Nr. hotărâreData emiteriiTitluDocumenteAnexe
4626-03-2020Hotărâre privind modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 3 din 19.01.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Ialomița, cu modificările ulterioarePDFAnexă
4526-03-2020Hotărâre privind stabilirea măsurilor necesare declanșării procedurii de selecție pentru numirea administratorilor în Consiliul de administrație al S.C. Infrastructură Drumuri și Poduri S.A. PDF
4426-03-2020Hotărâre privind transmiterea unui tronson de drum județean din DJ 212 cuprins între km 58+132 – km 65+443 și a unui tronson de drum județean din DJ 213 cuprins între km 2+553 – km 7+817, situate pe raza Unității Administrativ Teritoriale Gura Ialomiței, aflate în domeniul public al Județului Ialomița și administrarea Consiliului Județean Ialomița, în administrarea Consiliului Local al Comunei Gura IalomițeiPDF
4326-03-2020Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 61/20.10.2016 privind validarea membrilor desemnați ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică Ialomița, cu modificările și completările ulterioarePDF
4226-03-2020Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 100 din 27.09.2018 privind stabilirea componenței nominale a Comisiei Județene de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Ialomița și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al acestei comisiiPDF
4126-03-2020Hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului IalomițaPDFAnexe
4026-03-2020Hotărâre privind modificarea anexei 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 49 din 24.04.2019 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Bibliotecii Județene ”Ștefan Bănulescu” Ialomița, instituţie publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean IalomiţaPDFAnexa
3926-03-2020Hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 122 din 30.10.2019 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu modificările ulterioarePDFAnexă
3826-03-2020privind Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia, pe anul 2020PDFAnexă
3726-03-2020Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2020PDFAnexa
3617-03-2020Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2020PDFAnexa
3517-03-2020Hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Ialomița cu Municipiul Fetești, Municipiul Urziceni şi Orașul Țăndăritei în vederea finanțării în comun a dotării spitalelordin subordinea consiliilor locale cu echipamente medicalenecesare creșterii capacității de intervenție în prevenirea și combaterea infecției cu noul Coronavirus „COVID -19”PDFAnexa
3414-03-2020Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia, pe anul 2020PDFAnexă
3314-03-2020Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2020PDFAnexa
3221-02-2020Hotărâre privind aprobarea cofinanțării pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum județean DJ 203F, DN2C (Grivița) – Smirna – Iazu –Scânteia – Valea Ciorii – DN 21A, Km 0+000 - Km 25+350, finanțat prin Programul Național de Dezvoltare LocalăPDF
3121-02-2020Hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, a devizelor pe 2 loturi și a indicatorilor tehnico –economici, faza execuție lucrări, pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum județean DJ 203 F, DN2C (Grivița) – Smirna –Iazu – Scânteia –Valea Ciorii - DN21A, Km 0+000-Km 25+350PDFAnexa
3021-02-2020Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 139/24.08.2017 privind aprobarea realizării proiectului „Reabilitarea monumentului istoric şi de arhitectură Conacul Bolomey” și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioarePDFAnexe
2921-02-2020Hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, rezultat în urma elaborării PT-ului și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați pentru realizarea obiectivului de investiţii „Reabilitarea monumentului istoric şi de arhitectură Conacul Bolomey”, Cod SMIS 116932PDFAnexa
2821-02-2020Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 141/24.08.2017 privind aprobarea realizării proiectului „Restaurare și conservare Biserica de lemn Sf. Nicolae” și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioarePDFAnexa
2721-02-2020Hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, rezultat în urma elaborării Proiectului Tehnic și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați pentru realizarea obiectivului de investiţii „Restaurare și conservare Biserica de lemn Sf. Nicolae”, Cod SMIS 116941PDFAnexa
2621-02-2020Hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Ialomița, pentru anul 2020PDFAnexa
2521-02-2020Hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Ialomiţa cu Inspectoratul Școlar Județean Ialomița în vederea realizării în comun a proiectului „Olimpiada de Agricultură – cultura plantelor și agricultură – creșterea animalelor” faza naționalăPDFAnexa
2421-02-2020Hotărâre privind aprobarea Ghidurilor solicitantului privind finanțarea din fonduri publice alocate din bugetul județului Ialomița a cererilor depuse în cadrul programelor sportive de utilitate publică, pentru anul 2020PDFAnexe
2321-02-2020Hotărâre privind aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate din bugetul județului Ialomița pentru activități nonprofit de interes general pentru anul 2020PDFAnexa
2221-02-2020Hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 47 din 24.04.2019 privind acordarea unui stimulent financiar pentru nou-născuți, cu modificările și completările ulterioarePDF
2121-02-2020Hotărâre privind aprobarea acordării burselor de ajutor social elevilor care frecventează cursurile Şcolii Profesionale Speciale ”Ion Teodorescu” Slobozia, pentru semestrul II al anului școlar 2019 - 2020PDF
2021-02-2020Hotărâre privind aprobarea suplimentării numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult la nivelul județului IalomițaPDF
1921-02-2020Hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Ialomiţa cu Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Ialomiţa în vederea finanţării proiectelor în cadrul implementării Programului Judeţean de Dezvoltare Locală Ialomiţa 2020 PDFAnexa
1821-02-2020Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Infrastructură Drumuri şi Poduri S.A., pe anul 2020PDFAnexe
1721-02-2020Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Drumuri şi Poduri S.A., pe anul 2020PDFAnexe
1621-02-2020Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia, pe anul 2020PDFAnexe
1521-02-2020Hotărâre privind aprobarea bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2020PDFAnexe
1429-01-2020HOTĂRÂRE privind aprobarea realizării Proiectului „Împreună pentru Ialomița - Strategia de Dezvoltare a Județului Ialomița 2021-2027 și servicii publice accesibile pentru cetățeni” în vederea obținerii finanțării prevăzute de Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 și a cheltuielilor legate de proiectPDFAnexa
1329-01-2020HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 17/19.02.2018 privind aprobarea realizării proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirii Complexului de Servicii Sociale Slobozia, județul Ialomița” , finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de Investiții 3.1, Operațiunea B – Clădiri Publice, cu modificările și completările ulterioarePDFAnexa
1229-01-2020HOTĂRÂRE privind aprobarea devizului general actualizat şi a indicatorilor tehnico-economici, faza PT pentru obiectivul de investiții ”Creșterea eficienței energetice a clădirii Complexului de Servicii Sociale Slobozia, județul Ialomița”, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de Investiții 3.1, Operațiunea B – Clădiri PublicePDFAnexa
1129-01-2020HOTĂRÂRE privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții „Amenajare heliport în cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”PDFAnexa
1029-01-2020HOTĂRÂRE privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții ”Amenajare heliport în cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”PDFAnexa
929-01-2020HOTĂRÂRE privind aprobarea devizului general actualizat, a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați pentru rest de executat şi a cofinanţării pentru obiectivul de investiţii „Modernizare și reabilitare drum județean DJ 102 H, km 66+317 – Km 78+862”PDFAnexa
829-01-2020HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de selecție, a Profilului consiliului de administrație și a Profilului candidatului pentru desemnarea unui membru în Consiliul de administrație al SC Infrastructură Drumuri și Poduri SAPDFAnexa
729-01-2020HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de selecție, a Profilului consiliului de administrație și a Profilului candidatului pentru desemnarea a doi membri în Consiliul de administrație al SC Drumuri și Poduri SAPDFAnexa
629-01-2020HOTĂRÂRE privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ special din județul Ialomița pentru anul școlar 2020-2021PDF
529-01-2019HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 172 din 17.12.2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul instituţiilor publice din subordinea Consiliului Judeţean IalomiţaPDF
429-01-2019HOTĂRÂRE privind aprobarea repartizării pe bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 2020PDFAnexa
329-01-2020HOTĂRÂRE privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local rezultat la sfârșitul exercițiului bugetar al anului 2019PDF
229-01-2020HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 41/21.04.2016 privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa, cu modificările și completările ulterioarePDFAnexa
129-01-2020HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 122 din 30.10.2019 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean IalomiţaPDFAnexa