Nr. proiectData emiteriiTitluDocumente
12 01.10.2021Proiecte de hotărâre pentru ședința de îndată din data 01.10.2021193-proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița   nr. 113/16.10.2018  privind aprobarea realizării proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia” și a cheltuielilor legate de proiect;
192-proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico – economici, faza execuție lucrări, cu aplicarea coeficienților de ajustare, pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia”;
191-proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării pentru obiectivul de investiții finanțat prin  Programul Național de Dezvoltare Locală Modernizare drum județean DJ 201 Buești – Ivănești – Ion Ghica – Ciulnița – Cosâmbești – Mărculești, km 57+000 – km 84+000”;
190-proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, a devizelor pe 2 tronsoane și a indicatorilor tehnico –economici, faza execuție lucrări, cu aplicarea coeficienților de ajustare,  pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum județean DJ 201 Buești – Ivănești – Ion Ghica – Ciulnița – Cosâmbești – Mărculești, km 57+000 – km 84+000”;
189-proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării pentru obiectivul de investiții finanțat prin  Programul Național de Dezvoltare Locală „Modernizare DJ 201 : Tronson I DN 2 Coșereni – Axintele- Orezu, km 0+000 - Km 35 + 400”;
188-proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general,  a devizelor pe două sectoare și a indicatorilor tehnico-economici, faza execuție lucrări cu aplicarea coeficienților de ajustare, pentru obiectivul de investiții ”Modernizare DJ 201 tronson I DN2 Coșereni – Axintele – Orezu, km 0 + 000 – km 35 + 400”;
11 23.09.2021Proiecte de hotărâre pentru ședința din 23.09.2021186-proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 155 din 27.11.2019 privind aprobarea documentației de avizare pentru lucrări de intervenție (D.A.L.I.) și a principalilor indicatori tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii ”Modernizare drum judeţean DJ 201 Tronson Orezu  (intersecţie DJ 201B) – Piersica – Borduşelu ( ieşire din localitate) ”, cu modificările ulterioare;
185-proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița 110 din 30.07.2020 privind darea în administrare către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița a Centrului de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități ”Kalina și Maria” Slobozia și a Căsuței de Tip Familial ”Vlăduț” Slobozia;
184-proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2021;
183-proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr.63/30.03.2021 privind aprobarea repartizării pe bugetele locale ale unităților administrativ - teritoriale din județ a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului  de stat, pe anul 2021, cu modificările ulterioare;
182-proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 201 din 23.11.20217 privind aprobarea cofinanțării  pentru obiectivul de investiții finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală  ”Construirea Blocului Operator din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”, cu modificările ulterioare;
181-proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții ”Construirea Blocului Operator din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”, ca urmare a atribuirii contractului de proiectare și execuție lucrări;
180-proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 203 din 23.11.20217 privind aprobarea cofinanțării  pentru obiectivul de investiții finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală  ”MODERNIZAREA ȘI DOTAREA  INCINTEI CLĂDIRII SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SLOBOZIA”, cu modificările ulterioare;
179-proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții ”MODERNIZAREA ȘI DOTAREA  INCINTEI CLĂDIRII SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SLOBOZIA”, ca urmare a atribuirii contractului de proiectare și execuție lucrări;
178-proiect de hotărâre privind asocierea Unității Administrativ Teritoriale Județul Ialomița cu unele unități administrativ teritoriale în vederea participării la capitalul social al operatorului regional S.C. Urban S.A. Slobozia, în calitate de acționar cu drepturi depline;
177-proiect de hotărâre privind asocierea Unității Administrativ Teritoriale Județul Ialomița cu unele unități administrativ teritoriale în vederea participării acestora, în calitate de membrii asociați cu drepturi depline, la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de unități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și canalizare „ADI PERIURBANĂ SLOBOZIA“;
176-proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Slobozia;
175-proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții ”EFICIENTIZARE ENERGETICĂ SALA DE SPECTACOLE ”EUROPA”, FOAIER ȘI CENTRUL DE INFORMAȚII PENTRU CETĂȚENI”;
174-proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții ”EFICIENTIZARE ENERGETICĂ SALA DE SPECTACOLE ”EUROPA”, FOAIER ȘI CENTRUL DE INFORMAȚII PENTRU CETĂȚENI”;
173-proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița;
172-proiect de hotărâre privind reglementarea regimului juridic a imobilului din Municipiul Fetești, str. Ceahlăului, nr.1-3;
171-proiect de hotărâre privind predarea temporară din administrarea Consiliului Județean Ialomița în administrarea Consiliului Local al Comunei Gârbovi a unui tronson din drumul județean DJ 203B cuprins între km 7+215 – 13+079 și a unui tronson din drumul județean DJ 203I cuprins între km 39+814 – 42+791, situate pe raza U.A.T. Comuna Gârbovi, în vederea realizării proiectului ”Amenajare Parcări în Comuna Gârbovi”;
170-proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 41/21.04.2016 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Ialomița, cu modificările și completările ulterioare;
10 10.09.2021Proiecte de hotărâre pentru ședința din 10.09.2021169 -proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2021;
168-proiect de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social al SC Drumuri și Poduri SA Ialomița;
167-proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții ”Lucrări de modernizare/reabilitare drum modernizat din asfalt -strada Unității comuna Alexeni, acces Aerodrom Alexeni”
166-proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții ”Lucrări de modernizare/reabilitare drum modernizat din asfalt -strada Unității comuna Alexeni, acces Aerodrom Alexeni”
165-proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Ialomița în Consiliul de administrație al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Ialomița pentru anul școlar 2021-2022;
164-proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Ialomița în Consiliul de administrație al Palatului Copiilor Slobozia, județul  Ialomița pentru anul școlar 2021-2022;
163-proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Ialomița în Consiliul de administrație al Școlii Profesionale Speciale ”Ion Teodorescu” Slobozia pentru anul școlar 2021-2022;
930.08.2021Proiecte de hotărâre pentru ședința din 30.08.2021162-proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 76 din 27.04.2021 privind aprobarea proiectului de finanțare pentru achiziționarea unui autoclav de prelucrare a deșeurilor rezultate din activitatea medicală a instituțiilor medico-sanitare publice din Raionul Nisporeni, Repubica Moldova -suplimentare
161-proiect de hotărâre privind  adoptarea unor măsuri în vederea finalizării procedurii de desemnare a cinci membri în Consiliul de Administrație al SC Urban SA Slobozia;-suplimentare
160-proiect de hotărâre privind asocierea Unității Administrativ Teritoriale Județul Ialomița cu unele unități administrativ-teritoriale în vederea participării acestora la capitalul social al SC ADI ”ECOO 2009 ”;
159-proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Unității Administrativ Teritoriale Județul Ialomița cu unele unități administrativ -teritoriale în vederea acceptării acestora în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECOO 2009”, în calitate de asociați cu drepturi depline
158-proiect de hotărâre privind aprobarea fuzionării prin absorbție a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO VEST CODRII VLĂSIEI de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECOO 2009”;
157-proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 155 din 27.11.2019 privind aprobarea documentației de avizare pentru lucrări de intervenție (D.A.L.I.) și a principalilor indicatori tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii ” Modernizare drum judeţean DJ 201 Tronson Orezu (intersecţie DJ 201B) – Piersica – Borduşelu ( ieşire din localitate) ”
156-proiect de hotărâre privind acordarea stimulentelor financiare elevilor și cadrelor didactice cu rezultate deosebite în domeniul performanțelor școlare în cadrul programului ”Premii de excelență pentru olimpicii ialomițeni din învățământul preuniversitar de stat, pentru anul școlar 2020-2021”;
155-privind aprobarea micșorării distanței minime pe orizontală între marginea celui mai apropiat stâlp (STMI 254) și axul drumului DJ 201 Km 41+400
154-proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al Județului Ialomița, pe anul 2021
153-proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării repartizării pe bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale din județ a unor sume  defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 2021
152-proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență, Slobozia, pe anul 2021
151-proiect de hotărâre privind preluarea temporară în administrarea Consiliului Județean Ialomița a unui drum de interes local din domeniul public al Comunei Alexeni și administrarea Consiliului Local al Comunei Alexeni, în vederea executării unor lucrări de modernizare/reabilitare
150-proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Județului Ialomița din domeniul public al Municipiului Slobozia a terenului în suprafață de 15.300 mp, situat în Slobozia, str. Poligonului, nr. 20;
149- REFĂCUT
148-proiect de hotărâre privind rectificarea Anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea nr. 121 din 15.07.2021 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Slobozia;
147-proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 174 din 17.11.2020 privind aprobarea  organigramei, statului de funcții şi funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița, cu modificările și completările ulterioare;
146-proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 59 din 28.05.2020 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Bibliotecii Județene ”Ștefan Bănulescu” Ialomița, instituție publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Județean Ialomița, cu modificările și completările ulterioare ;
145-proiect de hotărâre privind stabilirea consumului lunar de carburanți pentru autovehiculele ce deservesc parcul auto al Consiliului Județean Ialomița şi al instituțiilor și serviciilor publice de interes județean aflate sub autoritatea sa;
144-proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECOO 2009” a unui bun mobil aflat în proprietatea privată a județului Ialomița;
143-proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 80/27.04.2021 privind validarea membrilor desemnați ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică Ialomița;
142-proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de selecție, a Profilului consiliului de administrație și a Profilului candidatului pentru desemnarea unui membru în Consiliul de administrație al SC Drumuri și Poduri SA;
93- AMĂNAT
8 15.07.2021Proiecte de hotărâre pentru ședința din 15.07.2021141 -proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării adresată Comunei Vlădeni pentru trecerea unui bun imobil (teren), proprietate privată a acesteia, în proprietatea privată a Județului Ialomița - suplimentare
140- proiect de hotărâre privind asocierea Județului Ialomița cu Spitalul Județean de Urgență Slobozia și Asociația Inima Copiilor în vederea realizării în comun a proiectului “Fondul Viață pentru Nou-Născuți” - suplimentare
139-proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 75 din 27.04.2021 privind aprobarea asocierii Judeţului Ialomiţa cu Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Ialomiţa în vederea finanţării proiectelor în cadrul implementării Programului Judeţean de Dezvoltare Locală Ialomiţa 2021
138-proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 46/30.03.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Ialomiţa;
137-proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării unui teren în suprafață de 50.000 mp în vederea construirii unor instalații prevăzute în Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor
136- proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Unității Administrativ Teritoriale Județul Ialomița cu Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Gheorghe Lazăr în vederea acceptării acesteia, în calitate de membru asociat cu drepturi depline,  în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECOO 2009”;
135 -proiect de hotărâre privind asocierea Unității Administrativ Teritoriale Județul Ialomița cu Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Gheorghe Lazăr, în vederea participării acesteia la capitalul social al SC ADI „ECOO 2009”;
134-proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2021
133-proiect de hotărâre privind aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa la “Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto national 2020-2024”
132-proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza D.A.L.I. - și  a principalilor indicatori tehnico –economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum județean DJ 101B: Limită județ Ilfov – Rădulești”
131-proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia,  pe anul 2021
130-proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării nerambursabile a proiectelor depuse în cadrul programului sportiv de utilitate publică ”Promovarea sportului de performanță”, pentru anul 2021 / sezonul competițional 2021-2022, și încheierea contractelor de finanțare
129-proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomiţa  nr. 28/26.03.2018 privind reglementarea regimului juridic al bunurilor imobile aflate în domeniul public al Județului Ialomița necesare desfășurării activităților din domeniul sănătății, cu modificările şi completările ulterioare;
128-proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului general al judeţului Ialomiţa, la trimestrul II, anul 2021
127-proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unor sume pentru susţinerea cultelor din  judeţul Ialomiţa, pe anul 2021
126-ANULAT
125-proiect de hotărâre privind solicitarea adresată Municipiului Slobozia pentru trecerea unui bun imobil, proprietate publică a acestuia, în proprietatea publică a Județului Ialomița
124-proiect de hotărâre pentru aprobarea participării Județului Ialomiţa la “Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024”
123-proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 27  din 25.02.2021 privind aprobarea organigramei și statul de funcții ale Muzeului Județean Ialomița, instituție publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Județean Ialomița
122-proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Slobozia
121-ANULAT
120-proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița
119-proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii Serviciului social de zi din ”Complex de Servicii Comunitare pentru Protecția copilului Slobozia” în ”Complex de Servicii pentru Evaluare, Consiliere și Sprijin Slobozia” și aprobarea Regulamentului de Organizare şi funcţionare al acestuia
118-proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii ”Centrului de Recuperare pentru Copilul cu Handicap Sever Slobozia” în ”Complex de Servicii pentru Recuperarea Copilului cu Dizabilități Slobozia” și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al acestuia
117- proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița  nr. 74 din 27.04.2021 privind aprobarea cuantumului cotizaţiilor şi contribuţiilor Judeţului Ialomiţa şi Consiliului Judeţean Ialomiţa la unele organisme interne, pe anul 2021
116-proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Centrului Cultural ”Ionel Perlea” Ialomița, instituţie publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa
7 11.06.2021Proiecte de hotărâre pentru ședința extraordinară din 11.06.2021115.proiect de hotărâre privind aprobarea participării Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Ialomița la implementarea proiectului ”Tineri educați – măsuri de sprijin pentru 411 tineri NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați în SPO care se reîntorc în educație în programe de tip a doua șansă, inclusiv în programe de formare inițială, pe raza județului Ialomița”, Cod SMIS 147695 depus în cadrul Programul Operațional Capital Uman 2014–2020;
114.proiect de hotărâre privind aprobarea contractării şi garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 100.000 mii lei în vederea realizării unor obiective de investiții de interes județean;
113.proiect de hotărâre privind asocierea Unității Administrativ Teritoriale Județul Ialomița cu unitățile administrativ teritoriale acționare la operatorul regional SC Urban SA Slobozia în vederea participării la capitalul social al acestuia, în calitate de acționar cu drepturi depline;
112.proiect de hotărâre privind asocierea Unității Administrativ Teritoriale Județul Ialomița cu unitățile administrativ teritoriale componente ale ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ DE UTILITĂȚI PUBLICE PENTRU SERVICIUL DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE ”ADI PERIURBANĂ SLOBOZIA” în vederea participării la patrimoniul Asociației, în calitate de membru asociat cu drepturi depline;
111.proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 180 din 17.11.2020 privind numirea reprezentanților județului Ialomița în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Infrastructură Drumuri și Poduri S.A. Ialomița și aprobarea mandatului acestora;
110.proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2021;
109.proiect de hotărâre privind asocierea Unității Administrativ Teritoriale Județul Ialomița cu unitățile administrativ teritoriale componente ale operatorului SC ADI ECOO 2009 SRL, în vederea participării la capitalul social al acestuia, în calitate de asociat cu drepturi depline;
108.proiect de hotărâre privind asocierea Unității Administrativ Teritoriale Județul Ialomița cu unitățile administrativ teritoriale componente ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECOO 2009”, în vederea participării la patrimoniul Asociației, în calitate de membru asociat cu drepturi depline;
107.proiect de hotărâre privind stabilirea măsurilor necesare declanșării procedurii de selecție pentru numirea unui administrator în Consiliul de administrație al S.C. Drumuri și Poduri S.A.;
628.05.2021Proiecte de hotărâre pentru ședința ordinară din 28.05.2021

106-privind aprobarea participării Județului Ialomița în cadrul programului „South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment Programme”  finanțat în cadrul Programului ELENA – European Local Energy Assistance și asocierea cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia în vederea realizării în comun a proiectelor de investiții  de interes județean finanțate prin program
105-privind  asocierea Județului Ialomița cu unele unități administrativ teritoriale din județ în vederea participării în cadrul programului „South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment Programme” finanțat în cadrul Programului ELENA – European Local Energy
104.proiect de hotărâre privind asocierea județului Ialomița cu Instituția Prefectului - Județul Ialomița și Direcția de Sănătate Publică Ialomița în vederea realizării în comun la nivelul județului Ialomița a acțiunii de vaccinare împotriva Covid 19, ”Maratonul vaccinării - Alege să te vaccinezi! Alege să fii câștigător!”, în perioada 31 mai-01 iunie 2021
103. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița,pe anul 2021
102.proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului ”Creșterea Eficienței Energetice a Școlii Profesionale Speciale ”Ion Teodorescu” Slobozia” și a cheltuielilor legate de proiect;
101.proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.) - revizuită şi a principalilor indicatori tehnico-economici revizuiți la obiectivul de investiţii ”Creșterea Eficienței Energetice a Școlii Profesionale Speciale ”Ion Teodorescu” Slobozia”;
100.proiect de hotărâre privind modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 150/27.11.2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița și al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa, cu modificările și completările ulterioare;
99.proiect de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social al S.C. INFRASTRUCTURĂ Drumuri şi Poduri S.A.;
98.proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița;
97.proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Ialomiţa cu Centrul Județean de Excelență Ialomița în vederea realizării în comun a concursului județean cu participare națională ,,Universul Științelor”;
96.proiect de hotărâre privind actualizarea ”Monografiei economico - militare a judeţului Ialomiţa” la nivelul anului 2021;
95.proiect de hotărâre privind reglementarea regimului juridic a unor spații din incinta bunului imobil  situat în strada Răzoare nr. 3, municipiul Slobozia, aflat în domeniul public al Județului Ialomița;
94.proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița, instituție publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Județean Ialomița;
93.RETRAS - proiect de hotărâre privind aprobarea ”Programului de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate, în județul Ialomița, pentru perioada  2022-2028” și a modalității de atribuire a gestiunii Serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, în județul Ialomița;
92. proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Ialomița cu Clubul Sportiv Olimpia Slobozia, Școala Profesională Specială ”Ion Teodorescu” Slobozia și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița în vederea implementării parteneriatului educațional ”AIKIDO MOD DE VIAȚĂ”;
91.proiect de hotărâre privind înființarea Centrului de consiliere pentru agresori Slobozia în cadrul Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița;
90.proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului propriu al judeţului Ialomiţa şi a situaţiilor financiare pe anul 2020;

5 27.04.2021Proiecte de hotărâre pentru ședința ordinara din 27.04.202189-proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidurilor solicitantului privind finanţarea din fonduri publice alocate din bugetul județului Ialomița a cererilor depuse în cadrul programelor sportive de utilitate publică, pentru anul 2021;
88 -proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Infrastructură Drumuri şi Poduri S.A., pe anul 2021;
87 -proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia,  pe anul 2021;
86 -proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2021;
85 -proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 13/15.07.2016 privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Județean de Urgență  Slobozia, cu completările ulterioare;
84-proiect de hotărâre privind concesionarea unui teren în suprafață de 2.432 mp teren cu categoria de folosință curți-construcții, aflat în proprietatea privată a județului Ialomița și situat în intravilanul municipiului Urziceni, pentru construirea de capacități economice;
83-proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Drumuri şi Poduri S.A., pe anul 2021;
82-proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza Studiu de Fezabilitate (SF) şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ”Construire Centru de recuperare pentru copii cu autism” Slobozia;
81-proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor în județul Ialomița.   - PJGD
80-proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 47 din 30.09.1999 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului Ialomița, cu modificările şi completările ulterioare;
79-proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 28 din 26.03.2018 reglementarea regimului juridic al bunurilor imobile aflate în domeniul public al Județului Ialomița necesare desfășurării activităților din domeniul sănătății ;
78-proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate din bugetul județului Ialomița pentru activități nonprofit de interes general pentru anul 2021;
77-proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr.171/09.11.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Ialomița în mandatul 2020-2024, cu modificările și completările ulterioare;
76-proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Centrului de Asistență Medico-Socială Fierbinți-Târg;
75-proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 174 din 17.11.2020 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu modificările și completările ulterioare;
74 -proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului general al judeţului Ialomiţa, la trimestrul I, anul 2021;
73-proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 20/21.02.2020 privind aprobarea suplimentării numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult la nivelul județului Ialomița;
72-proiect de hotărâre privind validarea membrilor desemnaţi ai Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Ialomiţa;
71-proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizaţiilor şi contribuţiilor Judeţului Ialomiţa şi Consiliului Judeţean Ialomiţa la unele organisme interne, pe anul 2021;
70-proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului de finanțare pentru achiziționarea unui autoclav de prelucrare a deșeurilor rezultate din activitatea medicală a instituțiilor medico-sanitare publice din Raionul Nisporeni, Republica Moldova;
69-proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Ialomiţa cu Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Ialomiţa în vederea finanţării proiectelor în cadrul implementării Programului Judeţean de Dezvoltare Locală Ialomiţa 2021;
68-proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al asiguraților delegat de Consiliul Județean Ialomița în Adunarea Reprezentanților Casei Naționale de Asigurări de Sănătate;
67-proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 59 din 28.05.2020 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Bibliotecii Județene ”Ștefan Bănulescu” Ialomița, instituție publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Județean Ialomița;
4 30.03.2021Proiecte de hotărâre pentru ședința din 30.03.2021

66-proiect de hotărâre privind împuternicirea Președintelui Consiliului Județean Ialomița în vederea inițierii negocierilor, în numele județului, pentru contractarea și/sau garantarea unei finanțări rambursabile interne/externe în valoare de 100 milioane lei -suplimentare ordine de zi
65.- proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării pe bugetele locale ale unităților administrativ -teritoriale din județ a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat , pe anul 2021 și estimările pentru anii 2022-2024 -suplimentare ordine de zi
64 -proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slobozia - suplimentare ordine de zi
63-proiect de hotărâre privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate în domeniul public al Județului Ialomița
62- proiect de hotărâre privind concesionarea unei suprafețe de 638,0662 ha teren cu destinația agricolă aflat în proprietatea privată a județului Ialomița și situat în extravilanul comunei Vlădeni pentru construirea de parc/parcuri fotovoltaic/fotovoltaice
61 -proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr.174 din 17.11.2020 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița, cu modificările și completările ulterioare
60- proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării pentru obiectivul de investiții finanțat prin  Programul Național de Dezvoltare Locală „Modernizare DJ 201 : Tronson I DN 2 Coșereni – Axintele- Orezu, km 0+000 - Km 35 + 400”
59-proiect de hotărâre privind aprobarea  devizului general actualizat,  a devizelor pe două sectoare și a indicatorilor tehnico-economici, faza execuție lucrări, pentru obiectivul de investiții ”Modernizare DJ 201 tronson I DN2 Coșereni – Axintele – Orezu, km 0 + 000 – km 35 + 400”
58- proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării pentru obiectivul de investiții finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală „Modernizare DJ 201 Buești – Ivănești – Ion Ghica – Ciulnița – Cosâmbești – Mărculești, km 57 + 000 – km 84+000”
57- proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, a devizelor pe 2 tronsoane și a indicatorilor tehnico –economici, faza execuție lucrări, pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum județean DJ 201 Buești – Ivănești – Ion Ghica – Ciulnița – Cosâmbești – Mărculești, km 57+000 – km 84+000”
56-proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Ialomița în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității (CEAC) constituită la nivelul  Școlii Profesionale Speciale „Ion Teodorescu” Slobozia
55-proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Ialomiţa
54-proiect de hotărâre privind asocierea Județului Ialomița cu Asociația Centrul de Resurse și Informare pentru Profesiuni Sociale – CRIPS în vederea realizării în comun a proiectului “DAP Social – Dialog, Acțiune, Profesionalism pentru o strategie de dezvoltare a sistemului de servicii sociale din județul Ialomița” 
53-proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului aferent anului 2020 - referitor la stadiul realizării măsurilor din „Planul de Menținere a Calității Aerului pentru indicatorii pulberi în suspensie (PM 10 și PM 2,5). Benzen (C6H6), dioxid de sulf (SO2), monoxid de carbon (CO), Plumb (Pb), Arsen (As), Cadmiu (Cd), Nichel (Ni), dioxid de azot și oxizi de azot (NO2/NOx) în județul Ialomița, pentru perioada 2019-2023”
52-proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 55 din 27.05.2016  privind aprobarea organigramei şi statul de funcţii ale Centrului Cultural „Ionel Perlea” Ialomița, instituţie publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu modificările și completările ulterioare
51-proiect de hotărâre privind desemnarea a 6 (şase) consilieri judeţeni în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Ialomiţa
50- proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de selecție, a Profilului consiliului de administrație și a Profilului candidatului pentru desemnarea a doi membri în Consiliul de administrație al SC Infrastructură Drumuri și Poduri SA
49- proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Ialomița în Comisia județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Ialomița
48-proiect de hotărâre privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean al domnului Babagianu Gheorghe
47-proiect de hotărâre privind aprobarea acordării burselor de ajutor social elevilor care frecventează cursurile Şcolii Profesionale Speciale ”Ion Teodorescu” Slobozia, pentru semestrul II al anului școlar 2020 - 2021
 22- proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de amenajare a teritoriului ”Actualizarea Planului de Amenajare a Teritoriului Județean – P.A.T.J. Ialomița”.   Anexa -PATJ Ialomița - Partea 1, Anexa PATJ Ialomița - Partea 2,Anexa PATJ Ialomița - Partea 3, Anexa PATJ Ialomița - Partea 4,Anexa PATJ Ialomița - Partea 5

325.02.2021Proiecte de hotărâre pentru ședința ordinară din 25.02.202146-proiect de hotărâre privind aprobarea modificării anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 125 din 07.08.2020 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici actualizați, faza Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.) pentru obiectivul de investiţii „Modernizarea şi dotarea incintei clădirii  Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia”
45-proiect de hotărâre privind reglementarea regimului juridic al bunului mobil ”Pernă de salvare de la înălțimi tip SP 60, cu remorcă de transport”, aflat în proprietatea județului Ialomița
44- proiect de hotărâre privind concesionarea unui teren în suprafață de 600,1320 ha cu destinația agricolă – categoria de folosință arabil, proprietatea privată a județului Ialomița, situat în extravilanul comunei Vlădeni
43-proiect de hotărâre privind reglementarea regimului juridic a unor imobile situate in str. Lacului, nr.  6, municipiul Slobozia, aflate în domeniul public al Județului Ialomița
42-proiect de hotărâre   privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 171/09.11.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Ialomița în mandatul 2020-2024, cu modificările și completările ulterioare
41-proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Ialomiţa în Consiliul de administrație al Muzeului Județean Ialomița
40-proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de schimbare a destinației unei suprafețe de teren de 380 mp aflată în domeniu public al Județului Ialomița
39-proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Spitalului Județean de Urgență Slobozia
38-proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 166/23.09.2020  privind reglementarea regimului juridic al bunului mobil  ”Autobuz MAN”, aflat în proprietatea privată a județului Ialomița
37-proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 41/21.04.2016 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Direcției Județene de Evidentă a Persoanelor Ialomița, cu modificările și completările ulterioare
36-proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Ialomiţa în Consiliul de administrație al Muzeului Național al Agriculturii
35-proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Muzeului Național al Agriculturii
34-proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Ialomița, pentru anul  2021
33-proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 46 din 26.04.2018 privind aprobarea  Regulamentului de Organizare și Funcționare al Muzeului Județean Ialomița
32-proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Ialomiţa în Comisia de orientare şcolară şi profesională organizată la nivelul Centrului Judeţean de Resurse și Asistență Educațională Ialomița
31-proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 140/24.08.2017 privind aprobarea realizării proiectului „Reabilitarea și punerea în valoare a monumentului istoric Orașul de Floci”  și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare
30-proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită Consiliului Local al Municipiului Slobozia a terenului în suprafață de 2192,17 mp situat în Municipiul Slobozia, Piața Revoluției, aflat în domeniul public al Județului Ialomița și administrarea Consiliului Județean Ialomița
29-proiect de hotărâre privind aprobarea completării Anhttp://cjialomita.ro/wp-content/uploads/2021/02/30-pr-hot-darea-in-folosinta-gratuita-a-unei-suprafete-de-teren-CL-Slobozia-1.pdfexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 121 din 07.08.2020 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de  Intervenţie (D.A.L.I.) – revizuită şi a principalilor indicatori tehnico-economici revizuiţi la obiectivul de investiţii ”Creșterea eficienței energetice a Școlii Profesionale Speciale ”Ion Teodorescu” Slobozia”
28-proiect de hotărâre privind aprobarea completării Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 115 din 07.08.2020 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.) - revizuită şi a principalilor indicatori tehnico-economici revizuiți pentru obiectivul de investiţii ”Creșterea eficienţei energetice a Sediului Muzeului Judeţean Ialomiţa”
27-proiect de hotărâre privind aprobarea completării Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 119/07.08.2020 de aprobare a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.) – revizuită şi a principalilor indicatori tehnico-economici revizuiți pentru  obiectivul de investiţii ”Creșterea eficienţei energetice pentru Clădirea Comandamentului – Pavilion A (Centrul Militar Județean Ialomița)”
26-proiect de hotărâre privind aprobarea completării Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 117 din 07.08.2020 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de  Intervenţie (D.A.L.I.) – revizuită şi a principalilor indicatori tehnico-economici revizuiţi la obiectivul de investiţii ”Creșterea eficienței energetice a Clădirii Administrative din strada Răzoare nr. 3
25-proiect de hotărâre privind aprobarea completării Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 113/07.08.2020 de aprobare a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.) – revizuită şi a principalilor indicatori tehnico-economici revizuiți pentru  obiectivul de investiţii ”Creșterea eficienţei energetice a Clădirii Centrului Cultural Ionel Perlea”
24-proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 114 din 07.08.2020 privind aprobarea realizării proiectului „Creșterea eficienței energetice a Clădirii Centrului Cultural Ionel Perlea”  și a cheltuielilor legate de proiect
23-proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Ialomiţa în Consiliul de administrație al Muzeului Județean Ialomița
228.01.2021Proiecte de hotărâre pentru ședința ordinară din 28.01.202121. proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită Consiliului Local al Municipiului Slobozia a terenului în suprafață de 2192,17 mp situat în Municipiul Slobozia, Piața Revoluției, aflat în domeniul public al Județului Ialomița și administrarea Consiliului Județean Ialomița -retras de pe ordinea de zi
20. proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei si statului de funcții ale Muzeului Național al Agriculturii Slobozia, instituție publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Județean Ialomița;
19. proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de evaluare a performanțelor profesionale individuale și a modelului Fișei de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru personalul de conducere și personalul de execuție din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia al cărui management a fost transferat către Consiliul Județean
Ialomița;
18. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomiţa nr. 225/19.12.2017 privind aprobarea realizării proiectului ”Modernizare DJ 306 limită județ Călărași-Albești-Andrășești-Gheorghe Doja-Crunți intersecție cu DJ 102H, DJ 102H intersecție cu DJ 306-Reviga-Cocora-intersecție cu DJ 203E, DJ 203E intersecție cu DJ 102H-Cocora-limită județ Buzău”  și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările și completările ulterioare;
17. proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 38 din 22.09.2016 privind aprobarea componenţei Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism Ialomiţa şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al acesteia, cu modificările și completările ulterioare.
16. proiect de hotărâre privind aprobarea valorificării masei lemnoase pe picior din zona de siguranță a drumurilor județene;
15. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomiţa nr. 136/24.08.2017 privind actualizarea documentației tehnico-economice, faza D.A.L.I.  şi a principalilor indicatori tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Reabilitarea și punerea în valoare a monumentului istoric Orașul de Floci”
14. proiect de hotărâre privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului Stoica Alexandru;
13. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 40 din 06.07.2010 privind transferul managementului asistenţei medicale din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia, cu modificările și completările ulterioare;
12. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza Studiu de Fezabilitate (SF) şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Centrul pentru persoane vârstnice - Movila”;
11. proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Ialomiţa în Consiliul de administrație al Bibliotecii Județene ”Ștefan Bănulescu” Ialomița;
10. proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Ialomiţa în Consiliul de administrație al Centrului Cultural ”Ionel Perlea” Ialomița;
9. proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Ialomiţa în Consiliul de administrație al Centrului Judeţean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița;
8. proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Județului Ialomița în Adunarea Generală a Acționarilor și Consiliul de Administrație din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Situaţii de Urgenţă Sud Muntenia”;
7. proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Ialomița în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Pază și Servicii Comunitare S.R.L. Slobozia;
112.01.2021Proiecte de hotărâre pentru ședința extraordinara din 12.01.2021
5.proiect de hotărâre privind aprobarea participării Spitalului Județean de Urgență Slobozia la realizarea proiectului ”Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia” și a cheltuielilor legate de proiect
4.proiect de hotărâre privind desemnarea a doi consilieri județeni în calitate de membri în Comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului general al Județului Ialomița, domnul Adrian-Robert Ionescu, pentru activitatea desfășurată în anul 2020 
3.proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr.172 din 17.12.2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul instituţiilor publice din subordinea Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu modificările și completările ulterioare
2.proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local rezultat la sfârșitul exercițiului bugetar al anului 2020
1.proiect de hotărâre privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean al doamnei Barcari Rodica - Luminița
Nr. proiectData emiteriiTitluDocumente
2229.12.2020Proiecte de hotărâre pentru ședința de îndată din29.12.202051.proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia, pe anul 2020
2128-12-2020Proiecte de hotărâre pentru ședința ordinara din 28-12-2020

50.proiect de hotărâre privind validarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Ialomița nr.95 din 22.12.2020 privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița și repartizarea pe trimestre a influențelor, pe anul 2020;
49.proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 93 din 20.12.2013 privind aprobarea asocierii județului Ialomița cu municipiul Slobozia în vederea constituirii „S.C. SERVICII PUBLICE SLOBOZIA S.R.L.”, cu modificările ulterioare;

48.proiect de hotărâre privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ special din judeţul Ialomiţa pentru anul şcolar 2021-2022;
47.proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Ialomiţa în Comisia judeţeană în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi;
46.proiect de hotărâre privind desemnarea unui membru în Consiliul de Administrație al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Ialomița;
39.proiect de hotărâre privind alegerea unui vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Ialomiţa;
38.proiect de hotărâre privind alegerea unui vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Ialomiţa;
2018-12-2020Proiecte de hotărâre pentru ședința extraordinara din 18-12-2020

45. proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei si statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Slobozia;
44. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2020;
43.proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului general al judeţului Ialomiţa, la trimestrul IV (preliminat), anul 2020;
42.proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 172 din 17.12.2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul instituţiilor publice din subordinea Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu modificările și completările ulterioare;
41.proiect de hotărâre privind asocierea Unității Administrativ Teritoriale Județul Ialomița cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia în vederea realizării proiectului “Sprijin la nivelul regiunii Sud Muntenia pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, infrastructura și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură - 5D2” , finanțat prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2014 – 2020, Axa prioritară 1, Acțiunea 1.1.1 - Asistență orizontală pentru beneficiarii FESI și specifică pentru beneficiarii POAT, POIM și POC, inclusiv instruire pentru aceștia și pentru potențialii beneficiari FESI, și a cheltuielilor legate de proiect;
40.proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar şi a cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere a persoanelor vârstnice îngrijite în Căminul pentru persoane vârstnice ”ing. Vadim Rusu” comuna Balaciu şi în Centrul pentru persoane vârstnice Fierbinţi-Târg, judeţul Ialomiţa,  pentru anul 2021;
37.proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 191/27.11.2020 privind aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomița la realizarea proiectului „VIP-PLUS „Voluntariat – Inițiative - Profesionalism pentru calitate în serviciile de zi destinate copiilor din comunitățile vulnerabile” cod PN1020, finanțat din Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 prin Programul ”Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” și a cheltuielilor legate de proiect;
36.proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare atribuit prin Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 28/27.04.2011, cu modificările și completările ulterioare, Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Ialomița asupra unor bunuri imobile, proprietate publică a județului Ialomița;
35. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 171/09.11.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Ialomița în mandatul 2020-2024;
34.proiect de hotărâre privind stabilirea măsurilor necesare declanșării procedurii de selecție pentru numirea a doi administratori în Consiliul de administrație al S.C. Infrastructură Drumuri și Poduri S.A.”
33.proiect de hotărâre privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole, în vederea calculării veniturilor anuale brute obţinute din cedarea folosinţei bunurilor prin arendare, pe anul 2021;
32.proiect de hotărâre privind stabilirea preţului mediu/tonă de iarbă (masă verde) obţinută de pe pajişte, pentru anul 2021
17.proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor şi tarifelor din competenţa Consiliului Judeţean Ialomiţa, pentru anul 2021;

1914-12-2020Proiecte de hotărâre pentru ședința din 14-12-202039. proiect de hotărâre privind alegerea unui vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Ialomiţa
38. proiect de hotărâre privind alegerea unui vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Ialomiţa
35. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 171/09.11.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Ialomița în mandatul 2020-2024.
1827-11-2020Proiecte de hotărâre pentru ședința din 27-11-202031-proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2020
30-proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al  Spitalului Județean de Urgență Slobozia,  pe anul 2020
29-proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unor premii din bugetul județului  veteranilor de război  cu domiciliul pe raza județului Ialomița
28-proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 41/21.04.2016 privind aprobare organigramei si statului de funcții ale Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Ialomița , cu modificările și completările ulterioare
27-proiect de hotărâre privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domnișoarei Tudor Silica Vali
26-proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții ”Recompartimentare Foaier Sală de spectacole și Centrul de Informații – Consiliul Județean Ialomița”
25-proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții „ Recompartimentare Foaier Sală de spectacole și Centrul de Informații – Consiliul Județean Ialomița”
24-proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului  Consiliului Judeţean Ialomiţa în Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Ialomiţa
23-proiect de hotărâre privind aprobarea  devizului general și  a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați, rezultați în urma documentației – faza PT, pentru  obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 306 limită județul Călărași – Albești-Andrășești – Gheorghe Doja -Crunți intersecție cu DJ 102H, DJ 102H intersecție cu DJ 306 – Reviga-Cocora – intersecție cu DJ 203E, DJ 203 E intersecție cu DJ 102H – Cocora – limită județ Buzău ” cod SMIS 120110
22-proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 225 din 19.12.2017 privind aprobarea realizării proiectului ”Modernizare DJ 306 limită județ Călărași-Albești-Andrășești-Gheorghe Doja-Crunți intersecție cu DJ 102H, DJ 102H intersecție cu DJ 306-Reviga-Cocora-intersecție cu DJ 203E, DJ 203E intersecție cu DJ 102H-Cocora-limită județ Buzău”  și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările și completările ulterioare
21-proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 43/16.04.2018 privind aprobarea realizării proiectului „Modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primire Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia” – cod SMIS  119070  și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare
20-proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general și a principalilor indicatori tehnico –economici actualizați, ce au rezultat în urma elaborării proiectului tehnic (PT), pentru realizarea obiectivului de investiții „Modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primire Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”- cod SMIS 119070
19-proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții ”Consolidarea, amenajarea și reorganizarea Muzeului Național al Agriculturii”
18-proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții  „ Consolidarea, amenajarea și reorganizarea Muzeului Național al Agriculturii”
10-proiect de hotărâre privind aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomița la realizarea proiectului „VIP-PLUS „Voluntariat – Inițiative - Profesionalism pentru calitate în serviciile de zi destinate copiilor din comunitățile vulnerabile” cod PN1020, finanțat din Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 prin Programul ”Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” și a cheltuielilor legate de proiect
9-proiect de hotărâre privind  desemnarea unui  reprezentant al Consiliului Judeţean Ialomiţa în Consiliul de administrație al Palatului Copiilor Slobozia, județul Ialomița, pentru anul școlar 2020- 2021
1717-11-2020Proiecte de hotărâre pentru ședința din 17.11.202016.proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Spitalului Județean de Urgență Slobozia;
15.proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită Primăriei Comunei Axintele a „Microbuzului Mercedes-Benz”, bun mobil aflat în proprietatea privată a județului Ialomița;
14.proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării repartizării pe bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale din judeţ a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 2020;
13. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 150/27.11.2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița și al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa;
12.proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa;
11.proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 40/06.07.2010 privind transferul managementului asistenţei medicale din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia, cu modificările și completările ulterioare;
8. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților județului Ialomița în Adunarea Generală a Acționarilor a SC Infrastructură Drumuri și Poduri SA Ialomița și aprobarea mandatului acestora;
7. proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților județului Ialomița în Adunarea Generală a Acționarilor a SC Drumuri și Poduri SA Ialomița și aprobarea mandatului acestora;
6.proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 41/21.04.2016 privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa, cu modificările și completările ulterioare;
3.proiect de hotărâre privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului Mocioniu Adrian – Nicolae;
2.proiect de hotărâre privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului Marian Neacșu;
1609-11-2020Proiecte de hotărâre pentru ședința extraordinară din 09.11.20201 - Proiect de hotărâre privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Ialomița în mandatul 2020-2024
1514.10.2020Proiecte de hotărâre pentru ședința extraordinară din 14.10.2020169-privind aprobarea execuției bugetului general al județului Ialomița, la trimestrul III, anul 2020;
170-proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării nerambursabile a proiectelor depuse în cadrul programului sportiv de utilitate publică ”Promovarea sportului de performanță”, aferent sezonului competițional 2020-2021, și încheierea contractelor de finanțare;
171- proiect de hotărâre privind aprobarea acordării burselor de ajutor social elevilor care frecventează cursurile Școlii Profesionale Speciale ”Ion Teodorescu” Slobozia, pentru semestrul I al anului școlar 2020– 2021;
1423.09.2020Proiecte de hotărâre pentru ședința din 23.09.2020168-proiect de hotărâre privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole, în vederea calculării veniturilor anuale brute obţinute din cedarea folosinţei bunurilor prin arendare, pe anul 2020.
167-proiect de hotărâre privind reglementarea regimului juridic al bunului mobil ”Autobuz MAN”, aflat în proprietatea privată a județului Ialomița
166-proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării pe bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ a unor sume  defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 2020
165-proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2020
164-proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia,  pe anul 2020
163-proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița
162-proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 41/21.04.2016 privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa, cu modificările și completările ulterioare
161-proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 59 din 28.05.2020 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Bibliotecii Județene ”Ștefan Bănulescu” Ialomița, instituţie publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa
160-proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 122 din 30.10.2019 privind aprobarea  organigramei, statului de funcţii şi  funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu modificările și completările ulterioare
159-proiect de hotărâre privind înființarea Centrului de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Movila prin reorganizarea Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuro - Psihică pentru Adulți Movila
158-proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Ialomiţa în Consiliul de administraţie al Şcolii Profesionale Speciale ”Ion Teodorescu” Slobozia pentru anul școlar 2020 - 2021
157-proiect de hotărâre privind  desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Ialomiţa în Consiliul de administraţie al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Ialomița pentru anul școlar 2020 - 2021
1331.08.2020Proiecte de hotărâre ședință de îndată 31.08.2020156- proiect de hotărâre privind alegerea unui vicepreședinte al Consiliului Județean Ialomița
1231-08-2020Proiecte de hotărâre pentru ședința extraordinar din 31-08-2020

155-proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanților Adunării Generale a Acționarilor a SC Infrastructură Drumuri și Poduri SA pentru numirea a trei membri în Consiliul de administrație al societății;
154-proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanților Adunării Generale a Acționarilor a SC Drumuri și Poduri SA pentru numirea unui membru în Consiliul de administrație al societății
153-proiect de hotărâre privind alegerea Președintelui Consiliului Județean Ialomiţa
152- proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 6 din 24.06.2016 privind  organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Ialomița pe principalele domenii de activitate, cu modificările ulterioare 
151- proiect de hotărâre privind  modificarea  Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 1 din 24.06.2016  privind alegerea Comisiei de validare a Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu modificările ulterioare
150- proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Ilie Eugen
149- proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Cojocaru Cătălin Alexandru
148- proiect de hotărâre privind desemnarea unui vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Ialomiţa care să conducă lucrările şedinţei extraordinare din 31.08.2020
147 - proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al judetului Ialomița, pe anul 2020 
146 - proiect de hotărâre privind acordarea unor alocații privind finanțarea programului sportiv „Fotbalul unește toți ialomițenii an II” derulat de AFC UNIREA 04 SLOBOZIA pentru perioada august-octombrie 2020
145 - proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții „Construirea și dotarea Blocului alimentar și a spălătoriei cu Heliport pe terasă, aferente Spitalului Județean de Urgență Slobozia” 
144 - proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții ”Construirea și dotarea Blocului alimentar și a spălătoriei cu Heliport pe terasă, aferente Spitalului Județean de Urgență Slobozia”
143 - proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții  „ Centrul  de Recuperare pentru  Copii  cu Autism – Slobozia”
142 - proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții  „Centrul  de Recuperare pentru  Copii  cu Autism – Slobozia”
141 - proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții ”Centrul pentru persoane vârstnice – Movila”
140 - proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții ”Centrul pentru persoane vârstnice – Movila”
139 - proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru biletele de călătorie, pe traseele județene cuprinse în programul de transport public județean de persoane, prin curse regulate, pentru perioada 01.09.2020 – 31.12.2021
138 - proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 23/21.02.2020 privind aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate din bugetul județulul Ialomița pentru activități nonprofit de interes general pentru anul 2020

137 - proiect de hotărâre privind abrogarea articolului 2 la Hotărârea Consiliului Județean nr. 24/21.02.2020 privind aprobarea Ghidurilor solicitantului privind finanțarea din fonduri publice alocate din bugetul județului Ialomița a cererilor depuse în cadrul programelor sportive de utilitate publică, pentru anul 2020

136 - proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia, pe anul 2020

135 - proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Slobozia

134 - proiect de hotărâre privind reglementarea regimului juridic al bunului mobil "autoturism Dacia Duster", aflat în proprietatea privată a județului Ialomița

133 - proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârii Consiliului Judetean Ialomita nr. 185 din 23.11.2017 privind aprobarea organigramei și statul de funcții ale Muzeului Judetean Ialomita, instituție publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Judetean Ialomita

132 -proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de menținere a calității aerului pentru indicatorii pulberi in suspensie (PM 10 5i PM 2,5). Benzen {C6H6), dioxid de sulf {502}, monoxid de carbon {CO),Plumb (Pb}, Arsen (As), Cadmiu {Cd}, Niche/ (Ni}, dioxid de azot și oxizi de azot (N02/NOx)" in județul Ialomita, pentru perioada 2019-2023

131 -proiect de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole, în vederea calculării veniturilor anuale brute obținute din cedarea folosinței bunurilor prin arendare, pe anul 2020

106- proiect de hotărâre privind reglementarea funcționării serviciului de transport public județean de persoane, prin curse regulate, in județul Ialomița, pâna la data de 31.12.2021

1107-08-2020Proiecte de hotărâre propuse pentru sedinta extaordinara din luna august 130 - proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (D.A.L.I.) revizuită și a principalilor indicatori tehnico-economici revizulți la obiectivul de investișii „Creșterea eficientei energetice a Clădirii Centrului Cultural Ione Perlea”
129 - proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (D.A.L.I.) revizuită și a principalilor indicatori tehnico-economici revizuiți la obiectivul de investitii „Creșterea eficienței energetice a Școlii Profesionale Speciale "Ion Teodorescu" Slobozia”
128 - proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii nr. 111/30.07.2020 privind aprobarea repartizării unor sume pentru susținerea cultelor din județul Ialomița, pe anul 2020
127 - proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (D.A.L.I.) revizuită și a principalilor indicatori tehnico-economici revizuiți pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficientei energetice a Sediului Muzeului Judetean Ialomița”
126 - proiect de hotărâre privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (D.A.L.I.) revizuită și a principalilor indicatori tehnico-economici revizuiți la obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a Clădirii Administrative din strada Răzoare nr. 3”
125 - proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr.201 din 23.11.2017 privind aprobarea cofinanțării pentru obiectivul de investiții finanțat prin Programul Național de Dezvoltare locală „Construirea Blocului Operator din cadrul Spitalului Judetean de Urgentă Slobozia”
124 - proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului „Creșterea eficienței energetice a Sediului Muzeului Județean Ialomița” și a cheltuielilor legate de proiect
123 - proiect de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici actualizați, faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (D.A.L.I.) pentru obiectivul de investiții „Modernizarea și dotarea incintei clădirii Spitalului Județean de Urgență Slobozia”
122 - proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 203 din 23.11.2017 privind aprobarea cofinanțării pentru obiectivul de investiții finanțat prin Programul Național de Dezvoltare locală „Modernizarea și dotarea incintei clădirii Spitalului Județean de Urgență Slobozia”
121 - proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului „Creșterea Eficienței Energetice a Școlii Profesionale Speciale "Ion Teodorescu" Slobozia” și a cheltuielilor legate de proiect
120 - proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (D.A.L.I) - revizuită și a principalilor indicatori tehnico-economlci revizuiți pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice pentru Clădirea Comandamentului - Pavilion A (Centrul Militar Județean Ialomița)”
119 - proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului „Creșterea eficientel energetice a Clădirii Administrative din strada Răzoare nr.3” și a cheltuielilor legate de proiect
118 - proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului „Creșterea eficientei energetice pentru Clădirea Comandamentului - Pavilion A (Centrul Militar Județean Ialomița)” și a cheltuielilor legate de proiect
117 - proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului „Creșterea eficientei energetice a Clădirii Centrului Cultural Ionel Perlea” și a cheltuielilor legate de proiect
116 - proiect de hotărâre privind aprobarea completării Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții „Modernizare și reabilitare DJ 212: Limită județ Brăila - Luciu - Mihail Kogiilniceanu - intersecție DN 2A, intersecție DJ 201 Lăcusteni - Platonești - Movila - Fetești”, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 84 din 25.06.2O2O
115 - proiect de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici actualizați, faza Studiu de Fezabilitate (SF) pentru obiectivul de investitf „Construirea Blocului Operator din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”
114 - proiect de hotărâre privind aprobarea completarii Notei conceptuare aferente obiectivului de Investitii „Modernizare DJ213A: Limită județ Călărași - cu DJ201 (Mărculești), intersectie cu DN2A (Bucu) - Scânteia - intersecție cu DN21”
1007-2020Proiecte de hotărâre propuse pentru sedinta ordinara din luna iulie113 - proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitație a unor bunuri aparținând domeniului public al județului Ialomița pentru realizarea obiectivului de investiții ”Proiect de dezvoltare regională Alexeni”
112 - proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar şi a cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere a persoanelor vârstnice îngrijite în Căminul pentru persoane vârstnice ”ing. Vadim Rusu” comuna Balaciu şi în Centrul pentru persoane vârstnice  Fierbinţi Târg,  judeţul Ialomiţa,  pentru anul 2020 
111 - proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unor sume pentru susţinerea cultelor din  judeţul Ialomiţa, pe anul 2020
110 - proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al Județului Ialomița, pe anul 2020
109 - proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general al județului Ialomița, la trimestrul II , anul 2020
108 - proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia, pe anul 2020
107 - proiect de hotărâre privind darea in administrare către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița a Centrului de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități ”Kalina” si ”Maria” Slobozia și a Căsuței de tip familial ”Vlăduț” Slobozia
105 - proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Ialomita nr. 94 din 23.12.2010 privind stabilirea functiunilor si administrarea unor spatii din imobilul Centrul Cultural UNESCO "lonel Perlea", cu modificarile si completarile ulterioare
104 - proiect de hotarare pentru modiflcarea Hotararii Consiliului Judetean Ialomita nr. 28/26.03.2018 privind reglementarea regimului juridic al bunurilor imobile aflate in domeniul public al Judetului Ialomita necesare desfasurarii activitatilor din domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare
103 - proiect de hotarare privind acordarea stimulentelor financiare elevilor si cadrelor didactice cu rezultate deosebite in domeniul performantelor scolare in cadrul programului "Premii de excelenta pentru olimpicii ialomiteni din invatamantul preuniversitar de stat, pentru anul scolar 2019-2020"
102 - proiect de hotarare privind modificarea anexei nr. 2 la Hotararea Consiliului Judetean Ialomita nr. 55 din 27.05.2016 privind aprobarea organigramei sistatul de functii ale Centrului Cultural ,,Ionel Perlea" Ialomita, institutie publica de cultura aflata sub autoritatea Consiliului Judetean Ialomta, cu modificarile si completiirile ulterioare
101 - proiect de hotarare privind transmiterea unui tronson de drum judetean DJ 213A- Limita Judetul Calarasi - Marculesti - Bucu - Gheorghe Lazar - Scanteia - DN21, cuprins intre km 30+589 - km 31+024, km 31+052- km 31+462 si km 31+506 - km 31+795, aflat in domeniul public al Judetului lalomita si administrarea Consiliului Judetean lalomita, in administrarea Consiliului Local al Comunei Bucu
100 - proiect de hotarare pentru modificarea Hotararii Consiliului Judetean Ialomita nr. 47/22.04.2020 privind aprobarea rectificarii bugetului general al judetulul Ialomita, pe anul 2020
99 - proiect de hotarare privind atestarea unui bun imobil cuprins in inventarul bunurilor care apartin domeniului public al Judetutul Ialomita
98 - proiect de hotarare privind reglementarea regimului juridic al unui teren in suprafatii de 4.520 mp, situat tn intravilanul Municipiului Urziceni
97 - proiect de hotarare privind reglementarea regimului juridic al terenului in suprafata de 562,00 m.p., aflat in intravilanul municipiului Urziceni, carte funciara nr. 24063
925-06-2020Proiecte de hotărâre propuse pentru sedinta ordinara din luna iunie96-proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2020
95-proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr.19 din 21.02.2020 privind aprobarea asocierii Judeţului Ialomiţa cu Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Ialomiţa în vederea finanţării proiectelor în cadrul implementării Programului Judeţean de Dezvoltare Locală Ialomiţa 2020
94-proiect de hotărâre privind        aprobarea participării Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Ialomița la implementarea Proiectului “TehniCOOL2 – Îmbunătățirea accesului la activități de învățare în mediul de muncă real pentru elevii învățământului profesional și tehnic” din județul Ialomița, ID 131144 în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020 (POCU)
93-proiect de hotărâre privind majorarea  capitalului social al S.C. Infrastructură  Drumuri şi Poduri S.A.
92-proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 17/19.02.2018 privind aprobarea realizării proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirii Complexului de Servicii Sociale Slobozia, județul Ialomița” , finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de Investiții 3.1, Operațiunea B – Clădiri Publice, cu modificările și completările ulterioare
91-proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat şi a principalilor indicatori tehnico-economici, faza PT pentru obiectivul de investiții ”Creșterea eficienței energetice a clădirii  Complexului de Servicii Sociale Slobozia, județul Ialomița”, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de Investiții 3.1, Operațiunea B – Clădiri Publice
90-proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții  ”Reabilitare pod peste canal de irigații la Movilița  pe DJ 302”
89-proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții ”Reabilitare pod peste canal de irigații la Movilița  pe DJ 302”
88-proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții  „Reabilitare pod peste râul Prahova la Adâncata pe DJ 101 B”
87-proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții ”Reabilitare pod peste râul Prahova la Adâncata pe DJ 101 B”
86-proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 157 din 29.09.2017 privind  reorganizarea Comisiei Judeţene pentru Protecţia Copilului Ialomiţa, cu modificările și completările ulterioare
85-proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia,  pe anul 2020
84 - proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 41 din 26.03.2020 privind aprobarea  organigramei și statului de funcţii ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița
83 - proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții  „Modernizare  și reabilitare DJ 212: Limită județ Brăila – Luciu – Mihail Kogălniceanu – intersecție DN 2A, intersecție DJ 201 Lăcusteni – Platonești – Movila - Fetești”
82 - proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții ”Modernizare  și reabilitare DJ 212: Limită județ Brăila – Luciu – Mihail Kogălniceanu – intersecție DN 2A, intersecție DJ 201 Lăcusteni – Platonești – Movila - Fetești”
81 - proiect de hotărâre privind aprobarea ”Monografiei economico - militare a judeţului Ialomiţa”
80- proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 61/20.10.2016 privind validarea membrilor desemnați ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică Ialomița,  cu modificările și completările ulterioare
79 - proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții  „Modernizare DJ213A: Limită judeţ Călărași – intersecţie cu DJ201 (Mărculeşti); intersecţie cu DN2A (Bucu) – Scȃnteia – intersecție cu DN21”
78 - proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții ”Modernizare DJ213A: Limită judeţ Călăraşi – intersecţie cu DJ201 (Mărculeşti), intersecţie cu DN2A ( Bucu) – Scânteia – intersecţie cu DN21”
77 - proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții „Modernizare DJ 101 B: Limită județ Ilfov – Rădulești”
76 - proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții ” Modernizare DJ 101 B: Limită județ Ilfov – Rădulești”
75 - proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 122 din 30.10.2019 privind aprobarea  organigramei, statului de funcţii şi  funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu modificările și completările ulterioare
74- proiect de hotărâre privind înregistrarea Județului Ialomița – Consiliul Județean Ialomița în Sistemul Național Electronic de Plată online a obligațiilor de plată către  bugetul județului utilizând mijloacele electronice de plată (SNEP)
73 - proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită pe termen limitat a unui spațiu situat în imobilul Centrul Cultural ”Ionel Perlea” proprietate publică a județului Ialomița
828-05-2020Proiecte de hotărâre pentru ședința din 28-05.202072- proiect de hotărâre privind reglementarea regimului juridic al terenului în suprafață de 562,00 mp, aflat în intravilanul municipiului Urziceni.
71-privind validarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Ialomița nr.148 din data de 08.05.2020 privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița și repartizarea pe trimestre a influențelor, pe anul 2020, precum şi aprobarea rectificării bugetului județului Ialomița, pe anul 2020;
70-hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia,  pe anul 2020;
69 -privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Bibliotecii Județene ”Ștefan Bănulescu” Ialomița, instituţie publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa;
68 -privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 26  din 28.02.2019 privind aprobarea organigramei şi statul de funcții ale Muzeului Național al Agriculturii Slobozia, instituție publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Județean Ialomița, cu modificările şi completările ulterioare;
67- proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de selecție, a Profilului consiliului de administrație si a Profilului candidatului pentru desemnarea unui membru în Consiliul de administrație al SC Drumuri și Poduri SA;
66- proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii județului Ialomița cu Clubul Sportiv Olimpia Slobozia in vederea finanțării in comun a sistemului de comunicații radio, in benzile de unde scurte și ultrascurte, in scopul utilizării pentru activitățile specifice de radioamatorism si pentru comunicații de interes public, în situații  de urgență;
65- proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 122 din 30.10.2019 privind aprobarea organigramei, statului de funcții si funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului județean Ialomița, cu modificările ulterioare;
64- proiect de hotărâre privind stabilirea perioadei de valabilitate a Programului de transport public  județean de persoane, prin curse regulate, până la data de 31.12.2021;
63 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare aferenta obiectivului de investiții "Reabilitare pod peste râul Ialomița la Fierbinți pe DJ 101U și dublarea acestuia cu o structură independentă";
62- Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferenta obiectivului de investiții "Reabilitare pod peste râul Ialomița la Fierbinți pe DJ 101U și dublarea acestuia cu o structură independentă";
61- Proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții ,,Reabilitare pod peste râul Ialomița la Țăndărei pe DJ 212";
60- Proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții ,,Reabilitare pod peste râul Ialomița la Bucu pe DJ 213A";
59- Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții "Reabilitare pod peste râul Ialomița la Bucu pe DJ 213A";
58- Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții ”Reabilitare pod peste râul Ialomița la Țăndărei pe DJ 212";
56-  Proiect  hotarare privind aprobare cont anual de executie buget judet și situatii financiare pe anul 2019
730-04-2020Proiecte de hotărâre pentru ședința din 30-04-202057-proiect de hotărâre privind realizare proiect ”Pași spre viitor”- suplimentare  
55-proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2020;
54-proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării pe bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale din județ a unor sume  defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 2020;
53-proiect de hotărâre privind  aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia,  pe anul 2020;
52-proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanților Adunării Generale a Acționarilor a SC Drumuri și Poduri SA pentru numirea domnului Stan Cristi Adrian în calitate de administrator în Consiliul de administrație al societății și declanșarea procedurii de selecție pentru ocuparea unui post vacant de administrator;
51-proiect de hotărâre privind reglementarea regimului juridic al bunului mobil “Izoletă BIOBAG EBV 30/40 IN – CH, S.N. 3 – 3 -100420” aflată în proprietatea județului Ialomița;
50-proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de selecție, a Profilului consiliului de administrație și a Profilului candidatului pentru desemnarea a trei administratori în Consiliul de administrație al SC Infrastructură Drumuri și Poduri SA;
49-proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general al județului Ialomița, la trimestrul I, anul 2020;
622-04-2020Proiecte de hotărâre pentru ședința convocata de îndata din 22-04-2020
48- proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2020

47 - proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizaţiilor şi contribuţiilor Judeţului Ialomiţa şi Consiliului Judeţean Ialomiţa la unele organisme interne, pe anul 2020.
526-03-2020Proiecte de hotărâre pentru ședința extraordinară din 26.03.202046-proiect de hotărîre privind modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 3 din 19.01.2017  privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Ialomița, cu modificările ulterioare
45- proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia, pe anul 2020; 
44-proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al Judetulul Ialomita, pe anul 2020 ;
43-proiect de hotărâre privind transmiterea unui tronson de drum iudețean din DJ 212 cuprins între km 58+132 -km 65+443 și a unui tronson de drum județean din DJ 213 cuprins între km +553 -km 7+817 situate pe raza Unității Administrativ Teritoriale Gura Ialomiței,aflate in domeniul public al Judetului Ialomița si administrarea Consiliului Județean Ialomița, în administrarea Consiliului local al Comunei Gura Ialomiței
42- proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protectia Copilului Ialomita;
41- proiect de hotărâre privind stabilirea măsurilor necesare declanșării procedurii de selecție pentru numirea administratorilor în Consiliul de administrație al S. C. Infrastructurii Drumuri și Poduri S.A.;
40-proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 100 din 27.09.2018 privind stabilirea componenței nominale a Comisiei Județene de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Ialomița și aprobarea Regulamentului acestei comisii;
39-proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 122 din 30. 10.2019 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița, cu modificările ulterioare;
34- proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 61/20.10.2016 privind validarea membrilor desemnați ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică Ialomița, cu modificările și completările ulterioare;
33- proiect de hotărâre privind modificarea anexei 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 49 din 24.04.2019 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Bibliotecii județene "Stefan Bănulescu" Ialomița, instituție publică  de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Județean Ialomița;
416.03.2020Proiecte de hotărâre pentru ședința de îndată 17.03.202038 - privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2020
37 -proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Judetului Ialomița cu Municipiul Fetești, Municipiul Urziceni și Orasul Țăndarei în vederea finanțării în comun a dotării spitalelor din subordinea consiliilor locale cu echipamente medicale necesare creșterii capacității de intervenție în prevenirea și combaterea infecției cu noul Coronavirus ,,COVID -19"
314.03.2020Proiecte de hotărâre pentru ședința de îndată 14.03.2020
36 proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia,  pe anul 2020
35 proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului județului Ialomița, pe anul 2020
210-02-2020Proiecte de hotărâre pentru ședința din 21.02.202032- proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidurilor solicitantului privind finanțarea din fonduri publice alocate din bugetul județului Ialomița a cererilor depuse in cadrul programelor sportive de utilitate publicii, pentru anul 2020
31-proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 141/24.08.2017 privind aprobarea realizării proiectului ,,Restaurare și conservare Biserica de lemn Sf. Nicolae" și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare
30- proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare drum județean DJ 203F, DN2C -Grivita - Smirna - lazu -Scănteia - Valea Ciorii - DN 21A, Km 0+000-Km 25+350, finanțat prin Programul National de Dezvoltare Locală
29 -proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, a devizelor pe 2 loturi și a indicatorilor tehnico -economici, faza execuție lucrări, pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare drum județean DJ 203 F, DN2C (Grivita) - Smirna -lazu - Scânteia -Valea Ciorii - DN21A, Km 0+000-Km 25+350"
28 - proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, rezultat in urma elaborării Proiectului Tehnic, a principalilor indicatori tehnico-economici actualizat pentru realizarea obiectivului de investiții ,,Restaurare, conservare Biserica de lemn Sf. Nicolae", Cod SMIS 116941
27- proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate din bugetul județului Ialomița pentru activități nonprofit de interes general pentru anul 2020
26-privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 139/24.08.2017 privind aprobarea realizării proiectului ,,Reabilitarea monumentului istoric și de arhitectură Conacul Bolomey" și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare
25- proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, rezultat in urma elaborării PT-ului  și a principalilor Indicator/ tehnico-economici actualizați pentru realizarea obiectivului de investiții ,,Reabilitarea monumentului istoric $i de arhitecturii Conacu/ Bolomey", Cod SMIS 116932
24-proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr, 47 din 24.04.2019 privind acordarea unui stimulent financiar pentru nou-născuți, cu modificările și completările ulterioare
23-proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2020
22 -proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat in unitățile de cult la nivelul Județului Ialomița
21-proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Judetean de Urgenta Slobozia, pe anul 2020
20 - proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Infrastructură Drumuri și Poduri S.A., pe anul 2020 
19 - proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S. C. Drumuri și  Poduri S.A., pe anul 2020
18 -proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Ialomița cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară  Ialomița  în vederea finanțării proiectelor in cadrul implementării Programului Județean de Dezvoltare Locală  Ialomița 2020
17-proiect de hotărâre privind planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate de Consiliul Județean Ialomița, pentru anul 2020
16- proiect de hotărâre privind aprobarea acordării burselor de ajutor social elevilor care frecventează cursurile Şcolii Profesionale Speciale ”Ion Teodorescu” Slobozia,pentru semestrul II al anului școlar 2019 - 2020 
15- proiect hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Ialomița cu Inspectorul Școlar Județean Ialomița în vederea realizării în comun a proiectului ”Olimpiada de Agricultură-cultura plantelor și agricultura - creșterea animalelor”- faza națională
123-01-2020Proiecte de hotărâre pentru ședinta din 29.01.2020 14. proiect de hotărâre privind aprobarea realizării Proiectului „Împreună pentru Ialomița - Strategia de Dezvoltare a Județului Ialomița 2021-2027 și servicii publice accesibile pentru cetățeni” în vederea obținerii finanțării prevăzute de Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 și a cheltuielilor legate de proiect
13.proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 17/19.02.2018 privind aprobarea realizării proiectului ”Creșterea eficienței energetice a clădirii Complexului de Servicii Sociale Slobozia, județul Ialomița”, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de Investiții 3.1, Operațiunea B- Clădiri Publice, cu modificările și completările ulterioare;
12.proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici, faza PT pentru obiectivul de investiții ”Creșterea eficienței energetice a clădirii Complexului de Servicii Sociale Slobozia, județul Ialomița”, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de Investiții 3.1, Operațiunea B- Clădiri Publice;
11.proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de selecție, a Profilului consiliului de administrație și a Profilului candidatului pentru desemnarea unui membru în Consiliul de administrație al SC Infrastructură Drumuri și Poduri SA;
10.proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de selecție, a Profilului consiliului de administrație și a Profilului candidatului pentru desemnarea a doi membri în Consiliul de administrație al SC Drumuri și Poduri SA;
9.proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării pe bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 2020;
8.proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 172 din 17.12.2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul instituţiilor publice din subordinea Consiliului Judeţean Ialomiţa;
7.proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții „Amenajare heliport în cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”;
6.proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții ”Amenajare heliport în cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”;
5.proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 122 din 30.10.2019 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa;
4.proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 41 din 21.04.2016 privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa, cu modificările și completările ulterioare;
3.proiect de hotărâre privind aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ special din judeţul Ialomiţa pentru anul școlar 2020-2021
2.proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați pentru rest de executat și a cofinanțării pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare și reabilitare drum județean DJ 102H, km 66+317 -78+862”;
1.proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local rezultat la sfârșitul exercițiului bugetar al anului 2019;