Nr. proiectData emiteriiTitluDocumente
828-05-2020Proiecte de hotărâre pentru ședința din 28-05.202072- proiect de hotărâre privind reglementarea regimului juridic al terenului în suprafață de 562,00 mp, aflat în intravilanul municipiului Urziceni.
71-privind validarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Ialomița nr.148 din data de 08.05.2020 privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița și repartizarea pe trimestre a influențelor, pe anul 2020, precum şi aprobarea rectificării bugetului județului Ialomița, pe anul 2020;
70-hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia,  pe anul 2020;
69 -privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Bibliotecii Județene ”Ștefan Bănulescu” Ialomița, instituţie publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa;
68 -privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 26  din 28.02.2019 privind aprobarea organigramei şi statul de funcții ale Muzeului Național al Agriculturii Slobozia, instituție publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Județean Ialomița, cu modificările şi completările ulterioare;
67- proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de selecție, a Profilului consiliului de administrație si a Profilului candidatului pentru desemnarea unui membru în Consiliul de administrație al SC Drumuri și Poduri SA;
66- proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii județului Ialomița cu Clubul Sportiv Olimpia Slobozia in vederea finanțării in comun a sistemului de comunicații radio, in benzile de unde scurte și ultrascurte, in scopul utilizării pentru activitățile specifice de radioamatorism si pentru comunicații de interes public, în situații  de urgență;
65- proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 122 din 30.10.2019 privind aprobarea organigramei, statului de funcții si funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului județean Ialomița, cu modificările ulterioare;
64- proiect de hotărâre privind stabilirea perioadei de valabilitate a Programului de transport public  județean de persoane, prin curse regulate, până la data de 31.12.2021;
63 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare aferenta obiectivului de investiții "Reabilitare pod peste râul Ialomița la Fierbinți pe DJ 101U și dublarea acestuia cu o structură independentă";
62- Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferenta obiectivului de investiții "Reabilitare pod peste râul Ialomița la Fierbinți pe DJ 101U și dublarea acestuia cu o structură independentă";
61- Proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții ,,Reabilitare pod peste râul Ialomița la Țăndărei pe DJ 212";
60- Proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții ,,Reabilitare pod peste râul Ialomița la Bucu pe DJ 213A";
59- Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții "Reabilitare pod peste râul Ialomița la Bucu pe DJ 213A";
58- Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții ”Reabilitare pod peste râul Ialomița la Țăndărei pe DJ 212";
56-  Proiect  hotarare privind aprobare cont anual de executie buget judet și situatii financiare pe anul 2019
730-04-2020Proiecte de hotărâre pentru ședința din 30-04-202057-proiect de hotărâre privind realizare proiect ”Pași spre viitor”- suplimentare  
55-proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2020;
54-proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării pe bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale din județ a unor sume  defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 2020;
53-proiect de hotărâre privind  aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia,  pe anul 2020;
52-proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanților Adunării Generale a Acționarilor a SC Drumuri și Poduri SA pentru numirea domnului Stan Cristi Adrian în calitate de administrator în Consiliul de administrație al societății și declanșarea procedurii de selecție pentru ocuparea unui post vacant de administrator;
51-proiect de hotărâre privind reglementarea regimului juridic al bunului mobil “Izoletă BIOBAG EBV 30/40 IN – CH, S.N. 3 – 3 -100420” aflată în proprietatea județului Ialomița;
50-proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de selecție, a Profilului consiliului de administrație și a Profilului candidatului pentru desemnarea a trei administratori în Consiliul de administrație al SC Infrastructură Drumuri și Poduri SA;
49-proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general al județului Ialomița, la trimestrul I, anul 2020;
622-04-2020Proiecte de hotărâre pentru ședința convocata de îndata din 22-04-2020
48- proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2020

47 - proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizaţiilor şi contribuţiilor Judeţului Ialomiţa şi Consiliului Judeţean Ialomiţa la unele organisme interne, pe anul 2020.
526-03-2020Proiecte de hotărâre pentru ședința extraordinară din 26.03.202046-proiect de hotărîre privind modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 3 din 19.01.2017  privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Ialomița, cu modificările ulterioare
45- proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia, pe anul 2020; 
44-proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al Judetulul Ialomita, pe anul 2020 ;
43-proiect de hotărâre privind transmiterea unui tronson de drum iudețean din DJ 212 cuprins între km 58+132 -km 65+443 și a unui tronson de drum județean din DJ 213 cuprins între km +553 -km 7+817 situate pe raza Unității Administrativ Teritoriale Gura Ialomiței,aflate in domeniul public al Judetului Ialomița si administrarea Consiliului Județean Ialomița, în administrarea Consiliului local al Comunei Gura Ialomiței
42- proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protectia Copilului Ialomita;
41- proiect de hotărâre privind stabilirea măsurilor necesare declanșării procedurii de selecție pentru numirea administratorilor în Consiliul de administrație al S. C. Infrastructurii Drumuri și Poduri S.A.;
40-proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 100 din 27.09.2018 privind stabilirea componenței nominale a Comisiei Județene de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Ialomița și aprobarea Regulamentului acestei comisii;
39-proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 122 din 30. 10.2019 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița, cu modificările ulterioare;
34- proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 61/20.10.2016 privind validarea membrilor desemnați ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică Ialomița, cu modificările și completările ulterioare;
33- proiect de hotărâre privind modificarea anexei 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 49 din 24.04.2019 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Bibliotecii județene "Stefan Bănulescu" Ialomița, instituție publică  de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Județean Ialomița;
416.03.2020Proiecte de hotărâre pentru ședința de îndată 17.03.202038 - privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2020
37 -proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Judetului Ialomița cu Municipiul Fetești, Municipiul Urziceni și Orasul Țăndarei în vederea finanțării în comun a dotării spitalelor din subordinea consiliilor locale cu echipamente medicale necesare creșterii capacității de intervenție în prevenirea și combaterea infecției cu noul Coronavirus ,,COVID -19"
314.03.2020Proiecte de hotărâre pentru ședința de îndată 14.03.2020
36 proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia,  pe anul 2020
35 proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului județului Ialomița, pe anul 2020
210-02-2020Proiecte de hotărâre pentru ședința din 21.02.202032- proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidurilor solicitantului privind finanțarea din fonduri publice alocate din bugetul județului Ialomița a cererilor depuse in cadrul programelor sportive de utilitate publicii, pentru anul 2020
31-proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 141/24.08.2017 privind aprobarea realizării proiectului ,,Restaurare și conservare Biserica de lemn Sf. Nicolae" și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare
30- proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare drum județean DJ 203F, DN2C -Grivita - Smirna - lazu -Scănteia - Valea Ciorii - DN 21A, Km 0+000-Km 25+350, finanțat prin Programul National de Dezvoltare Locală
29 -proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, a devizelor pe 2 loturi și a indicatorilor tehnico -economici, faza execuție lucrări, pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare drum județean DJ 203 F, DN2C (Grivita) - Smirna -lazu - Scânteia -Valea Ciorii - DN21A, Km 0+000-Km 25+350"
28 - proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, rezultat in urma elaborării Proiectului Tehnic, a principalilor indicatori tehnico-economici actualizat pentru realizarea obiectivului de investiții ,,Restaurare, conservare Biserica de lemn Sf. Nicolae", Cod SMIS 116941
27- proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate din bugetul județului Ialomița pentru activități nonprofit de interes general pentru anul 2020
26-privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 139/24.08.2017 privind aprobarea realizării proiectului ,,Reabilitarea monumentului istoric și de arhitectură Conacul Bolomey" și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare
25- proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, rezultat in urma elaborării PT-ului  și a principalilor Indicator/ tehnico-economici actualizați pentru realizarea obiectivului de investiții ,,Reabilitarea monumentului istoric $i de arhitecturii Conacu/ Bolomey", Cod SMIS 116932
24-proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr, 47 din 24.04.2019 privind acordarea unui stimulent financiar pentru nou-născuți, cu modificările și completările ulterioare
23-proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2020
22 -proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat in unitățile de cult la nivelul Județului Ialomița
21-proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Judetean de Urgenta Slobozia, pe anul 2020
20 - proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Infrastructură Drumuri și Poduri S.A., pe anul 2020 
19 - proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S. C. Drumuri și  Poduri S.A., pe anul 2020
18 -proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Ialomița cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară  Ialomița  în vederea finanțării proiectelor in cadrul implementării Programului Județean de Dezvoltare Locală  Ialomița 2020
17-proiect de hotărâre privind planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate de Consiliul Județean Ialomița, pentru anul 2020
16- proiect de hotărâre privind aprobarea acordării burselor de ajutor social elevilor care frecventează cursurile Şcolii Profesionale Speciale ”Ion Teodorescu” Slobozia,pentru semestrul II al anului școlar 2019 - 2020 
15- proiect hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Ialomița cu Inspectorul Școlar Județean Ialomița în vederea realizării în comun a proiectului ”Olimpiada de Agricultură-cultura plantelor și agricultura - creșterea animalelor”- faza națională
123-01-2020Proiecte de hotărâre pentru ședinta din 29.01.2020 14. proiect de hotărâre privind aprobarea realizării Proiectului „Împreună pentru Ialomița - Strategia de Dezvoltare a Județului Ialomița 2021-2027 și servicii publice accesibile pentru cetățeni” în vederea obținerii finanțării prevăzute de Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 și a cheltuielilor legate de proiect
13.proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 17/19.02.2018 privind aprobarea realizării proiectului ”Creșterea eficienței energetice a clădirii Complexului de Servicii Sociale Slobozia, județul Ialomița”, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de Investiții 3.1, Operațiunea B- Clădiri Publice, cu modificările și completările ulterioare;
12.proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici, faza PT pentru obiectivul de investiții ”Creșterea eficienței energetice a clădirii Complexului de Servicii Sociale Slobozia, județul Ialomița”, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de Investiții 3.1, Operațiunea B- Clădiri Publice;
11.proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de selecție, a Profilului consiliului de administrație și a Profilului candidatului pentru desemnarea unui membru în Consiliul de administrație al SC Infrastructură Drumuri și Poduri SA;
10.proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de selecție, a Profilului consiliului de administrație și a Profilului candidatului pentru desemnarea a doi membri în Consiliul de administrație al SC Drumuri și Poduri SA;
9.proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării pe bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 2020;
8.proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 172 din 17.12.2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul instituţiilor publice din subordinea Consiliului Judeţean Ialomiţa;
7.proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții „Amenajare heliport în cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”;
6.proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții ”Amenajare heliport în cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”;
5.proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 122 din 30.10.2019 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa;
4.proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 41 din 21.04.2016 privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa, cu modificările și completările ulterioare;
3.proiect de hotărâre privind aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ special din judeţul Ialomiţa pentru anul școlar 2020-2021
2.proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați pentru rest de executat și a cofinanțării pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare și reabilitare drum județean DJ 102H, km 66+317 -78+862”;
1.proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local rezultat la sfârșitul exercițiului bugetar al anului 2019;