Comisiile de specialitate ale Consiliului Județean Ialomița

Atribuții principale:

  • analizează proiectele de hotărâri aflate pe ordinea de zi a ședințelor consiliului județean, care vizează reglementări din domeniul de activitate al acestora;
  • se pronunță asupra altor probleme trimise de consiliul județean spre avizare;
  • întocmesc avize asupra proiectelor de hotărâri și asupra problemelor analizate, pe care le comunică consiliului;
  • îndeplinesc orice alte atribuții sau însărcinări date prin hotărâri ale consiliului județean;
  • sunt obligate să prezinte Consiliului Județean Ialomița un raport anual de activitate, care va fi făcut public prin grija secretarului general al județului Ialomița. (art. 50 alin. 3 din Statut)
  • comisiile de specialitate au un președinte și un secretar aleși prin votul deschis al majorității membrilor, în prima ședință, care organizează și coordonează întreaga activitate desfășurată de acestea.
  • lucrează, de regulă, în ședințe organizate. Se consideră ,,ședință organizată acea ședință în care se inițiază ori se analizează proiecte de hotărâri din domeniul lor de activitate.
  • se întrunesc în ședințe organizate la convocarea președintelui comisiei.
  • ordinea de zi a ședinței se aprobă de comisie, la propunerea președintelui. Oricare dintre membrii comisiei poate cere introducerea unei probleme pe ordinea de zi a ședinței.
  • se pot întruni și în alte ședințe, pe diferite teme din domeniul lor de activitate, ședințe care însă nu sunt considerate ,,organizate în înțelesul alin.1“.

Ședințele comisiilor de specialitate sunt publice, cu excepția situațiilor prevăzute de lege.
Comisiile de specialitate lucrează valabil în prezența majorității membrilor săi și hotărăsc cu votul majorității membrilor prezenți.

Comisia juridică, de disciplină, drepturi, obligații și incompatibilități

Nr.NumePartid
1PREPELIȚĂ CONSTANTINPSD
2IANC ION OCTAVIANPSD
3RĂCEANU GABRIELPNL
4CRISTEA VALENTIN MARIUSPNL
5SAVA VASILEPRO

 

Comisia de urbanism, amenajarea teritoriului, dezvoltare regională, protecția mediului și turism

Nr.NumePartid
1GRIGORE EMIL CĂTĂLINPSD
2NICĂ VIORELPSD
3DINULESCU IONPSD
4ȘTEF MARIUS - VASILEPSD
5BALOV AUREL ALEXANDRUPNL
6STOICA SOFIEAPNL
7PETRE GIGIPRO

 

Comisia economico-financiară și agricultură

Nr.NumePartid
1PAVEL MARIANPSD
2BĂNESCU VIOREL VIVARIPSD
3NIȚĂ NICUȘOR ȘTEFANPSD
4ȘTEFAN ALEXANDRUPSD
5DINU ALEXANDRUPNL
6AROTĂRIȚEI CONSTANTINPNL
7SIMA ILIE PRO

 

Comisia pentru muncă, sănătate, asistență socială și familie 

Nr.NumePartid
1RĂDULESCU CIPRIAN VIORELPSD
2BECIU ELISABETAPSD
3MANDACHE LEONIDAPSD
4VASILESCU CONSTANTINAPNL
5MIU ECATERINAPNL
6NIȚESCU VLAD ALEXANDRUPRO
7MORARU GEORGE CRISTIANPRO

 

Comisia pentru învățământ, cultură, culte, tineret, colaborarea cu societatea civilă și relații externe 

Nr.NumePartid
1ȘUICAN LUMINIȚAPSD
2TOMA NICOLETAPSD
3VASILE MITUPNL
4CONSTANTIN GHEORGHEPNL
5MITRAN ELENAPRO