Nr. documentDetaliiDataDocumentTip document
4SINTEZA PROIECT BUGET GENERAL AL JUDEȚULUI IALOMIȚA PENTRU ANUL 2020buget
3Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 201904-02-2020Raport de evaluare implementare Legea 544/2001raport
2Raport privind activitatea de soluționare a petițiilor în perioada 01.01.2019-31.12.201923-01-2020raport
1Proiect bugetul propriu al Județului Ialomița pentru anul 202023-01-2020buget