Slide În vederea reducerii riscului de infectare cu COVID-19 sau alte infecții respiratorii vă rugăm să luați în considerare, în măsura posibilului: transmiterea și primirea corespondenței cu Consiliul Județean Ialomița exclusiv în format electronic, prin e-mail, la adresa cji@cicnet.ro; evitarea prezenței la sediul CJI dacă nu este absolut necesară. În vederea reducerii riscului de infectare cu COVID-19 sau alte infecții respiratorii vă rugăm să luați în considerare, în măsura posibilului: transmiterea și primirea corespondenței cu Consiliul Județean Ialomița exclusiv în format electronic, prin e-mail, la adresa cji@cicnet.ro; evitarea prezenței la sediul CJI dacă nu este absolut necesară.

ANUNT IMPORTAN: Tot ce trebuie sa stii despre Covid-19 Prima
naștere:
2.000 lei A doua
naștere:
2.500 lei SPRIJINĂ FINANCIAR
FAMILIILE CU NOU-NĂSCUȚI
Sănătate Infrastructură Fonduri Europene 47 Km

Pentru Ialomita Ta Îndeplinirea obiectivului strategic prioritar de modernizare a administraţiei publice județene presupune politici publice şi proceduri interne adecvate specificului şi proiecţiilor de dezvoltare economică şi socială a județului.
Democratizarea reală, eficacitatea socială, coerenţa şi transparenţa în demersul administrativ trebuie însoțite de o schimbare de fond a raportului administraţie – cetăţean, prin apropierea administraţiei de cetăţean, punerea ei sub controlul acestuia şi consultarea cetăţenilor în probleme județene de interes deosebit.
Victor Moraru

Anunțuri

Conducerea Consiliului Județean

Presedinte CJ Ialomita

Victor Moraru

Președintele
Consiliului Județean Ialomița

Catalin Grigore

Vicepreședinte

Emil-Cătălin Grigore

Ionel Gae

Vicepreședinte

Ionel Gae

Buletin informativ “Ialomița Ta”

ialomita-ta