Comisiile de specialitate ale Consiliului Județean Ialomița

Atribuții principale:

  • analizează proiectele de hotărâri aflate pe ordinea de zi a ședințelor consiliului județean, care vizează reglementări din domeniul de activitate al acestora;
  • se pronunță asupra altor probleme trimise de consiliul județean spre avizare;
  • întocmesc avize asupra proiectelor de hotărâri și asupra problemelor analizate, pe care le comunică consiliului;
  • îndeplinesc orice alte atribuții sau însărcinări date prin hotărâri ale consiliului județean;
  • sunt obligate să prezinte Consiliului Județean Ialomița un raport anual de activitate, care va fi făcut public prin grija secretarului general al județului Ialomița. (art. 50 alin. 3 din Statut)
  • comisiile de specialitate au un președinte și un secretar aleși prin votul deschis al majorității membrilor, în prima ședință, care organizează și coordonează întreaga activitate desfășurată de acestea.
  • lucrează, de regulă, în ședințe organizate. Se consideră ,,ședință organizată acea ședință în care se inițiază ori se analizează proiecte de hotărâri din domeniul lor de activitate.
  • se întrunesc în ședințe organizate la convocarea președintelui comisiei.
  • ordinea de zi a ședinței se aprobă de comisie, la propunerea președintelui. Oricare dintre membrii comisiei poate cere introducerea unei probleme pe ordinea de zi a ședinței.
  • se pot întruni și în alte ședințe, pe diferite teme din domeniul lor de activitate, ședințe care însă nu sunt considerate ,,organizate în înțelesul alin.1“.

Ședințele comisiilor de specialitate sunt publice, cu excepția situațiilor prevăzute de lege.
Comisiile de specialitate lucrează valabil în prezența majorității membrilor săi și hotărăsc cu votul majorității membrilor prezenți.

Comisia juridică, de disciplină, drepturi, obligații și incompatibilități

Nr.NumePartid
1GAE IONELALDE
2IANC ION OCTAVIANPSD
3PREPELIȚĂ CONSTANTINPSD
4RĂDULESCU VIOREL CIPRIANPSD
5RĂCEANU GABRIELPNL

 

Comisia de urbanism, amenajarea teritoriului, dezvoltare regională, protecția mediului și turism

Nr.NumePartid
1GRIGORE EMIL CĂTĂLINPSD
2POPA MARINALDE
3HEREA GHEORGHEPSD
4NICĂ VIORELPSD
5TANASĂ GHEORGHEPSD
6FUEREA SORINPNL

 

Comisia economico-financiară și agricultură

Nr.NumePartid
1MORARU VICTORPSD
2CONDRUȚ ILEANAPSD
3NEDU MARINPSD
4MATACHE ANTONPSD
5CRISTEA VALENTIN MARIUSPNL
6MANEA GIGIPNL
7SOARE DRAGOȘPNL

 

Comisia pentru muncă, sănătate, asistență socială și familie 

Nr.NumePartid
1NUNU IONALDE
2MAFTEI GICĂPSD
3BĂNESCU VIOREL VIVARIPSD
4OANCEA STELAPSD
5MITRAN ELENAPSD
6VASILESCU CONSTANTINAPNL
7STOICA SOFIEAPNL

 

Comisia pentru învățământ, cultură, culte, tineret, colaborarea cu societatea civilă și relații externe 

Nr.NumePartid
1TRIFAN LUMINIȚAPSD
2CHIDU TURORIȚAPSD
3NIȚĂ NICUȘOR ȘTEFANPSD
4CONSTANTIN GHEORGHEPNL
5BALOV AUREL ALEXANDRUPNL