COMUNICAT DE PRESĂ – CONVOCARE ÎN ȘEDINȚĂ de îndată, în sistem on-line, în data de 20.05.2024, ora 11.00

  Consiliul Județean Ialomița se convoacă de îndată, în sistem on-line, în ședință în ziua de 20.05.2024,  ora 11.00 având pe ordinea de zi discutarea și adoptarea următoarelor: proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general și a principalilor indicatori tehnico-economici, faza Proiect Tehnic de Execuție, actualizați, pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ201: intersecție cu DJ213A…

COMUNICAT DE PRESĂ – CONVOCARE ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ, ÎN DATA DE 10.01.2024, ORA 11.00

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA, în conformitate cu prevederile art.178 alin.2 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă în ședință extraordinară, în sistem on-line, în data de 10.01.2024, ora 11,00, având pe ordinea de zi discutarea şi adoptarea următoarelor: proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetului…

COMUNICAT DE PRESĂ – CONVOCARE ȘEDINȚĂ ORDINARĂ, ÎN DATA DE 21.12.2023, ORA 11.00

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA, în conformitate cu prevederile art.179 alin.2 lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ,  se convoacă în ședință ordinară în data de 21.12.2023, ora 11,00 în Sala EUROPA, având pe ordinea de zi: I. Discutarea și adoptarea următoarelor: 1. proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și…

COMUNICAT DE PRESĂ – CONVOCARE ȘEDINȚĂ DE ÎNDATĂ ÎN SISTEM ONLINE, ÎN DATA DE 15.12.2023, ORA 09,00

Consiliul Județean Ialomița se convoacă de îndată, în sistem on-line, în ședință în ziua de 15.12.2023, ora 09,00 având pe ordinea de zi discutarea și adoptarea următoarelor: proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 2 din 10.01.2023 privind aprobarea repartizării pe bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale din județ a unor…

COMUNICAT DE PRESĂ – CONVOCARE ȘEDINȚĂ ORDINARĂ, ÎN DATA DE 29.11.2023, ORA 15.30

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA, în conformitate cu prevederile art.179 alin.2 lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ,  se convoacă în ședință ordinară în data de 29.11.2023, ora 15,30 în Foaierul Sălii EUROPA, având pe ordinea de zi: I. a) Aprobarea Procesului – verbal privind sinteza dezbaterilor ședinței ordinare a Consiliului Județean Ialomița…

COMUNICAT DE PRESĂ – CONVOCARE ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ, ÎN SISTEM ONLINE, ÎN DATA DE 17.11.2023, ORA 11.00

                              CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA, în conformitate cu prevederile art.178 alin.2 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă în ședință extraordinară, în sistem on-line, în data de 17.11.2023, ora 11,00, având pe ordinea…

Tu ce propuneri ai pentru modernizarea și dezvoltarea județului Ialomița? (locuitori)

Tu ce propuneri ai pentru modernizarea și dezvoltarea județului Ialomița? Locuiești, muncești sau studiezi în județul Ialomița și ai o părere despre cum ar putea fi îmbunătățit județul până în 2027? Consultăm cetățenii pentru Strategia de Dezvoltare a Județului Ialomița. Implică-te și tu, participând la sondajul de opinie următor până pe 25 iunie. Chestionar dedicat…

Tu ce propuneri ai pentru modernizarea și dezvoltarea județului Ialomița? (mediul de afaceri)

Tu ce propuneri ai pentru modernizarea și dezvoltarea județului Ialomița? Ai o afacere în Ialomița care ar putea să prospere în urma dezvoltării județului? Implică-te si TU completând chestionarul dedicat mediului de afaceri până pe 25 iunie 2021, aflat la adresa http://ialomita-ta.ro/mediuldeafaceri Consiliul Județean Ialomița, în colaborare cu Civitta Strategy & Consulting, derulează procesul de elaborare…