• Scurtă descriere a proiectului cu titlul:

„Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul Consiliului Județean Ialomița și a instituțiilorsubordonate prin implementarea măsurilor integrate de prevenire a corupției”,

cod SMIS 152216/cod SIPOCA 1145: PDF

  • Ghid de bune practici pentru proiectul cu titlul:

„Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul Consiliului Județean Ialomița și a instituțiilorsubordonate prin implementarea măsurilor integrate de prevenire a corupției”,
cod SMIS 152216/cod SIPOCA 1145: PDF

  • Procedură de sistem privind managementul riscurilor și vulnerabilitatilor la corupție pentru proiectul cu titlul:

„Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul Consiliului Județean Ialomița și a instituțiilorsubordonate prin implementarea măsurilor integrate de prevenire a corupției”,
cod SMIS 152216/cod SIPOCA 1145: PDF