Nr. anuntDescriere anuntDocumentObservații
29Anunț examen de promovare în gradul profesional imediat superior - 07.09.2020Anunt
Atributii post - Corp control
Atributii post - Juridic
Atributii post - Resurse umane
Data postării: 05.08.2020
Rezultat selecție dosare înscriere examen promovare DBF 
Rezultat selecție dosare înscriere examen promovare DCO
Rezultat selecție dosare înscriere examen promovare Corp Control

Rezultat examen promovare DBF
Rezultat examen promovare DCO
Rezultat examen promovare Corp Control

Rezultat interviu examen promovare DBF
Rezultat interviu examen promovare Corp Control
Rezultat interviu examen promovare DCO

Rezultat final examen promovare DBF
Rezultat final examen promovare Comp. Corp Control
Rezultat final examen promovare DCO
28Anunț ocupare post jurist ADI IalomitaPDF
27Anunţ începere proces de recrutare şi selecţie pentru 3 (trei) poziţii de membru în Consiliul de Administraţie al Societăţii Comerciale SC INFRASTRUCTURĂ DRUMURI SI PODURI S.A.AnuntData postarii - 08.07.2020
26Anunţ începere proces de recrutare şi selecţie pentru un post de membru în Consiliul de Administraţie al Societăţii Comerciale SC DRUMURI SI PODURI S.A. AnuntData postarii - 08.07.2020
25Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița, cu sediul in Slobozia, B-dul Matei Basarab, nr.22, Bl.AS- Parter, organizează, în perioada 03 - 23 Iulie 2020, concurs pentru ocuparea unui post de consilier juridic în cadrul Departamentului -Programul Județean de Dezvoltare Locala - Cod COR 261103Anunt
24Anunţ începere proces de recrutare şi selecţie pentru 3 (trei) poziţii de membru in Consiliul de Administraţie al Societăţii Comerciale SC INFRASTRUCTURĂ DRUMURI SI PODURI S.A. asistat de expertul independent F O X MANAGEMENT CONSULTANTS SRLPDFProcedura finalizata
23Anunț organizare concurs ocupare funcție publică de consilier asistent DISP- Compartiment Invesiții PublicePDFAtribuții post consilier asistent
Rezultat selecție dosare
Anunț suspendare concurs - măsuri combatere COVID
22Anunț organizare concurs ocupare funcție publică de Șef Serviciu - DISPlinkAtribuții post șef serviciu
Rezultat selecție dosare
21Anunț organizare concurs consilier superior DISP - Compartiment Infrastructură RutierălinkAtribuții post
Rezultat selecție dosare
Rezultat probă IT
Rezultat probă scrisă
Rezultat interviu
Rezultat final concurs
20Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița, cu sediul ill Slobozia, B-dul Matei Basarab, nr.22, Bl.AS- Parter, organizează, in perioada 02 Martie - 20 Martie 2020, concurs pentru ocuparea unui post de Contabil in cadrul Departamentului -Financiar -Contabil al ADI Ialomița (cod COR 331302).PDF
19Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița, cu sediul in Slobozia, B-dul Matei Basarab, nr.22, Bl.AS- Parter, organizează, în perioada 02 Martie - 20 Martie 2020, concurs pentru ocuparea unui post de consilier juridic în cadrul Departamentului -Programul Județean de Dezvoltare Locala - Cod COR 261103PDF
18Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița, cu sediul in Slobozia, B-dul Matei Basarab, nr.22, Bl.AS- Parter, organizează, in perioada 02 Martie - 27 Martie 2020, concurs pentru ocuparea a 4 (patru) posturi vacante de auditor intern in sectorul public, cod COR 241306.PDF
17Anunț organizare concurs pentru ocuparea unui post vacant de consilier , clasa I,grad profesional asistent - Unitatea Județean pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice linkAtribuții post
Rezultat selecție dosare
16Anunț începere proces de recrutare şi selecție pentru 1 (una) poziție de membru în Consiliul de Administrație al Societății Comerciale SC INFRASTRUCTURA DRUMURI SI PODURI S.A. asistat de expertul independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL.link
15Anunț începerea proces de recrutare şi selecție pentru 2 (doua) poziții de membru în Consiliul de Administrație al Societății Comerciale SC DRUMURI SI PODURI S.A. asistat de expertul independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRLlink
14Anunț organizare concurs ocupare post consilier superior DISP- Unitatea Județeană pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilități PublicelinkAtribuții consilier superior
Rezultat selecție dosare
Rezultat proba IT
Rezultat probă scrisă
Rezultat interviu
REZULTAT FINAL CONCURS
13Anunț organizare concurs ocupare post Consultant in management cu atribuții de expert de monitorizare și evaluare proiecte , departament PJDL - ADI Ialomițalink
12Anunț organizare concurs ocupare post consilier juridic - ADI Ialomițalink
11Rezultat selecție dosare înscriere consilier principal-DISP-Comp. Investitii-PublicelinkRezultat probă suplimentara
Rezultat probă scrisă
Rezultat interviu
Rezultat final concurs
10Rezultat concurs recrutare ocupare funcție consilier superior in cadrul Direcției Investiții și Servicii Publice - Compartiment Infrastructură Rutierălink
9Anunț organizare concurs pentru ocupare funcție publică de conducere Șef Serviciu - DISPlinkAtribuții post Șef Serviciu
Rezultat concurs ocupare post Șef Serviciu
8Rezultate finale concurs recrutare ocupare funcție publică consilier, asistent - DISP -Unitatea Județeană pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilități Publicelink
7Rezultat probă suplimentară testare competențe IT la concursul organizat pentru ocuparea funcției de consilier, asistent DISP- Unitatea Județeană pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilități Publicelink
6Anunț pentru ocuparea a 4 posturi de auditori- ADI Ialomitalink
5Rezultat selecție dosare concurs consilier superior DISP - Unitatea Județeană pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilități Publicelink
4Anunt organizare concurs ocupare post consilier asistent- Compartiment Investitii PublicelinkRezultat concurs
3Anunț ocupare post consilier superior - Comp. Infrastructura Rutieralink
2Anunț concurs ocupare concurs post consilier juridic - ADI Ialomitalink
1Rezultat selecție dosare concurs ocupare funcție consilier asistent - Compartiment Investiții si Servicii Publicelink