COMUNICAT DE PRESĂ – CONVOCARE ÎN ȘEDINȚĂ ordinară în ziua de 16.07.2024, ora 11.00

    CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA, în conformitate cu prevederile art.179 alin.2 lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ,  se convoacă în ședință ordinară în data de 16.07.2024, ora 11,00 în Sala de ședințe a Consiliului Județean Ialomița din Slobozia, Bulevardul Chimiei, nr.21, având pe ordinea de zi:  I. a) Aprobarea Procesului…

COMUNICAT DE PRESĂ – CONVOCARE ÎN ȘEDINȚĂ extraordinară în ziua de 08.07.2024, ora 11.00

  CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA, în conformitate cu prevederile art.178 alin.2 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă în ședință extraordinară, în sistem on-line, în data de 08.07.2024, ora 11,00, având pe ordinea de zi discutarea și adoptarea următoarelor: 1.proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general…

COMUNICAT DE PRESĂ – CONVOCARE ÎN ȘEDINȚĂ ordinară în ziua de 26.06.2024, ora 14.00

  CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA, în conformitate cu prevederile art.179 alin.2 lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ,  se convoacă în ședință ordinară în data de 26.06.2024, ora 14,00 în Sala de ședințe a Consiliului Județean Ialomița din Slobozia, Bulevardul Chimiei, nr.21, având pe ordinea de zi: I. Aprobarea Procesului – verbal…

COMUNICAT DE PRESĂ – CONVOCARE ȘEDINȚĂ ORDINARĂ în data de 29.05.2024, ora 14.00

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA, în conformitate cu prevederile art.179 alin.2 lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, se convoacă în ședință ordinară în data de 29.05.2024, ora 14,00 în Sala de ședințe din noul sediu al Consiliului Județean Ialomița din Slobozia, Bulevardul Chimiei, nr.21, având pe ordinea de zi:   I. a)…

COMUNICAT DE PRESĂ – CONVOCARE ÎN ȘEDINȚĂ de îndată, în sistem on-line, în data de 20.05.2024, ora 11.00

  Consiliul Județean Ialomița se convoacă de îndată, în sistem on-line, în ședință în ziua de 20.05.2024,  ora 11.00 având pe ordinea de zi discutarea și adoptarea următoarelor: proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general și a principalilor indicatori tehnico-economici, faza Proiect Tehnic de Execuție, actualizați, pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ201: intersecție cu DJ213A…

COMUNICAT DE PRESĂ – CONVOCARE ÎN ȘEDINȚĂ DE ORDINARĂ, ÎN DATA DE 25.04.2024, ORA 14.00

            CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA, în conformitate cu prevederile art.179 alin.2 lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ,  se convoacă în ședință ordinară în data de 25.04.2024, ora 14,00 în Sala de ședințe din noul sediu al Consiliului Județean Ialomița din Slobozia, Bulevardul Chimiei, nr.21, având pe ordinea de zi: I. a)…

Comunicat de presă – Convocare în ședință de îndată, în sistem on-line, în data de 04.04.2024, ora 12.00

 Consiliul Județean Ialomița se convoacă de îndată, în sistem on-line, în ședință în ziua de 04.04.2024,  ora 12.00 având pe ordinea de zi discutarea și adoptarea următoarelor: proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr.47 din 30.09.1999 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului Ialomița, cu modificările şi…

COMUNICAT DE PRESĂ – Convocare în ședință ordinară în data de 28.03.2024, ora 14,00

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA, în conformitate cu prevederile art.179 alin.2 lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ,  se convoacă în ședință ordinară în data de 28.03.2024, ora 14,00 în Sala de ședințe din noul sediu al Consiliului Județean Ialomița din Slobozia, Bulevardul Chimiei, nr.21, având pe ordinea de zi:  I. Aprobarea Procesului…

Comunicat de presă – Convocare ședință extraordinară, în sistem online în data de 18.03.2024, ora 10,00

         CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA, în conformitate cu prevederile art.178 alin.2 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă în ședință extraordinară, în sistem on-line, în data de 18.03.2024, ora 10,00, având pe ordinea de zi următoarele:  I. Aprobarea Procesului – verbal privind sinteza…