Scurta descriere a proiectului
„Modernizare DJ 213A: Limită județ Călărași – intersecție cu DJ 201(Mărculești); intersecție cu DN2A(Bucu)-Scânteia-intersecție cu DN21, DJ201: intersecție cu DJ213A (Mărculești) -intersecție cu DJ212; DJ212: intersecție cu DJ201 – intersecție cu DN2A (Țăndărei)”
Cod SMIS: 319108

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027 și Unitatea Administrativ Teritorială Județul Ialomița, în calitate de beneficiar, au semnat Contractul de finanțare nr. 7 în data de 22.05.2024 pentru proiectul „Modernizare DJ 213A: Limită județ Călărași – intersecție cu DJ 201(Mărculești); intersecție cu DN2A(Bucu)-Scânteia-intersecție cu DN21, DJ201: intersecție cu DJ213A (Mărculești)-intersecție cu DJ212; DJ212: intersecție cu DJ201 – intersecție cu DN2A (Țăndărei)”, cod SMIS 319108.
Proiectul este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027, Titlu Apel: Dezvoltarea și creșterea unei mobilități naționale, regionale și locale durabile, inteligente și intermodale, prin investiții în reabilitarea, modernizarea, extinderea rețelei de drumuri județene din regiunea Sud-Muntenia, Cod apel: PRSM/149/PRSM_P4/OP3/RSO3.2/PRSM_A29, Prioritatea P4 – O regiune mai accesibilă, Obiectivul Specific RSO.3.2 – Dezvoltarea și ameliorarea unei mobilități naționale, regionale și locale sustenabile, reziliente la schimbările climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă dezvoltarea infrastructurii rutiere a județului Ialomița, respectiv creșterea gradului de accesibilitate și a mobilității în zonele vizate de intervenție (raza localităților Scânteia, Mărculești, Bucu, Gheorghe Lazăr, Orașul Țăndărei), concomitent cu creșterea siguranței în exploatare a tronsoanelor de drumuri județene ce fac obiectul investiției.

Obiectivele specifice ale proiectului:
• Reabilitarea a 42,853 km de drum județean, din care 26 km aferenți DJ 213A, 15,914 km aferenți DJ 201 și 0,939 km aferenți DJ 212;
• Reabilitare pod peste râul Ialomița la Bucu în lungime de 102,80 m și lățime de 10,20 m;
• Reabilitare pod peste râul Ialomița la Țăndărei, în lungime de 85,70 m și lățime de 10,20 m;

Proiectul corespunde obiectivului 4: „Ialomița – județ accesibil și bine conectat în teritoriu cu o infrastructură de transport performantă și cu un impact redus asupra mediului” din cadrul Strategiei de dezvoltare a județului Ialomița 2021-2027.
Obiectivele ce urmează a fi modernizate sunt tronsoanele de drum județean: DJ 213A: Limită județ Călărași – intersecție cu DJ 201(Mărculești); intersecție cu DN2A(Bucu)-Scânteia-intersecție cu DN21, DJ201: intersecție cu DJ213A (Mărculești)-intersecție cu DJ212; DJ212: intersecție cu DJ201 – intersecție cu DN2A (Țăndărei).

Rezultate:
Lungimea totală de drumuri județene modernizate va fi de 42,853 km, astfel:DJ 213A – 26 km, DJ 201 – 15,914 km și DJ 212 – 0,939 km. Drumurile vor fi modernizate și reabilitate pentru îmbunătățirea parametrilor relevanți – creșterea vitezei, siguranței rutiere, portanței. Se vor amenaja 15,428 m de rigole carosabile, amenajare trecere la nivel cu calea ferată -1 buc, reabilitare 2 poduri, piste de cicliști – 36,282 m și stații de autobuz (2 buc în localitatea Bucu și 2 buc în localitatea Gheorghe Lazăr).

Perioada de implementare a proiectului este de 43 de luni de la data semnării contractului de finanțare la care se adaugă și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Data de începerii proiectului: 22 Mai 2024
Data finalizării proiectului: 31 Decembrie 2027
Valoarea totală a proiectului: 274.045.414,34 lei (cu TVA inclus)
Valoarea totală eligibilă: 267.108.951,99 lei (cu TVA inclus)
Valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR (85%) 227.042.609,19 lei (cu TVA inclus)
Valoarea eligibilă nerambursabilă din BS (13%) 34.724.163,74 lei (cu TVA inclus)
Contribuția proprie a beneficiarului în valoare de 5.342.179,06 lei cu TVA (2%) la care se adaugă cheltuielile neeligibile în valoare de 6.936.462,35 lei cu TVA.

PRSM-2021-2027-Ialomita

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană,
vă invităm să vizitați website-urile:
https://2021-2027.adrmuntenia.ro/
https://mfe.gov.ro/