Comunicat de presă – Convocare de îndată în şedinţă în data 22.04.2020, ora 11,00

       Consiliul Judeţean Ialomiţa se convoacă de îndată în şedinţă în ziua de 22.04.2020, ora 11,00 în sala EUROPA, având pe ordinea de zi discutarea și adoptarea următoarelor: 1. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2020. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului…

Comunicat de presă – Convocare ședință extraordinară- 26.03.2020, ora 11,00

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA, în conformitate cu prevederile art.179 alin.2 lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ,  se convoacă în ședință extraordinară în data de 26.03.2020, ora 11,00 în Sala EUROPA, având pe ordinea de zi:   a) Aprobarea Procesului – verbal privind sinteza dezbaterilor ședinței ordinare a Consiliului Județean Ialomița din…

Comunicat de presă – Convocare de îndată în ședință- 17.03.2020, ora 11,00

Consiliul Judeţean Ialomiţa se convoacă de îndată în ședință în ziua de 17.03.2020, ora 11,00 în sala EUROPA, având pe ordinea de zi discutarea și adoptarea următoarelor: 1. proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Ialomița cu Municipiul Fetești, Municipiul Urziceni și Orașul Țăndărei în vederea finanțării în comun a dotării spitalelor din subordinea consiliilor…

Comunicat de presă – Convocare de îndată în ședință- 14.03.2020, ora 10,00

Consiliul Județean Ialomița se convoacă de îndată în ședință în ziua de 14.03.2020,  ora 10,00 în sala EUROPA (foaier) având pe ordinea de zi discutarea și adoptarea următoarelor: 1. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului județului Ialomița, pe anul 2020; proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului județului Ialomița, pe anul 2020-varianta pdf 2.…

Comunicat de presă – Convocare ședință ordinară în data de 21.02.2020, ora 12.00

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA, în conformitate cu prevederile art.179 alin.2 lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, se convoacă în ședință ordinară în data de 21.02.2020, ora 12,00 în Sala EUROPA (foaier), având pe ordinea de zi: I. Aprobarea Procesului – verbal privind sinteza dezbaterilor ședinței ordinare a Consiliului Județean Ialomița din…

10. Hotărâri adoptate în ședința ordinară a Consiliului Județean Ialomița din 10.09.2019

101. Hotărâre privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean al domnului Stoian Dorin Cătălin; 102. Hotărâre privind validarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Ialomița nr.404 din 23.08.2019 privind majorarea bugetului propriu al județului Ialomița, precum și repartizarea pe trimestre a influențelor și aprobarea rectificării bugetului județului Ialomița, pe anul…

9. Hotărâri adoptate în ședința ordinară a Consiliului Județean Ialomița din 31.07.2019

90. Hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului general al judeţului Ialomiţa, la trimestrul II, anul 2019; Anexa 1-3 91. Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului județului Ialomița, pe anul 2019; Anexa 92. Hotărâre privind acordarea stimulentelor financiare elevilor și cadrelor didactice cu rezultate deosebite în domeniul performanțelor școlare în cadrul programului ”Premii de excelență pentru olimpicii ialomițeni…

8. Hotărâri adoptate în ședința ordinară din 28.06.2019

79. Hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 32/10.03.2017 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu modificările și completările ulterioare; Anexa 80. Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2019; Anexa 81. Hotărâre privind…

7. Hotarari adoptate in sedinta extraordinară din 18.06.2019

În ședinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Ialomiţa din 18.06.2019, s-au adoptat următoarele hotărâri: 72. Hotărâre privind darea în administrare a unui teren situat în municipiul Urziceni, aflat în domeniul public al Județului Ialomița, către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița, în vederea implementării proiectului ”Pași spre viitor”; Anexa 73. Hotărâre privind aprobarea…

6. Hotărâri adoptate în ședința ordinară din 30.05.2019

În ședinţa ordinară a Consiliului Judeţean Ialomiţa din 30.05.2019, s-au adoptat următoarele hotărâri: 59. Hotărâre privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului propriu al judeţului Ialomiţa şi a situaţiilor financiare pe anul 2018; Anexa / Situații financiare 60. Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2019; Anexa 61. Hotărâre privind…