(1) Dreptul persoanei de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi îngrădit.
(2) Autorităţile publice, potrivit competenţelor ce le revin sunt obligate să asigure informarea corectă a cetăţenilor asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes personal.“

Constituţia României, Art. 31

Funcționar public responsabil cu furnizarea informațiilor publice conform Legii 544/2001 – consilier Vasile Giorgiana (tel. 0243/230200 int.203)

Telefon: +40.243.230.201
Fax: +40.243.230.250
E-mail: cji@cicnet.ro