Scurtă descriere a proiectului

„Reabilitarea monumentului istoric si de arhitectura Conacul Bolomey”

Județul Ialomița, prin Consiliul Județean Ialomița, în calitate de beneficiar, a semnat Contractul de finanțare nr. 3827/22.02.2019 pentru proiectul „Reabilitarea monumentului istoric și de arhitectură Conacul Bolomey’’, cod SMIS 116932, cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru si Agenția de Dezvoltare Regională Sud-Muntenia, în calitate de Organisme Intermediare pentru Programul Operațional Regional 2014-2020.

Proiectul „Reabilitarea monumentului istoric și de arhitectură Conacul Bolomey’ este implementat prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural – în cadrul apelului dedicat sprijinirii obiectivelor Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD), Aria prioritară 3 – Promovarea culturii și a turismului, a contactelor directe între oameni

Proiectul „Reabilitarea monumentului istoric si de arhitectura Conacul Bolomey” are ca principal obiectiv impulsionarea dezvoltării locale prin reabilitarea Ansamblului Conacul Bolomey si valorificarea patrimoniului cultural si a identității culturale prin introducerea acestuia în circuitul turistic . Obiectivul general al proiectului este în concordanță cu obiectivul priorității de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului natural si cultural.

Obiective specifice ale proiectului:

  • Reabilitarea și punerea în valoare a monumentului istoric și de arhitectură.
  • Dezvoltarea comunității prin creșterea atractivității turistice și investiționale a regiunii, datorita conservării, restaurării și valorificării monumentului istoric prin dezvoltarea turismului și activităților conexe.
  • Dezvoltarea economică locală prin impulsionarea dezvoltării turismului și prin diversificarea afacerilor locale

Rezultate așteptate

  1. Numărul de obiective de patrimoniu restaurate/protejate/conservate: 1 obiectiv
  2. Numărul de vizitatori înainte, respectiv după intervenția asupra obiectivul de patrimoniu care beneficiază de sprijin: 0 (înainte) /4000 (după)

Perioada implementării proiectului este de 103 de luni (este cuprinsă și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor).

Data de începere a proiectului :                                             06/06/2016.

Data finalizării proiectului:                                                      31/12/2024.

Valoarea totală a proiectului :                                                 38.333.643,40  lei

Valoarea totală eligibilă:                                                           21.510.819,05 lei

  • Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR :                    18.284.196,20 lei
  • Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național:     2.796.406,47 lei
  • Valoarea cofinanțării eligibile a beneficiarului:                         430.216,38 lei

Proiectul vizează în termen lung dezvoltarea turismului cultural la nivel regional, acesta având un potențial crescut din punct de vedere al obiectivelor de patrimoniu existente în județul Ialomița.
Implementarea proiectului va crește atractivitatea regiunii și totodată proporțional va crește tranzitul turiștilor.

 

Digitizare Conacul Bolomeyhttps://3dvirtual.ro/conacul-bolomey/

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană,

vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Investim în viitorul tău!

Proiect cofinanțat din Fondul Europeană de Dezvoltare Regională

prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României