Nr. documentDetaliiDataDocumentTip document
6Anunț de intenție - elaborare proiect de hotărâre cu caracter normativ privind reglementarea functionarii serviciului de transport public judetean de persoane, prin curse regulate, in judetul Ialomlta, pana la data de 31.12.202114-07-2020Anunt
Proiect de hotarare
proiect cu caracter normativ
5Anunț de intenție elaborare proiect de hotărâre cu caracter normativ privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului propriu al județului Ialomița și a situațiilor financiare pe anul 201928-04-2020Anunț
buget
4SINTEZA PROIECT BUGET GENERAL AL JUDEȚULUI IALOMIȚA PENTRU ANUL 2020buget
3Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 201904-02-2020Raport de evaluare implementare Legea 544/2001raport
2Raport privind activitatea de soluționare a petițiilor în perioada 01.01.2019-31.12.201923-01-2020raport
1Proiect bugetul propriu al Județului Ialomița pentru anul 202023-01-2020buget