COMUNICAT DE PRESĂ – CONVOCARE ÎN ȘEDINȚĂ DE ORDINARĂ, ÎN DATA DE 25.04.2024, ORA 14.00

            CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA, în conformitate cu prevederile art.179 alin.2 lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ,  se convoacă în ședință ordinară în data de 25.04.2024, ora 14,00 în Sala de ședințe din noul sediu al Consiliului Județean Ialomița din Slobozia, Bulevardul Chimiei, nr.21, având pe ordinea de zi: I. a)…

Comunicat de presă – Convocare în ședință de îndată, în sistem on-line, în data de 04.04.2024, ora 12.00

 Consiliul Județean Ialomița se convoacă de îndată, în sistem on-line, în ședință în ziua de 04.04.2024,  ora 12.00 având pe ordinea de zi discutarea și adoptarea următoarelor: proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr.47 din 30.09.1999 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului Ialomița, cu modificările şi…

COMUNICAT DE PRESĂ – Convocare în ședință ordinară în data de 28.03.2024, ora 14,00

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA, în conformitate cu prevederile art.179 alin.2 lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ,  se convoacă în ședință ordinară în data de 28.03.2024, ora 14,00 în Sala de ședințe din noul sediu al Consiliului Județean Ialomița din Slobozia, Bulevardul Chimiei, nr.21, având pe ordinea de zi:  I. Aprobarea Procesului…

COMUNICAT DE PRESĂ – Convocare în ședință extraordinară, în sistem on-line, în ziua de 27.02.2024, ora 10.00

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA, în conformitate cu prevederile art.178 alin.2 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă în ședință extraordinară, în sistem on-line, în data de 27.02.2024, ora 10.00, având pe ordinea de zi următoarele: I.  a) Aprobarea Procesului – verbal privind sinteza dezbaterilor ședinței convocată…

COMUNICAT DE PRESĂ – CONVOCARE ȘEDINȚĂ DE ÎNDATĂ în sistem on-line, în ziua de 07.02.2024,  ora 15,00

  Consiliul Judeţean Ialomiţa se convoacă de îndată, în sistem on-line, în şedinţă în ziua de 07.02.2024,  ora 15,00 având pe ordinea de zi discutarea și adoptarea următoarelor:   1.proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general și a principalilor indicatori tehnico-economici, actualizați , faza proiect tehnic (PT), pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare pod peste râul…

COMUNICAT DE PRESĂ – CONVOCARE ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ, ÎN DATA DE 10.01.2024, ORA 11.00

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA, în conformitate cu prevederile art.178 alin.2 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă în ședință extraordinară, în sistem on-line, în data de 10.01.2024, ora 11,00, având pe ordinea de zi discutarea şi adoptarea următoarelor: proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetului…

COMUNICAT DE PRESĂ – CONVOCARE ȘEDINȚĂ ORDINARĂ, ÎN DATA DE 21.12.2023, ORA 11.00

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA, în conformitate cu prevederile art.179 alin.2 lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ,  se convoacă în ședință ordinară în data de 21.12.2023, ora 11,00 în Sala EUROPA, având pe ordinea de zi: I. Discutarea și adoptarea următoarelor: 1. proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și…

COMUNICAT DE PRESĂ – CONVOCARE ȘEDINȚĂ DE ÎNDATĂ ÎN SISTEM ONLINE, ÎN DATA DE 15.12.2023, ORA 09,00

Consiliul Județean Ialomița se convoacă de îndată, în sistem on-line, în ședință în ziua de 15.12.2023, ora 09,00 având pe ordinea de zi discutarea și adoptarea următoarelor: proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 2 din 10.01.2023 privind aprobarea repartizării pe bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale din județ a unor…

COMUNICAT DE PRESĂ – CONVOCARE ȘEDINȚĂ ORDINARĂ, ÎN DATA DE 29.11.2023, ORA 15.30

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA, în conformitate cu prevederile art.179 alin.2 lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ,  se convoacă în ședință ordinară în data de 29.11.2023, ora 15,30 în Foaierul Sălii EUROPA, având pe ordinea de zi: I. a) Aprobarea Procesului – verbal privind sinteza dezbaterilor ședinței ordinare a Consiliului Județean Ialomița…

COMUNICAT DE PRESĂ – CONVOCARE ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ, ÎN SISTEM ONLINE, ÎN DATA DE 17.11.2023, ORA 11.00

                              CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA, în conformitate cu prevederile art.178 alin.2 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă în ședință extraordinară, în sistem on-line, în data de 17.11.2023, ora 11,00, având pe ordinea…