Descrierea pe scurt a proiectului :

„Îmbunătățirea accesului populației din județele Prahova și Ialomița la servicii medicale de urgență”

Parteneriatul format din Ministerul Sănătații în calitate de lider și Unitatea Administrativ Teritorială Județul Prahova, Unitatea Administrativ – Teritorială Judeţul Ialomiţa, Spitalul Municipal Câmpina, Spitalul Judeţean de Urgenţã Ploieşti, Spitalul de Pediatrie Ploieşti, Spitalul Orãşenesc Sinaia, Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia, Spitalul Municipal Urziceni, Spitalul ”Anghel Saligny” Fetești, Spitalul Orășenesc Ţăndărei, derulează începând cu 17.12.2018 proiectul cu titlul „Îmbunătățirea accesului populației din județele Prahova și Ialomiţa la servicii medicale de urgență”, COD SMIS 125496, cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, în baza Contractului de Finanțare nr. 3624/17.12.2018, încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014 – 2020 și Agenția pentru Dezvoltarea Regională Sud Muntenia în calitate de Organism Intermediar.

Obiectivul general al proiectului: Dezvoltarea infrastructurii sanitare, prin investiţii în dotari sau lucrari necesare infrastructurilor sanitare, care contribuie la dezvoltarea operationalităţii la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate publică şi îmbunătăţind accesul la serviciile medicale de calitate. Prin proiect se urmăreste modernizarea şi tehnologizarea la nivel European a infrastructurilor sanitare deficitare, care utilizează în continuare aparatură uzată fizic şi moral, prin achiziţia de echipamente noi şi eficiente, ce aduc atât o creştere calitativă a serviciilor oferite, cât şi o creştere cantitativă a numărului de persoane beneficiare de servicii medicale, îmbunătăţind starea de sănătate publică la nivel naţional, regional si local.

Obiective specifice ale proiectului:

1. Dotarea infrastructurii unităţilor de primiri urgenţe şi a compartimentelor de primiri urgenţe (inclusiv cu echipamente pentru terapie intensiva – ATI, precum şi echipamente destinate secţiilor suport care deservesc UPU);
2. Îmbunătațirea accesului la servicii medicale a persoanelor din regiunea de implementare prin cresterea stării de sănătate publică.

Rezultate asteptate:
R1.: Un numar crescut de Unitati/Compartimente de Primiri Urgenţă cu echipamente medicale de specialitate noi. Acest rezultat se va atinge prin îndeplinirea activităţii de decontare a contractelor de prestări servicii / furnizare aferente prezentului proiect. Rezultatul contribuie la îndeplinirea Obiectivului general, a Obiectivului specific nr. 1 şi a indicatorului de realizare 1S37i -Unităţi de primiri uregnţe/compartimente de primiri urgenţe (nivel terţiar)

R2.: Creşterea numărului de persoane care beneficiază de acces la servicii medicale de tip urgenţă în cadrul Regiunii. Acest rezultat se va atinge prin îndeplinirea activităţii de decontare a contractelor de prestări servicii / furnizare aferente prezentului proiect. Rezultatul contribuie la îndeplinirea Obiectivului general, a Obiectivului specific nr. 2 şi a indicatorului de realizare CO 36 – Populaţia deservită de servicii medicale îmbunătaţite.

Proiectul se implementează în localitățile Ploieşti, Câmpina, Sinaia, Slobozia, Țăndărei, Urziceni și Fetești, în Județele Prahova si Ialomița.

Valoarea totală a proiectului este de 14.492.613,11 lei, din care: valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR (70%) – 10.144.829,18 lei, valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național (28%)-4.057.931,74 lei, valoarea cofinanțării eligibile a 2 beneficiarului (2%) -289.852,19 lei

Data de începere a proiectului: 01/01/2014.
Data finalizării proiectului: 31/10/2019.
Perioada de implementare: 70 luni
Detalii suplimentare puteţi obţine de la:
Nume persoane contact:
VICTOR MORARU – PREȘEDINTE CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA
LUIZA ȘTEFANIA GHEORGHE – Responsabil proiect – Consiliul Județean Ialomița

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană,

vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Investim în viitorul tău!

Proiect cofinanțat din Fondul Europeană de Dezvoltare Regională

prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României