#TitluData emiteriiPDFObservatii
324Hotărâre privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole, în vederea calculării veniturilor anuale brute obţinute din cedarea folosinţei bunurilor prin arendare, pe anul 202421.12.2023PDF
151Hotărâre privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole, în vederea calculării veniturilor anuale brute obţinute din cedarea folosinţei bunurilor prin arendare, pe anul 202328.06.2023PDFAbroga HCJI nr.249/2022
250Hotărâre privind stabilirea prețului mediu/tonă de iarbă (masă verde) obținută de pe pajişte, pentru anul 202315.12.2022PDF
249

Hotărâre privind stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole, în vederea calculării veniturilor anuale brute obținute din cedarea folosinței bunurilor prin arendare, pe anul 2023

15.12.2022PDF
187Hotarare privind stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole, în vederea calculării veniturilor
anuale brute obţinute din cedarea folosinţei bunurilor prin arendare, pe anul 2022
28-09-2022PDFAbroga HCJI nr.166/2022
166Hotarare privind stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole, în vederea calculării veniturilor
anuale brute obţinute din cedarea folosinţei bunurilor prin arendare, pe anul 2022
30-08-2022PDFAbroga HCJI nr.242/2021 Abrogata de HCJI nr.187/2022
242Hotarare privind stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole, în vederea calculării veniturilor
anuale brute obţinute din cedarea folosinţei bunurilor prin arendare, pe anul 2022
23.12.2021PDFAbrogata de HCJI nr.166/2022
203H O T Ă R Â R E  privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole, în vederea calculării veniturilor anuale brute obţinute din cedarea folosinţei bunurilor prin arendare, pe anul 202118-12-2020PDF
2H O T Ă R Â R E privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole, în vederea calculării veniturilor anuale brute obţinute din cedarea folosinţei bunurilor prin arendare, pe anul 202023-09-2020PDF
1H O T Ă R Â R E
privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole, în vederea calculării veniturilor anuale brute obţinute din cedarea folosinţei bunurilor prin arendare, pe anul 2020
17-12-2019PDF