Marian PAVEL

Preşedinte

 • Data şi locul naşterii: 09.03.1975
 • Naţionalitatea: română
 • Starea civilă: divorţat, doi copii
 • Domiciliul: Slobozia, Ialomiţa

Studii superioare

 • 1998-2003 – Universitatea Titu Maiorescu Bucuresti

Specializări/perfecționări:

 • Octombrie 2015 – Martie 2016 – Curs: Politica externă și diplomație – Institutul Diplomatic Român
 • Activitatea profesională

  • Octombrie 2020 – prezent
   Președinte Consiliul Județean Ialomița
  • Decembrie 2012 – Octombrie 2020
   Senator ales in Colegiul uninominal 1 din Circumscripția electorala nr.23, Ialomița
   Senatul României – Vicelider al Grupului parlamentar al PSD
  • Decembrie 2012 – Octombrie 2020
   Membru al Comisiei pentru drepturile omului, culte si minorități
  • Noiembrie 2015 – Octombrie 2020
   Membru al Comisiei pentru constituționalitate, libertăți civile și monitorizare a executării hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului
  • Martie 2014 – Februarie 2015
   Membru al Comisiei pentru mediu
  • Martie 2015 – Septembrie 2015
   Membru al Comisiei juridice de numiri, disciplina, imunități si validări
  • 2000 – 2012
   Primar, Comuna Gheorghe Lazar
  • 1997 – 2000
   Purtător de cuvânt
   Agenția Județeana pentru ocuparea forței de muncă Ialomița

Emil-Cătălin Grigore

Vicepreşedinte

 • Data şi locul naşterii:  23.01.1975
 • Naţionalitatea: română
 • Starea civilă: căsătorit, doi copii
 • Domiciliul: Feteşti, Ialomiţa

Studii superioare

 • 1997 – Biologie- „Studiul faunei asociate algelor macrofite de la litoralul romanesc al Marii Negre” – Universitatea „Ovidius” Constanta
 • 1999 – Diploma de Studii Aprofundate „Biotehnie si ecotehnie marina și costiera” – Universitatea „Ovidius” Constanta
 • 2005 – Diploma de Doctor – Doctor în Stiinte Biologice Universitatea – „Babes – Bolyai” Romania

Activitatea profesională

 • Decembrie 2020 – prezent – Vicepreședinte al Consiliului Județean Ialomița
 • August 2020 – Octombrie 2020 – Președinte al Consiliului Județean Ialomița
 • August 2020 – Octombrie 2020 – Președinte al Comisiei Regionale pentru Stabilirea Criteriilor de Selecție a Proiectelor Strategice (CRSCSPS) din regiunea Sud – Muntenia
 • Iunie 2016 – August 2020 – Vicepreședinte al Consiliului Județean Ialomița
 • 2019 – prezent – Manager de proiect –„Modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Slobozia” – finanțat prin Programul Operațional Regional – Consiliul Județean Ialomița
 • 2019 – 2020 – Manager de proiect –„Reabilitarea monumentului istoric si de arhitectura Conacul Bolomey” – finanțat prin programul SUERD – Consiliul Județean Ialomița
 • 2015 – 2016 – Inspector Școlar General Adjunct – Inspectoratul Școlar al Județului Ialomița
 • 2014 – 2015 – Expert biodiversitate in cadrul proiectului „Realizarea de seturi de date spațiale in conformitate cu specificațiile tehnice INSPIRE pentru ariile naturale protejate, inclusiv a siturilor Natura 2000, având în vedere optimizarea facilitaților de administrare a acestora” – beneficiar Ministerul Mediului si Schimbărilor Climatice prin Direcția Biodiversitate. – Societatea Ornitologica Romana
 • 2014 – 2015 – Profesor de biologie – Liceul Teoretic “Carol I” Fetești
 • 2012 – 2014 – Director adjunct si Profesor de biologie – Liceul Teoretic “Carol I” Fetești
 • 2013 – Mentor in cadrul proiectului POSDRU ID 63055 „Dezvoltarea profesionala a cadrelor didactice” – Unitatea de Management a Proiectelor cu Finanțare Externa a Ministerului Educației Naționale
 • 2012 – 2013 – Formator POSDRU ID 54379 „Profesioniști în Educație Europeana și Reforma” PEER – Inspectoratul Școlar Județean Galați
 • 2011 – 2012 – Tutore in cadrul POSDRU ID 62047 „Profesioniști romi în domeniul medical” – Active Watch, Open Society Institute, Fundația Roma Education Fund, SASTIPEN
 • 2011 – 2016 – Expert tehnic realizare Plan de Dezvoltare Locală – Asociația Grupul Local de Acțiune Locală „Dunărea de Jos”
 • Mai-Iunie 2011 – Formator POSDRU ID 55330 „Implementarea standardelor de referința” – Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar
 • 2008 – 2012 – Profesor de biologie – Liceul Teoretic “Carol I” Fetești
 • Octombrie 2005 – August 2008 – Mentor – Activitate de formare a cadrelor didactice din învăţământul obligatoriu în cadrul Componentei 1, Subcomponenta 1.1 a Proiectului pentru Învăţământ Rural – « Dezvoltare profesională prin activităţi derulate în şcoală) – Unitatea Judeţeană de Implementare a Proiectului pentru învăţământ Rural Ialomiţa
 • Martie 2005 – Septembrie 2005 – Facilitator – Proiectul pentru Invăţământ Rural – ” Întărirea legăturii dintre şcoală şi comunitate”  Centrul Educaţia 2000+ Bucureşti
  2001 – 2005 – Inspector scolar responsabil cu dezvoltarea institutionala, cooperare internationala, alternativa educationala si invatamantul particular – Inspectoratul Scolar al Județului Ialomița
 • 2001 – 2002 – Profesor metodist – Activitate de formare continuă a cadrelor didactice pentru dezvoltare profesională – Casa Corpului Didactic Ialomița
 • 2000 – 2001 – Profesor de biologie – Liceul Teoretic  “Carol I” Fetești
 • Anul univesitar 1999-2000 – Asistent universitar –  Universitatea « Ovidius » Constanţa, Facultatea de Ştiinţele Naturii, Catedra de Biologie Vegetală
 • 1997 – 2000 – Profesor de biologie – Grupul Scolar de Industrie Alimentara Fetești

Atribuţii:

 • exercită atribuţiile delegate prin dispoziţie de către preşedinte şi răspund în faţa acestuia de aducerea lor la îndeplinire
 • răspund în faţa consiliului, de buna funcţionare a administraţiei publice judeţene, în domeniile în care le-au fost delegate atribuţii conform prevederilor prezentului Regulament
 • în cazul absenţei Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa, vicepreşedintele desemnat de acesta prin dispoziţie îndeplineşte în mod corespunzător atribuţiile prevăzute de prezentul Regulament în sarcina preşedintelui

Alexandru Dinu

Vicepreședinte

 • Data: 24.10.1951
 • Naţionalitatea: română
 • Domiciliul: Comuna Mihail Kogalniceanu, Judetul Ialomita

Studii superioare:

 • 1970-1973- Universitatea Ovidius Constanța – Facultatea de matematică

Specializări/perfecționări:

 • 2012 -program specializare „Expert accesare fonduri structurale și de coeziune europene”- Ministerul Muncii/Ministerul Educației
 • 2011- program perfecționare „Manager proiect”- Ministerul Muncii / Ministerul Educației
 • 2008- program perfecționare „Impactul integrării asupra modernizării administrației publice”- Institutul National de Administrație, Barcelona

Activitatea profesională

 • CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA (2020- PREZENT) – Vicepresedinte
 • PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGALNICEANU (2004-2020) – Primar
 • ȘCOALA GIMNAZIALĂ MIHAIL KOGALNICEANU (1980-1984) – Director
 • ȘCOALA GIMNAZIALĂ MIHAIL KOGALNICEANU (1973-2004) – Profesor de matematică

Adrian-Robert IONESCU

Secretar  General al Judeţului Ialomiţa

 • Data şi locul naşterii:  16.11.1976, Municipiul Slobozia
 • Naţionalitatea: română
 • Starea civilă:  Căsătorit
 • Domiciliul:

Studii superioare

 • 1996-2000: Facultatea de Drept – Bucureşti
 • 2003 –2005: Masterat – “ Puterea Executivă şi Administraţia Publică”  – Facultatea de Administraţie Publică din cadrul S.N.S.P.A. Bucureşti

Activitatea profesională

 • Octombrie 2009 – Octombrie 2012: Consilier Preşedinte – Consiliul Judeţean Ialomiţa
 • Mai – Octombrie 2009: Director Adjunct – Inspectoratul Teritorial de Muncă Ialomiţa
 • Mai 2007- mai 2009: Consilier Preşedinte – Consiliul Judeţean Ialomiţa
 • Mai 2005 – mai 2007: Șef Serviciu Evidenţa Persoanelor – Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa
 • Ianuarie – mai 2005: Expert – Birou Parlamentar Deputat Alecsandru Ştiucă
 • Februarie 2001- ianuarie 2005: Consilier Prefect – Prefectura Judeţului Ialomiţa
 • Februarie –iunie 1999: Agent de vânzări „Amway” România
 • Octombrie 1998 – februarie 1999: Operator de interviu I.R.S.O.P. Bucureşti
 • Septembrie – octombrie 1996: Învăţător – Şcoala Nr.2 Slobozia
 • Iunie – septembrie 1995: Realizator programe – Radio “Campus” Slobozia

Atribuţii:

 • avizează,  pentru  legalitate,  prin  contrasemnare,  hotărârile Consiliului Judeţean Ialomiţa şi dispoziţiile Preşedintelui acestuia
 • participă la şedinţele Consiliului Judeţean  Ialomiţa; participarea sa la şedinţe  este obligatorie,  cu  excepţia situaţiilor  în  care  este  plecat  în străinătate, se află în concediu de odihnă, concediu de boală sau în alte situaţii care fac imposibilă participarea
 • asigură  realizarea  procedurilor  de  convocare  a Consiliului  Judeţean Ialomiţa şi lucrările de secretariat
 • comunică ordinea de zi a şedinţelor Consiliului Judeţean Ialomiţa  şi asigură redactarea procesului-verbal al şedinţelor;
 • asigură  afişarea  procesului-verbal  de  şedinţă  la  sediul Consiliului Judeţean Ialomiţa  şi pe pagina de internet în termenul prevăzut de lege
 • pregăteşte  lucrările  supuse  dezbaterii Consiliului  Judeţean  Ialomiţa  şi comisiilor de specialitate ale acestuia
 • asigură  redactarea  şi  definitivarea  hotărârilor  adoptate  de Consiliului Judeţean Ialomiţa
 • organizează arhiva şi evidenţa statistică a hotărârilor Consiliului Judeţean Ialomiţa  şi a dispoziţiilor Preşedintelui acestuia
 • asigură gestionarea  procedurilor  administrative  privind  relaţia  dintre Consiliului  Judeţean  Ialomiţa  şi  Preşedintele acestuia,  precum  şi  între aceştia şi prefect
 • asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele  interesate  a  hotărârilor Consiliului  Judeţean  Ialomiţa,   în condiţiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
 • urmăreşte respectarea prevederilor art. 46 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  referitoare  la  conflictele  de  interese  cu  caracter  patrimonial
 • informează Preşedintele cu privire la existenţa situaţiilor constatate şi face cunoscut   consilierilor judeţeni sancţiunile  prevăzute  de  lege,  în  cazul încălcării acestor prevederi
 • eliberează extrase sau copii de pe orice act din arhiva Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu excepţia celor clasificate, confirmând autenticitatea copiilor cu actele originale existente în arhivă
 • acordă membrilor Consiliului Judeţean Ialomiţa asistenţă şi sprijin de specialitate în desfăşurarea activităţii lor, inclusiv la redactarea proiectelor de hotărâri sau la definitivarea celor dezbătute şi aprobate de consiliu
 • prezintă, la cererea Preşedintelui Consiliului  Judeţean Ialomiţa, punctul său de vedere, în scris sau verbal, cu privire la legalitatea proiectelor de hotărâri aflate în dezbaterea consiliului sau a altor măsuri supuse deliberării  consiliului
 • este  preşedintele  Comisiei  Judeţene  pentru  Protecţia  Copilului  şi al Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  Ialomiţa,  îndeplinind  obligaţiile  ce-i   revin   potrivit   legii