8. Hotărâri adoptate în ședința ordinară din 28.06.2019

79. Hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 32/10.03.2017 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu modificările și completările ulterioare; Anexa 80. Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2019; Anexa 81. Hotărâre privind…

7. Hotarari adoptate in sedinta extraordinară din 18.06.2019

În ședinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Ialomiţa din 18.06.2019, s-au adoptat următoarele hotărâri: 72. Hotărâre privind darea în administrare a unui teren situat în municipiul Urziceni, aflat în domeniul public al Județului Ialomița, către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița, în vederea implementării proiectului ”Pași spre viitor”; Anexa 73. Hotărâre privind aprobarea…

6. Hotărâri adoptate în ședința ordinară din 30.05.2019

În ședinţa ordinară a Consiliului Judeţean Ialomiţa din 30.05.2019, s-au adoptat următoarele hotărâri: 59. Hotărâre privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului propriu al judeţului Ialomiţa şi a situaţiilor financiare pe anul 2018; Anexa / Situații financiare 60. Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2019; Anexa 61. Hotărâre privind…

5. Hotarari adoptate in sedinta ordinară din 24.04.2019

În ședinţa ordinară a Consiliului Judeţean Ialomiţa din 24.04.2019, s-au adoptat următoarele hotărâri: 40. Hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general al județului Ialomița, la trimestrul I, anul 2019; Anexa 1 / Anexa 2 / Anexa3; 41. Hotărâre privind aprobarea rectificării repartizării pe bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale din județ a unor sume defalcate din unele…

4. Hotarari adoptate in sedinta ordinara din 27.03.2019

34. Hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 32/10.03.2017 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu modificările și completările ulterioare; Anexa 35. Hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții ”Modernizare drum județean DJ201, Tronson Orezu (intersecție…

2. Hotărâri adoptate in ședință ordinare din 28.02.2019

În ședinţa ordinară a Consiliului Judeţean Ialomiţa din 28.02.2019, s-au adoptat următoarele hotărâri: 17. Hotărâre privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean al domnului Crunțeanu Daniel-Eugeniu 18. Hotărâre privind validarea mandatului de consilier județean al domnului Nicușor Ștefan Niță 19. Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr.…