5. Hotarari adoptate in sedinta ordinară din 24.04.2019

În ședinţa ordinară a Consiliului Judeţean Ialomiţa din 24.04.2019, s-au adoptat următoarele hotărâri: 40. Hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general al județului Ialomița, la trimestrul I, anul 2019; Anexa 1 / Anexa 2 / Anexa3; 41. Hotărâre privind aprobarea rectificării repartizării pe bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale din județ a unor sume defalcate din unele…

4. Hotarari adoptate in sedinta ordinara din 27.03.2019

34. Hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 32/10.03.2017 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu modificările și completările ulterioare; Anexa 35. Hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții ”Modernizare drum județean DJ201, Tronson Orezu (intersecție…

2. Hotărâri adoptate in ședință ordinare din 28.02.2019

În ședinţa ordinară a Consiliului Judeţean Ialomiţa din 28.02.2019, s-au adoptat următoarele hotărâri: 17. Hotărâre privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean al domnului Crunțeanu Daniel-Eugeniu 18. Hotărâre privind validarea mandatului de consilier județean al domnului Nicușor Ștefan Niță 19. Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr.…