Strategia de Dezvoltare a Județului Ialomița pentru perioada 2021-2027, elaborată în cadrul proiectului „Împreună pentru Ialomița – Strategia de dezvoltare a județului Ialomița 2021-2027 și servicii publice pentru cetățeni” – SMIS 135954, cod SIPOCA 801, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, se află  în consultare publică  

Propunerile, sugestiile și opiniile  privind documentul strategic supus consultării publice se înaintează în scris și pot fi transmise pe e-mail: cji@cicnet.ro sau  la sediul autorității.

I. SDJ Ialomița_Analiza situatiei existente

II. SDJ Ialomița_Planificare strategica