3. Reabilitarea și punerea în valoare a Monumentului Istoric Orașul de Floci