Scurtă descriere a proiectului
„REABILITAREA, MODERNIZAREA ŞI DOTAREA AMBULATORIULUI DIN CADRUL SPITALULUI
JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SLOBOZIA“

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în calitate de Autoritate de Management, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 și Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Ialomița, în calitate de beneficiar, au semnat Contractul de finanțare nr. 4993 din 10.12.2019 pentru proiectul cu titlul „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”, cod SMIS 126420.

Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investiții 8.1 – Investiții în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, Obiectiv Specific 8.1 – Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate, Operațiunea A – Ambulatorii.

Scopul proiectului este de a contribui la eficientizarea sistemului de sănătate din Municipiul Slobozia și implicit din județul Ialomița, prin reducerea internărilor evitabile în cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia, cât și la accesibilizarea ofertei de servicii de asistență în cadrul Ambulatoriului.

Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătățirea infrastructurii sociale prin reabilitarea și modernizarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia în
vederea creșterii accesului la servicii de îngrijire medicală primară în regim ambulatoriu.

Obiectivele specifice ale proiectului:

  • Ridicarea nivelului calitativ al actului medical prin reabilitarea și modernizarea Ambulatoriului din cadrul spitalului Județean de Urgență Slobozia;
  • Scăderea numărului de pacienți internați precum și a timpului necesar pentru diagnosticare și tratament ca urmare a reabilitării și modernizării Ambulatoriului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia;
  • Diagnosticarea pacienților în stadiul incipient și tratarea cu succes a unor afecțiuni mai ușoare, prevenind agravarea lor, ca urmare a creării unor condiții de tratament în ambulatoriu la standarde europene.

Rezultatul așteptat în urma implementării proiectului este: Ambulatoriul din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia modernizat prin crearea unui spațiu optim din punct de vedere al amplasării, amenajării și echipării, unde să poată fi acordată asistența medicală de tip ambulatoriu pentru toți locuitorii Județului Ialomița și împrejurimi.

Perioada de implementare a proiectului înainte și după semnarea Contractului de finanțare este de 92 luni.

  • Data de începere a proiectului: 20.11.2015.
  • Data finalizării proiectului: 30.06.2023.
  • Valoarea totală a proiectului : 17.490.007,08 lei
  • Valoarea totală eligibilă: 10.700.750,00 lei
  • Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR : 7.490.525,00 lei
  • Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 2.996.210,00 lei
  • Valoarea cofinanțării eligibile a beneficiarului: 214.015,00 lei

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană,

vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Investim în viitorul tău!

Proiect cofinanțat din Fondul Europeană de Dezvoltare Regională

prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României