Descrierea pe scurt a proiectului:

„MODERNIZAREA DRUMURILOR JUDEŢENE DJ 302 (KM 13+865 – KM 37+545) LOCALITĂŢILE DRĂGOEȘTI-ROȘIORI-MOVILIŢA-DRIDU, DJ 101 (KM 52+100 – KM 37+600) LOCALITĂŢILE DRIDU-FIERBINŢI TÂRG-LIMITĂ JUDEŢ ILFOV, DJ 101 (KM 52+100 – KM 59+700 LOCALITĂŢILE DRIDU-JILAVELE ȘI DJ 402 (KM 53+700 – KM 61+740) LIMITĂ JUDEŢ CĂLĂRAȘI-SINEȘTI (DN2)”

Unitatea Administrativ Teritorială Județul Ialomița, în parteneriat cu Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Fierbinți-Târg, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Adâncata, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Drăgoești, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Dridu, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Jilavele, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Moldoveni, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Movilița, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Roșiori și Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Sinești, derulează începând cu 20.12.2017 proiectul cu titlul „Modernizarea drumurilor județene DJ 302 (Km 13+865 – Km 37+545) localitățile Drăgoești-Roșiori-Moviliţa-Dridu, DJ 101 (Km 52+100 – Km 37+600) localitățile Dridu-Fierbinți Târg-limită judeţ Ilfov, DJ 101 (Km 52+100 – Km 59+700 localitățile Dridu-Jilavele și DJ 402 (Km 53+700 – Km 61+740) limită județ Călărași-Sinești (DN2)”, cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, în baza Contractului de Finanțare nr. 949/20.12.2017, încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014 – 2020 și Agenția pentru Dezvoltarea Regională Sud Muntenia în calitate de Organism Intermediar.

Obiectivul general al proiectului:
Îmbunătățirea gradului de accesibilitate a populației din zonele rurale și urbane adiacente tronsoanelor de drumuri județene propuse spre modernizare, respectiv DJ 302 (Km 13+865 – Km 37+545), DJ 101 (Km 52+100 – Km 59+700), DJ 402 (Km 53+700 – Km 61+740), prin îmbunătățirea parametrilor relevanți ai drumurilor menționate.

Obiective specifice ale proiectului:

  1. Prin modernizarea a 49.517 km de drum județean pe DJ 101, DJ 302 şi DJ 402 se îmbunătățește accesul populației din localitățile adiacente drumurilor reabilitate către județele Ilfov, Prahova şi Călărași şi prin DN1 către București şi Brașov;
  2. Îmbunătățirea stării tehnice a infrastructurii rutiere de pe DJ 101, DJ 302 şi DJ 402 în zonele de intervenție a proiectului în scopul creșterii gradului de siguranță rutieră şi reducerii timpului de călătorie către centre urbane din regiune, ca: București, Brașov, Slobozia;
  3. Din punct de vedere al accesibilității se va îmbunătăți legătura către DN 1D şi E85 (DN2) prin: DJ 101 a locuitorilor din Movilița, Dridu, Jilavele, Moldoveni, Adâncata către județele Ilfov, Prahova şi Călărași şi prin DN1; prin DJ 302 a locuitorilor din Drăgoești, Roșiori şi Movilița către E85; prin DJ 402 a locuitorilor din Sinești, Lilieci, Cătruneşti, şi Hagieşti către reţeaua TEN-T şi către centre urbane importante ca București şi Brașov;
  4. Dezvoltarea regională durabilă va fi stimulată de conexiunea cu coridorul de transport inter-modal european IX deoarece traseul propus spre modernizare face parte dintr-un traseu extins ce traversează mai multe județe din regiunea de dezvoltare Sud Muntenia în conformitate cu Hotărârea CpDr Sud Muntenia nr.1/2015 care stabilește prioritățile de dezvoltare;
  5. Asigurarea accesibilității către locații din orașul Fierbinți-Târg special destinate persoanelor care beneficiază de servicii sociale în centre specializate;

Rezultate:

Drumurile vor fi modernizate și reabilitate pentru îmbunătățirea parametrilor relevanți-creșterea vitezei, siguranței rutiere, portanței. Proiectul se implementează în localitățile Fierbinți – Târg, Adâncata, Drăgoești, Dridu, Jilavele, Moldoveni, Movilița, Roșiori, Sinești, Județul Ialomița.

Data începerii proiectului: 01 IANUARIE 2015
Data finalizării proiectului: 31 DECEMBRIE 2021
Perioada de implementare: 84 LUNI
Valoarea totală a proiectului: 115.051.989,53 Lei inclusiv TVA
Valoarea totală eligibilă: 104.098.740,15 Lei inclusiv TVA
Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR: 88.483.929,13 Lei inclusiv TVA
Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 13.532.836,21 Lei inclusiv TVA
Valoarea cofinanțării eligibile a beneficiarului: 2.081.974,81 Lei inclusiv TVA

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană,

vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Investim în viitorul tău!

Proiect cofinanțat din Fondul Europeană de Dezvoltare Regională

prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României