Nr. proiectData emiteriiTitluDocumente
1423.09.2020Proiecte de hotărâre pentru ședința din 23.09.2020168-proiect de hotărâre privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole, în vederea calculării veniturilor anuale brute obţinute din cedarea folosinţei bunurilor prin arendare, pe anul 2020.
167-proiect de hotărâre privind reglementarea regimului juridic al bunului mobil ”Autobuz MAN”, aflat în proprietatea privată a județului Ialomița
166-proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării pe bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ a unor sume  defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 2020
165-proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2020
164-proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia,  pe anul 2020
163-proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița
162-proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 41/21.04.2016 privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa, cu modificările și completările ulterioare
161-proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 59 din 28.05.2020 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Bibliotecii Județene ”Ștefan Bănulescu” Ialomița, instituţie publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa
160-proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 122 din 30.10.2019 privind aprobarea  organigramei, statului de funcţii şi  funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu modificările și completările ulterioare
159-proiect de hotărâre privind înființarea Centrului de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Movila prin reorganizarea Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuro - Psihică pentru Adulți Movila
158-proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Ialomiţa în Consiliul de administraţie al Şcolii Profesionale Speciale ”Ion Teodorescu” Slobozia pentru anul școlar 2020 - 2021
157-proiect de hotărâre privind  desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Ialomiţa în Consiliul de administraţie al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Ialomița pentru anul școlar 2020 - 2021
1331.08.2020Proiecte de hotărâre ședință de îndată 31.08.2020156- proiect de hotărâre privind alegerea unui vicepreședinte al Consiliului Județean Ialomița
1231-08-2020Proiecte de hotărâre pentru ședința extraordinar din 31-08-2020

155-proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanților Adunării Generale a Acționarilor a SC Infrastructură Drumuri și Poduri SA pentru numirea a trei membri în Consiliul de administrație al societății;
154-proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanților Adunării Generale a Acționarilor a SC Drumuri și Poduri SA pentru numirea unui membru în Consiliul de administrație al societății
153-proiect de hotărâre privind alegerea Președintelui Consiliului Județean Ialomiţa
152- proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 6 din 24.06.2016 privind  organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Ialomița pe principalele domenii de activitate, cu modificările ulterioare 
151- proiect de hotărâre privind  modificarea  Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 1 din 24.06.2016  privind alegerea Comisiei de validare a Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu modificările ulterioare
150- proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Ilie Eugen
149- proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Cojocaru Cătălin Alexandru
148- proiect de hotărâre privind desemnarea unui vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Ialomiţa care să conducă lucrările şedinţei extraordinare din 31.08.2020
147 - proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al judetului Ialomița, pe anul 2020 
146 - proiect de hotărâre privind acordarea unor alocații privind finanțarea programului sportiv „Fotbalul unește toți ialomițenii an II” derulat de AFC UNIREA 04 SLOBOZIA pentru perioada august-octombrie 2020
145 - proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții „Construirea și dotarea Blocului alimentar și a spălătoriei cu Heliport pe terasă, aferente Spitalului Județean de Urgență Slobozia” 
144 - proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții ”Construirea și dotarea Blocului alimentar și a spălătoriei cu Heliport pe terasă, aferente Spitalului Județean de Urgență Slobozia”
143 - proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții  „ Centrul  de Recuperare pentru  Copii  cu Autism – Slobozia”
142 - proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții  „Centrul  de Recuperare pentru  Copii  cu Autism – Slobozia”
141 - proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții ”Centrul pentru persoane vârstnice – Movila”
140 - proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții ”Centrul pentru persoane vârstnice – Movila”
139 - proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru biletele de călătorie, pe traseele județene cuprinse în programul de transport public județean de persoane, prin curse regulate, pentru perioada 01.09.2020 – 31.12.2021
138 - proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 23/21.02.2020 privind aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate din bugetul județulul Ialomița pentru activități nonprofit de interes general pentru anul 2020

137 - proiect de hotărâre privind abrogarea articolului 2 la Hotărârea Consiliului Județean nr. 24/21.02.2020 privind aprobarea Ghidurilor solicitantului privind finanțarea din fonduri publice alocate din bugetul județului Ialomița a cererilor depuse în cadrul programelor sportive de utilitate publică, pentru anul 2020

136 - proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia, pe anul 2020

135 - proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Slobozia

134 - proiect de hotărâre privind reglementarea regimului juridic al bunului mobil "autoturism Dacia Duster", aflat în proprietatea privată a județului Ialomița

133 - proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârii Consiliului Judetean Ialomita nr. 185 din 23.11.2017 privind aprobarea organigramei și statul de funcții ale Muzeului Judetean Ialomita, instituție publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Judetean Ialomita

132 -proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de menținere a calității aerului pentru indicatorii pulberi in suspensie (PM 10 5i PM 2,5). Benzen {C6H6), dioxid de sulf {502}, monoxid de carbon {CO),Plumb (Pb}, Arsen (As), Cadmiu {Cd}, Niche/ (Ni}, dioxid de azot și oxizi de azot (N02/NOx)" in județul Ialomita, pentru perioada 2019-2023

131 -proiect de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole, în vederea calculării veniturilor anuale brute obținute din cedarea folosinței bunurilor prin arendare, pe anul 2020

106- proiect de hotărâre privind reglementarea funcționării serviciului de transport public județean de persoane, prin curse regulate, in județul Ialomița, pâna la data de 31.12.2021

1107-08-2020Proiecte de hotărâre propuse pentru sedinta extaordinara din luna august 130 - proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (D.A.L.I.) revizuită și a principalilor indicatori tehnico-economici revizulți la obiectivul de investișii „Creșterea eficientei energetice a Clădirii Centrului Cultural Ione Perlea”
129 - proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (D.A.L.I.) revizuită și a principalilor indicatori tehnico-economici revizuiți la obiectivul de investitii „Creșterea eficienței energetice a Școlii Profesionale Speciale "Ion Teodorescu" Slobozia”
128 - proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii nr. 111/30.07.2020 privind aprobarea repartizării unor sume pentru susținerea cultelor din județul Ialomița, pe anul 2020
127 - proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (D.A.L.I.) revizuită și a principalilor indicatori tehnico-economici revizuiți pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficientei energetice a Sediului Muzeului Judetean Ialomița”
126 - proiect de hotărâre privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (D.A.L.I.) revizuită și a principalilor indicatori tehnico-economici revizuiți la obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a Clădirii Administrative din strada Răzoare nr. 3”
125 - proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr.201 din 23.11.2017 privind aprobarea cofinanțării pentru obiectivul de investiții finanțat prin Programul Național de Dezvoltare locală „Construirea Blocului Operator din cadrul Spitalului Judetean de Urgentă Slobozia”
124 - proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului „Creșterea eficienței energetice a Sediului Muzeului Județean Ialomița” și a cheltuielilor legate de proiect
123 - proiect de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici actualizați, faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (D.A.L.I.) pentru obiectivul de investiții „Modernizarea și dotarea incintei clădirii Spitalului Județean de Urgență Slobozia”
122 - proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 203 din 23.11.2017 privind aprobarea cofinanțării pentru obiectivul de investiții finanțat prin Programul Național de Dezvoltare locală „Modernizarea și dotarea incintei clădirii Spitalului Județean de Urgență Slobozia”
121 - proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului „Creșterea Eficienței Energetice a Școlii Profesionale Speciale "Ion Teodorescu" Slobozia” și a cheltuielilor legate de proiect
120 - proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (D.A.L.I) - revizuită și a principalilor indicatori tehnico-economlci revizuiți pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice pentru Clădirea Comandamentului - Pavilion A (Centrul Militar Județean Ialomița)”
119 - proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului „Creșterea eficientel energetice a Clădirii Administrative din strada Răzoare nr.3” și a cheltuielilor legate de proiect
118 - proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului „Creșterea eficientei energetice pentru Clădirea Comandamentului - Pavilion A (Centrul Militar Județean Ialomița)” și a cheltuielilor legate de proiect
117 - proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului „Creșterea eficientei energetice a Clădirii Centrului Cultural Ionel Perlea” și a cheltuielilor legate de proiect
116 - proiect de hotărâre privind aprobarea completării Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții „Modernizare și reabilitare DJ 212: Limită județ Brăila - Luciu - Mihail Kogiilniceanu - intersecție DN 2A, intersecție DJ 201 Lăcusteni - Platonești - Movila - Fetești”, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 84 din 25.06.2O2O
115 - proiect de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici actualizați, faza Studiu de Fezabilitate (SF) pentru obiectivul de investitf „Construirea Blocului Operator din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”
114 - proiect de hotărâre privind aprobarea completarii Notei conceptuare aferente obiectivului de Investitii „Modernizare DJ213A: Limită județ Călărași - cu DJ201 (Mărculești), intersectie cu DN2A (Bucu) - Scânteia - intersecție cu DN21”
1007-2020Proiecte de hotărâre propuse pentru sedinta ordinara din luna iulie113 - proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitație a unor bunuri aparținând domeniului public al județului Ialomița pentru realizarea obiectivului de investiții ”Proiect de dezvoltare regională Alexeni”
112 - proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar şi a cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere a persoanelor vârstnice îngrijite în Căminul pentru persoane vârstnice ”ing. Vadim Rusu” comuna Balaciu şi în Centrul pentru persoane vârstnice  Fierbinţi Târg,  judeţul Ialomiţa,  pentru anul 2020 
111 - proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unor sume pentru susţinerea cultelor din  judeţul Ialomiţa, pe anul 2020
110 - proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al Județului Ialomița, pe anul 2020
109 - proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general al județului Ialomița, la trimestrul II , anul 2020
108 - proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia, pe anul 2020
107 - proiect de hotărâre privind darea in administrare către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița a Centrului de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități ”Kalina” si ”Maria” Slobozia și a Căsuței de tip familial ”Vlăduț” Slobozia
105 - proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Ialomita nr. 94 din 23.12.2010 privind stabilirea functiunilor si administrarea unor spatii din imobilul Centrul Cultural UNESCO "lonel Perlea", cu modificarile si completarile ulterioare
104 - proiect de hotarare pentru modiflcarea Hotararii Consiliului Judetean Ialomita nr. 28/26.03.2018 privind reglementarea regimului juridic al bunurilor imobile aflate in domeniul public al Judetului Ialomita necesare desfasurarii activitatilor din domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare
103 - proiect de hotarare privind acordarea stimulentelor financiare elevilor si cadrelor didactice cu rezultate deosebite in domeniul performantelor scolare in cadrul programului "Premii de excelenta pentru olimpicii ialomiteni din invatamantul preuniversitar de stat, pentru anul scolar 2019-2020"
102 - proiect de hotarare privind modificarea anexei nr. 2 la Hotararea Consiliului Judetean Ialomita nr. 55 din 27.05.2016 privind aprobarea organigramei sistatul de functii ale Centrului Cultural ,,Ionel Perlea" Ialomita, institutie publica de cultura aflata sub autoritatea Consiliului Judetean Ialomta, cu modificarile si completiirile ulterioare
101 - proiect de hotarare privind transmiterea unui tronson de drum judetean DJ 213A- Limita Judetul Calarasi - Marculesti - Bucu - Gheorghe Lazar - Scanteia - DN21, cuprins intre km 30+589 - km 31+024, km 31+052- km 31+462 si km 31+506 - km 31+795, aflat in domeniul public al Judetului lalomita si administrarea Consiliului Judetean lalomita, in administrarea Consiliului Local al Comunei Bucu
100 - proiect de hotarare pentru modificarea Hotararii Consiliului Judetean Ialomita nr. 47/22.04.2020 privind aprobarea rectificarii bugetului general al judetulul Ialomita, pe anul 2020
99 - proiect de hotarare privind atestarea unui bun imobil cuprins in inventarul bunurilor care apartin domeniului public al Judetutul Ialomita
98 - proiect de hotarare privind reglementarea regimului juridic al unui teren in suprafatii de 4.520 mp, situat tn intravilanul Municipiului Urziceni
97 - proiect de hotarare privind reglementarea regimului juridic al terenului in suprafata de 562,00 m.p., aflat in intravilanul municipiului Urziceni, carte funciara nr. 24063
925-06-2020Proiecte de hotărâre propuse pentru sedinta ordinara din luna iunie96-proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2020
95-proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr.19 din 21.02.2020 privind aprobarea asocierii Judeţului Ialomiţa cu Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Ialomiţa în vederea finanţării proiectelor în cadrul implementării Programului Judeţean de Dezvoltare Locală Ialomiţa 2020
94-proiect de hotărâre privind        aprobarea participării Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Ialomița la implementarea Proiectului “TehniCOOL2 – Îmbunătățirea accesului la activități de învățare în mediul de muncă real pentru elevii învățământului profesional și tehnic” din județul Ialomița, ID 131144 în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020 (POCU)
93-proiect de hotărâre privind majorarea  capitalului social al S.C. Infrastructură  Drumuri şi Poduri S.A.
92-proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 17/19.02.2018 privind aprobarea realizării proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirii Complexului de Servicii Sociale Slobozia, județul Ialomița” , finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de Investiții 3.1, Operațiunea B – Clădiri Publice, cu modificările și completările ulterioare
91-proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat şi a principalilor indicatori tehnico-economici, faza PT pentru obiectivul de investiții ”Creșterea eficienței energetice a clădirii  Complexului de Servicii Sociale Slobozia, județul Ialomița”, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de Investiții 3.1, Operațiunea B – Clădiri Publice
90-proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții  ”Reabilitare pod peste canal de irigații la Movilița  pe DJ 302”
89-proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții ”Reabilitare pod peste canal de irigații la Movilița  pe DJ 302”
88-proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții  „Reabilitare pod peste râul Prahova la Adâncata pe DJ 101 B”
87-proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții ”Reabilitare pod peste râul Prahova la Adâncata pe DJ 101 B”
86-proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 157 din 29.09.2017 privind  reorganizarea Comisiei Judeţene pentru Protecţia Copilului Ialomiţa, cu modificările și completările ulterioare
85-proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia,  pe anul 2020
84 - proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 41 din 26.03.2020 privind aprobarea  organigramei și statului de funcţii ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița
83 - proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții  „Modernizare  și reabilitare DJ 212: Limită județ Brăila – Luciu – Mihail Kogălniceanu – intersecție DN 2A, intersecție DJ 201 Lăcusteni – Platonești – Movila - Fetești”
82 - proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții ”Modernizare  și reabilitare DJ 212: Limită județ Brăila – Luciu – Mihail Kogălniceanu – intersecție DN 2A, intersecție DJ 201 Lăcusteni – Platonești – Movila - Fetești”
81 - proiect de hotărâre privind aprobarea ”Monografiei economico - militare a judeţului Ialomiţa”
80- proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 61/20.10.2016 privind validarea membrilor desemnați ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică Ialomița,  cu modificările și completările ulterioare
79 - proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții  „Modernizare DJ213A: Limită judeţ Călărași – intersecţie cu DJ201 (Mărculeşti); intersecţie cu DN2A (Bucu) – Scȃnteia – intersecție cu DN21”
78 - proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții ”Modernizare DJ213A: Limită judeţ Călăraşi – intersecţie cu DJ201 (Mărculeşti), intersecţie cu DN2A ( Bucu) – Scânteia – intersecţie cu DN21”
77 - proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții „Modernizare DJ 101 B: Limită județ Ilfov – Rădulești”
76 - proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții ” Modernizare DJ 101 B: Limită județ Ilfov – Rădulești”
75 - proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 122 din 30.10.2019 privind aprobarea  organigramei, statului de funcţii şi  funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu modificările și completările ulterioare
74- proiect de hotărâre privind înregistrarea Județului Ialomița – Consiliul Județean Ialomița în Sistemul Național Electronic de Plată online a obligațiilor de plată către  bugetul județului utilizând mijloacele electronice de plată (SNEP)
73 - proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită pe termen limitat a unui spațiu situat în imobilul Centrul Cultural ”Ionel Perlea” proprietate publică a județului Ialomița
828-05-2020Proiecte de hotărâre pentru ședința din 28-05.202072- proiect de hotărâre privind reglementarea regimului juridic al terenului în suprafață de 562,00 mp, aflat în intravilanul municipiului Urziceni.
71-privind validarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Ialomița nr.148 din data de 08.05.2020 privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița și repartizarea pe trimestre a influențelor, pe anul 2020, precum şi aprobarea rectificării bugetului județului Ialomița, pe anul 2020;
70-hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia,  pe anul 2020;
69 -privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Bibliotecii Județene ”Ștefan Bănulescu” Ialomița, instituţie publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa;
68 -privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 26  din 28.02.2019 privind aprobarea organigramei şi statul de funcții ale Muzeului Național al Agriculturii Slobozia, instituție publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Județean Ialomița, cu modificările şi completările ulterioare;
67- proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de selecție, a Profilului consiliului de administrație si a Profilului candidatului pentru desemnarea unui membru în Consiliul de administrație al SC Drumuri și Poduri SA;
66- proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii județului Ialomița cu Clubul Sportiv Olimpia Slobozia in vederea finanțării in comun a sistemului de comunicații radio, in benzile de unde scurte și ultrascurte, in scopul utilizării pentru activitățile specifice de radioamatorism si pentru comunicații de interes public, în situații  de urgență;
65- proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 122 din 30.10.2019 privind aprobarea organigramei, statului de funcții si funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului județean Ialomița, cu modificările ulterioare;
64- proiect de hotărâre privind stabilirea perioadei de valabilitate a Programului de transport public  județean de persoane, prin curse regulate, până la data de 31.12.2021;
63 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare aferenta obiectivului de investiții "Reabilitare pod peste râul Ialomița la Fierbinți pe DJ 101U și dublarea acestuia cu o structură independentă";
62- Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferenta obiectivului de investiții "Reabilitare pod peste râul Ialomița la Fierbinți pe DJ 101U și dublarea acestuia cu o structură independentă";
61- Proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții ,,Reabilitare pod peste râul Ialomița la Țăndărei pe DJ 212";
60- Proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții ,,Reabilitare pod peste râul Ialomița la Bucu pe DJ 213A";
59- Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții "Reabilitare pod peste râul Ialomița la Bucu pe DJ 213A";
58- Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții ”Reabilitare pod peste râul Ialomița la Țăndărei pe DJ 212";
56-  Proiect  hotarare privind aprobare cont anual de executie buget judet și situatii financiare pe anul 2019
730-04-2020Proiecte de hotărâre pentru ședința din 30-04-202057-proiect de hotărâre privind realizare proiect ”Pași spre viitor”- suplimentare  
55-proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2020;
54-proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării pe bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale din județ a unor sume  defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 2020;
53-proiect de hotărâre privind  aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia,  pe anul 2020;
52-proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanților Adunării Generale a Acționarilor a SC Drumuri și Poduri SA pentru numirea domnului Stan Cristi Adrian în calitate de administrator în Consiliul de administrație al societății și declanșarea procedurii de selecție pentru ocuparea unui post vacant de administrator;
51-proiect de hotărâre privind reglementarea regimului juridic al bunului mobil “Izoletă BIOBAG EBV 30/40 IN – CH, S.N. 3 – 3 -100420” aflată în proprietatea județului Ialomița;
50-proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de selecție, a Profilului consiliului de administrație și a Profilului candidatului pentru desemnarea a trei administratori în Consiliul de administrație al SC Infrastructură Drumuri și Poduri SA;
49-proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general al județului Ialomița, la trimestrul I, anul 2020;
622-04-2020Proiecte de hotărâre pentru ședința convocata de îndata din 22-04-2020
48- proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2020

47 - proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizaţiilor şi contribuţiilor Judeţului Ialomiţa şi Consiliului Judeţean Ialomiţa la unele organisme interne, pe anul 2020.
526-03-2020Proiecte de hotărâre pentru ședința extraordinară din 26.03.202046-proiect de hotărîre privind modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 3 din 19.01.2017  privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Ialomița, cu modificările ulterioare
45- proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia, pe anul 2020; 
44-proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al Judetulul Ialomita, pe anul 2020 ;
43-proiect de hotărâre privind transmiterea unui tronson de drum iudețean din DJ 212 cuprins între km 58+132 -km 65+443 și a unui tronson de drum județean din DJ 213 cuprins între km +553 -km 7+817 situate pe raza Unității Administrativ Teritoriale Gura Ialomiței,aflate in domeniul public al Judetului Ialomița si administrarea Consiliului Județean Ialomița, în administrarea Consiliului local al Comunei Gura Ialomiței
42- proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protectia Copilului Ialomita;
41- proiect de hotărâre privind stabilirea măsurilor necesare declanșării procedurii de selecție pentru numirea administratorilor în Consiliul de administrație al S. C. Infrastructurii Drumuri și Poduri S.A.;
40-proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 100 din 27.09.2018 privind stabilirea componenței nominale a Comisiei Județene de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Ialomița și aprobarea Regulamentului acestei comisii;
39-proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 122 din 30. 10.2019 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița, cu modificările ulterioare;
34- proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 61/20.10.2016 privind validarea membrilor desemnați ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică Ialomița, cu modificările și completările ulterioare;
33- proiect de hotărâre privind modificarea anexei 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 49 din 24.04.2019 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Bibliotecii județene "Stefan Bănulescu" Ialomița, instituție publică  de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Județean Ialomița;
416.03.2020Proiecte de hotărâre pentru ședința de îndată 17.03.202038 - privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2020
37 -proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Judetului Ialomița cu Municipiul Fetești, Municipiul Urziceni și Orasul Țăndarei în vederea finanțării în comun a dotării spitalelor din subordinea consiliilor locale cu echipamente medicale necesare creșterii capacității de intervenție în prevenirea și combaterea infecției cu noul Coronavirus ,,COVID -19"
314.03.2020Proiecte de hotărâre pentru ședința de îndată 14.03.2020
36 proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia,  pe anul 2020
35 proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului județului Ialomița, pe anul 2020
210-02-2020Proiecte de hotărâre pentru ședința din 21.02.202032- proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidurilor solicitantului privind finanțarea din fonduri publice alocate din bugetul județului Ialomița a cererilor depuse in cadrul programelor sportive de utilitate publicii, pentru anul 2020
31-proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 141/24.08.2017 privind aprobarea realizării proiectului ,,Restaurare și conservare Biserica de lemn Sf. Nicolae" și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare
30- proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare drum județean DJ 203F, DN2C -Grivita - Smirna - lazu -Scănteia - Valea Ciorii - DN 21A, Km 0+000-Km 25+350, finanțat prin Programul National de Dezvoltare Locală
29 -proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, a devizelor pe 2 loturi și a indicatorilor tehnico -economici, faza execuție lucrări, pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare drum județean DJ 203 F, DN2C (Grivita) - Smirna -lazu - Scânteia -Valea Ciorii - DN21A, Km 0+000-Km 25+350"
28 - proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, rezultat in urma elaborării Proiectului Tehnic, a principalilor indicatori tehnico-economici actualizat pentru realizarea obiectivului de investiții ,,Restaurare, conservare Biserica de lemn Sf. Nicolae", Cod SMIS 116941
27- proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate din bugetul județului Ialomița pentru activități nonprofit de interes general pentru anul 2020
26-privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 139/24.08.2017 privind aprobarea realizării proiectului ,,Reabilitarea monumentului istoric și de arhitectură Conacul Bolomey" și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare
25- proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, rezultat in urma elaborării PT-ului  și a principalilor Indicator/ tehnico-economici actualizați pentru realizarea obiectivului de investiții ,,Reabilitarea monumentului istoric $i de arhitecturii Conacu/ Bolomey", Cod SMIS 116932
24-proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr, 47 din 24.04.2019 privind acordarea unui stimulent financiar pentru nou-născuți, cu modificările și completările ulterioare
23-proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2020
22 -proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat in unitățile de cult la nivelul Județului Ialomița
21-proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Judetean de Urgenta Slobozia, pe anul 2020
20 - proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Infrastructură Drumuri și Poduri S.A., pe anul 2020 
19 - proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S. C. Drumuri și  Poduri S.A., pe anul 2020
18 -proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Ialomița cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară  Ialomița  în vederea finanțării proiectelor in cadrul implementării Programului Județean de Dezvoltare Locală  Ialomița 2020
17-proiect de hotărâre privind planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate de Consiliul Județean Ialomița, pentru anul 2020
16- proiect de hotărâre privind aprobarea acordării burselor de ajutor social elevilor care frecventează cursurile Şcolii Profesionale Speciale ”Ion Teodorescu” Slobozia,pentru semestrul II al anului școlar 2019 - 2020 
15- proiect hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Ialomița cu Inspectorul Școlar Județean Ialomița în vederea realizării în comun a proiectului ”Olimpiada de Agricultură-cultura plantelor și agricultura - creșterea animalelor”- faza națională
123-01-2020Proiecte de hotărâre pentru ședinta din 29.01.2020 14. proiect de hotărâre privind aprobarea realizării Proiectului „Împreună pentru Ialomița - Strategia de Dezvoltare a Județului Ialomița 2021-2027 și servicii publice accesibile pentru cetățeni” în vederea obținerii finanțării prevăzute de Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 și a cheltuielilor legate de proiect
13.proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 17/19.02.2018 privind aprobarea realizării proiectului ”Creșterea eficienței energetice a clădirii Complexului de Servicii Sociale Slobozia, județul Ialomița”, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de Investiții 3.1, Operațiunea B- Clădiri Publice, cu modificările și completările ulterioare;
12.proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici, faza PT pentru obiectivul de investiții ”Creșterea eficienței energetice a clădirii Complexului de Servicii Sociale Slobozia, județul Ialomița”, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de Investiții 3.1, Operațiunea B- Clădiri Publice;
11.proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de selecție, a Profilului consiliului de administrație și a Profilului candidatului pentru desemnarea unui membru în Consiliul de administrație al SC Infrastructură Drumuri și Poduri SA;
10.proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de selecție, a Profilului consiliului de administrație și a Profilului candidatului pentru desemnarea a doi membri în Consiliul de administrație al SC Drumuri și Poduri SA;
9.proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării pe bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 2020;
8.proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 172 din 17.12.2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul instituţiilor publice din subordinea Consiliului Judeţean Ialomiţa;
7.proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții „Amenajare heliport în cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”;
6.proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții ”Amenajare heliport în cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”;
5.proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 122 din 30.10.2019 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa;
4.proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 41 din 21.04.2016 privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa, cu modificările și completările ulterioare;
3.proiect de hotărâre privind aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ special din judeţul Ialomiţa pentru anul școlar 2020-2021
2.proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați pentru rest de executat și a cofinanțării pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare și reabilitare drum județean DJ 102H, km 66+317 -78+862”;
1.proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local rezultat la sfârșitul exercițiului bugetar al anului 2019;