Hotărâre nr. 151

Hotărâre nr. 151 privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole, în vederea calculării veniturilor anuale brute obţinute din cedarea folosinţei bunurilor prin arendare, pe anul 2019 Consiliul Judeţean Ialomiţa, Având în vedere: Expunerea de motive nr. 22586/2018 – M din 28.11.2018 a Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa, Examinând: Adresa nr. 16176 din 26.11.2018 a Direcţiei pentru…