COMUNICAT DE PRESĂ – CONVOCARE ȘEDINȚĂ ORDINARĂ în data de 29.05.2024, ora 14.00

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA, în conformitate cu prevederile art.179 alin.2 lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, se convoacă în ședință ordinară în data de 29.05.2024, ora 14,00 în Sala de ședințe din noul sediu al Consiliului Județean Ialomița din Slobozia, Bulevardul Chimiei, nr.21, având pe ordinea de zi:   I. a)…

COMUNICAT DE PRESĂ – CONVOCARE ÎN ȘEDINȚĂ de îndată, în sistem on-line, în data de 20.05.2024, ora 11.00

  Consiliul Județean Ialomița se convoacă de îndată, în sistem on-line, în ședință în ziua de 20.05.2024,  ora 11.00 având pe ordinea de zi discutarea și adoptarea următoarelor: proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general și a principalilor indicatori tehnico-economici, faza Proiect Tehnic de Execuție, actualizați, pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ201: intersecție cu DJ213A…

COMUNICAT DE PRESĂ – CONVOCARE ÎN ȘEDINȚĂ DE ORDINARĂ, ÎN DATA DE 25.04.2024, ORA 14.00

            CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA, în conformitate cu prevederile art.179 alin.2 lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ,  se convoacă în ședință ordinară în data de 25.04.2024, ora 14,00 în Sala de ședințe din noul sediu al Consiliului Județean Ialomița din Slobozia, Bulevardul Chimiei, nr.21, având pe ordinea de zi: I. a)…

Comunicat de presă – Convocare în ședință de îndată, în sistem on-line, în data de 04.04.2024, ora 12.00

 Consiliul Județean Ialomița se convoacă de îndată, în sistem on-line, în ședință în ziua de 04.04.2024,  ora 12.00 având pe ordinea de zi discutarea și adoptarea următoarelor: proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr.47 din 30.09.1999 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului Ialomița, cu modificările şi…

COMUNICAT DE PRESĂ – Convocare în ședință ordinară în data de 28.03.2024, ora 14,00

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA, în conformitate cu prevederile art.179 alin.2 lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ,  se convoacă în ședință ordinară în data de 28.03.2024, ora 14,00 în Sala de ședințe din noul sediu al Consiliului Județean Ialomița din Slobozia, Bulevardul Chimiei, nr.21, având pe ordinea de zi:  I. Aprobarea Procesului…

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A JUDEȚULUI IALOMIȚA 2021-2027- Consultare/Dezbatere Publică

Strategia de Dezvoltare a Județului Ialomița pentru perioada 2021-2027, elaborată în cadrul proiectului „Împreună pentru Ialomița – Strategia de dezvoltare a județului Ialomița 2021-2027 și servicii publice pentru cetățeni” – SMIS 135954, cod SIPOCA 801, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, se află  în consultare publică   Propunerile, sugestiile și opiniile  privind documentul strategic…