării spitalelor din subordinea consiliilor locale cu echipamente medicale necesare creșterii capacității de intervenție în prevenirea și combaterea infecției cu noul Coronavirus ,,COVID -19"
314.03.2020Proiecte de hotărâre pentru ședința de îndată 14.03.2020
36 proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia,  pe anul 2020
35 proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului județului Ialomița, pe anul 2020
210-02-2020Proiecte de hotărâre pentru ședința din 21.02.202032- proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidurilor solicitantului privind finanțarea din fonduri publice alocate din bugetul județului Ialomița a cererilor depuse in cadrul programelor sportive de utilitate publicii, pentru anul 2020
31-proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 141/24.08.2017 privind aprobarea realizării proiectului ,,Restaurare și conservare Biserica de lemn Sf. Nicolae" și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare
30- proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare drum județean DJ 203F, DN2C -Grivita - Smirna - lazu -Scănteia - Valea Ciorii - DN 21A, Km 0+000-Km 25+350, finanțat prin Programul National de Dezvoltare Locală
29 -proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, a devizelor pe 2 loturi și a indicatorilor tehnico -economici, faza execuție lucrări, pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare drum județean DJ 203 F, DN2C (Grivita) - Smirna -lazu - Scânteia -Valea Ciorii - DN21A, Km 0+000-Km 25+350"
28 - proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, rezultat in urma elaborării Proiectului Tehnic, a principalilor indicatori tehnico-economici actualizat pentru realizarea obiectivului de investiții ,,Restaurare, conservare Biserica de lemn Sf. Nicolae", Cod SMIS 116941
27- proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate din bugetul județului Ialomița pentru activități nonprofit de interes general pentru anul 2020
26-privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 139/24.08.2017 privind aprobarea realizării proiectului ,,Reabilitarea monumentului istoric și de arhitectură Conacul Bolomey" și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare
25- proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, rezultat in urma elaborării PT-ului  și a principalilor Indicator/ tehnico-economici actualizați pentru realizarea obiectivului de investiții ,,Reabilitarea monumentului istoric $i de arhitecturii Conacu/ Bolomey", Cod SMIS 116932
24-proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr, 47 din 24.04.2019 privind acordarea unui stimulent financiar pentru nou-născuți, cu modificările și completările ulterioare
23-proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2020
22 -proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat in unitățile de cult la nivelul Județului Ialomița
21-proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Judetean de Urgenta Slobozia, pe anul 2020
20 - proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Infrastructură Drumuri și Poduri S.A., pe anul 2020 
19 - proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S. C. Drumuri și  Poduri S.A., pe anul 2020
18 -proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Ialomița cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară  Ialomița  în vederea finanțării proiectelor in cadrul implementării Programului Județean de Dezvoltare Locală  Ialomița 2020
17-proiect de hotărâre privind planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate de Consiliul Județean Ialomița, pentru anul 2020
16- proiect de hotărâre privind aprobarea acordării burselor de ajutor social elevilor care frecventează cursurile Şcolii Profesionale Speciale ”Ion Teodorescu” Slobozia,pentru semestrul II al anului școlar 2019 - 2020 
15- proiect hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Ialomița cu Inspectorul Școlar Județean Ialomița în vederea realizării în comun a proiectului ”Olimpiada de Agricultură-cultura plantelor și agricultura - creșterea animalelor”- faza națională
123-01-2020Proiecte de hotărâre pentru ședinta din 29.01.2020 14. proiect de hotărâre privind aprobarea realizării Proiectului „Împreună pentru Ialomița - Strategia de Dezvoltare a Județului Ialomița 2021-2027 și servicii publice accesibile pentru cetățeni” în vederea obținerii finanțării prevăzute de Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 și a cheltuielilor legate de proiect
13.proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 17/19.02.2018 privind aprobarea realizării proiectului ”Creșterea eficienței energetice a clădirii Complexului de Servicii Sociale Slobozia, județul Ialomița”, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de Investiții 3.1, Operațiunea B- Clădiri Publice, cu modificările și completările ulterioare;
12.proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici, faza PT pentru obiectivul de investiții ”Creșterea eficienței energetice a clădirii Complexului de Servicii Sociale Slobozia, județul Ialomița”, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de Investiții 3.1, Operațiunea B- Clădiri Publice;
11.proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de selecție, a Profilului consiliului de administrație și a Profilului candidatului pentru desemnarea unui membru în Consiliul de administrație al SC Infrastructură Drumuri și Poduri SA;
10.proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de selecție, a Profilului consiliului de administrație și a Profilului candidatului pentru desemnarea a doi membri în Consiliul de administrație al SC Drumuri și Poduri SA;
9.proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării pe bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 2020;
8.proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 172 din 17.12.2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul instituţiilor publice din subordinea Consiliului Judeţean Ialomiţa;
7.proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții „Amenajare heliport în cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”;
6.proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții ”Amenajare heliport în cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”;
5.proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 122 din 30.10.2019 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa;
4.proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 41 din 21.04.2016 privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa, cu modificările și completările ulterioare;
3.proiect de hotărâre privind aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ special din judeţul Ialomiţa pentru anul școlar 2020-2021
2.proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați pentru rest de executat și a cofinanțării pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare și reabilitare drum județean DJ 102H, km 66+317 -78+862”;
1.proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local rezultat la sfârșitul exercițiului bugetar al anului 2019;