COMUNICAT DE PRESĂ – CONVOCARE ȘEDINȚĂ DE ÎNDATĂ, ÎN SISTEM ONLINE, ÎN DATA DE 11.08.2023, ORA 11,00

            Consiliul Județean Ialomița se convoacă de îndată, în sistem on-line, în ședință în ziua de 11.08.2023, ora 11,00 având pe ordinea de zi discutarea și adoptarea următoarelor 1. proiect de hotărâre privind asocierea UAT Județul Ialomița cu Spitalul Județean de Urgență Slobozia în vederea realizării proiectului: „Digitalizarea activității Spitalului…

COMUNICAT DE PRESĂ – Lansarea proiectului: „Extindere colectare separată a deșeurilor municipale” – Cod SMIS: 157901

COMUNICAT DE PRESĂ   Lansarea proiectului: „Extindere colectare separată a deșeurilor municipale” Cod SMIS: 157901                   UAT Județul Ialomița, derulează începând cu 16.05.2023 proiectul „Extindere colectare separată a deșeurilor municipale” Cod SMIS: 157901, cofinanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 în baza Contractului de Finanțare nr. nr. 2162/16.05.2023, încheiat cu Ministerul Investițiilor Și…

COMUNICAT DE PRESĂ – CONVOCARE ȘEDINȚĂ ORDINARĂ, ÎN SISTEM ON-LINE, ÎN DATA DE 20.07.2023, ORA 14,00

                 CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA, în conformitate cu prevederile art.179 alin.2 lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ,  se convoacă în ședință ordinară, în sistem on-line, în data de 20.07.2023, ora 14,00, având pe ordinea de zi: I. Aprobarea Procesului – verbal privind sinteza dezbaterilor…

COMUNICAT DE PRESĂ – CONVOCARE ȘEDINȚĂ ORDINARĂ, ÎN DATA DE 28.06.2023, ORA 14,00

             CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA, în conformitate cu prevederile art.179 alin.2 lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ,  se convoacă în ședință ordinară în data de 28.06.2023, ora 14,00 în Sala EUROPA, având pe ordinea de zi: I. a)Aprobarea Procesului – verbal privind sinteza dezbaterilor ședinței ordinare…

COMUNICAT DE PRESĂ – CONVOCARE ȘEDINȚĂ DE ÎNDATĂ, ÎN SISTEM ONLINE, ÎN DATA DE 08.06.2023, ORA 11,00

            Consiliul Județean Ialomița se convoacă de îndată, în sistem on-line, în ședință în ziua de 08.06.2023, ora 11,00 având pe ordinea de zi discutarea și adoptarea următoarelor:   proiect de hotărâre privind aprobarea realizării de către Unitatea Administrativ – Teritorială Județul Ialomița a proiectului „Microbuze electrice pentru elevi –…

COMUNICAT DE PRESĂ – CONVOCARE ȘEDINȚĂ ORDINARĂ ÎN DATA DE 30.05.2023, ORA 14,00

       CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA, în conformitate cu prevederile art.179 alin.2 lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ,  se convoacă în ședință ordinară în data de 30.05.2023, ora 14,00 în Sala EUROPA, având pe ordinea de zi: I.      a)Aprobarea Procesului – verbal privind sinteza dezbaterilor ședinței convocate de…

COMUNICAT DE PRESĂ – CONVOCARE ȘEDINȚĂ ORDINARĂ ÎN DATA DE 27.04.2023, ORA 14,00

                           CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA, în conformitate cu prevederile art.179 alin.2 lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, se convoacă în ședință ordinară în data de 27.04.2023, ora 14,00 în Sala EUROPA, având pe ordinea de zi:      …

COMUNICAT DE PRESĂ – CONVOCARE ȘEDINȚĂ ORDINARĂ, IN DATA DE 29.03.2023, ORA 14,00

                                               CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA, în conformitate cu prevederile art.179 alin.2 lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ,  se convoacă în ședință ordinară în data de 29.03.2023, ora 14,00 în Sala EUROPA, având pe ordinea…