Nr. documentDetaliiDataDocumentTip document
7Anunț de intenție privind elaborare proiect de hotărâre cu caracter normativ privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului propriu al județului Ialomița și a situațiilor financiare , pe anul 202329.04.2024Anunț
Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului propriu al județului Ialomița și a situațiilor financiare , pe anul 2023
Situații financiare 2023
6Anunț cu caracter normativ privind elaborarea proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 47 din 30.03.2019 privind acordarea unui stimulent financiar pentru nou născuți, cu modificările și completările ulterioare06.03.2024Anunț
Proiect de hotărâre
anunț cu caracter normativ
5Anunț cu caracter normativ privind elaborarea proiectului de hotărâre privind concesionarea unui teren în suprafață de 585,8706 ha cu destinația agricolă - categoria de folosință arabil, proprietatea privată a județului Ialomița , situat în extravilanul comunei Vlădeni05.03.2024proiect de hotărâre privind concesionarea unui teren în suprafață de 585,8706 ha cu destinația agricolă - categoria de folosință arabil, proprietatea privată a județului Ialomița , situat în extravilanul comunei Vlădenianunț cu caracter normativ
4Proiect buget 2024- completat05.02.2024Proiect buget 2024- completatdezbatere
3Sinteza proiect buget anul 2024 30.01.2024Proiect buget 2024dezbatere
2Anunț cu caracter normativ privind elaborarea proiectului de hotărâre privind concesionarea pe loturi a 570,9938 ha teren cu destinația agricolă-categoria de folosință arabil-aflat în proprietatea privată a județului Ialomița și situat în extravilanul comunei Vlădeni.23.01.2024Anunț
Proiect de hotărâre
anunț cu caracter normativ
1Anunț cu caracter normativ privind elaborarea proiectului de hotărâre privind concesionarea unor terenuri în suprafață de 23,9544 ha, terenuri situate pe raza comunei Giurgeni, proprietatea publică a județului Ialomița, pentru construirea de parc/parcuri fotovoltaice.23.01.2024Anunț
Proiect de hotărâre
anunț cu caracter normativ

2024

-------------------------------------------------
8Anunț de intenție referitor la elaborarea următoarelor proiecte de hotărâre - privind stabilirea prețului mediu/tonă de iarbă (masă verde) obținută de pe pajiște, pentru anul 2024 și -proiectul de hotărâre privind aprobarea prețurilor medii ale produselor agricole, în vederea calculării veniturilor brute obținute din cedarea folosinței bunurilor prin arendare pentru anul 2024.22.11.2023Anunț anunț cu caracter normativ
7Anunț privind elaborare proiect de hotărâre cu caracter normativ privind stabilirea taxelor și tarifelor din competența Consiliului Județean Ialomița , pentru anul 2024.16.11.2023Anunț
Proiect de hotărâre stabilire taxe si tarife din competența Consiliului Județean Ialomița
anunț cu caracter normativ
6Ordin privind uciderea preventiv[ a tuturor exemplarelor suine din localitatea Făcăeni, județul Ialomița18.07.2023Ordin ucidere preventivă suine- Făcăenianunț
5Anunț de intenție referitor la elaborarea următorului proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale 2023-2030, Județul Ialomița28.06.2023Anunț cu caracter normativ
Proiect de hotărâre  privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale 2023-2030, Județul Ialomița
anunț cu caracter normativ
4Anunț de intenție privind elaborare proiect de hotărâre cu caracter normativ privind aprobarea documentului strategic ”Master Plan privind extinderea și reabilitarea sistemelor de apă și apă uzată în județul Ialomița” - pentru perioada 2022-205222.06.2023Anunț
Proiect de hotărâre probare Master Plan
proiect de hotărâre cu caracter normativ
3Anunț de intentie privind elaborare proiect de hotărâre cu caracter normativ privind concesionarea unor terenuri în suprafață de 6,8755 ha, terenuri situate în intravilanul comunei Vlădeni, proprietatea privată a județului Ialomița, pentru construirea de parc/parcuri fotovoltaice16-05-2023Anunt
Proiect de hotarare cu caracter normativ
proiect de hotarare cu caracter normativ
2Anunț privind elaborare proiect de hotărâre cu caracter normativ privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului propriu al județului Ialomița și a situațiilor financiare, pe anul 202225-04-2023Anunt
Proiect de hotărâre cu caracter normativ privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului propriu al județului Ialomița și a situațiilor financiare, pe anul 2022
proiect hotarare caracter normativ
1Sinteza proiect buget județ Ialomița - 202313.01.2023Sinteza proiect buget Buget
20232023202320232023
7Anunț de intenție referitor la elaborarea proiectului de hotărâre cu caracter normativ privind concesionarea prin licitație a unor bunuri aparținând domeniului public al județului Ialomița pentru realizarea obiectivului de investiții „Proiect de amenajare și funcționalizare a aeroportului Alexeni, județul Ialomița”24.11.2022Anunț
Proiect de hotărâre
anunț cu caracter normativ
6Anunț de intenție referitor la elaborare proiect de hotărâre cu caracter normativ privind stabilirea taxelor si tarifelor din competenta Consiliului Judetean lalomita, pentru anul 2023 18.11.2022Anunt
Proiect de hotarare
anunț cu caracter normativ
5Anunț de intenție referitor la elaborare proiect de hotărâre cu caracter normativ privind stabilirea preturilor medii ale produselor agricole, in vederea calculării veniturilor anuale brute obținute din cedarea folosinței bunurilor prin arendare, pe anul 202316-11-2022Anunț
Proiect de hotărâre
anunț cu caracter normativ
4Anunț de intenție referitor la elaborare proiect de hotărâre cu caracter normativ privind stabilirea prețului mediu/tona de iarbă(masa verde) obținută de pe pajiște, pentru anul 202315.11.2022Anunț
Proiect de hotărâre
anunț cu caracter normativ
3Anunț privind elaborare proiect de hotărâre cu caracter normativ privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului propriu al județului Ialomița și a situațiilor financiare, pe anul 202121-04-2022Anunt de intentie
Proiect de hotărâre cu caracter normativ privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului propriu al județului Ialomița și a situațiilor financiare, pe anul 2021
2 Proiect buget județ 2022- dezbatere publică01.02.2022PDF
1Sinteza proiect buget județ Ialomița anul 202220.01.2022Sinteza proiect buget 2022buget
20222022202220222022
16Ordinul Prefectului Judetului Ialomita nr.383 din 05.08.2021 privind uciderea preventiva a tuturor exemplarelor porcine din localitatea Patru Frați, judetul Ialomita10-08-2021Ordinul Prefectului Judetului Ialomita nr.383 din 05.08.2021monitorul oficial al judetului Ialomita - august 2021
15Ordinul Prefectului Judetului Ialomita nr.369 din 28.07.2021 privind uciderea preventiva a tuturor exemplarelor porcine - Armasesti, Nenisori si Malu Rosu, judetul Ialomita29-07-2021
Ordin
MO
14Monitorul Oficial al Județului Ialomița cu rezultatul alegerilor locale din 27 iunie 202129.06.2021Monitorul Oficialalegeri locale iunie 2021
13Hotararea BEJ Ialomita nr. 3 privind înregistrarea semnelor electorale depuse la Biroul Electoral Județean Ialomița de către partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale la alegerile locale parțiale din data de 27.06.202130.05.2021Hotararea nr.3alegeri locale partiale - 27.06.2021
12 SINTEZA PROIECT BUGET GENERAL AL JUDEȚULUI IALOMIȚA PENTRU ANUL 202102.04.2021Sinteza proiect buget general 2021
Secțiunea buget general
Secțiunea funcționare -buget propriu
Secțiunea de funcționare BVPS
Secțiune de dezvoltare
11Anunț privind elaborare proiect de hotărâre cu caracter normativ privind stabilirea taxelor și tarifelor din competența Consiliului Județean Ialomița, pentru anul 2021.18-11-2020Anunț intenție 
Proiect de hotărâre cu caracter normativ privind stabilirea taxelor și tarifelor din competența Consiliului Județean Ialomița, pentru anul 2021.
proiect de hotărâre cu caracter normativ
10 Încheiere validare mandate consilieri județeni supleanți 06-11-2020Încheiere validare mandate consilieri județeni supleanți alegeri locale 27 septembrie 2020
9Încheiere validare mandate consilieri județeni aleși16-10-2020Încheiere validare consilierialegeri locale 27 septembrie 2020
8Monitorul Oficial al Județului Ialomița cu rezultatul alegerilor locale din 27 septembrie 202015.10.2020Monitorul Oficialalegeri locale 27 septembrie 2020
7Încheierea pronunțată în Camera de Consiliu din data de 14.10.2020 de Tribunalul Ialomița, în dosarul nr. 1018/98/2020 prin care s-au dispus următoarele: ”Validează alegerea în funcția de PREȘEDINTE AL CONSILIULUI JUDEȚEAN IALOMIȚA a domnului Pavel Marian , candidat din partea Partidului Social Democrat”14.10.2020PDFVALIDARE PREȘEDINTE
6Anunț de intenție - elaborare proiect de hotărâre cu caracter normativ privind reglementarea functionarii serviciului de transport public judetean de persoane, prin curse regulate, in judetul Ialomlta, pana la data de 31.12.202114-07-2020Anunt
Proiect de hotarare
proiect cu caracter normativ
5Anunț de intenție elaborare proiect de hotărâre cu caracter normativ privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului propriu al județului Ialomița și a situațiilor financiare pe anul 201928-04-2020Anunț
buget
4SINTEZA PROIECT BUGET GENERAL AL JUDEȚULUI IALOMIȚA PENTRU ANUL 2020buget
3Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 201904-02-2020Raport de evaluare implementare Legea 544/2001raport
2Raport privind activitatea de soluționare a petițiilor în perioada 01.01.2019-31.12.201923-01-2020raport
1Proiect bugetul propriu al Județului Ialomița pentru anul 202023-01-2020buget