#TitluData emiteriiPDF
1H O T Ă R Â R E
privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole, în vederea calculării veniturilor anuale brute obţinute din cedarea folosinţei bunurilor prin arendare, pe anul 2020
17-12-2019PDF