9. Hotărâri adoptate în ședința ordinară a Consiliului Județean Ialomița din 31.07.2019

90. Hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului general al judeţului Ialomiţa, la trimestrul II, anul 2019; Anexa 1-3 91. Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului județului Ialomița, pe anul 2019; Anexa 92. Hotărâre privind acordarea stimulentelor financiare elevilor și cadrelor didactice cu rezultate deosebite în domeniul performanțelor școlare în cadrul programului ”Premii de excelență pentru olimpicii ialomițeni…

8. Hotărâri adoptate în ședința ordinară din 28.06.2019

79. Hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 32/10.03.2017 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu modificările și completările ulterioare; Anexa 80. Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2019; Anexa 81. Hotărâre privind…

7. Hotarari adoptate in sedinta extraordinară din 18.06.2019

În ședinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Ialomiţa din 18.06.2019, s-au adoptat următoarele hotărâri: 72. Hotărâre privind darea în administrare a unui teren situat în municipiul Urziceni, aflat în domeniul public al Județului Ialomița, către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița, în vederea implementării proiectului ”Pași spre viitor”; Anexa 73. Hotărâre privind aprobarea…

6. Hotărâri adoptate în ședința ordinară din 30.05.2019

În ședinţa ordinară a Consiliului Judeţean Ialomiţa din 30.05.2019, s-au adoptat următoarele hotărâri: 59. Hotărâre privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului propriu al judeţului Ialomiţa şi a situaţiilor financiare pe anul 2018; Anexa / Situații financiare 60. Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2019; Anexa 61. Hotărâre privind…

5. Hotarari adoptate in sedinta ordinară din 24.04.2019

În ședinţa ordinară a Consiliului Judeţean Ialomiţa din 24.04.2019, s-au adoptat următoarele hotărâri: 40. Hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general al județului Ialomița, la trimestrul I, anul 2019; Anexa 1 / Anexa 2 / Anexa3; 41. Hotărâre privind aprobarea rectificării repartizării pe bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale din județ a unor sume defalcate din unele…

4. Hotarari adoptate in sedinta ordinara din 27.03.2019

34. Hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 32/10.03.2017 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu modificările și completările ulterioare; Anexa 35. Hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții ”Modernizare drum județean DJ201, Tronson Orezu (intersecție…

2. Hotărâri adoptate in ședință ordinare din 28.02.2019

În ședinţa ordinară a Consiliului Judeţean Ialomiţa din 28.02.2019, s-au adoptat următoarele hotărâri: 17. Hotărâre privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean al domnului Crunțeanu Daniel-Eugeniu 18. Hotărâre privind validarea mandatului de consilier județean al domnului Nicușor Ștefan Niță 19. Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr.…