Scurtă descriere a proiectului

„Modernizarea , extinderea și dotarea Unității de Primire Urgențe din cadrul

Spitalului Județean de Urgență Slobozia”

UAT Județul Ialomița, în calitate de beneficiar, a semnat Contractul de finanțare nr. 4049 din 21.03.2019 pentru proiectul cu titlul „Modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primire Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia’’, Cod SMIS 119070, cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management și Agenția de Dezvoltare Regională Sud-Muntenia, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014-2020.

Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea Infrastructurii sanitare și sociale, Prioritatea de investiții 8.1- Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, Obiectiv specific 8.2 Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență”, Operațiunea B – UNITĂȚI DE PRIMIRI URGENȚE (UPU) și are ca scop contribuirea la asigurarea distribuției teritoriale echilibrate a serviciilor medicale de urgență prin preluarea pacienților de la nivel local care nu pot fi tratați în sistem ambulatoriu.

Scopul proiectului „Modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primire Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia’’, Cod SMIS 119070, este de a contribui la asigurarea distribuției teritoriale echilibrate a serviciilor medicale de urgenta prin preluarea pacienților de la nivel local, care nu pot fi tratați in sistem ambulatoriu.

Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătățirea infrastructurii sociale prin modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primire Urgente din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia.

Obiectivele specifice ale proiectului:
• Ridicarea nivelului calitativ al actului medical prin extinderea și modernizarea UPU din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia.
• Scăderea numărului de pacienți redirecționați prin dotarea cu aparatura medicala complexa.
• Scăderea timpului necesar pentru diagnosticare și tratament ca urmare a dotării și instrumentării la standarde europene.

Rezultate așteptate
• Unitate de primire urgență extinsă și modernizată
• 216 echipamente achiziționate pentru îmbunătățirea actului medical

Perioada implementării proiectului este de 73 de luni (este cuprinsă și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor).

Data de începere a proiectului : 01.12.2015.
Data finalizării proiectului: 31.12.2021.
Valoarea totală a proiectului : 7.472.765,74 lei
Valoarea totală eligibilă: 6.823.775,62 lei
Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR : 4.776.642,94 lei
Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 1.910.657,13 lei
Valoarea cofinanțării eligibile a beneficiarului 136.475,55 lei

Ca urmare a implementării proiectului se va crea un spațiu adecvat în vederea creșterii calității serviciilor de sănătate și a nivelului de trai a populației din orașul Slobozia și din județul Ialomița și totodată se va asigura acces egal pentru toți cetățenii la serviciile de sănătate.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană,

vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Investim în viitorul tău!

Proiect cofinanțat din Fondul Europeană de Dezvoltare Regională

prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României