Nr. documentDetaliiDataDocumentTip document
5Anunț de intenție elaborare proiect de hotărâre cu caracter normativ privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului propriu al județului Ialomița și a situațiilor financiare pe anul 201928-04-2020Anunț
buget
4SINTEZA PROIECT BUGET GENERAL AL JUDEȚULUI IALOMIȚA PENTRU ANUL 2020buget
3Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 201904-02-2020Raport de evaluare implementare Legea 544/2001raport
2Raport privind activitatea de soluționare a petițiilor în perioada 01.01.2019-31.12.201923-01-2020raport
1Proiect bugetul propriu al Județului Ialomița pentru anul 202023-01-2020buget