COMUNICAT DE PRESĂ – CONVOCARE ȘEDINȚĂ ORDINARĂ, IN DATA DE 28.02.2023, ORA 14,00

                                            CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA, în conformitate cu prevederile art.179 alin.2 lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ,  se convoacă în ședință ordinară în data de 28.02.2023, ora 14,00 în Sala…

COMUNICAT DE PRESĂ – CONVOCARE ȘEDINȚĂ DE ÎNDATĂ, ÎN SISTEM ONLINE , IN DATA DE 16.02.2023, ORA 10,00

     Consiliul Județean Ialomița se convoacă de îndată, în sistem on-line, în ședință pe data de 16.02.2023, ora 10,00 având pe ordinea de zi discutarea și adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea devizului general estimativ și a principalilor indicatorilor tehnico–economici, faza execuție lucrări, cu aplicarea coeficienților de ajustare conform OUG nr. 64/2022, pentru obiectivul…

COMUNICAT DE PRESĂ – CONVOCARE ȘEDINȚĂ ORDINARĂ, ÎN DATA DE 31.01.2023, ora 14,00 – Sala Europa

                             CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA, în conformitate cu prevederile art.179 alin.2 lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ,  se convoacă în ședință ordinară în data de 31.01.2023, ora 14,00 în Sala EUROPA, având pe ordinea de zi: I. a)…

Comunicat de presă – Convocare ședință extraordinară, în sistem on-line, în data de 25.01.2023, ora 10,30

                  CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA, în conformitate cu prevederile art.178 alin.2 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă în ședință extraordinară, în sistem on-line, în data de 25.01.2023, ora 10,30, având pe ordinea de zi discutarea şi adoptarea…

Invitație dezbatere publică – Proiectul bugetului județului Ialomița pe anul 2023

În temeiul Legii nr. 368/2023 a bugetului de stat pe anul 2023, Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare şi a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Consiliul Județean Ialomița organizează în ziua de 19.01.2023, ora 11.00, la Sala „Europa“, dezbaterea publică având ca temă Proiectul bugetului…

Comunicat de presă – Convocare ședință de îndată , 10.01.2023, ora 14,00

Consiliul Judeţean Ialomiţa se convoacă de îndată, în sistem on-line, în şedinţă în ziua de 10.01.2023,  ora 14,00 având pe ordinea de zi discutarea și adoptarea următoarelor:   1.proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local rezultat la sfârșitul exercițiului bugetar al anului 2022; 2.proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării pe bugetele locale ale…

Comunicat de presă – Convocare ședință de îndată, 28.12.2022, ora 11,00

Consiliul Judeţean Ialomiţa se convoacă de îndată, în sistem on-line, în şedinţă în ziua de 28.11.2022,  ora 11,00 având pe ordinea de zi discutarea și adoptarea următoarelor:   1.proiect de hotărâre privind validarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean nr.538 din 21.12.2022 privind aprobarea rectificării bugetului general al Județului Ialomița si aprobarea rectificării bugetului general al Județului…

Comunicat de presă – Convocare ședință ordinară, 15.12.2022, ora 14,00

           CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA, în conformitate cu prevederile art.179 alin.2 lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ,  se convoacă în ședință ordinară în data de15.12.2022, ora 14,00 în Sala EUROPA, având pe ordinea de zi: I. Aprobarea Procesului – verbal privind sinteza dezbaterilor ședinței ordinare online a Consiliului…