1. Opis documente înscriere concurs
  2. Formular de înscriere
  3. Declarație pe propria răspundere cf. OUG 24 din 2008
  4. Model de adeverință
  5. Procedură probă suplimentară IT
Nr. anuntDescriere anuntDocumentObservații
20Anunț privind începerea procesului de recrutare şi selecție pentru 5 (cinci) poziții de membru în Consiliul de Administrație al Societății URBAN S.A. Slobozia, al CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI SLOBOZIA, în calitate de autoritate publică tutelară, asistata de expert independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRLAnunț Formulare
19Anunt - proces de recrutare şi selecţie pentru un post de membru în Consiliul de Administraţie al Societăţii Comerciale SC DRUMURI SI PODURI S.A. asistat de expertul independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL.Anunt + formulare
18Anunț organizare examen promovare in gradul profesional imediat superior - DAP si DBFAnunț
Rezultat selecție dosare DAP
Rezultat selecție dosare DBF
Rezultat probă scrisă examen promovare consilier DAP 
Rezultat interviu examen promovare consilier DAP
Rezultat probă scrisă examen promovare consilier DBF
Rezultat interviu examen promovare consilier DBF
Rezultat final examen de promovare consilier DAP
Rezultat final examen de promovare consilier DBF
Atribuții post inspector DBF
Atribuții post consilier achiziții DAP
17Anunț organizare concurs ocupare funcție publică consilier , superior - DBFAnunț
Rezultat selecție dosare
Rezultat proba IT
Rezultat probă scrisă consilier DBF
Rezultat interviu consilier DBF
Rezultat final
Atribuții post
16ADI Ialomița anunță organizarea unui concurs de ocupare a unui post vacant de auditor intern în sectorul public.Anunț concurs auditor intern
15Anunț organizare concurs pentru ocuparea unui post vacant pentru funcția publica de executie de consilier achizitii publice, clasa I, grad profesional superior - Directia Achizitii si Patrimoniu - Serviciul Achizitii PubliceAnunt
Rezultat selecție dosare
Rezultat proba IT
Rezultat probă scrisă
Rezultat final
Atributii post - consilier achizitii publice superior
14Anunț organizare concurs pentru ocuparea unui post vacant pentru funcția publica de executie de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior - Directia Achizitii si Patrimoniu - Serviciul Achizitii PubliceAnunt
Rezultat selecție dosare
Rezultat proba IT
Rezultat proba scrisa
Rezultat interviu
Rezultat final
Atributii post - consilier juridic superior
13Anunț organizare concurs pentru ocuparea unui post vacant pentru funcția de consilier asistent -DISP-Compartiment Investiții PubliceAnunț
Rezultat selecție dosare
Rezultat proba suplimentara- IT
Rezultat proba scrisa
Rezultat interviu
Rezultate finale 
Atribuții post consilier asistent
12Anunt - examen de promovare in gradul profesional imediat superior a functionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate a Consiliului Judetean Ialomita Anunt
Rezultat selecție dosare DISP- Serv. Management de Proiect
Rezultat probă scrisă examen promovare - DISP
Rezultat interviu examen promovare DISP
Rezultat final examen promovare DISP

Rezultat selecție dosare DCO
Rezultat probă scrisă examen promovare DCO
Rezultat interviu examen promovare DCO
Rezultat final examen promovare DCO

Rezultat selecție dosare DAP 
Rezultat probă scrisă examen promovare DAP
Rezultat interviu examen promovare DAP
Rezultat final examen promovare DAP
Atributii - consilier principal DCO
Atributii - consilier superior DAP
Atributii - consilier principal DISP
11 Anunț organizare concurs de promovare ocupare post vacant funcție publica de conducere de șef serviciu - Serviciul Achiziții Publice Anunț
Rezultat selecție dosare
Rezultat proba scrisă 
Rezultat interviu
Rezultat final
Atribuții post sef serviciu - Serv. Achiziții Publice
10 Anunț organizare concurs promovare ocupare post vacant pentru funcția publică de conducere de director executiv DAPAnunț
Rezultat selecție dosare
Rezultat probă scrisă
Rezultat interviu
Rezultat final
Atribuții post director executiv DAP
9 Anunț organizare concurs promovare pentru ocupare post vacant Șef Serviciu Buget Contabilitate, Programare și Urmărire VenituriAnunț
Rezultat selecție dosare
Rezultat proba scrisă
Rezultat interviu
Rezultat final
Atribuții post
8Anunț organizare concurs de promovare post funcție publică de conducere, de director executiv, clasa I, grad II - DBFAnunț
Rezultat selecție dosare
Rezultat probă scrisă
Rezultat interviu
Rezultat final concurs 
Atribuții director executiv
7Anunț organizare concurs ocupare post consilier debutant - Serv. Amenajarea Teritoriului și UrbanismAnunț
Rezultat selecție dosare
Rezultat proba  IT
Rezultat probă scrisă
Rezultat interviu
Rezultat final concurs
Atribuții consilier debutant
6Anunț recrutare şi selecție pentru 2 (două) poziții de membru în Consiliul de Administrație al Societăți Comerciale SC INFRASTRUCTURĂ DRUMURI SI PODURI S.A. asistat de expertul independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL. Anunț Formulare
5Anunț organizare concurs de promovare în treaptă profesională imediat superioară pentru personal contractual - DAPAnunț
Rezultat selecție dosare
Rezultat probă practică
Rezultat final
4Anunț organizare concurs ocupare funcție de consilier superior . grad profesional superior - Corp ControlAnunț
Rezultat selecție dosare 
Rezultat probă suplimentara IT
Anunț modificare ora desfășurare proba scrisa
Rezultat proba scrisă
Rezultat interviu
Rezultat final
Atribuții post
03Anunț organizare concurs ocupare post vacant consilier superior- Compartiment Parteneriate Instituționale și Colaborare cu Societatea CivilăAnunț
Rezultat selecție dosare
Rezultat proba IT 
Rezultat probă scrisă
Rezultat interviu
Rezultat final
Atribuții post
02Anunt - examen de promovare in gradul profesional imediat superior a functionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate a Consiliului Judetean Ialomita Anunt
Rezultat selecție dosare - consilier superior DBF
Rezultat selecție dosare -consilier principal DATU
Rezultat proba scrisa - consilier superior DBF
Rezultat proba scrisa -consilier principal DATU
Rezultat interviu - consilier superior DBF
Rezultat interviu -consilier principal DATU

Rezultat final examen promovare DBF
Rezultat final examen promovare DATU
Atributii - consilier principal DATU
Atributii - consilier superior DBF
01Anunt - Plan de selectie pentru desemnarea a 2 (doi) administratori in Consiliul de Administratie al SC Infrastructura Drumuri si Poduri SA - Componenta initialaAnunț
2021202120212021
41Anunț organizare concurs ocupare funcție publică de execuție de consilier , grad profesional principal, - DISP -Serviciul Management de ProiectAnunț
Rezultat selecție dosare
Rezultat probă IT
Rezultat proba scrisa
Rezultat interviu
Rezultat final

Atribuții post- consilier principal DISP-Serv. Management Proiect
40Anunț organizare concurs pentru ocupare funcție de execuție de referent de specialitate , clasa II, grad superior- DISP - Serv. Management Proiect Anunț
Rezultat selectie dosar
Rezultat proba IT
Rezultat contestatie proba IT
Atribuții post-referent specialitate DISP - Serv. Management de Proiect 
39Anunt organizare concurs pentru ocuparea unei funcții de execuție de consilier, clasa I, grad profesional asistent- Compartiment Investitii PubliceAnunt
Rezultat selectie dosare
Rezultat proba IT
Rezultat proba scrisă
Rezultat interviu
Rezultat final
Atributii post - consilier asistent Comp Investitii Publice
38Anunt organizare concurs pentru ocuparea unei funcții de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior - Compartiment Corp ControlAnunt
Rezultat selectie dosare
Rezultat proba IT
Rezultat contestație proba IT
Rezultatul probei scrise
Rezultate finale 
Atributii post - consilier superior - Comp Corp Control
37Anunt organizare concurs pentru ocuparea unei funcții de execuție de consilier, clasa I, grad profesional asistent - Compartiment Corp ControlAnunt
Rezultat selectie dosare
Rezultat proba IT
Rezultat probă scrisă 
Rezultat interviu
Rezultat final
Atributii post - consilier asistent - Comp Corp Control
36Anunt organizare concurs - Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița, cu sediul in Slobozia, B-dul Matei Basarab, nr.22, Bl.AS- Parter, organizează, în perioada 26.11 - 18.12 2020, concurs pentru ocuparea unui post de auditor intern in sectorul public, cod COR 241306Anunt
35Anunț organizare concurs pentru ocuparea unei funcții de execuție de referent specialitate , clasa II, grad superior in cadrul Direcției Investiții și Servicii Publice - Compartiment Investiții PubliceAnunț
Rezultat selectie dosar
Rezultat proba testare competente IT
Rezultat proba scrisa

Rezultat interviu
Rezultat final
Atribuții post referent specialitate
34Anunț organizare concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție de consilier debutant în cadrul Direcției Investiții și Servicii Publice - Compartiment Infrastructura Rutieră Anunț
Rezultat selectie dosare
Rezultat proba testare competente IT
Rezultatul probei scrise
Rezultat interviu
Rezultate finale
Atribuții consilier debutant
33Anunț organizare concurs ocupare funcție consilier asistent- DBF-Compartiment InformaticaAnunț
Rezultat selectie dosare
Anunt - modificare ora - proba IT
Rezultat proba IT
Atribuții post
32Anunț organizare concurs ocupare funcție publică vacantă consilier , clasa I, asistent - Compartiment Investiții PubliceAnunț
Rezultat selectie dosare
Rezultat proba testare competente IT
Rezultat proba scrisa
Rezultat interviu
Rezultate finale
Atribuții post
31Anunț organizare concurs ocupare funcție contractuală de execuție vacantă de șofer , treapta profesională I, din cadrul Direcției Achiziții și Patrimoniu - Personal Deservire, Protocol, Administrativ, Protecția Muncii.Anunț

Rezultat selecție dosare  

Rezultat proba scrisă

Rezultat interviu

Rezultate finale concurs
Atribuții șofer
30Anunț examen de promovare în gradul profesional imediat superior - 07.09.2020Anunt
Atributii post - Corp control
Atributii post - Juridic
Atributii post - Resurse umane
Data postării: 05.08.2020
Rezultat selecție dosare înscriere examen promovare DBF 
Rezultat selecție dosare înscriere examen promovare DCO
Rezultat selecție dosare înscriere examen promovare Corp Control

Rezultat examen promovare DBF
Rezultat examen promovare DCO
Rezultat examen promovare Corp Control

Rezultat interviu examen promovare DBF
Rezultat interviu examen promovare Corp Control
Rezultat interviu examen promovare DCO

Rezultat final examen promovare DBF
Rezultat final examen promovare Comp. Corp Control
Rezultat final examen promovare DCO
29Anunț privind reluarea concursului pentru ocuparea postului vacant de consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Direcției Investiții și Servicii Publice , Serviciul Investiții și Servicii Publice - Compartiment Investiții PubliceAnunțRezultat probă IT
28Anunț ocupare post jurist ADI IalomitaPDF
27Anunţ începere proces de recrutare şi selecţie pentru 3 (trei) poziţii de membru în Consiliul de Administraţie al Societăţii Comerciale SC INFRASTRUCTURĂ DRUMURI SI PODURI S.A.AnuntData postarii - 08.07.2020
26Anunţ începere proces de recrutare şi selecţie pentru un post de membru în Consiliul de Administraţie al Societăţii Comerciale SC DRUMURI SI PODURI S.A. AnuntData postarii - 08.07.2020
25Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița, cu sediul in Slobozia, B-dul Matei Basarab, nr.22, Bl.AS- Parter, organizează, în perioada 03 - 23 Iulie 2020, concurs pentru ocuparea unui post de consilier juridic în cadrul Departamentului -Programul Județean de Dezvoltare Locala - Cod COR 261103Anunt
24Anunţ începere proces de recrutare şi selecţie pentru 3 (trei) poziţii de membru in Consiliul de Administraţie al Societăţii Comerciale SC INFRASTRUCTURĂ DRUMURI SI PODURI S.A. asistat de expertul independent F O X MANAGEMENT CONSULTANTS SRLPDFProcedura finalizata
23Anunț organizare concurs ocupare funcție publică de consilier asistent DISP- Compartiment Invesiții PublicePDFAtribuții post consilier asistent
Rezultat selecție dosare
Anunț suspendare concurs - măsuri combatere COVID
22Anunț organizare concurs ocupare funcție publică de Șef Serviciu - DISPlinkAtribuții post șef serviciu
Rezultat selecție dosare
21Anunț organizare concurs consilier superior DISP - Compartiment Infrastructură RutierălinkAtribuții post
Rezultat selecție dosare
Rezultat probă IT
Rezultat probă scrisă
Rezultat interviu
Rezultat final concurs
20Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița, cu sediul ill Slobozia, B-dul Matei Basarab, nr.22, Bl.AS- Parter, organizează, in perioada 02 Martie - 20 Martie 2020, concurs pentru ocuparea unui post de Contabil in cadrul Departamentului -Financiar -Contabil al ADI Ialomița (cod COR 331302).PDF
19Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița, cu sediul in Slobozia, B-dul Matei Basarab, nr.22, Bl.AS- Parter, organizează, în perioada 02 Martie - 20 Martie 2020, concurs pentru ocuparea unui post de consilier juridic în cadrul Departamentului -Programul Județean de Dezvoltare Locala - Cod COR 261103PDF
18Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița, cu sediul in Slobozia, B-dul Matei Basarab, nr.22, Bl.AS- Parter, organizează, in perioada 02 Martie - 27 Martie 2020, concurs pentru ocuparea a 4 (patru) posturi vacante de auditor intern in sectorul public, cod COR 241306.PDF
17Anunț organizare concurs pentru ocuparea unui post vacant de consilier , clasa I,grad profesional asistent - Unitatea Județean pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice linkAtribuții post
Rezultat selecție dosare
16Anunț începere proces de recrutare şi selecție pentru 1 (una) poziție de membru în Consiliul de Administrație al Societății Comerciale SC INFRASTRUCTURA DRUMURI SI PODURI S.A. asistat de expertul independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL.link
15Anunț începerea proces de recrutare şi selecție pentru 2 (doua) poziții de membru în Consiliul de Administrație al Societății Comerciale SC DRUMURI SI PODURI S.A. asistat de expertul independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRLlink
14Anunț organizare concurs ocupare post consilier superior DISP- Unitatea Județeană pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilități PublicelinkAtribuții consilier superior
Rezultat selecție dosare
Rezultat proba IT
Rezultat probă scrisă
Rezultat interviu
REZULTAT FINAL CONCURS
13Anunț organizare concurs ocupare post Consultant in management cu atribuții de expert de monitorizare și evaluare proiecte , departament PJDL - ADI Ialomițalink
12Anunț organizare concurs ocupare post consilier juridic - ADI Ialomițalink
11Rezultat selecție dosare înscriere consilier principal-DISP-Comp. Investitii-PublicelinkRezultat probă suplimentara
Rezultat probă scrisă
Rezultat interviu
Rezultat final concurs
10Rezultat concurs recrutare ocupare funcție consilier superior in cadrul Direcției Investiții și Servicii Publice - Compartiment Infrastructură Rutierălink
9Anunț organizare concurs pentru ocupare funcție publică de conducere Șef Serviciu - DISPlinkAtribuții post Șef Serviciu
Rezultat concurs ocupare post Șef Serviciu
8Rezultate finale concurs recrutare ocupare funcție publică consilier, asistent - DISP -Unitatea Județeană pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilități Publicelink
7Rezultat probă suplimentară testare competențe IT la concursul organizat pentru ocuparea funcției de consilier, asistent DISP- Unitatea Județeană pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilități Publicelink
6Anunț pentru ocuparea a 4 posturi de auditori- ADI Ialomitalink
5Rezultat selecție dosare concurs consilier superior DISP - Unitatea Județeană pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilități Publicelink
4Anunt organizare concurs ocupare post consilier asistent- Compartiment Investitii PublicelinkRezultat concurs
3Anunț ocupare post consilier superior - Comp. Infrastructura Rutieralink
2Anunț concurs ocupare concurs post consilier juridic - ADI Ialomitalink
1Rezultat selecție dosare concurs ocupare funcție consilier asistent - Compartiment Investiții si Servicii Publicelink