1. Opis documente înscriere concurs
  2. Formular de înscriere
  3. Model de adeverință
  4. Procedură probă suplimentară IT
Nr. anuntDescriere anuntDocumentObservații
38Anunț organizare concurs pentru ocuparea unui post vacant de auditor intern - ADI IalomițaAnunț
37Anunț organizare concurs promovare în gradul imediat superior - referent de specialitate superior DATUAnunt
Rezultat selectie dosare
Rezultat proba scrisa
Rezultat interviu
Rezultat final
Atributii post
36Anunț organizare concurs promovare în gradul imediat superior - consilier principal DBFAnunț
Rezultat selectie dosare
Rezultat probă scrisă
Rezultat interviu
Rezultat final
Atribuții post
35Anunț organizare concurs promovare pentru ocuparea unui post vacant pentru funcția publică de conducere șef birou, clasa I, grad IIAnunț
Anunț selecție dosare
Anunț reprogramare probă scrisă
Rezultat probă scrisă
Rezultat final
Atribuții post
34Anunț organizare concurs promovare ocupare post vacant pentru funcția publică de conducere de șef serviciu -Gestionarea Serviciilor PubliceAnunț
Nota 
Atribuții post
33Anunț organizare concurs promovare ocupare post vacant de conducere șef birou Administrare si Monitorizare ProiecteAnunț
Rezultat selecție dosare
Rezultat probă scrisă
Rezultat interviu
Rezultat final
Atribuții post
32Anunț organizare concurs de recrutare pentru ocupare post vacant de auditor asistent- Compartiment Audit public InternAnunț
Rezultat selecție dosare
Rezultat probă scrisă
Rezultat interviu
Rezultat final
Atribuții post
31Anunț organizare concurs de promovare pentru ocupare post vacant de director executiv adjunct - DISPAnunț
Rezultat selecție dosare 
Rezultat probă scrisă
Rezultat interviu
Rezultat final
Atribuții post
30Anunț organizare concurs recrutare ocupare post vacanta de consilier principal - Compartiment Proiecte și InvestițiiAnunț
Anunț selecție dosare înscriere
Rezultat probă IT
Rezultat probă scrisă
Rezultat interviu
Atribuții post
29Anunț organizare concurs pentru ocuparea unei funcții publice vacante de consilier principal DISP - Birou Administrare si Monitorizare ProiecteAnunț
Rezultat selecție dosare
Rezultat probă IT
Rezultat probă scrisă
Rezultat interviu
Rezultat final
Atribuții post
28Anunț organizare concurs pentru ocuparea unei funcții de execuție vacantă de consilier grad profesional principal - DISP - Autoritatea Teritorială pentru Strategia Integrată de Dezvoltare TeritorialăAnunț
Rezultat selecție dosare
Rezultat proba IT
Rezultat probă scrisă
Rezultat interviu
Rezultat final 
Atribuții post
27Anunț organizare concurs pentru ocuparea funcției consilier principal in cadrul Biroului Administrare și Monitorizare ProiecteAnunț
Rezultat selecție dosare
Rezultat probă IT 
Rezultat probă scrisă
Rezultat interviu
Rezultat final
Atribuții
26Anunț organizare concurs ocupare funcție consilier asistent - Compartiment InformaticaAnunț
Rezultat selecție dosare
Rezultat probă IT
Rezultat contestație
Rezultat final concurs
Atribuții post
25Anunț organizare concurs pentru ocuparea funcției de consilier superior - Compartiment InformaticaAnunț
Rezultat selecție dosare
Rezultat probă IT 
Rezultat proba scrisa
Rezultat interviu
Rezultat final
Atribuții post
24Anunț organizare concurs pentru ocuparea unui post vacant de consilier debutant -DBFAnunț
Rezultat selecție dosare
Rezultat probă IT
Rezultat probă scrisă
Rezultat interviu
Rezultat contestatie interviu
Rezultat final contestație
Atribuții post
23Anunț organizare concurs pentru ocuparea unui post vacant de consilier asistent - Compartiment Corp ControlAnunț
Rezultat selecție dosare
Rezultat probă IT
Rezultat probă scrisă
Rezultat interviu 
Rezultat final
Atribuții post
22Anunț organizare concurs ocupare post consilier principal DISPAnunț
Rezultat selecție dosare
Atribuții post
21Anunț organizare concurs ocupare post vacant consilier superior - DISPAnunț
Rezultat selecție dosare
Rezultat proba IT
Rezultat probă scrisă
Rezultat interviu
Rezultat final
Atribuții post
20Anunț organizare concurs ocupare post vacant consilier achiziții, grad profesional asistent-DAPAnunț 
Rezultat selecție dosare
Rezultat probă IT
Rezultat probă scrisă
Rezultat interviu
Rezultat final 
Atribuții post
19Anunt - organizare concurs de recrutare post vacant - functia publica de executie - consilier , clasa I, grad profesional principal - DISP - Compartiment Investitii PubliceAnunt

Rezultat selecție dosare
Rezultat probă IT
Rezultat probă scrisă
Rezultat interviu 
Rezultat final 
Atributiile postului 
18Anunt - organizare concurs de recrutare post vacant - functia publica de executie - consilier , clasa I, grad profesional superior - DISP - Compartiment Investitii PubliceAnunt
Rezultat selecție dosare
Rezultat probă suplimentară testare cunoștințe IT
Atributiile postului
17Anunt - organizare concurs de recrutare post vacant - functia publica de executie - consilier , clasa I, grad profesional principal - DISP - Compartiment Coordonare Societati Servicii si Institutii Publice SubordonateAnunt
Rezultat selecție dosare înscriere
Rezultat probă IT
Rezultat probă scrisă
Rezultat interviu
Rezultat final 
Atributiile postului 
16Anunt - organizare concurs de recrutare post vacant pentru functia publica de consilier , superior - Birou Resurse UmaneAnunt 
Rezultat selecție dosare înscriere
Rezultat proba IT
Rezultat proba scrisă
Rezultat interviu
Rezultat final
Atributii
15Anunt organizare concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a unei functii contractuale de executie vacante de administrator IAnunt
Rezultat selecție dosare
Rezultat probă scrisă
Rezultat interviu
Rezultat final
Atributii
14Anunț organizare examen promovare in gradul profesional imediat superior a funcționarilor din cadrul aparatului de specialitate a Consiliului Județean Ialomița - proba scrisaAnunț
Rezultat selectie dosare inscriere - DISP
Rezultat probă scrisa - DISP
Rezultat interviu - DISP
Rezultat final
Rezultat selecție dosare înscriere -CIC
Rezultat probă scrisă -DCO-CIC
Rezultat interviu- DCO-CIC
Rezultat final
Rezultat selecție dosare DCO Serv. Juridic
Rezultat probă scrisa DCO-Serv. Juridic
Rezultat interviu -DCO Serv Juridic
Rezultat final
Rezultat selecție dosare consilier juridic- DAP
Rezultat probă scrisă-consilier juridic DAP
Rezultat interviu -consilier juridic DAP
Rezultat final
Rezultat selecție dosare consilier DAP 
Rezultat probă scrisă -consilier DAP
Rezultat interviu consilier DAP
Rezultat final
Atributii post consilier juridic DISP
Atributii post consilier superior DAP
Atributii post consilier juridic DAP
Atribuții post consilier superior CIC
Atributii post consilier superior DCO
13Anunț organizare concurs pentru ocuparea unui post vacant de consilier , superior - DAP- Compartiment Patrimoniu Public și PrivatAnunț
Rezultat - selectie dosare
Rezultat - contestatie - selectie dosare
Rezultat probă scrisă consilier superior DAP
Rezultat final
Atribuții
12Anunț organizare examen de promovare in gradul imediat superior a funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitatea a Consiliului Județean Ialomița -proba scrisă.Anunț
Rezultat selecție dosare - Comp. Coordonare Societăți
Rezultat selecție dosare Serviciul Management de Proiect
Rezultat selecție dosare - DISP -Comp. Infrastructura Mediu

Rezultat proba scrisă - consilier superior Comp Coord. Societăți
Rezultat interviu
Rezultat final

Rezultat proba scrisă - consilier principal Comp. Infrastructura Mediu
Rezultat interviu
Rezultat final

Rezultat proba scrisă - consilier principal Serv. Management de Proiect
Rezultat interviu
Rezultat final
Atribuții post consilier superior -Compartiment Coordonare Societăți
Atribuții post consilier  principal - Compartiment Infrastructura Mediu
Atribuții post consilier principal - Serviciul Management de Proiect 
11Anunț organizare concurs recrutare post vacant pentru funcția publică de consilier achiziții publice , grad profesional superiorAnunț
Rezultate selecție dosare
Rezultat proba IT
Rezultat probă scrisă
Rezultat interviu
Rezultat final 
Atribuții post
10Anunț organizare concurs ocupare post temporar vacant pentru funcția de consilier achiziții publice - Direcția Achiziții PubliceAnunț
Rezultat selecție dosare
Atribuții post
9 Anunț privind organizarea concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de manager la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale IalomițaAnunț
Caiet de obiective
Model cerere de înscriere concurs
Mode declaratie pe propria raspundere pentru motive imputabile in ultimii 4-ani
Model declarație pe propria răspundere - renunța post conducere
Rezultate selecție dosare
Rezultat NOTA A
Rezultat NOTA B
Rezultat final
8„Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru infrastructura de transport de interes strategic, în zona de Est și Sud – județele Galați, Brăila, Călărași și Ialomița, organizează în intervalul 28.03.2022 – 4.04.2022 la sediul Asociației din str. Domneasca nr. 91, Galați, concurs/examen pentru ocuparea funcțiilor de responsabil comunicare si informare interna Brăila, responsabil comunicare si informare interna Ialomița si responsabil comunicare si informare interna Călărași în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru infrastructura de transport de interes strategic, în zona de Est și Sud – județele Galați, Brăila, Călărași și Ialomița.AnunțRezultat concurs - Ialomița
Rezultat concurs- Brăila
Rezultat concurs - Călărași

Rezultat final contestație

Rezultat final concurs - Ialomița
Rezultat final concurs- Brăila
Rezultat final concurs - Călărași
7Anunț organizare concurs ocupare post vacant pentru funcția publică de execuție de consilier, grad profesional debutant - DBFAnunț
Rezultat selecție dosare
Rezultat probă IT
Rezultat probă scrisă
Rezultat interviu
Rezultate finale concurs
Atribuții
6Anunț organizare concurs ocupare post vacant de șofer - DAP Anunț
Rezultat selecție dosare
Rezultat probă scrisă
Rezultat interviu
Rezultat final concurs
Atribuții
5Anunț organizare concurs recrutare ocuparea post vacant pentru funcția publică de consilier, principal - Serviciul Management de ProiectAnunț
Rezultat selecție dosare
Atribuții post
4Anunț organizare concurs recrutare ocuparea post vacant pentru funcția publică de consilier achiziții publice, superior - DAPAnunț 
Rezultat selecție dosare
Atribuții post
3Anunț organizare concurs pentru ocuparea unui post vacant pentru funcția publică de consilier achiziții, asistentAnunț
Rezultat selectie dosare
Atribuții post
2 Anunț organizare examen de promovare în gradul imediat superior a unui funcționar public din cadrul aparatului de specialitate a Consiliului Județean Ialomița- probă scrisăAnunț
Rezultat selecție dosare
Rezultat probă scrisă
Rezultat interviu
Rezultat final examen promovare

Atribuții post
1Anunț organizare concurs ocupare post vacant funcție publică de execuție - consilier principal - Compartiment Finanțare Programe/Proiecte și InvestițiiAnunț
Rezultat selecție dosare 
Rezultat probă IT
Rezultat probă scrisă
Rezultat interviu
Rezultat final
Atribuții post
2022 202220222022
25Anunț organizare concurs pentru ocuparea postului de consilier superior - Compartiment Coordonare Societăți Servicii si Instituții Publice Subordonate.Anunț
ANUNȚ IMPORTANT
Rezultat selecție dosare
Anunț desfășurare proba IT
Rezultat probă IT
Anunț desfășurare probă scrisă
Rezultat probă scrisă
Rezultat interviu
Rezultate finale
Atribuții post
24Anunț organizare concurs pentru ocuparea postului de consilier superior - Compartiment Programe si Urmărire Venituri Anunț
ANUNȚ IMPORTANT
Rezultat selecție dosare
Anunț desfășurare probă IT
Rezultat probă IT
Rezultat probă scrisă
Rezultat interviu
Rezultat final
Atribuții post
23Anunț organizare, in perioada 22 Noiembrie 2021 —17 Decembrie 2021, concurs pentru ocuparea a doua posturi vacante de auditor intern în sectorul public- Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara lalomita, cu sediul in Slobozia, B-dul Matei Basarab, nr.22, BLAS- ParterAnunț
22Anunț organizare concurs pentru ocuparea unui post vacant de consilier achiziții publice , clasa I, grad superior- DAPAnunț
Rezultat - selectie dosare
ANUNT IMPORTANT
Rezultat probă IT
Rezultat probă scrisă
Rezultat interviu
Rezultat final 
Atribuții post
21Anunț organizare concurs pentru ocuparea unui post vacant pentru consilier superior Mass MediaAnunț
Rezultat selecție dosare 
Rezultat proba suplimentara  - IT
Rezultat proba scrisa
Rezultat interviu
Rezultate finale 
Atribuții post
20Anunț privind începerea procesului de recrutare şi selecție pentru 5 (cinci) poziții de membru în Consiliul de Administrație al Societății URBAN S.A. Slobozia, al CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI SLOBOZIA, în calitate de autoritate publică tutelară, asistata de expert independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRLAnunț Formulare
19Anunt - proces de recrutare şi selecţie pentru un post de membru în Consiliul de Administraţie al Societăţii Comerciale SC DRUMURI SI PODURI S.A. asistat de expertul independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL.Anunt + formulare
18Anunț organizare examen promovare in gradul profesional imediat superior - DAP si DBFAnunț
Rezultat selecție dosare DAP
Rezultat selecție dosare DBF
Rezultat probă scrisă examen promovare consilier DAP 
Rezultat interviu examen promovare consilier DAP
Rezultat probă scrisă examen promovare consilier DBF
Rezultat interviu examen promovare consilier DBF
Rezultat final examen de promovare consilier DAP
Rezultat final examen de promovare consilier DBF
Atribuții post inspector DBF
Atribuții post consilier achiziții DAP
17Anunț organizare concurs ocupare funcție publică consilier , superior - DBFAnunț
Rezultat selecție dosare
Rezultat proba IT
Rezultat probă scrisă consilier DBF
Rezultat interviu consilier DBF
Rezultat final
Atribuții post
16ADI Ialomița anunță organizarea unui concurs de ocupare a unui post vacant de auditor intern în sectorul public.Anunț concurs auditor intern
15Anunț organizare concurs pentru ocuparea unui post vacant pentru funcția publica de executie de consilier achizitii publice, clasa I, grad profesional superior - Directia Achizitii si Patrimoniu - Serviciul Achizitii PubliceAnunt
Rezultat selecție dosare
Rezultat proba IT
Rezultat probă scrisă
Rezultat final
Atributii post - consilier achizitii publice superior
14Anunț organizare concurs pentru ocuparea unui post vacant pentru funcția publica de executie de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior - Directia Achizitii si Patrimoniu - Serviciul Achizitii PubliceAnunt
Rezultat selecție dosare
Rezultat proba IT
Rezultat proba scrisa
Rezultat interviu
Rezultat final
Atributii post - consilier juridic superior
13Anunț organizare concurs pentru ocuparea unui post vacant pentru funcția de consilier asistent -DISP-Compartiment Investiții PubliceAnunț
Rezultat selecție dosare
Rezultat proba suplimentara- IT
Rezultat proba scrisa
Rezultat interviu
Rezultate finale 
Atribuții post consilier asistent
12Anunt - examen de promovare in gradul profesional imediat superior a functionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate a Consiliului Judetean Ialomita Anunt
Rezultat selecție dosare DISP- Serv. Management de Proiect
Rezultat probă scrisă examen promovare - DISP
Rezultat interviu examen promovare DISP
Rezultat final examen promovare DISP

Rezultat selecție dosare DCO
Rezultat probă scrisă examen promovare DCO
Rezultat interviu examen promovare DCO
Rezultat final examen promovare DCO

Rezultat selecție dosare DAP 
Rezultat probă scrisă examen promovare DAP
Rezultat interviu examen promovare DAP
Rezultat final examen promovare DAP
Atributii - consilier principal DCO
Atributii - consilier superior DAP
Atributii - consilier principal DISP
11 Anunț organizare concurs de promovare ocupare post vacant funcție publica de conducere de șef serviciu - Serviciul Achiziții Publice Anunț
Rezultat selecție dosare
Rezultat proba scrisă 
Rezultat interviu
Rezultat final
Atribuții post sef serviciu - Serv. Achiziții Publice
10 Anunț organizare concurs promovare ocupare post vacant pentru funcția publică de conducere de director executiv DAPAnunț
Rezultat selecție dosare
Rezultat probă scrisă
Rezultat interviu
Rezultat final
Atribuții post director executiv DAP
9 Anunț organizare concurs promovare pentru ocupare post vacant Șef Serviciu Buget Contabilitate, Programare și Urmărire VenituriAnunț
Rezultat selecție dosare
Rezultat proba scrisă
Rezultat interviu
Rezultat final
Atribuții post
8Anunț organizare concurs de promovare post funcție publică de conducere, de director executiv, clasa I, grad II - DBFAnunț
Rezultat selecție dosare
Rezultat probă scrisă
Rezultat interviu
Rezultat final concurs 
Atribuții director executiv
7Anunț organizare concurs ocupare post consilier debutant - Serv. Amenajarea Teritoriului și UrbanismAnunț
Rezultat selecție dosare
Rezultat proba  IT
Rezultat probă scrisă
Rezultat interviu
Rezultat final concurs
Atribuții consilier debutant
6Anunț recrutare şi selecție pentru 2 (două) poziții de membru în Consiliul de Administrație al Societăți Comerciale SC INFRASTRUCTURĂ DRUMURI SI PODURI S.A. asistat de expertul independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL. Anunț Formulare
5Anunț organizare concurs de promovare în treaptă profesională imediat superioară pentru personal contractual - DAPAnunț
Rezultat selecție dosare
Rezultat probă practică
Rezultat final
4Anunț organizare concurs ocupare funcție de consilier superior . grad profesional superior - Corp ControlAnunț
Rezultat selecție dosare 
Rezultat probă suplimentara IT
Anunț modificare ora desfășurare proba scrisa
Rezultat proba scrisă
Rezultat interviu
Rezultat final
Atribuții post
03Anunț organizare concurs ocupare post vacant consilier superior- Compartiment Parteneriate Instituționale și Colaborare cu Societatea CivilăAnunț
Rezultat selecție dosare
Rezultat proba IT 
Rezultat probă scrisă
Rezultat interviu
Rezultat final
Atribuții post
02Anunt - examen de promovare in gradul profesional imediat superior a functionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate a Consiliului Judetean Ialomita Anunt
Rezultat selecție dosare - consilier superior DBF
Rezultat selecție dosare -consilier principal DATU
Rezultat proba scrisa - consilier superior DBF
Rezultat proba scrisa -consilier principal DATU
Rezultat interviu - consilier superior DBF
Rezultat interviu -consilier principal DATU

Rezultat final examen promovare DBF
Rezultat final examen promovare DATU
Atributii - consilier principal DATU
Atributii - consilier superior DBF
01Anunt - Plan de selectie pentru desemnarea a 2 (doi) administratori in Consiliul de Administratie al SC Infrastructura Drumuri si Poduri SA - Componenta initialaAnunț
2021202120212021
41Anunț organizare concurs ocupare funcție publică de execuție de consilier , grad profesional principal, - DISP -Serviciul Management de ProiectAnunț
Rezultat selecție dosare
Rezultat probă IT
Rezultat proba scrisa
Rezultat interviu
Rezultat final

Atribuții post- consilier principal DISP-Serv. Management Proiect
40Anunț organizare concurs pentru ocupare funcție de execuție de referent de specialitate , clasa II, grad superior- DISP - Serv. Management Proiect Anunț
Rezultat selectie dosar
Rezultat proba IT
Rezultat contestatie proba IT
Atribuții post-referent specialitate DISP - Serv. Management de Proiect 
39Anunt organizare concurs pentru ocuparea unei funcții de execuție de consilier, clasa I, grad profesional asistent- Compartiment Investitii PubliceAnunt
Rezultat selectie dosare
Rezultat proba IT
Rezultat proba scrisă
Rezultat interviu
Rezultat final
Atributii post - consilier asistent Comp Investitii Publice
38Anunt organizare concurs pentru ocuparea unei funcții de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior - Compartiment Corp ControlAnunt
Rezultat selectie dosare
Rezultat proba IT
Rezultat contestație proba IT
Rezultatul probei scrise
Rezultate finale 
Atributii post - consilier superior - Comp Corp Control
37Anunt organizare concurs pentru ocuparea unei funcții de execuție de consilier, clasa I, grad profesional asistent - Compartiment Corp ControlAnunt
Rezultat selectie dosare
Rezultat proba IT
Rezultat probă scrisă 
Rezultat interviu
Rezultat final
Atributii post - consilier asistent - Comp Corp Control
36Anunt organizare concurs - Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița, cu sediul in Slobozia, B-dul Matei Basarab, nr.22, Bl.AS- Parter, organizează, în perioada 26.11 - 18.12 2020, concurs pentru ocuparea unui post de auditor intern in sectorul public, cod COR 241306Anunt
35Anunț organizare concurs pentru ocuparea unei funcții de execuție de referent specialitate , clasa II, grad superior in cadrul Direcției Investiții și Servicii Publice - Compartiment Investiții PubliceAnunț
Rezultat selectie dosar
Rezultat proba testare competente IT
Rezultat proba scrisa

Rezultat interviu
Rezultat final
Atribuții post referent specialitate
34Anunț organizare concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție de consilier debutant în cadrul Direcției Investiții și Servicii Publice - Compartiment Infrastructura Rutieră Anunț
Rezultat selectie dosare
Rezultat proba testare competente IT
Rezultatul probei scrise
Rezultat interviu
Rezultate finale
Atribuții consilier debutant
33Anunț organizare concurs ocupare funcție consilier asistent- DBF-Compartiment InformaticaAnunț
Rezultat selectie dosare
Anunt - modificare ora - proba IT
Rezultat proba IT
Atribuții post
32Anunț organizare concurs ocupare funcție publică vacantă consilier , clasa I, asistent - Compartiment Investiții PubliceAnunț
Rezultat selectie dosare
Rezultat proba testare competente IT
Rezultat proba scrisa
Rezultat interviu
Rezultate finale
Atribuții post
31Anunț organizare concurs ocupare funcție contractuală de execuție vacantă de șofer , treapta profesională I, din cadrul Direcției Achiziții și Patrimoniu - Personal Deservire, Protocol, Administrativ, Protecția Muncii.Anunț

Rezultat selecție dosare  

Rezultat proba scrisă

Rezultat interviu

Rezultate finale concurs
Atribuții șofer
30Anunț examen de promovare în gradul profesional imediat superior - 07.09.2020Anunt
Atributii post - Corp control
Atributii post - Juridic
Atributii post - Resurse umane
Data postării: 05.08.2020
Rezultat selecție dosare înscriere examen promovare DBF 
Rezultat selecție dosare înscriere examen promovare DCO
Rezultat selecție dosare înscriere examen promovare Corp Control

Rezultat examen promovare DBF
Rezultat examen promovare DCO
Rezultat examen promovare Corp Control

Rezultat interviu examen promovare DBF
Rezultat interviu examen promovare Corp Control
Rezultat interviu examen promovare DCO

Rezultat final examen promovare DBF
Rezultat final examen promovare Comp. Corp Control
Rezultat final examen promovare DCO
29Anunț privind reluarea concursului pentru ocuparea postului vacant de consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Direcției Investiții și Servicii Publice , Serviciul Investiții și Servicii Publice - Compartiment Investiții PubliceAnunțRezultat probă IT
28Anunț ocupare post jurist ADI IalomitaPDF
27Anunţ începere proces de recrutare şi selecţie pentru 3 (trei) poziţii de membru în Consiliul de Administraţie al Societăţii Comerciale SC INFRASTRUCTURĂ DRUMURI SI PODURI S.A.AnuntData postarii - 08.07.2020
26Anunţ începere proces de recrutare şi selecţie pentru un post de membru în Consiliul de Administraţie al Societăţii Comerciale SC DRUMURI SI PODURI S.A. AnuntData postarii - 08.07.2020
25Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița, cu sediul in Slobozia, B-dul Matei Basarab, nr.22, Bl.AS- Parter, organizează, în perioada 03 - 23 Iulie 2020, concurs pentru ocuparea unui post de consilier juridic în cadrul Departamentului -Programul Județean de Dezvoltare Locala - Cod COR 261103Anunt
24Anunţ începere proces de recrutare şi selecţie pentru 3 (trei) poziţii de membru in Consiliul de Administraţie al Societăţii Comerciale SC INFRASTRUCTURĂ DRUMURI SI PODURI S.A. asistat de expertul independent F O X MANAGEMENT CONSULTANTS SRLPDFProcedura finalizata
23Anunț organizare concurs ocupare funcție publică de consilier asistent DISP- Compartiment Invesiții PublicePDFAtribuții post consilier asistent
Rezultat selecție dosare
Anunț suspendare concurs - măsuri combatere COVID
22Anunț organizare concurs ocupare funcție publică de Șef Serviciu - DISPlinkAtribuții post șef serviciu
Rezultat selecție dosare
21Anunț organizare concurs consilier superior DISP - Compartiment Infrastructură RutierălinkAtribuții post
Rezultat selecție dosare
Rezultat probă IT
Rezultat probă scrisă
Rezultat interviu
Rezultat final concurs
20Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița, cu sediul ill Slobozia, B-dul Matei Basarab, nr.22, Bl.AS- Parter, organizează, in perioada 02 Martie - 20 Martie 2020, concurs pentru ocuparea unui post de Contabil in cadrul Departamentului -Financiar -Contabil al ADI Ialomița (cod COR 331302).PDF
19Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița, cu sediul in Slobozia, B-dul Matei Basarab, nr.22, Bl.AS- Parter, organizează, în perioada 02 Martie - 20 Martie 2020, concurs pentru ocuparea unui post de consilier juridic în cadrul Departamentului -Programul Județean de Dezvoltare Locala - Cod COR 261103PDF
18Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița, cu sediul in Slobozia, B-dul Matei Basarab, nr.22, Bl.AS- Parter, organizează, in perioada 02 Martie - 27 Martie 2020, concurs pentru ocuparea a 4 (patru) posturi vacante de auditor intern in sectorul public, cod COR 241306.PDF
17Anunț organizare concurs pentru ocuparea unui post vacant de consilier , clasa I,grad profesional asistent - Unitatea Județean pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice linkAtribuții post
Rezultat selecție dosare
16Anunț începere proces de recrutare şi selecție pentru 1 (una) poziție de membru în Consiliul de Administrație al Societății Comerciale SC INFRASTRUCTURA DRUMURI SI PODURI S.A. asistat de expertul independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL.link
15Anunț începerea proces de recrutare şi selecție pentru 2 (doua) poziții de membru în Consiliul de Administrație al Societății Comerciale SC DRUMURI SI PODURI S.A. asistat de expertul independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRLlink
14Anunț organizare concurs ocupare post consilier superior DISP- Unitatea Județeană pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilități PublicelinkAtribuții consilier superior
Rezultat selecție dosare
Rezultat proba IT
Rezultat probă scrisă
Rezultat interviu
REZULTAT FINAL CONCURS
13Anunț organizare concurs ocupare post Consultant in management cu atribuții de expert de monitorizare și evaluare proiecte , departament PJDL - ADI Ialomițalink
12Anunț organizare concurs ocupare post consilier juridic - ADI Ialomițalink
11Rezultat selecție dosare înscriere consilier principal-DISP-Comp. Investitii-PublicelinkRezultat probă suplimentara
Rezultat probă scrisă
Rezultat interviu
Rezultat final concurs
10Rezultat concurs recrutare ocupare funcție consilier superior in cadrul Direcției Investiții și Servicii Publice - Compartiment Infrastructură Rutierălink
9Anunț organizare concurs pentru ocupare funcție publică de conducere Șef Serviciu - DISPlinkAtribuții post Șef Serviciu
Rezultat concurs ocupare post Șef Serviciu
8Rezultate finale concurs recrutare ocupare funcție publică consilier, asistent - DISP -Unitatea Județeană pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilități Publicelink
7Rezultat probă suplimentară testare competențe IT la concursul organizat pentru ocuparea funcției de consilier, asistent DISP- Unitatea Județeană pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilități Publicelink
6Anunț pentru ocuparea a 4 posturi de auditori- ADI Ialomitalink
5Rezultat selecție dosare concurs consilier superior DISP - Unitatea Județeană pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilități Publicelink
4Anunt organizare concurs ocupare post consilier asistent- Compartiment Investitii PublicelinkRezultat concurs
3Anunț ocupare post consilier superior - Comp. Infrastructura Rutieralink
2Anunț concurs ocupare concurs post consilier juridic - ADI Ialomitalink
1Rezultat selecție dosare concurs ocupare funcție consilier asistent - Compartiment Investiții si Servicii Publicelink