STRATEGIA DE DEZVOLTARE A JUDEȚULUI IALOMIȚA 2021-2027- Consultare/Dezbatere Publică

Strategia de Dezvoltare a Județului Ialomița pentru perioada 2021-2027, elaborată în cadrul proiectului „Împreună pentru Ialomița – Strategia de dezvoltare a județului Ialomița 2021-2027 și servicii publice pentru cetățeni” – SMIS 135954, cod SIPOCA 801, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, se află  în consultare publică   Propunerile, sugestiile și opiniile  privind documentul strategic…