Declarații de avere și interese ale funcţionarilor publici şi personalului contractual din cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa pentru anul 2019, completate conform Legii nr. 176/01.09.2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative.