#TitluData emiteriiPDFObservatii
187Hotarare privind stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole, în vederea calculării veniturilor
anuale brute obţinute din cedarea folosinţei bunurilor prin arendare, pe anul 2022
28-09-2022PDFAbroga HCJI nr.166/2022
166Hotarare privind stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole, în vederea calculării veniturilor
anuale brute obţinute din cedarea folosinţei bunurilor prin arendare, pe anul 2022
30-08-2022PDFAbroga HCJI nr.242/2021 Abrogata de HCJI nr.187/2022
242Hotarare privind stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole, în vederea calculării veniturilor
anuale brute obţinute din cedarea folosinţei bunurilor prin arendare, pe anul 2022
23.12.2021PDFAbrogata de HCJI nr.166/2022
203H O T Ă R Â R E  privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole, în vederea calculării veniturilor anuale brute obţinute din cedarea folosinţei bunurilor prin arendare, pe anul 202118-12-2020PDF
2H O T Ă R Â R E privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole, în vederea calculării veniturilor anuale brute obţinute din cedarea folosinţei bunurilor prin arendare, pe anul 202023-09-2020PDF
1H O T Ă R Â R E
privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole, în vederea calculării veniturilor anuale brute obţinute din cedarea folosinţei bunurilor prin arendare, pe anul 2020
17-12-2019PDF