1. Opis documente înscriere concurs
  2. Formular de înscriere
  3. Declarație pe propria răspundere cf. OUG 24 din 2008
  4. Model de adeverință
  5. Procedură probă suplimentară IT
Nr. anuntDescriere anuntDocumentObservații
01Anunt - Plan de selectie pentru desemnarea a 2 (doi) administratori in Consiliul de Administratie al SC Infrastructura Drumuri si Poduri SA - Componenta initialaAnunț
2021202120212021
41Anunț organizare concurs ocupare funcție publică de execuție de consilier , grad profesional principal, - DISP -Serviciul Management de ProiectAnunțAtribuții post- consilier principal DISP-Serv. Management Proiect
40Anunț organizare concurs pentru ocupare funcție de execuție de referent de specialitate , clasa II, grad superior- DISP - Serv. Management Proiect AnunțAtribuții post-referent specialitate DISP - Serv. Management de Proiect 
39Anunt organizare concurs pentru ocuparea unei funcții de execuție de consilier, clasa I, grad profesional asistent- Compartiment Investitii PubliceAnuntAtributii post - consilier asistent Comp Investitii Publice
38Anunt organizare concurs pentru ocuparea unei funcții de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior - Compartiment Corp ControlAnunt
Rezultat selectie dosare
Atributii post - consilier superior - Comp Corp Control
37Anunt organizare concurs pentru ocuparea unei funcții de execuție de consilier, clasa I, grad profesional asistent - Compartiment Corp ControlAnuntAtributii post - consilier asistent - Comp Corp Control
36Anunt organizare concurs - Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița, cu sediul in Slobozia, B-dul Matei Basarab, nr.22, Bl.AS- Parter, organizează, în perioada 26.11 - 18.12 2020, concurs pentru ocuparea unui post de auditor intern in sectorul public, cod COR 241306Anunt
35Anunț organizare concurs pentru ocuparea unei funcții de execuție de referent specialitate , clasa II, grad superior in cadrul Direcției Investiții și Servicii Publice - Compartiment Investiții PubliceAnunț
Rezultat selectie dosar
Rezultat proba testare competente IT
Rezultat proba scrisa

Rezultat interviu
Rezultat final
Atribuții post referent specialitate
34Anunț organizare concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție de consilier debutant în cadrul Direcției Investiții și Servicii Publice - Compartiment Infrastructura Rutieră Anunț
Rezultat selectie dosare
Rezultat proba testare competente IT
Rezultatul probei scrise
Rezultat interviu
Rezultate finale
Atribuții consilier debutant
33Anunț organizare concurs ocupare funcție consilier asistent- DBF-Compartiment InformaticaAnunț
Rezultat selectie dosare
Anunt - modificare ora - proba IT
Rezultat proba IT
Atribuții post
32Anunț organizare concurs ocupare funcție publică vacantă consilier , clasa I, asistent - Compartiment Investiții PubliceAnunț
Rezultat selectie dosare
Rezultat proba testare competente IT
Rezultat proba scrisa
Rezultat interviu
Rezultate finale
Atribuții post
31Anunț organizare concurs ocupare funcție contractuală de execuție vacantă de șofer , treapta profesională I, din cadrul Direcției Achiziții și Patrimoniu - Personal Deservire, Protocol, Administrativ, Protecția Muncii.Anunț

Rezultat selecție dosare  

Rezultat proba scrisă

Rezultat interviu

Rezultate finale concurs
Atribuții șofer
30Anunț examen de promovare în gradul profesional imediat superior - 07.09.2020Anunt
Atributii post - Corp control
Atributii post - Juridic
Atributii post - Resurse umane
Data postării: 05.08.2020
Rezultat selecție dosare înscriere examen promovare DBF 
Rezultat selecție dosare înscriere examen promovare DCO
Rezultat selecție dosare înscriere examen promovare Corp Control

Rezultat examen promovare DBF
Rezultat examen promovare DCO
Rezultat examen promovare Corp Control

Rezultat interviu examen promovare DBF
Rezultat interviu examen promovare Corp Control
Rezultat interviu examen promovare DCO

Rezultat final examen promovare DBF
Rezultat final examen promovare Comp. Corp Control
Rezultat final examen promovare DCO
29Anunț privind reluarea concursului pentru ocuparea postului vacant de consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Direcției Investiții și Servicii Publice , Serviciul Investiții și Servicii Publice - Compartiment Investiții PubliceAnunțRezultat probă IT
28Anunț ocupare post jurist ADI IalomitaPDF
27Anunţ începere proces de recrutare şi selecţie pentru 3 (trei) poziţii de membru în Consiliul de Administraţie al Societăţii Comerciale SC INFRASTRUCTURĂ DRUMURI SI PODURI S.A.AnuntData postarii - 08.07.2020
26Anunţ începere proces de recrutare şi selecţie pentru un post de membru în Consiliul de Administraţie al Societăţii Comerciale SC DRUMURI SI PODURI S.A. AnuntData postarii - 08.07.2020
25Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița, cu sediul in Slobozia, B-dul Matei Basarab, nr.22, Bl.AS- Parter, organizează, în perioada 03 - 23 Iulie 2020, concurs pentru ocuparea unui post de consilier juridic în cadrul Departamentului -Programul Județean de Dezvoltare Locala - Cod COR 261103Anunt
24Anunţ începere proces de recrutare şi selecţie pentru 3 (trei) poziţii de membru in Consiliul de Administraţie al Societăţii Comerciale SC INFRASTRUCTURĂ DRUMURI SI PODURI S.A. asistat de expertul independent F O X MANAGEMENT CONSULTANTS SRLPDFProcedura finalizata
23Anunț organizare concurs ocupare funcție publică de consilier asistent DISP- Compartiment Invesiții PublicePDFAtribuții post consilier asistent
Rezultat selecție dosare
Anunț suspendare concurs - măsuri combatere COVID
22Anunț organizare concurs ocupare funcție publică de Șef Serviciu - DISPlinkAtribuții post șef serviciu
Rezultat selecție dosare
21Anunț organizare concurs consilier superior DISP - Compartiment Infrastructură RutierălinkAtribuții post
Rezultat selecție dosare
Rezultat probă IT
Rezultat probă scrisă
Rezultat interviu
Rezultat final concurs
20Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița, cu sediul ill Slobozia, B-dul Matei Basarab, nr.22, Bl.AS- Parter, organizează, in perioada 02 Martie - 20 Martie 2020, concurs pentru ocuparea unui post de Contabil in cadrul Departamentului -Financiar -Contabil al ADI Ialomița (cod COR 331302).PDF
19Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița, cu sediul in Slobozia, B-dul Matei Basarab, nr.22, Bl.AS- Parter, organizează, în perioada 02 Martie - 20 Martie 2020, concurs pentru ocuparea unui post de consilier juridic în cadrul Departamentului -Programul Județean de Dezvoltare Locala - Cod COR 261103PDF
18Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița, cu sediul in Slobozia, B-dul Matei Basarab, nr.22, Bl.AS- Parter, organizează, in perioada 02 Martie - 27 Martie 2020, concurs pentru ocuparea a 4 (patru) posturi vacante de auditor intern in sectorul public, cod COR 241306.PDF
17Anunț organizare concurs pentru ocuparea unui post vacant de consilier , clasa I,grad profesional asistent - Unitatea Județean pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice linkAtribuții post
Rezultat selecție dosare
16Anunț începere proces de recrutare şi selecție pentru 1 (una) poziție de membru în Consiliul de Administrație al Societății Comerciale SC INFRASTRUCTURA DRUMURI SI PODURI S.A. asistat de expertul independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL.link
15Anunț începerea proces de recrutare şi selecție pentru 2 (doua) poziții de membru în Consiliul de Administrație al Societății Comerciale SC DRUMURI SI PODURI S.A. asistat de expertul independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRLlink
14Anunț organizare concurs ocupare post consilier superior DISP- Unitatea Județeană pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilități PublicelinkAtribuții consilier superior
Rezultat selecție dosare
Rezultat proba IT
Rezultat probă scrisă
Rezultat interviu
REZULTAT FINAL CONCURS
13Anunț organizare concurs ocupare post Consultant in management cu atribuții de expert de monitorizare și evaluare proiecte , departament PJDL - ADI Ialomițalink
12Anunț organizare concurs ocupare post consilier juridic - ADI Ialomițalink
11Rezultat selecție dosare înscriere consilier principal-DISP-Comp. Investitii-PublicelinkRezultat probă suplimentara
Rezultat probă scrisă
Rezultat interviu
Rezultat final concurs
10Rezultat concurs recrutare ocupare funcție consilier superior in cadrul Direcției Investiții și Servicii Publice - Compartiment Infrastructură Rutierălink
9Anunț organizare concurs pentru ocupare funcție publică de conducere Șef Serviciu - DISPlinkAtribuții post Șef Serviciu
Rezultat concurs ocupare post Șef Serviciu
8Rezultate finale concurs recrutare ocupare funcție publică consilier, asistent - DISP -Unitatea Județeană pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilități Publicelink
7Rezultat probă suplimentară testare competențe IT la concursul organizat pentru ocuparea funcției de consilier, asistent DISP- Unitatea Județeană pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilități Publicelink
6Anunț pentru ocuparea a 4 posturi de auditori- ADI Ialomitalink
5Rezultat selecție dosare concurs consilier superior DISP - Unitatea Județeană pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilități Publicelink
4Anunt organizare concurs ocupare post consilier asistent- Compartiment Investitii PublicelinkRezultat concurs
3Anunț ocupare post consilier superior - Comp. Infrastructura Rutieralink
2Anunț concurs ocupare concurs post consilier juridic - ADI Ialomitalink
1Rezultat selecție dosare concurs ocupare funcție consilier asistent - Compartiment Investiții si Servicii Publicelink