Nr. hotărâreData emiteriiTitluDocumenteAnexe
17923.09.2021Hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții ”EFICIENTIZARE ENERGETICĂ SALA DE SPECTACOLE ”EUROPA”, FOAIER ȘI CENTRUL DE INFORMAȚII PENTRU CETĂȚENI”PDFAnexa
17823.09.2021Hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții ”EFICIENTIZARE ENERGETICĂ SALA DE SPECTACOLE ”EUROPA”, FOAIER ȘI CENTRUL DE INFORMAȚII PENTRU CETĂȚENI”PDFAnexa
17723.09.2021Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 155 din 27.11.2019 privind aprobarea documentației de avizare pentru lucrări de intervenție (D.A.L.I.) și a principalilor indicatori tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii ”Modernizare drum judeţean DJ 201 Tronson Orezu (intersecţie DJ 201B) – Piersica – Borduşelu ( ieşire din localitate) ”, cu modificările ulterioarePDFAnexe
17623.09.2021Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 201 din 23.11.20217 privind aprobarea cofinanțării pentru obiectivul de investiții finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală ”Construirea Blocului Operator din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”, cu modificările ulterioarePDF
17523.09.2021Hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții ”Construirea Blocului Operator din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”, ca urmare a atribuirii contractului de proiectare și execuție lucrăriPDFAnexa
17423.09.2021Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 203 din 23.11.20217 privind aprobarea cofinanțării pentru obiectivul de investiții finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală ”MODERNIZAREA ȘI DOTAREA INCINTEI CLĂDIRII SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SLOBOZIA”, cu modificările ulterioarePDF
17323.09.2021Hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții ”MODERNIZAREA ȘI DOTAREA INCINTEI CLĂDIRII SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SLOBOZIA”, ca urmare a atribuirii contractului de proiectare și execuție lucrăriPDFAnexa
17223.09.2021Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr.110 din 30.07.2020 privind darea în administrare către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița a Centrului de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități ”Kalina și Maria” Slobozia și a Căsuței de Tip Familial ”Vlăduț” SloboziaPDFAnexa
17123.09.2021Hotărâre privind predarea temporară din administrarea Consiliului Județean Ialomița în administrarea Consiliului Local al Comunei Gârbovi a unui tronson din drumul județean DJ 203B cuprins între km 7+215 – 13+079 și a unui tronson din drumul județean DJ 203I cuprins între km 39+814 – 42+791, situate pe raza U.A.T. Comuna Gârbovi, în vederea realizării proiectului ”Amenajare Parcări în Comuna Gârbovi”PDFAnexa
17023.09.2021Hotărâre privind reglementarea regimului juridic a imobilului din Municipiul Fetești, str. Ceahlăului, nr.1-3PDFAnexe
16923.09.2021Hotărâre privind asocierea Unității Administrativ Teritoriale Județul Ialomița cu unele unități administrativ teritoriale în vederea participării la capitalul social al operatorului regional S.C. Urban S.A. Slobozia, în calitate de acționar cu drepturi deplinePDFAnexa
16823.09.2021Hotărâre privind asocierea Unității Administrativ Teritoriale Județul Ialomița cu unele unități administrativ teritoriale în vederea participării acestora, în calitate de membrii asociați cu drepturi depline, la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și canalizare „ADI PERIURBANĂ SLOBOZIA“PDFAnexa
16723.09.2021Hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr.63/30.03.2021 privind aprobarea repartizării pe bugetele locale ale unităților administrativ - teritoriale din județ a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 2021, cu modificările ulterioarePDFAnexa
16623.09.2021Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2021PDFAnexa
16523.09.2021Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale IalomițaPDFAnexa
16423.09.2021Hotărâre privind modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 41/21.04.2016 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Ialomița, cu modificările și completările ulterioarePDFAnexa
16323.09.2021Hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență SloboziaPDFAnexa
16210.09.2021Hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții ”Lucrări de modernizare/reabilitare drum modernizat din asfalt – strada Unității comuna Alexeni, acces Aerodrom Alexeni”PDFAnexa
16110.09.2021Hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții ”Lucrări de modernizare/reabilitare drum modernizat din asfalt – strada Unității comuna Alexeni, acces Aerodrom Alexeni”PDFAnexa
16010.09.2021Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Ialomiţa în Consiliul de administrație al Palatului Copiilor Slobozia, județul Ialomița, pentru anul școlar 2021- 2022PDF
15910.09.2021Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Ialomiţa în Consiliul de administraţie al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Ialomița pentru anul școlar 2021 – 2022PDF
15810.09.2021Hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Ialomița în Consiliul de administrație al Școlii Profesionale Speciale ”Ion Teodorescu” Slobozia pentru anul școlar 2021 - 2022PDF
15710.09.2021Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2021PDFAnexa
15610.09.2021Hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social al S.C. Drumuri şi Poduri S.A. IalomițaPDFAnexa
15530.08.2021Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 76 din 27.04.2021 privind aprobarea proiectului de finanțare pentru achiziționarea unui autoclav de prelucrare a deșeurilor rezultate din activitatea medicală a instituțiilor medico-sanitare publice din Raionul Nisporeni, Republica Moldova PDF
15430.08.2021Hotărâre privind adoptarea unor măsuri în vederea finalizării procedurii de desemnare a cinci membri în Consiliul de Administrație al SC Urban SA SloboziaPDFAnexa
15330.08.2021Hotărâre privind aprobarea Planului de selecție, a Profilului consiliului de administrație și a Profilului candidatului pentru desemnarea unui membru în Consiliul de administrație al SC Drumuri și Poduri SAPDFAnexa
15230.08.2021Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 155 din 27.11.2019 privind aprobarea documentației de avizare pentru lucrări de intervenție (D.A.L.I.) și a principalilor indicatori tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii ” Modernizare drum judeţean DJ 201 Tronson Orezu (intersecţie DJ 201B) – Piersica – Borduşelu ( ieşire din localitate) ”PDFAnexa
15130.08.2021Hotărâre privind darea în folosință gratuită Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECOO 2009” a unui bun mobil aflat în proprietatea privată a județului IalomițaPDFAnexa
15030.08.2021Hotărâre privind asocierea Unității Administrativ Teritoriale Județul Ialomița cu unele unități administrativ-teritoriale în vederea participării acestora la capitalul social al SC ADI ”ECOO 2009 ”PDF
14930.08.2021Hotărâre privind aprobarea asocierii Unității Administrativ Teritoriale Județul Ialomița cu unele unități administrativ -teritoriale în vederea acceptării acestora în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECOO 2009”, în calitate de asociați cu drepturi deplinePDFAnexe
14830.08.2021Hotărâre privind aprobarea fuzionării prin absorbție a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO VEST CODRII VLĂSIEI de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECOO 2009”PDFAnexe
14730.08.2021Hotărâre privind aprobarea micșorării distanței minime pe orizontală între marginea celui mai apropiat stâlp (STMI 254) și axul drumului DJ 201 Km 41+400”PDFAnexa
14630.08.2021Hotărâre privind trecerea în domeniul public al Județului Ialomița din domeniul public al Municipiului Slobozia a terenului în suprafață de 15.300 mp, situat în Slobozia, strada Poligonului, nr. 20PDFAnexa
14530.08.2021Hotărâre privind preluarea temporară în administrarea Consiliului Județean Ialomița a unui drum de interes local din domeniul public al Comunei Alexeni și administrarea Consiliului Local al Comunei Alexeni, în vederea executării unor lucrări de modernizare/reabilitarePDF
14430.082021Hotărâre privind acordarea stimulentelor financiare elevilor și cadrelor didactice cu rezultate deosebite în domeniul performanțelor școlare în cadrul programului ”Premii de excelență pentru olimpicii ialomițeni din învățământul preuniversitar de stat, pentru anul școlar 2020-2021”PDFAnexa
14330.08.2021Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr.80/27.04.2021 privind validarea membrilor desemnați ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică IalomițaPDF
14230.08.2021Hotărâre privind stabilirea consumului lunar de carburanți pentru autovehiculele ce deservesc parcul auto al Consiliului Județean Ialomița şi al instituțiilor și serviciilor publice de interes județean aflate sub autoritatea sa PDFAnexa
14130.08.2021Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență, Slobozia, pe anul 2021PDFAnexa
14030.08.2021Hotărâre privind aprobarea rectificării repartizării pe bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale din județ a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 2021PDFAnexa
13930.08.2021Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al Județului Ialomița, pe anul 2021PDFAnexa
13830.08.2021Hotărâre privind rectificarea Anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea nr. 121 din 15.07.2021 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență SloboziaPDFAnexe
13730.08.2021Hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 59 din 28.05.2020 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Bibliotecii Județene ”Ștefan Bănulescu” Ialomița, instituție publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Județean Ialomița, cu modificările și completările ulterioarePDFAnexa
13630.08.2021Hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 174 din 17.11.2020 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu modificările și completările ulterioarePDFAnexa
13515.07.2021Hotărâre privind aprobarea solicitării adresată Comunei Vlădeni pentru trecerea unui bun imobil (teren), proprietate privată a acesteia, în proprietatea privată a Județului IalomițaPDFAnexa
13415.07.2021Hotărâre privind asocierea Județului Ialomița cu Spitalul Județean de Urgență Slobozia și Asociația Inima Copiilor în vederea realizării în comun a proiectului “Fondul Viață pentru Nou-Născuți”PDFAnexa
13315.07.2021Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza D.A.L.I. - și a principalilor indicatori tehnico –economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum județean DJ 101B: Limită județ Ilfov – Rădulești”PDFAnexa
13215.07.2021Hotărâre privind asocierea Unității Administrativ Teritoriale Județul Ialomița cu Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Gheorghe Lazăr, în vederea participării acesteia la capitalul social al SC ADI „ECOO 2009”PDFAnexa
13115.07.2021Hotărâre privind aprobarea asocierii Unității Administrativ Teritoriale Județul Ialomița cu Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Gheorghe Lazăr în vederea acceptării acesteia, în calitate de membru asociat cu drepturi depline, în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECOO 2009”PDFAnexa
13015.07.2021Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr.28/26.03.2018 privind reglementarea regimului juridic al bunurilor imobile aflate în domeniul public al Județului Ialomița necesare desfășurării activităților din domeniul sănătății, cu modificările şi completările ulterioarePDF
12915.07.2021Hotărâre privind aprobarea achiziționării unui teren în suprafață de 50.000 mp în vederea construirii unor instalații prevăzute în Planul Județean de Gestionare a DeșeurilorPDF
12815.07.2021Hotărâre privind solicitarea adresată Municipiului Slobozia pentru trecerea unui bun imobil, proprietate publică a acestuia, în proprietatea publică a Județului IalomițaPDFAnexa
12715.07.2021Hotărâre privind aprobarea participării Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecția Copilului Ialomița la “Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024”PDFAnexa
12615.07.2021Hotărâre pentru aprobarea participării Județului Ialomița la “Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024”PDF
12515.07.2021Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului IalomițaPDFAnexa
12415.07.2021Hotărâre privind schimbarea denumirii Serviciului social de zi din ”Complex de Servicii Comunitare pentru Protecția copilului Slobozia” în ”Complex de Servicii pentru Evaluare, Consiliere și Sprijin Slobozia” și aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcționare al acestuiaPDFAnexa
12315.07.2021Hotărâre privind schimbarea denumirii ”Centrului de Recuperare pentru Copilul cu Handicap Sever Slobozia” în ”Complex de Servicii pentru Recuperarea Copilului cu Dizabilități Slobozia” și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al acestuiaPDFAnexa
12215.07.2021Hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 46/30.03.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare a Consiliului Județean IalomițaPDF
12115.07.2021Hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență SloboziaPDFAnexa nr.1
Anexa nr.2
12015.07.2021Hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcții ale Centrului Cultural ”Ionel Perlea” Ialomița, instituție publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Județean IalomițaPDFAnexa nr.1
Anexa nr.2
11915.07.2021Hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 27 din 25.02.2021 privind aprobarea organigramei și statul de funcții ale Muzeului Județean Ialomița, instituție publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Județean IalomițaPDFAnexa
11815.07.2021Hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 75 din 27.04.2021 privind aprobarea asocierii Județului Ialomița cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița în vederea finanțării proiectelor în cadrul implementării Programului Județean de Dezvoltare Locală Ialomița 2021PDF
11715.07.2021Hotărâre privind aprobarea finanțării nerambursabile a proiectelor depuse în cadrul programului sportiv de utilitate publică ”Promovarea sportului de performanță”, pentru anul 2021 / sezonul competițional 2021-2022, și încheierea contractelor de finanțarePDF
11615.07.2021Hotărâre privind aprobarea repartizării unor sume pentru susținerea cultelor din județul Ialomița, pe anul 2021PDF
11515.07.2021Hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr.74 din 27.04.2021 privind aprobarea cuantumului cotizațiilor şi contribuțiilor Județului Ialomița şi Consiliului Județean Ialomița la unele organisme interne, pe anul 2021PDF
11415.07.2021Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia, pe anul 2021PDFAnexa
11315.07.2021Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2021 PDFAnexa
11215.07.2021Hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general al județului Ialomița, la trimestrul II, anul 2021PDFAnexa nr.1
Anexa nr.2
Anexa nr.3
Anexa nr.4
111 11.06.2021Hotărâre privind aprobarea participării Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Ialomița la implementarea proiectului ”Tineri educați – măsuri de sprijin pentru 411 tineri NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați în SPO care se reîntorc în educație în programe de tip a doua șansă, inclusiv în programe de formare inițială, pe raza județului Ialomița”, Cod SMIS 147695 depus în cadrul Programul Operațional Capital Uman 2014–2020.PDF
11011.06.2021Hotărâre privind stabilirea măsurilor necesare declanșării procedurii de selecție pentru numirea unui administrator în Consiliul de administrație al S.C. Drumuri și Poduri S.A.PDF
10911.06.2021Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 180 din 17.11.2020 privind numirea reprezentanților județului Ialomița în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Infrastructură Drumuri și Poduri S.A. Ialomița și aprobarea mandatului acestoraPDF
10811.06.2021Hotărâre privind aprobarea contractării şi garantării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 100.000 mii lei în vederea realizării unor obiective de investiții de interes județeanPDFAnexa
10711.06.2021Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2021PDFAnexa
10611.06.2021Hotărâre privind asocierea Unității Administrativ Teritoriale Județul Ialomița cu unitățile administrativ teritoriale componente ale operatorului SC ADI ECOO 2009 SRL, în vederea participării la capitalul social al acestuia, în calitate de asociat cu drepturi deplinePDFAnexa
10511.06.2021Hotărâre privind asocierea Unității Administrativ Teritoriale Județul Ialomița cu unitățile administrativ teritoriale componente ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”ECOO 2009”, în vederea participării la patrimoniul Asociației, în calitate de membru asociat cu drepturi deplinePDFAnexe
10411.06.2021Hotărâre privind asocierea Unității Administrativ Teritoriale Județul Ialomița cu unitățile administrativ teritoriale acționare la operatorul regional SC Urban SA Slobozia în vederea participării la capitalul social al acestuia, în calitate de acționar cu drepturi deplinePDFAnexe
10311.06.2021Hotărâre privind asocierea Unității Administrativ Teritoriale Județul Ialomița cu unitățile administrativ teritoriale componente ale ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ DE UTILITĂȚI PUBLICE PENTRU SERVICIUL DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE ”ADI PERIURBANĂ SLOBOZIA” în vederea participării la patrimoniul Asociației, în calitate de membru asociat cu drepturi deplinePDFAnexe
10228-05-2021Hotărâre privind aprobarea participării Județului Ialomița în cadrul programului „South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment Programme” finanțat în cadrul Programului ELENA – European Local Energy Assistance și asocierea cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia în vederea realizării în comun a proiectelor de investiții de interes județean finanțate prin programPDFAnexe
10128-05-2021Hotărâre privind asocierea Județului Ialomița cu unele unități administrativ teritoriale din județ în vederea participării în cadrul programului „South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment Programme” finanțat în cadrul Programului ELENA – European Local EnergyPDFAnexa
10028-05-2021Hotărâre privind asocierea județului Ialomița cu Instituția Prefectului – Județul Ialomița și Direcția de Sănătate Publică Ialomița în vederea realizării în comun la nivelul județului Ialomița PDFAnexe
9928-05-2021Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2021PDFAnexe
9828-05-2021Hotărâre privind actualizarea ”Monografiei economico - militare a județului Ialomița” la nivelul anului 2021PDF
9728-05-2021Hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social al S.C. INFRASTRUCTURĂ Drumuri şi Poduri S.A.PDF
9628-05-2021Hotărâre privind aprobarea realizării proiectului ”Creșterea Eficienței Energetice a Școlii Profesionale Speciale ”Ion Teodorescu” Slobozia” și a cheltuielilor legate de proiectPDFAnexe
9528-05-2021Hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.) - revizuită şi a principalilor indicatori tehnico-economici revizuiți la obiectivul de investiţii ”Creșterea Eficienței Energetice a Școlii Profesionale Speciale ”Ion Teodorescu” Slobozia”PDFAnexe
9428-05-2021Hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Ialomița cu Clubul Sportiv Olimpia Slobozia, Școala Profesională Specială ”Ion Teodorescu” Slobozia și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița în vederea implementării parteneriatului educațional ”AIKIDO MOD DE VIAȚĂ”PDFAnexa
9328-05-2021Hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Ialomiţa cu Centrul Județean de Excelență Ialomița în vederea realizării în comun a concursului județean cu participare națională ,,Universul Științelor”PDFAnexa
9228-05-2021Hotărâre privind reglementarea regimului juridic a unor spații din incinta bunului imobil situat în strada Răzoare nr. 3, municipiul Slobozia, aflat în domeniul public al Județului IalomițaPDFAnexa
9128-05-2021Hotărâre privind înființarea Centrului de consiliere pentru agresori Slobozia în cadrul Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului IalomițaPDFAnexe
9028-05-2021Hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița PDFAnexe
8928-05-2021Hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița, instituție publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Județean IalomițaPDFAnexe
8828.05.2021Hotărâre privind modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 150/27.11.2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița și al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa, cu modificările și completările ulterioarePDF
8728.05.2021Hotărâre privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului propriu al judeţului Ialomiţa şi a situaţiilor financiare pe anul 2020PDFAnexe
8627-04-2021Hotărâre privind aprobarea Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor în județul IalomițaPDFAnexa
8527-04-2021Hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 28 din 26.03.2018 reglementarea regimului juridic al bunurilor imobile aflate în domeniul public al Județului Ialomița necesare desfășurării activităților din domeniul sănătății PDFAnexa
8427-04-2021Hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 47 din 30.09.1999 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului Ialomița, cu modificările şi completările ulterioarePDFAnexa
8327-04-2021Hotărâre privind concesionarea unui teren în suprafață de 2.432 mp teren cu categoria de folosință curți-construcții, aflat în proprietatea privată a județului Ialomița și situat în intravilanul municipiului Urziceni, pentru construirea de capacități economicePDFAnexe
8227-04-2021Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al asiguraților delegat de Consiliul Județean Ialomița în Adunarea Reprezentanților Casei Naționale de Asigurări de SănătatePDF
8127-04-2021Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza Studiu de Fezabilitate (SF) şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ”Construire Centru de recuperare pentru copii cu autism” SloboziaPDFAnexa
8027-04-2021Hotărâre privind validarea membrilor desemnaţi ai Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică IalomiţaPDF
7927-04-2021Hotărâre privind aprobarea Ghidurilor solicitantului privind finanţarea din fonduri publice alocate din bugetul județului Ialomița a cererilor depuse în cadrul programelor sportive de utilitate publică, pentru anul 2021PDFAnexa
7827-04-2021Hotărâre privind aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate din bugetul județului Ialomița pentru activități nonprofit de interes general pentru anul 2021PDFAnexa
7727-04-2021Hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 20/21.02.2020 privind aprobarea suplimentării numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult la nivelul județului IalomițaPDF
7627-04-2021Hotărâre privind aprobarea proiectului de finanțare pentru achiziționarea unui autoclav de prelucrare a deșeurilor rezultate din activitatea medicală a instituțiilor medico-sanitare publice din Raionul Nisporeni, Republica MoldovaPDFAnexa
7527-04-2021Hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Ialomiţa cu Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Ialomiţa în vederea finanţării proiectelor în cadrul implementării Programului Judeţean de Dezvoltare Locală Ialomiţa 2021PDFAnexa
7427-04-2021Hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizaţiilor şi contribuţiilor Judeţului Ialomiţa şi Consiliului Judeţean Ialomiţa la unele organisme interne, pe anul 2021PDF
7327-04-2021Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Infrastructură Drumuri şi Poduri S.A., pe anul 2021PDFAnexe
7227-04-2021Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Drumuri şi Poduri S.A., pe anul 2021PDFAnexe
7127-04-2021Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia, pe anul 2021PDFAnexe
7027-04-2021hotărâre privind aprobarea bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2021PDFAnexe
6927-04-2021Hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului general al judeţului Ialomiţa, la trimestrul I, anul 2021PDFAnexe
6827-04-2021Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Centrului de Asistență Medico-Socială Fierbinți-TârgPDFAnexa
6727-04-2021Hotărâre privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 13/15.07.2016 privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Județean de Urgență Slobozia, cu completările ulterioarePDF
6627-04-2021Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr.171/09.11.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Ialomița în mandatul 2020-2024, cu modificările și completările ulterioarePDF
6527.04.2021Hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 59 din 28.05.2020 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Bibliotecii Județene ”Ștefan Bănulescu” Ialomița, instituție publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Județean IalomițaPDFAnexa
6427.04.2021Hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 174 din 17.11.2020 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu modificările și completările ulterioarePDF
6330-03-2021Hotărâre privind aprobarea repartizării pe bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 2021 și estimările pentru anii 2022 – 2024PDFAnexa 
6230-03-2021Hotărâre privind împuternicirea Președintelui Consiliului Județean Ialomița în vederea inițierii negocierilor, în numele județului Ialomița, pentru contractarea și/sau garantarea unei finanțări rambursabile interne/externe în valoare de 100 milioane leiPDFAnexa
6130-03-2021Hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență SloboziaPDFAnexa 1
Anexa 2
6030-03-2021Hotărâre privind aprobarea documentației de amenajare a teritoriului ”Actualizarea Planului de Amenajare a Teritoriului Județean – P.A.T.J. Ialomița”PDF
5930-03-2021Hotărâre privind aprobarea Raportului aferent anului 2020 - referitor la stadiul realizării măsurilor din „Planul de Menținere a Calității Aerului pentru indicatorii pulberi în suspensie (PM 10 și PM 2,5). Benzen (C6H6), dioxid de sulf (SO2), monoxid de carbon (CO), Plumb (Pb), Arsen (As), Cadmiu (Cd), Nichel (Ni), dioxid de azot și oxizi de azot (NO2/NOx) în județul Ialomița, pentru perioada 2019-2023”PDFAnexa
5830-03-2021Hotărâre privind aprobarea cofinanțării pentru obiectivul de investiții finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală „Modernizare DJ 201 Buești – Ivănești – Ion Ghica – Ciulnița – Cosâmbești – Mărculești, km 57 + 000 – km 84+000”PDF
5730-03-2021Hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, a devizelor pe 2 tronsoane și a indicatorilor tehnico –economici, faza execuție lucrări, pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum județean DJ 201 Buești – Ivănești – Ion Ghica – Ciulnița – Cosâmbești – Mărculești, km 57+000 – km 84+000”PDFAnexa 1
Anexa 2
Anexa 3
5630-03-2021Hotărâre privind aprobarea cofinanțării pentru obiectivul de investiții finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală „Modernizare DJ 201 : Tronson I DN 2 Coșereni – Axintele- Orezu, km 0+000 - Km 35 + 400”PDF
5530-03-2021Hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, a devizelor pe două sectoare și a indicatorilor tehnico-economici, faza execuție lucrări, pentru obiectivul de investiții ”Modernizare DJ 201 tronson I DN2 Coșereni – Axintele – Orezu, km 0 + 000 – km 35 + 400”PDFAnexa 1
Anexa 2
Anexa 3
5430-03-2021Hotărâre privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate în domeniul public al Județului IalomițaPDFAnexa 
5330-03-2021Hotărâre privind concesionarea unei suprafețe de 638,0662 ha teren cu destinația agricolă aflat în proprietatea privată a județului Ialomița și situat în extravilanul comunei Vlădeni pentru construirea de parc/parcuri fotovoltaic/fotovoltaicePDFAnexa nr. 1 si 2
5230-03-2021Hotărâre privind aprobarea Planului de selecție, a Profilului consiliului de administrație și a Profilului candidatului pentru desemnarea a doi membri în Consiliul de administrație al SC Infrastructură Drumuri și Poduri SAPDFAnexa
5130-03-2021Hotărâre privind asocierea Județului Ialomița cu Asociația Centrul de Resurse și Informare pentru Profesiuni Sociale – CRIPS în vederea realizării în comun a proiectului “DAP Social – Dialog, Acțiune, Profesionalism pentru o strategie de dezvoltare a sistemului de servicii sociale din județul Ialomița”PDFAnexa
5030-03-2021Hotărâre privind desemnarea a 6 (şase) consilieri județeni în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică IalomițaPDF
4930-03-2021Hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Ialomița în Comisia județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor IalomițaPDF
4830-03-2021Hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Ialomița în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității (CEAC) constituită la nivelul Școlii Profesionale Speciale „Ion Teodorescu” SloboziaPDF
4730-03-2021Hotărâre privind aprobarea acordării burselor de ajutor social elevilor care frecventează cursurile Şcolii Profesionale Speciale ”Ion Teodorescu” Slobozia, pentru semestrul II al anului școlar 2020 - 2021PDF
4630-03-2021Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare al Consiliului Județean IalomițaPDFAnexa 
4530-03-2021Hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 55 din 27.05.2016 privind aprobarea organigramei şi statul de funcţii ale Centrului Cultural „Ionel Perlea” Ialomița, instituţie publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu modificările și completările ulterioarePDFAnexa
4430.03.2021Hotărâre privind modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr.174 din 17.11.2020 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița, cu modificările și completările ulterioarePDFAnexa
4330.03.2021Hotărâre privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean al domnului Babagianu GheorghePDF
4225-02-2021Hotărâre privind aprobarea modificării anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 125 din 07.08.2020 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici actualizaţi, faza Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.) pentru obiectivul de investiţii „Modernizarea și dotarea incintei clădirii Spitalului Județean de Urgență Slobozia”PDFAnexa
4125-02-2021Hotărâre privind reglementarea regimului juridic al bunului mobil ”Pernă de salvare de la înălțimi tip SP 60, cu remorcă de transport”, aflat în proprietatea județului IalomițaPDFAnexa
4025-02-2021Hotărâre privind aprobarea rectificării Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 114 din 07.08.2020 privind aprobarea realizării proiectului „Creșterea eficienței energetice a Clădirii Centrului Cultural Ionel Perlea” și a cheltuielilor legate de proiectPDFAnexa
3925-02-2021Hotărâre privind aprobarea completării Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 113/07.08.2020 de aprobare a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.) – revizuită şi a principalilor indicatori tehnico-economici revizuiți pentru obiectivul de investiţii ”Creșterea eficienţei energetice a Clădirii Centrului Cultural Ionel Perlea”PDFAnexa
3825-02-2021Hotărâre privind aprobarea completării Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 117 din 07.08.2020 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.) – revizuită şi a principalilor indicatori tehnico-economici revizuiţi la obiectivul de investiţii ”Creșterea eficienței energetice a Clădirii Administrative din strada Răzoare nr. 3”PDFAnexa
3725-02-2021Hotărâre privind aprobarea completării Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 119/07.08.2020 de aprobare a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.) – revizuită şi a principalilor indicatori tehnico-economici revizuiți pentru obiectivul de investiţii ”Creșterea eficienţei energetice pentru Clădirea Comandamentului – Pavilion A (Centrul Militar Județean Ialomița)”PDFAnexa
3625-02-2021Hotărâre privind aprobarea completării Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 121 din 07.08.2020 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.) – revizuită şi a principalilor indicatori tehnico-economici revizuiţi la obiectivul de investiţii ”Creșterea eficienței energetice a Școlii Profesionale Speciale ”Ion Teodorescu” Slobozia”PDFAnexa
3525-02-2021Hotărâre privind aprobarea completării Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 115 din 07.08.2020 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.) - revizuită şi a principalilor indicatori tehnico-economici revizuiți pentru obiectivul de investiţii ”Creșterea eficienţei energetice a Sediului Muzeului Judeţean Ialomiţa”PDFAnexa
3425-02-2021Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 140/24.08.2017 privind aprobarea realizării proiectului „Reabilitarea și punerea în valoare a monumentului istoric Orașul de Floci” și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioarePDFAnexa
3325-02-2021Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 166/23.09.2020 privind reglementarea regimului juridic al bunului mobil ”Autobuz MAN”, aflat în proprietatea privată a județului IalomițaPDFAnexa
3225-02-2021Hotărâre privind aprobarea propunerii de schimbare a destinației unei suprafețe de teren de 380 mp aflată în domeniu public al Județului IalomițaPDFAnexa
3125-02-2021Hotărâre privind darea în folosință gratuită Consiliului Local al Municipiului Slobozia a terenului în suprafață de 2192,17 mp situat în Municipiul Slobozia, Piața Revoluției, aflat în domeniul public al Județului Ialomița și administrarea Consiliului Județean IalomițaPDFAnexa
3025-02-2021Hotărâre privind reglementarea regimului juridic a unor imobile situate in str. Lacului, nr. 6, municipiul Slobozia, aflate în domeniul public al Județului IalomițaPDFAnexa
2925-02-2021Hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Ialomița, pentru anul 2021PDFAnexa
2825-02-2021Hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 41/21.04.2016 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Direcției Județene de Evidentă a Persoanelor Ialomița, cu modificările și completările ulterioarePDFAnexa
2725-02-2021Hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Muzeului Județean Ialomița, instituţie publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean IalomiţaPDFAnexa
2625.02.2021Hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Spitalului Județean de Urgență SloboziaPDFAnexa
2525.02.2021Hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Ialomiţa în Comisia de orientare şcolară şi profesională organizată la nivelul Centrului Judeţean de Resurse și Asistență Educațională IalomițaPDF
2425.02.2021Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Ialomiţa în Consiliul de administrație al Muzeului Județean IalomițaPDF
2325.02.2021Hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Ialomiţa în Consiliul de administrație al Muzeului Național al AgriculturiiPDF
2225.02.2021Hotărâre privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 46 din 26.04.2018 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Muzeului Județean IalomițaPDF
2125.02.2021Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Muzeului Național al AgriculturiiPDFAnexa
2025.02.2021Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 171/09.11.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Ialomița în mandatul 2020-2024, cu modificările și completările ulterioarePDF
1928.01.2021Hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 38 din 22.09.2016 privind aprobarea componenţei Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism Ialomiţa şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al acesteia, cu modificările și completările ulterioarePDFAnexa
1828.01.2021Hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Ialomița în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Pază și Servicii Comunitare S.R.L. SloboziaPDF
1728.01.2021Hotărâre privind desemnarea reprezentanților Județului Ialomița în Adunarea Generală a Acționarilor și Consiliul de Administrație din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Situaţii de Urgenţă Sud Muntenia”PDF
1628.01.2021Hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Ialomiţa în Consiliul de administrație al Bibliotecii Județene ”Ștefan Bănulescu” IalomițaPDF
1528.01.2021Hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Ialomiţa în Consiliul de administrație al Centrului Cultural ”Ionel Perlea” IalomițaPDF
1428.01.2021Hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Ialomiţa în Consiliul de administrație al Centrului Judeţean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale IalomițaPDF
1328.01.2021Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomiţa nr. 225/19.12.2017 privind aprobarea realizării proiectului ”Modernizare DJ 306 limită județ Călărași-Albești-Andrășești-Gheorghe Doja-Crunți intersecție cu DJ 102H, DJ 102H intersecție cu DJ 306-Reviga-Cocora-intersecție cu DJ 203E, DJ 203E intersecție cu DJ 102H-Cocora-limită județ Buzău” și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările și completările ulterioarePDFAnexa nr.1
Anexa nr.2
1228.01.2021Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomiţa nr. 136/24.08.2017 privind actualizarea documentației tehnico-economice, faza D.A.L.I. şi a principalilor indicatori tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Reabilitarea și punerea în valoare a monumentului istoric Orașul de Floci”PDFAnexa
1128.01.2021Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza Studiu de Fezabilitate (SF) şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Centrul pentru persoane vârstnice - Movila”PDFAnexa
1028.01.2021Hotărâre privind aprobarea valorificării masei lemnoase pe picior din zona de siguranță a drumurilor județenePDFAnexa nr.1
Anexa nr.2
928.01.2021Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 40 din 06.07.2010 privind transferul managementului asistenţei medicale din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia, cu modificările și completările ulterioarePDF
828.01.2021Hotărâre privind aprobarea criteriilor de evaluare a performanțelor profesionale individuale și a modelului Fișei de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru personalul de conducere și personalul de execuție din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia al cărui management a fost transferat către Consiliul Județean IalomițaPDFAnexa nr.1
Anexa nr.2
Anexa nr.3
728.01.2021Hotărâre privind aprobarea organigramei si statului de funcții ale Muzeului Național al Agriculturii Slobozia, instituție publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Județean IalomițaPDFAnexa nr.1
Anexa nr.2
628.01.2021Hotărâre privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului Stoica AlexandruPDF
512-01-2021Hotărâre privind aprobarea participării Spitalului Județean de Urgență Slobozia la realizarea proiectului ”Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia” și a cheltuielilor legate de proiectPDF
412-01-2021Hotărâre privind desemnarea a doi consilieri județeni în calitate de membri în Comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului general al Județului Ialomița, domnul Adrian-Robert Ionescu, pentru activitatea desfășurată în anul 2020PDF
312-01-2021Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr.172 din 17.12.2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul instituţiilor publice din subordinea Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu modificările și completările ulterioarePDF
2 12-01-2021Hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local rezultat la sfârșitul exercițiului bugetar al anului 2020PDF
112-01-2021Hotărâre privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al doamnei Barcari Rodica - LuminițaPDF
Nr. hotărâreData emiteriiTitluDocumenteAnexe
21929-12-2020Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia, pe anul 2020PDFAnexa
21828-12-2020Hotărâre privind validarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Ialomița nr.95 din 22.12.2020 privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița și repartizarea pe trimestre a influențelor, pe anul 2020 PDFAnexa
21728-12-2020Hotărâre privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ special din judeţul Ialomiţa pentru anul şcolar 2021-2022PDF
21628-12-2020Hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 93 din 20.12.2013 privind aprobarea asocierii județului Ialomița cu municipiul Slobozia în vederea constituirii „S.C. SERVICII PUBLICE SLOBOZIA S.R.L.”, cu modificările ulterioarePDF
21528-12-2020Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Ialomiţa în Comisia judeţeană în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţiPDF
21428-12-2020Hotărâre privind desemnarea unui membru în Consiliul de Administrație al Casei Județene de Asigurări de Sănătate IalomițaPDF
21328-12-2020Hotărâre privind alegerea unui vicepreşedinte al Consiliului Judeţean IalomiţaPDF
21228-12-2020Hotărâre privind alegerea unui vicepreşedinte al Consiliului Judeţean IalomiţaPDF
21118-12-2020Hotărâre privind stabilirea măsurilor necesare declanșării procedurii de selecție pentru numirea a doi administratori în Consiliul de administrație al S.C. Infrastructură Drumuri și Poduri S.A.”PDF
21018-12-2020Hotărâre privind asocierea Unității Administrativ Teritoriale Județul Ialomița cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia în vederea realizării proiectului “Sprijin la nivelul regiunii Sud Muntenia pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, infrastructura și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură - 5D2” , finanțat prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2014 – 2020, Axa prioritară 1, Acțiunea 1.1.1 - Asistență orizontală pentru beneficiarii FESI și specifică pentru beneficiarii POAT, POIM și POC, inclusiv instruire pentru aceștia și pentru potențialii beneficiari FESI, și a cheltuielilor legate de proiectPDFAnexa 1
Anexa 2
20918-12-2020Hotărâre privind revocarea dreptului de administrare atribuit prin Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 28/27.04.2011, cu modificările și completările ulterioare, Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Ialomița asupra unor bunuri imobile, proprietate publică a județului IalomițaPDFAnexa
20818-12-2020Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 191/27.11.2020 privind aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomița la realizarea proiectului „VIP-PLUS „Voluntariat – Inițiative - Profesionalism pentru calitate în serviciile de zi destinate copiilor din comunitățile vulnerabile” cod PN1020, finanțat din Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 prin Programul ”Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” și a cheltuielilor legate de proiectPDFAnexa
20718-12-2020Hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar şi a cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere a persoanelor vârstnice îngrijite în Căminul pentru persoane vârstnice ”ing. Vadim Rusu” comuna Balaciu şi în Centrul pentru persoane vârstnice Fierbinţi-Târg, judeţul Ialomiţa, pentru anul 2021PDFAnexa
20618-12-2020Hotărâre privind aprobarea organigramei si statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență SloboziaPDFAnexa 1
Anexa 2
20518-12-2020Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 172 din 17.12.2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul instituţiilor publice din subordinea Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu modificările și completările ulterioarePDF
20418-12-2020Hotărâre privind stabilirea preţului mediu/tonă de iarbă (masă verde) obţinută de pe pajişte, pentru anul 2021PDF
20318-12-2020Hotărâre privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole, în vederea calculării veniturilor anuale brute obţinute din cedarea folosinţei bunurilor prin arendare, pe anul 2021PDF
20218-12-2020Hotărâre privind stabilirea taxelor şi tarifelor din competenţa Consiliului Judeţean Ialomiţa, pentru anul 2021PDFAnexa 1
Anexa 2
Anexa 3
Anexa 4
Anexa 5
Anexa 6
Anexa 7
Anexa 8
20118-12-2020Hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului general al judeţului Ialomiţa, la trimestrul IV (preliminat), anul 2020PDFAnexa 1
Anexa 2
Anexa 3
20018-12-2020Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2020PDFAnexa
19918-12-2020Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 171/09.11.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Ialomița în mandatul 2020-2024PDF
19827-11-2020 proiect de Hotărâre privind aprobarea acordării unor premii din bugetul județului veteranilor de război cu domiciliul pe raza județului Ialomița.PDF
19727-11-2020Hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții ”Recompartimentare Foaier Sală de spectacole și Centrul de Informații – Consiliul Județean Ialomița”PDFAnexa
19627-11-2020Hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții „ Recompartimentare Foaier Sală de spectacole și Centrul de Informații – Consiliul Județean Ialomița”PDFAnexa
19527-11-2020Hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții ”Consolidarea, amenajarea și reorganizarea Muzeului Național al Agriculturii”PDFAnexa
19427-11-2020Hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții „Consolidarea, amenajarea și reorganizarea Muzeului Național al Agriculturii”PDFAnexa
19327-11-2020Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Ialomiţa în Consiliul de administrație al Palatului Copiilor Slobozia, județul Ialomița, pentru anul școlar 2020- 2021PDF
19227-11-2020Hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Ialomiţa în Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor IalomiţaPDF
19127-11-2020191. proiect de Hotărâre privind aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomița la realizarea proiectului „VIP-PLUS „Voluntariat – Inițiative – Profesionalism pentru calitate în serviciile de zi destinate copiilor din comunitățile vulnerabile” cod PN1020, finanțat din Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 prin Programul ”Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” și a cheltuielilor legate de proiectPDFAnexa
19027-11-2020Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 43/16.04.2018 privind aprobarea realizării proiectului „Modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primire Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia” – cod SMIS 119070 și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioarePDFAnexe
18927-11-2020Hotărâre privind aprobarea devizului general și a principalilor indicatori tehnico –economici actualizați, ce au rezultat în urma elaborării proiectului tehnic (PT), pentru realizarea obiectivului de investiții „Modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primire Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”- cod SMIS 119070PDFAnexa
18827-11-2020Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 225 din 19.12.2017 privind aprobarea realizării proiectului ”Modernizare DJ 306 limită județ Călărași-Albești-Andrășești-Gheorghe Doja-Crunți intersecție cu DJ 102H, DJ 102H intersecție cu DJ 306-Reviga-Cocora-intersecție cu DJ 203E, DJ 203E intersecție cu DJ 102H-Cocora-limită județ Buzău” și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările și completările ulterioarePDFAnexe
18727-11-2020Hotărâre privind aprobarea devizului general și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați, rezultați în urma documentației – faza PT, pentru obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 306 limită județul Călărași – Albești-Andrășești – Gheorghe Doja -Crunți intersecție cu DJ 102H, DJ 102H intersecție cu DJ 306 – Reviga-Cocora – intersecție cu DJ 203E, DJ 203 E intersecție cu DJ 102H – Cocora – limită județ Buzău ” cod SMIS 120110PDFAnexa
18627-11-2020Hotărâre privind modificarea anexei nr 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 41/21.04.2016 privind aprobare organigramei si statului de funcții ale Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Ialomița , cu modificările și completările ulterioarePDFAnexa
18527-11-2020Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia, pe anul 2020PDFAnexa
18427-11-2020 Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2020PDFAnexa
18327-11-2020Hotărâre privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domnișoarei Tudor Silica ValiPDF
18217-11-2020Hotărâre privind darea în folosință gratuită Primăriei Comunei Axintele a „Microbuzului Mercedes-Benz”, bun mobil aflat în proprietatea privată a județului Ialomița.PDFAnexa
18117-11-2020Hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 40/06.07.2010 privind transferul managementului asistenţei medicale din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia, cu modificările și completările ulterioare;PDF
18017-11-2020Hotărâre privind numirea reprezentanților județului Ialomița în Adunarea Generală a Acționarilor a SC Infrastructură Drumuri și Poduri SA Ialomița și aprobarea mandatului acestora;PDF
17917-11-2020Hotărâre privind numirea reprezentanților județului Ialomița în Adunarea Generală a Acționarilor a SC Drumuri și Poduri SA Ialomița și aprobarea mandatului acestora;PDF
17817-11-2020Hotărâre privind aprobarea rectificării repartizării pe bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale din judeţ a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 2020;PDFAnexa
17717-11-2020Hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 41/21.04.2016 privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa, cu modificările și completările ulterioare;PDFAnexa
17617-11-2020Hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Spitalului Județean de Urgență SloboziaPDFAnexa 1
Anexa 2
17517-11-2020Hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 150/27.11.2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița și al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa;PDFAnexa
17417-11-2020Hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa;PDFAnexa 1
Anexa 2
17317-11-2020Hotărâre privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului Mocioniu Adrian – Nicolae;PDF
17217-11-2020Hotărâre privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului Marian Neacșu;PDF
17109-11-2020Hotărâre privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Ialomița în mandatul 2020-2024PDF
17014.10.2020Hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general al județului Ialomița, la trimestrul III, anul 2020PDFAnexele 1-3
16914.10.2020Hotărâre privind aprobarea acordării burselor de ajutor social elevilor care frecventează cursurile Școlii Profesionale Speciale ”Ion Teodorescu” Slobozia, pentru semestrul I al anului școlar 2020– 2021PDF
16814-10-2020Hotărâre privind aprobarea finanțării nerambursabile a proiectelor depuse în cadrul programului sportiv de utilitate publică ”Promovarea sportului de performanță”, aferent sezonului competițional 2020-2021, și încheierea contractelor de finanțarePDF
16723-09-2020Hotărâre privind stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole, în vederea calculării veniturilor anuale brute obținute din cedarea folosinței bunurilor prin arendare, pe anul 2020PDF
16623-09-2020Hotărâre privind reglementarea regimului juridic al bunului mobil ”Autobuz MAN”, aflat în proprietatea privată a județului IalomițaPDFAnexa
16523-09-2020Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Ialomița în Consiliul de administrație al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Ialomița pentru anul școlar 2020 – 2021PDF
16423-09-2020Hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Ialomița în Consiliul de administrație al Şcolii Profesionale Speciale ”Ion Teodorescu” Slobozia pentru anul școlar 2020 – 2021PDF
16323-09-2020Hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului IalomițaPDFAnexa 1
Anexa 2
16223-09-2020Hotărâre privind înființarea Centrului de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Movila prin reorganizarea Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuro – Psihică pentru Adulți MovilaPDFAnexa
16123-09-2020Hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomiţa nr. 59 din 28.05.2020 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Bibliotecii Județene ”Ștefan Bănulescu” Ialomița, instituție publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Județean IalomițaPDFAnexa
16023-09-2020Hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 41/21.04.2016 privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Ialomița, cu modificările și completările ulterioarePDFAnexa
15923-0-2020Hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 122 din 30.10.2019 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița, cu modificările și completările ulterioarePDFAnexa
15823-09-2020Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia, pe anul 2020PDFAnexa
15723-09-2020Hotărâre privind aprobarea repartizării pe bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale din județ a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 2020PDFAnexa
15623-09-2020Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2020PDFAnexa
15531-08-2020Hotărâre privind alegerea unui vicepreședinte al Consiliului Județean IalomițaPDF
15431-08-2020Hotărâreprivind mandatarea reprezentanților Adunării Generale a Acționarilor a SC Infrastructură Drumuri și Poduri SA pentru numirea a trei membri în Consiliul de administrație al societățiiPDFAnexa
15331-08-2020Hotărâre privind mandatarea reprezentanților Adunării Generale a Acționarilor a SC Drumuri și Poduri SA pentru numirea unui membru în Consiliul de administrație al societății PDFAnexa
15231-08-2020Hotărâre privind reglementarea regimului juridic al bunului mobil ”autoturism Dacia Duster”, aflat în proprietatea privată a județului IalomițaPDFAnexa
15131-08-2020 Hotărâre privind aprobarea Planului de menţinere a calităţii aerului pentru indicatorii pulberi în suspensie (PM 10 şi PM 2,5). Benzen (C6H6), dioxid de sulf (SO2), monoxid de carbon (CO), Plumb (Pb), Arsen (As), Cadmiu (Cd), Nichel (Ni), dioxid de azot şi oxizi de azot (NO2/NOx)” în județul Ialomița, pentru perioada 2019-2023PDFAnexa
15031-08-2020Hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru biletele de călătorie, pe traseele județene cuprinse în programul de transport public județean de persoane, prin curse regulate, pentru perioada 01.09.2020 – 31.12.2021PDFAnexa
14931-08-2020Hotărâre privind reglementarea funcționării serviciului de transport public județean de persoane, prin curse regulate, în județul Ialomița, până la data de 31.12.2021PDFAnexa nr. 1
Anexa nr. 2
14831-08-2020Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia, pe anul 2020PDFAnexa 
14731-08-2020Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2020PDFAnexa
14631-08-2020Hotărâre privind acordarea unor alocații privind finanțarea programului sportiv „Fotbalul unește toți ialomițenii an II” derulat de AFC UNIREA 04 SLOBOZIA pentru perioada august-octombrie 2020PDFAnexa nr. 1
Anexa nr. 2
14531-08-2020Hotărâre privind abrogarea articolului 2 la Hotărârea Consiliului Județean nr. 24/21.02.2020 privind aprobarea Ghidurilor solicitantului privind finanțarea din fonduri publice alocate din bugetul județului Ialomița a cererilor depuse în cadrul programelor sportive de utilitate publică, pentru anul 2020PDF
14431-08-2020Hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 23/21.02.2020 privind aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate din bugetul județului Ialomița pentru activități nonprofit de interes general pentru anul 2020PDF
14331-08-2020Hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții ”Centrul pentru persoane vârstnice – Movila”PDFAnexa
14231-08-2020Hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții ”Centrul pentru persoane vârstnice – Movila”PDFAnexa
14131-08-2020Hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții „ Centrul de Recuperare pentru Copii cu Autism – Slobozia”PDFAnexa
14031-08-2020Hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții „Centrul de Recuperare pentru Copii cu Autism – Slobozia”PDFAnexa
13931-08-2020Hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții „Construirea și dotarea Blocului alimentar și a spălătoriei cu Heliport pe terasă, aferente Spitalului Județean de Urgență Slobozia”PDFAnexa
13831-08-2020Hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții ”Construirea și dotarea Blocului alimentar și a spălătoriei cu Heliport pe terasă, aferente Spitalului Județean de Urgență Slobozia”PDFAnexa 
13731-08-2020Hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Spitalului Județean de Urgență SloboziaPDFAnexa nr. 1 
Anexa nr. 2
13631-08-2020Hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 185 din 23.11.2017 privind aprobarea organigramei şi statul de funcţii ale Muzeului Județean Ialomița, instituţie publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean IalomiţaPDFAnexa
13531-08-2020Hotărâre privind alegerea Preşedintelui Consiliului Judeţean IalomiţaPDF
13431-08-2020Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 6 din 24.06.2016 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Ialomiţa pe principalele domenii de activitate, cu modificările ulterioarePDF
13331-08-2020Hotărâre privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Ilie EugenPDF
13231-08-2020Hotărâre privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Cojocaru Cătălin AlexandruPDF
13131-08-2020Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 1 din 24.06.2016 privind alegerea Comisiei de validare a Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu modificările ulterioarePDF
13031-08-2020Hotărâre privind desemnarea unui vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Ialomiţa care să conducă lucrările şedinţei extraordinare din 31.08.2020PDF
12907-08-2020Hotărâre privind completarea Hotărârii nr.111/30.07.2020 privind aprobarea repartizării unor sume pentru susținerea cultelor din județul Ialomița, pe anul 2020PDF
12807-08-2020Hotărâre privind aprobarea completării Notei conceptuale aferente obiectivului de investiții ”Modernizare DJ213A: Limită județ Călărași – intersecție cu DJ201 (Mărculești), intersecție cu DN2A ( Bucu) – Scânteia – intersecție cu DN21” aprobată prin HCJ 86/25.06.2020PDFAnexa 
12707-08-2020Hotărâre privind aprobarea completării Notei conceptuale aferente obiectivului de investiții ” Modernizare și reabilitare DJ 212: Limită județ Brăila – Luciu – Mihail Kogălniceanu – intersecție DN 2A, intersecție DJ 201 Lăcusteni – Platonești – Movila - Fetești” aprobată prin HCJ 84/25.06.2020PDFAnexa
12607-08-2020Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr.203 din 23.11.2017 privind aprobarea cofinanțării pentru obiectivul de investiții finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală „Modernizarea și dotarea incintei clădirii Spitalului Județean de Urgență Slobozia”PDF
12507-08-2020Hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici actualizați, faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (D.A.L.I.) pentru obiectivul de investiții „Modernizarea și dotarea incintei clădirii Spitalului Județean de Urgență Slobozia”PDFAnexa
12407-08-2020Hotărâre privind modificare Hotărârii Consiliului Județean nr.201 din 23.11.2017 privind aprobarea cofinanțării pentru obiectivul de investiții finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală „Construirea Blocului Operator din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”PDF
12307-08-2020Hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici actualizați, faza Studiu de Fezabilitate (SF) pentru obiectivul de investiții „Construirea Blocului Operator din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”PDFAnexa
12207-08-2020Hotărâre privind aprobarea realizării proiectului „Creșterea eficienței energetice a Școlii Profesionale Speciale „Ion Teodorescu” Slobozia” și a cheltuielilor legate de proiectPDFAnexa 1
Anexa 2
12107-08-2020Hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (D.A.L.I.)-revizuită și a principalilor indicatori tehnico-economici revizuiți la obiectivul de investiții “Creșterea Eficienței Energetice a Școlii Profesionale Speciale „Ion Teodorescu” Slobozia”PDFAnexa 1
Anexa 2
12007-08-2020Hotărâre privind aprobarea realizării proiectului „Creșterea eficienței energetice pentru Clădirea Comandamentului – Pavilion A (Centrul Militar Județean Ialomița)”și a cheltuielilor legate de proiectPDFAnexa 1
Anexa 2
11907-08-2020Hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (D.A.L.I.)-revizuită și a principalilor indicatori tehnico-economici revizuiți la obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice pentru Clădirea Comandamentului – Pavilion A (Centrul Militar Județean Ialomița)”PDFAnexa 1
Anexa 2
11807-08-2020Hotărâre privind aprobarea realizării proiectului „Creșterea eficienței energetice a Clădirii Administrative din strada Răzoare nr.3” și a cheltuielilor legate de proiectPDFAnexa 1
Anexa 2
11707-08-2020Hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (D.A.L.I.)-revizuită și a principalilor indicatori tehnico-economici revizuiți la obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a Clădirii Administrative din strada Răzoare nr.3”PDFAnexa 1
Anexa 2
11607-08-2020Hotărâre privind aprobarea realizării proiectului „Creșterea eficienței energetice a Sediului Muzeului Județean Ialomița” și a cheltuielilor legate de proiectPDFAnexa 1
Anexa 2
11507-08-2020Hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (D.A.L.I.)-revizuită și a principalilor indicatori tehnico-economici revizuiți la obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a Sediului Muzeului Județean Ialomița”PDFAnexa 1
Anexa 2
11407-08-2020Hotărâre privind aprobarea realizării proiectului „Creșterea eficienței energetice a Clădirii Centrului Cultural Ionel Perlea” și a cheltuielilor legate de proiectPDFAnexa 1
Anexa 2
11307-08-2020Hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (D.A.L.I.)-revizuită și a principalilor indicatori tehnico-economici revizuiți la obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a Clădirii Centrului Cultural Ionel Perlea”PDFAnexa 1
Anexa 2
11230-07-2020Hotărâre privind concesionarea prin licitație a unor bunuri aparținând domeniului public al județului Ialomița pentru realizarea obiectivului de investiții ”Proiect de dezvoltare regională Alexeni”PDFAnexe 
11130-07-2020Hotărâre privind aprobarea repartizării unor sume pentru susţinerea cultelor din judeţul Ialomiţa, pe anul 2020PDF
11030-07-2020Hotărâre privind darea în administrare către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița a Centrului de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități ”Kalina și Maria” Slobozia și a Căsuței de Tip Familial ”Vlăduț” SloboziaPDFAnexa
10930-07-2020Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomiţa nr. 28/26.03.2018 privind reglementarea regimului juridic al bunurilor imobile aflate în domeniul public al Județului Ialomița necesare desfășurării activităților din domeniul sănătății, cu modificările şi completările ulterioarePDF
10830-07-2020Hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 55 din 27.05.2016 privind aprobarea organigramei şi statul de funcţii ale Centrului Cultural „Ionel Perlea” Ialomița, instituţie publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu modificările și completările ulterioarePDFAnexa
10730-07-2020Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 94 din 23.12.2010 privind stabilirea funcțiunilor și administrarea unor spații din imobilul Centrul Cultural UNESCO ”Ionel Perlea”, cu modificările și completările ulterioarePDFAnexa
10630-07-2020Hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului general al judeţului Ialomiţa, la trimestrul II, anul 2020PDFAnexa
10530-07-2020Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 47/22.04.2020 privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2020PDF
10430-07-2020Hotărâre privind transmiterea unui tronson de drum județean DJ 213A– Limită Județul Călărași – Mărculești – Bucu – Gheorghe Lazăr – Scânteia – DN21, cuprins între km 30+589 – km 31+024, km 31+052 – km 31+462 și km 31+506 – km 31+795, aflat în domeniul public al Județului Ialomița și administrarea Consiliului Județean Ialomița, în administrarea Consiliului Local al Comunei BucuPDF
10330-07-2020Hotărâre privind atestarea unui bun imobil cuprins în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului IalomițaPDFAnexa
10230-07-2020Hotărâre privind reglementarea regimului juridic al unui teren în suprafață de 4.520 mp, situat în intravilanul Municipiului UrziceniPDFAnexa
10130-07-2020Hotărâre privind reglementarea regimului juridic al terenului în suprafaţă de 562,00 m.p., aflat în intravilanul municipiului Urziceni, carte funciară nr. 24063PDFAnexa
10030-07-2020Hotărâre privind acordarea stimulentelor financiare elevilor și cadrelor didactice cu rezultate deosebite în domeniul performanțelor școlare în cadrul programului ”Premii de excelență pentru olimpicii ialomițeni din învățământul preuniversitar de stat, pentru anul școlar 2019-2020”PDFAnexa
9930-07-2020Hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar şi a cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere a persoanelor vârstnice îngrijite în Căminul pentru persoane vârstnice ”ing. Vadim Rusu” comuna Balaciu şi în Centrul pentru persoane vârstnice Fierbinţi Târg, judeţul Ialomița, pentru anul 2020PDFAnexa
9830-07-2020Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia, pe anul 2020PDFAnexa
9730-07-2020Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2020PDFAnexe
9625-06-2020Hotărâre privind aprobarea ”Monografiei economico - militare a judeţului Ialomiţa”PDF
9525-06-2020Hotărâre privind aprobarea participării Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Ialomița la realizarea proiectului “TehniCOOL2 – Îmbunătățirea accesului la activități de învățare în mediul de muncă real pentru elevii învățământului profesional și tehnic”, Cod SMIS 131144, depus în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020PDF
9425-06-2020Hotărâre privind darea în folosință gratuită pe termen limitat a unui spațiu situat în imobilul Centrul Cultural ”Ionel Perlea” proprietate publică a județului IalomițaPDFAnexa
9325-06-2020Hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții ”Reabilitare pod peste canal de irigații la Movilița pe DJ 302”PDFAnexa
9225-06-2020Hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții ”Reabilitare pod peste canal de irigații la Movilița pe DJ 302”PDFAnexa
9125-06-2020Hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții „Reabilitare pod peste râul Prahova la Adâncata pe DJ 101 B”PDFAnexa
9025-06-2020Hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții ”Reabilitare pod peste râul Prahova la Adâncata pe DJ 101 B”PDFAnexa
8925-06-2020Hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții „Modernizare DJ 101 B: Limită județ Ilfov – Rădulești”PDFAnexa
8825-06-2020Hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții ” Modernizare DJ 101 B: Limită județ Ilfov – Rădulești”PDFAnexa
8725-06-2020Hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții „Modernizare DJ213A: Limită judeţ Călărași – intersecţie cu DJ201 (Mărculeşti); intersecţie cu DN2A (Bucu) – Scȃnteia – intersecție cu DN21”PDFAnexa
8625-06-2020Hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții ”Modernizare DJ213A: Limită judeţ Călăraşi – intersecţie cu DJ201 (Mărculeşti), intersecţie cu DN2A ( Bucu) – Scânteia – intersecţie cu DN21”PDFAnexa
8525-06-2020Hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții „Modernizare și reabilitare DJ 212: Limită județ Brăila – Luciu – Mihail Kogălniceanu – intersecție DN 2A, intersecție DJ 201 Lăcusteni – Platonești – Movila - Fetești”PDFAnexa
8425-06-2020Hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții ” Modernizare și reabilitare DJ 212: Limită județ Brăila – Luciu – Mihail Kogălniceanu – intersecție DN 2A, intersecție DJ 201 Lăcusteni – Platonești – Movila - Fetești”PDFAnexa
8325-06-2020Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 17/19.02.2018 privind aprobarea realizării proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirii Complexului de Servicii Sociale Slobozia, județul Ialomița” , finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de Investiții 3.1, Operațiunea B – Clădiri Publice, cu modificările și completările ulterioarePDFAnexa
8225-06-2020Hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat şi a principalilor indicatori tehnico-economici, faza PT pentru obiectivul de investiții ”Creșterea eficienței energetice a clădirii Complexului de Servicii Sociale Slobozia, județul Ialomița”, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de Investiții 3.1, Operațiunea B – Clădiri PublicePDFAnexa
8125-06-2020Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 157 din 29.09.2017 privind reorganizarea Comisiei Judeţene pentru Protecţia Copilului Ialomiţa, cu modificările și completările ulterioarePDF
8025-06-2020Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 61/20.10.2016 privind validarea membrilor desemnați ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică Ialomița, cu modificările și completările ulterioarePDF
7925-06-2020Hotărâre privind înregistrarea Județului Ialomița – Consiliul Județean Ialomița în Sistemul Național Electronic de Plată online a obligațiilor de plată către bugetul județului utilizând mijloacele electronice de plată (SNEP)PDF
7825-06-2020Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia, pe anul 2020PDFAnexa
7725-06-2020Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2020PDFAnexa
7625-06-2020Hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr.19 din 21.02.2020 privind aprobarea asocierii Judeţului Ialomiţa cu Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Ialomiţa în vederea finanţării proiectelor în cadrul implementării Programului Judeţean de Dezvoltare Locală Ialomiţa 2020PDF
7525-06-2020Hotărâre privind majorarea capitalului social al S.C. Infrastructură Drumuri şi Poduri S.A.PDFAnexa
7425-06-2020Hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 41 din 26.03.2020 privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului IalomițaPDFAnexa
7325-06-2020Hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 122 din 30.10.2019 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu modificările și completările ulterioarePDFAnexa
7228-05-2020Hotărâre privind reglementarea regimului juridic al terenului în suprafață de 562,00 mp, aflat în intravilanul municipiului UrziceniPDFAnexe
7128-05-2020Hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții „Reabilitare pod peste râul Ialomița la Fierbinți pe DJ 101U și dublarea acestuia cu o structură independentă”PDFAnexă
7028-05-2020Hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții ”Reabilitare pod peste râul Ialomița la Fierbinți pe DJ 101U și dublarea acestuia cu o structură independentă”PDFAnexă
6928-05-2020Hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții „Reabilitare pod peste râul Ialomița la Bucu pe DJ 213A”PDFAnexă
6828-05-2020Hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții ”Reabilitare pod peste râul Ialomița la Bucu pe DJ 213A”PDFAnexă
6728-05-2020Hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții „Reabilitare pod peste râul Ialomița la Țăndărei pe DJ 212”PDFAnexă
6628-05-2020Hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții ”Reabilitare pod peste râul Ialomița la Țăndărei pe DJ 212”PDFAnexă
6528-05-2020Hotărâre privind aprobarea Planului de selecție, a Profilului consiliului de administrație și a Profilului candidatului pentru desemnarea unui membru în Consiliul de administrație al SC Drumuri și Poduri SAPDFAnexă
6428-05-2020Hotărâre privind stabilirea perioadei de valabilitate a Programului de transport public județean de persoane, prin curse regulate, până la data de 31.12.2021PDF
6328-05-2020Hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Ialomița cu Clubul Sportiv Olimpia Slobozia în vederea finanțării în comun a sistemului de comunicații radio, în benzile de unde scurte şi ultrascurte, în scopul utilizării pentru activitățile specifice de radioamatorism şi pentru comunicaţii de interes public, în situaţii de urgenţăPDFAnexă
6228-05-2020Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia, pe anul 2020PDFAnexă
6128-05-2020Hotărâre privind validarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Ialomița nr.148 din data de 08.05.2020 privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița și repartizarea pe trimestre a influențelor, pe anul 2020, precum şi aprobarea rectificării bugetului județului Ialomița, pe anul 2020PDFAnexă
6028-05-2020Hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului propriu al județului Ialomița şi a situațiilor financiare pe anul 2019PDFAnexă
5928-05-2020Hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Bibliotecii Județene ”Ștefan Bănulescu” Ialomița, instituţie publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean IalomiţaPDFAnexe
5828-05-2020Hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 26 din 28.02.2019 privind aprobarea organigramei şi statul de funcții ale Muzeului Național al Agriculturii Slobozia, instituție publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Județean Ialomița, cu modificările şi completările ulterioarePDFAnexă
5728-05-2020Hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 122 din 30.10.2019 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița, cu modificările ulterioarePDFAnexă
5630-04-2020Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 94 din 31.07.2019 privind aprobarea realizării de către Direcția Generală de Asistenţă Socială şi Protecția Copilului Ialomița a proiectului „Pași spre viitor: 2 case tip familial și centru de zi pentru consiliere și sprijin pentru copii și părinți” finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 și a cheltuielilor legate de proiectPDFAnexă
5530-04-2020Hotărâre privind aprobarea Planului de selecție, a Profilului consiliului de administrație și a Profilului candidatului pentru desemnarea a trei administratori în Consiliul de administrație al SC Infrastructură Drumuri și Poduri SAPDFAnexă
5430-04-2020Hotărâre privind mandatarea reprezentanților Adunării Generale a Acționarilor a SC Drumuri și Poduri SA pentru numirea domnului Stan Cristi Adrian în calitate de administrator în Consiliul de administrație al societății și declanșarea procedurii de selecție pentru ocuparea unui post vacant de administratorPDFAnexă
5330-04-2020Hotărâre privind reglementarea regimului juridic al bunului mobil “Izoletă BIOBAG EBV 30/40 IN – CH, S.N. 3 – 3 -100420” aflată în proprietatea județului IalomițaPDFAnexă
5230-04-2020Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia, pe anul 2020PDFAnexă
5130-04-2020Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2020PDFAnexa
5030-04-2020Hotărâre privind aprobarea repartizării pe bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale din județ a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 2020PDFAnexă
4930-04-2020Hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general al județului Ialomița, la trimestrul I, anul 2020PDFAnexe
4822.04.2020Hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizaţiilor şi contribuţiilor Judeţului Ialomiţa şi Consiliului Judeţean Ialomiţa la unele organisme interne, pe anul 2020PDF
4722.04.2020Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2020.PDFAnexă
4626-03-2020Hotărâre privind modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 3 din 19.01.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Ialomița, cu modificările ulterioarePDFAnexă
4526-03-2020Hotărâre privind stabilirea măsurilor necesare declanșării procedurii de selecție pentru numirea administratorilor în Consiliul de administrație al S.C. Infrastructură Drumuri și Poduri S.A. PDF
4426-03-2020Hotărâre privind transmiterea unui tronson de drum județean din DJ 212 cuprins între km 58+132 – km 65+443 și a unui tronson de drum județean din DJ 213 cuprins între km 2+553 – km 7+817, situate pe raza Unității Administrativ Teritoriale Gura Ialomiței, aflate în domeniul public al Județului Ialomița și administrarea Consiliului Județean Ialomița, în administrarea Consiliului Local al Comunei Gura IalomițeiPDF
4326-03-2020Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 61/20.10.2016 privind validarea membrilor desemnați ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică Ialomița, cu modificările și completările ulterioarePDF
4226-03-2020Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 100 din 27.09.2018 privind stabilirea componenței nominale a Comisiei Județene de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Ialomița și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al acestei comisiiPDF
4126-03-2020Hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului IalomițaPDFAnexe
4026-03-2020Hotărâre privind modificarea anexei 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 49 din 24.04.2019 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Bibliotecii Județene ”Ștefan Bănulescu” Ialomița, instituţie publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean IalomiţaPDFAnexa
3926-03-2020Hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 122 din 30.10.2019 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu modificările ulterioarePDFAnexă
3826-03-2020privind Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia, pe anul 2020PDFAnexă
3726-03-2020Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2020PDFAnexa
3617-03-2020Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2020PDFAnexa
3517-03-2020Hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Ialomița cu Municipiul Fetești, Municipiul Urziceni şi Orașul Țăndăritei în vederea finanțării în comun a dotării spitalelordin subordinea consiliilor locale cu echipamente medicalenecesare creșterii capacității de intervenție în prevenirea și combaterea infecției cu noul Coronavirus „COVID -19”PDFAnexa
3414-03-2020Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia, pe anul 2020PDFAnexă
3314-03-2020Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2020PDFAnexa
3221-02-2020Hotărâre privind aprobarea cofinanțării pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum județean DJ 203F, DN2C (Grivița) – Smirna – Iazu –Scânteia – Valea Ciorii – DN 21A, Km 0+000 - Km 25+350, finanțat prin Programul Național de Dezvoltare LocalăPDF
3121-02-2020Hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, a devizelor pe 2 loturi și a indicatorilor tehnico –economici, faza execuție lucrări, pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum județean DJ 203 F, DN2C (Grivița) – Smirna –Iazu – Scânteia –Valea Ciorii - DN21A, Km 0+000-Km 25+350PDFAnexa
3021-02-2020Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 139/24.08.2017 privind aprobarea realizării proiectului „Reabilitarea monumentului istoric şi de arhitectură Conacul Bolomey” și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioarePDFAnexe
2921-02-2020Hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, rezultat în urma elaborării PT-ului și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați pentru realizarea obiectivului de investiţii „Reabilitarea monumentului istoric şi de arhitectură Conacul Bolomey”, Cod SMIS 116932PDFAnexa
2821-02-2020Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 141/24.08.2017 privind aprobarea realizării proiectului „Restaurare și conservare Biserica de lemn Sf. Nicolae” și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioarePDFAnexa
2721-02-2020Hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, rezultat în urma elaborării Proiectului Tehnic și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați pentru realizarea obiectivului de investiţii „Restaurare și conservare Biserica de lemn Sf. Nicolae”, Cod SMIS 116941PDFAnexa
2621-02-2020Hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Ialomița, pentru anul 2020PDFAnexa
2521-02-2020Hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Ialomiţa cu Inspectoratul Școlar Județean Ialomița în vederea realizării în comun a proiectului „Olimpiada de Agricultură – cultura plantelor și agricultură – creșterea animalelor” faza naționalăPDFAnexa
2421-02-2020Hotărâre privind aprobarea Ghidurilor solicitantului privind finanțarea din fonduri publice alocate din bugetul județului Ialomița a cererilor depuse în cadrul programelor sportive de utilitate publică, pentru anul 2020PDFAnexe
2321-02-2020Hotărâre privind aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate din bugetul județului Ialomița pentru activități nonprofit de interes general pentru anul 2020PDFAnexa
2221-02-2020Hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 47 din 24.04.2019 privind acordarea unui stimulent financiar pentru nou-născuți, cu modificările și completările ulterioarePDF
2121-02-2020Hotărâre privind aprobarea acordării burselor de ajutor social elevilor care frecventează cursurile Şcolii Profesionale Speciale ”Ion Teodorescu” Slobozia, pentru semestrul II al anului școlar 2019 - 2020PDF
2021-02-2020Hotărâre privind aprobarea suplimentării numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult la nivelul județului IalomițaPDF
1921-02-2020Hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Ialomiţa cu Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Ialomiţa în vederea finanţării proiectelor în cadrul implementării Programului Judeţean de Dezvoltare Locală Ialomiţa 2020 PDFAnexa
1821-02-2020Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Infrastructură Drumuri şi Poduri S.A., pe anul 2020PDFAnexe
1721-02-2020Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Drumuri şi Poduri S.A., pe anul 2020PDFAnexe
1621-02-2020Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia, pe anul 2020PDFAnexe
1521-02-2020Hotărâre privind aprobarea bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2020PDFAnexe
1429-01-2020HOTĂRÂRE privind aprobarea realizării Proiectului „Împreună pentru Ialomița - Strategia de Dezvoltare a Județului Ialomița 2021-2027 și servicii publice accesibile pentru cetățeni” în vederea obținerii finanțării prevăzute de Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 și a cheltuielilor legate de proiectPDFAnexa
1329-01-2020HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 17/19.02.2018 privind aprobarea realizării proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirii Complexului de Servicii Sociale Slobozia, județul Ialomița” , finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de Investiții 3.1, Operațiunea B – Clădiri Publice, cu modificările și completările ulterioarePDFAnexa
1229-01-2020HOTĂRÂRE privind aprobarea devizului general actualizat şi a indicatorilor tehnico-economici, faza PT pentru obiectivul de investiții ”Creșterea eficienței energetice a clădirii Complexului de Servicii Sociale Slobozia, județul Ialomița”, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de Investiții 3.1, Operațiunea B – Clădiri PublicePDFAnexa
1129-01-2020HOTĂRÂRE privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții „Amenajare heliport în cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”PDFAnexa
1029-01-2020HOTĂRÂRE privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții ”Amenajare heliport în cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”PDFAnexa
929-01-2020HOTĂRÂRE privind aprobarea devizului general actualizat, a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați pentru rest de executat şi a cofinanţării pentru obiectivul de investiţii „Modernizare și reabilitare drum județean DJ 102 H, km 66+317 – Km 78+862”PDFAnexa
829-01-2020HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de selecție, a Profilului consiliului de administrație și a Profilului candidatului pentru desemnarea unui membru în Consiliul de administrație al SC Infrastructură Drumuri și Poduri SAPDFAnexa
729-01-2020HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de selecție, a Profilului consiliului de administrație și a Profilului candidatului pentru desemnarea a doi membri în Consiliul de administrație al SC Drumuri și Poduri SAPDFAnexa
629-01-2020HOTĂRÂRE privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ special din județul Ialomița pentru anul școlar 2020-2021PDF
529-01-2019HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 172 din 17.12.2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul instituţiilor publice din subordinea Consiliului Judeţean IalomiţaPDF
429-01-2019HOTĂRÂRE privind aprobarea repartizării pe bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 2020PDFAnexa
329-01-2020HOTĂRÂRE privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local rezultat la sfârșitul exercițiului bugetar al anului 2019PDF
229-01-2020HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 41/21.04.2016 privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa, cu modificările și completările ulterioarePDFAnexa
129-01-2020HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 122 din 30.10.2019 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean IalomiţaPDFAnexa