Nr. anuntDataDetaliiDocumentTip anuntObservații
7821-09-2020Anunț atribuire contract achiziție publică - Servicii de verificare a proiectelor de structuri portanteAnunțatribuire contract
7721-09-2020Anunț de publicitate pentru achizție directă servicii de neutraliza re a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, provenite din gospodăriile crescătorilor individuali de pe raza Judetului IalomițaAnunțlicitațieDocumentație
7618.09.2020Anunț licitație de concesiune bunuri proprietate publică - ”Aerodorm Alexeni”Anunțlicitație
7504-09-2020Anunț de publicitate pentru achiziție ”Servicii de elaborare Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I.), Studiu Geotehnic, Studiu Topografic, Documentații avize/acorduri pentru obiectivul de investiții: ”Reabilitare pod peste râul Ialomița la Bucu pe DJ 213A” Anunțachiziție Documentație
7403-09-2020Anunț de publicitate privind achiziționare Servicii de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman,provenite din gospodăriile crescătorilor individuali de pe raza județului IalomițaAnunțachiziție directăDocumentație 
7301-09-2020Anunț atribuire contract achiziție publică ”Pachet servicii organizare evenimente informare- promovare și organizare vizită de schimb de experiență într-un stat membru UE”- în cadrul proiectului ”Împreună pentru Ialomița- Strategia de dezvoltare a județului Ialomița 2021-2027 și servicii publice accesibile pentru cetățeni”,- cod SMIS 135954/SIPOCA 801PDFachiziție directă
7231-08-2020Clarificari din partea autoritatii contractante privind Expertiza pod Țăndărei Clarificări din partea autorității contractante
Partea scrisă
Releveu pod
Plan încadrare
clarificări
7126-08-2020Anunț publicitate achiziționare Servicii de verificare proiect ”Reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia, COD SMIS 126420 ”Anunțachiziție directăCaiet de sarcini
Contract cadru
Formulare
7026-08-2020Anunț de publicitate privind achiziție Servicii elaborare Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I.), Studiu Topografic, Documentații avize/acorduri pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare pod peste raul Ialomița la Țăndărei pe DJ 212 ”AnunțpublicitateCaiet Sarcini
Certificat Urbanism pod Tandarei 
Draft contract
Formulare
Nota Conceptuala pod Tandarei
Studiu Geo Pod peste raul Ialomita la Tandarei
Tema de Proiectare pod Tandarei
6921-08-2020Anunt publicitate achizitionare servicii de neutralizare a subproduselor de origine animala.AnuntanunțCaiet de sarcini si formulare
6820-08-2020Anunț evaluare finală a managementului Muzeului Național al Agriculturii Slobozia pentru perioda 2015-2020Anunț
6717-08-2020Anunț de participare pentru activități sportive din cadrul programului sportiv de utilitate publică „Promovarea sportului de performanță“ în sezonul competițional sportiv intern 2020-2012AnunțanunțBuget
6610.08.2020Anunț licitație de concesiune bunuri proprietate publică - ”Aerodorm Alexeni”PDFlicitație
6530-07-2020Anunț atribuire contract achiziție publică Pachet servicii și materiale informare promovare proiect Strategie de Dezvoltare a județului Ialomita 2021-2027- cod SMIS 135954PDFachiziție publică
6430-07-2020Anunț atribuire contract achiziție publică Servicii Consultanță privind gestionarea proiectelor- Creșterea eficienței energetice a clădirii Centrului Culural ”Ionel Perlea” și a sediului administrativ al Muzeului Județean IalomițaPDFlicitație
6330-07-2020Anunț atribuire contract achiziție publică Servicii Consultanță privind gestionarea proiectelor- Creșterea eficienței energetice a clădirii Comanadamentului - Pavilion A (Centrul Militar Județean Ialomița) și a Clădirii Administrative din str. Răzoare nr. 3PDFlicitație
6230.07.2020Anunț atribuire contract achiziție publică Servicii Consultanță privind gestionarea proiectelor- Creșterea eficienței energetice a clădirii Școlii Profesionale Specială ”Ion Teodorescu” SloboziaPDFlicitație
6120-07-2020Anunț ocupare post jurist- ADI IalomițaAnunțconcurs
6016-07-2020Informare AFIR privind finanațarea tinerilor fermieriANUNȚpublic
5916-07-2020Informare sesiune depunere proiecte program LIFE 2020Anunțpublic
5814-07-2020Anunt cerere Proiecte Submasura 6.1 - Sprijin pentru Instalarea tinerilor fermieriANUNȚpublic
5709-07-2020Anunt atribuire contract de achizitie publica - Servicii de verificare tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie pentru obiectivul: „Modernizarea, extinderea si dotarea Unitătii de Primiri Urgente din cadrul Spitalului Judetean Urgentă Slobozia" Cod SMIS: 119070, finantat prin Programul Operational Regional 2014-2020Anuntachiziție directă
5607-07-2020Anunţ atribuire Contract de achiziţie publică - Servicii de revizuire a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I.) aferente obiectivelor: 1.„Creşterea eficienţei energetice a clădirii Centrului Cultural „IONEL PERLEA” 2. Creşterea eficienţei energetice pentru Clădirea Comandamentului – Pavilion A- (Centrul Militar Judeţean Ialomiţa)” 3.”Creșterea eficienței energetice a Sediului Muzeului Județean Ialomița” 4.”Creșterea eficienței energetice a Clădirii Administrative din strada Razoare ,nr. 3” 5.“Creşterea Eficienţei Energetice a Școlii Profesionale Speciale „Ion Teodorescu” Slobozia” Anuntachiziție directă
5501-07-2020Anunt de publicitate - achizitionare Servicii Consultanta/Asistenta pentru intocmirea si depunerea Cererii de finanţare și a documentației aferente COD CPV.72224000-1- Servicii de consultanță privind gestionarea proiectelor Anunt de publicitateachiziție directă

Caiet de sarcini - Servicii Consultanta/Asistenta pentru intocmirea si depunerea Cererii de finanţare- obiectiv Creşterea eficienţei energetice a clădirii Centrului Cultural „IONEL PERLEASlobozia

Caiet de sarcini - Servicii Consultanta/Asistenta pentru intocmirea si depunerea Cererii de finanţare- obiectiv „Creşterea eficienţei energetice pentru Clădirea Comandamentului – Pavilion A- (Centrul Militar Judeţean Ialomiţa)”

Caiet de sarcini - Servicii Consultanta/Asistenta pentru intocmirea si depunerea Cererii de finanţare- obiectiv ”Creșterea eficienței energetice a Sediului Muzeului Județean Ialomița”

Caiet de sarcini - Servicii Consultanta/Asistenta pentru intocmirea si depunerea Cererii de finanţare- obiectiv ”Creșterea eficienței energetice a Clădirii Administrative din strada Razoare ,nr. 3”

Caiet de sarcini - Servicii Consultanta/Asistenta pentru intocmirea si depunerea Cererii de finanţare- obiectiv "Creşterea Eficienţei Energetice a Școlii Profesionale Speciale „Ion Teodorescu” Slobozia”

5430-06-2020Anunt atribuire contract achizitie directa - Servicii de revizuire expertiza tehnica aferent obiectivului ,,Cresterea eficientei energetice a Cladirii Administrative din strada Razoare nr.3"Anunt achiziție directă
5330-06-2020Anunt atribuire contract achizitie directa - Servicii de revizuire expertiza tehnica aferent obiectivului ,,Cresterea eficientei energetice pentru Cladirea Comandamentului - Pavilion A (Centrul Militar Judetean Ialomita) Anuntachiziție directă
5230-06-2020Anunt atribuire contract achizitie directa - Servicii de revizuire expertiza tehnica aferent obiectivului ,,Cresterea eficientei energetice a Scolii Profesionale Speciale Ion Teodorescu Slobozia"Anuntachiziție directă
5130-06-2020Anunt atribuire contract achizitie directa - Servicii de revizuire expertiza tehnica aferent obiectivului ,,Cresterea eficientei energetice a cladirii Centrului Cultural Ionel PerleaAnunt achiziție directă
5030-06-2020Anunt atribuire contract achizitie directa - Servicii de revizuire expertiza tehnica aferent obiectivului ,,Cresterea eficientei energetice a sediului Muzeului Judetean IalomitaAnuntachiziție directă
4930-06-2020Anunt atribuire contract achizitie directa - Servicii de revizuire audit energetic aferent obiectivului ,,Cresterea eficientei energetice a Scolii Profesionale Speciale Ion Teodorescu Slobozia"Anuntachiziție directă
4830-06-2020Anunt atribuire contract achizitie directa - Servicii de revizuire audit energetic aferent obiectivului ,,Cresterea eficientei energetice a Cladirii Administrative din strada Razoare nr.3"Anuntachiziție directă
4730-06-2020Anunt atribuire contract achizitie directa - Servicii de revizuire audit energetic aferent obiectivului ,,Cresterea eficientei energetice a cladirii Centrului Cultural Ionel PerleaAnuntachiziție directă
4630-06-2020Anunt atribuire contract achizitie directa - Servicii de revizuire audit energetic aferent obiectivului ,,Cresterea eficientei energetice a sediului Muzeului Judetean IalomitaAnuntachiziție directă
4530-06-2020Anunt atribuire contract achizitie directa - Servicii de revizuire audit energetic aferent obiectivului ,,Cresterea eficientei energetice pentru Cladirea Comandamentului - Pavilion A (Centrul Militar Judetean Ialomita) Anuntachiziție directă
4422-06-2020Anunț atribuire contract achiziție publică directă - Articole mărunte de birou; cartușe de toner; hârtie pentru fotocopiere și xerografică; papetărieAnunțachiziție directă
4319-06-2020Anunț licitație concesiune Parc Fotovoltaic GiurgeniAnunț licitațielicitațieDocumentație de atribuire
4212-06-2020Anunț de publicitate achiziții ”Servicii de revizuire a documentației de avizare a lucrărilor de intervenții D.A.L.I. ” prin achiziție directă ”Creșterea eficienței energetice a clădirii Centrului Cultural ”Ionel Perlea” Slobozia”Anunț 
Caiet de sarcini cladire Centrul Militar Județean 
Caiet de sarcini clădire Centrul Cultural Ionel Perlea
Caiet de sarcini clădire Muzeul Județean Ialomița
Caiet de sarcini clădire str. Răzoare
Caiet de sarcini clădire Școala Specială ”Ion Teodorescu”
Model contract
Formulare
achiziție directă
4111-06-2020Anunt achizitie directa - Servicii de verificare tehnica de calitate pentru obiectivul "Modernizarea, extinderea si dotarea Unitatii de Primire Urgente din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Slobozia" cod SMIS 119070Anunt
CAIET-DE-SARCINI-FORMULARE-CONTRACTE
Achizitie directa
4011-06-2020Anunt de publicitate - achizitie directa - Pachet servicii organizare evenimente informare – promovare şi organizare vizita de schimb de experienţă într-un stat membru UE proiect „Împreuna pentru Ialomiţa – Strategia de dezvoltare a judeţului Ialomiţa 2021-2027 şi servicii publice accesibile pentru cetăţeni”, cod SIPOCA 801, cod SMIS 135954 Anunt
Caiet de sarcini
Model contract
Formulare
Achizitie directa
3910-06-2020Anunt de publicitate - achizitie directa - Pachet servicii si materiale informare promovare proiect „Împreuna pentru Ialomiţa – Strategia de dezvoltare a judeţului Ialomiţa 2021-2027 şi servicii publice accesibile pentru cetăţeni”, cod SIPOCA 801, cod SMIS 135954 Anunt
Caiet de sarcini
Model contract
Formulare
Achizitie directa
3803-06-2020Anunț publicitar privind vânzarea prin licitație a masei lemnoase pe picior din zona de siguranță a drumurilor județene proprietatea publică a județului Ialomița - a doua licitațiePDFlicitație
3729-05-2020Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediuPDF
3628-05-2020Anunț de publicitate in vederea achiziționării directe servicii de Dirigenție de șantier pe toată perioada de execuție a lucrărilor și până la recepția finală a Obiectivului de investiții, aferent obiectivului „Restaurare și conservare Biserica de lemn Sf. Nicolae” Cod SMIS: 116941Anunț publicitate
Caiet de sarcini
Model Contract
Formulare
licitație
3526-05-2020Anunț achiziție directă servicii verificare tehnica de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție pentru obiectivul ”Modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primire Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia” Cod SMIS 119070PDFlicitație
3425-05-2020Anunț publicitate licitație achiziție directă pachet consumabile - proiect Strategia de dezvoltare a județului Ialomița 2021-2027 și servicii publice accesibile pentru cetățeni cod SMIS 135954- SIPOCA 801Anunț publicitate 
Caiet de sarcini
Formulare
Model contract
licitație
3318-05-2020Anunţ începere proces de recrutare şi selecţie pentru 3 (trei) poziţii de membru in Consiliul de Administraţie al Societăţii Comerciale SC INFRASTRUCTURĂ DRUMURI SI PODURI S.A. asistat de expertul independent F O X MANAGEMENT CONSULTANTS SRLPDFconcurs
3213-05-2020Anunț atribuire contract servicii management pentru proiectul cod SMIS 126420 - Reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Spitalului Județean de Urgență SloboziaPDFlicitație
3105-05-2020Anunț privind rezultat evaluare 2019 a managementului Centrului Cultural Ionel Perlea și Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale IalomițaNota A
Nota B
Nota finală
Rezultat final evaluare anuală
3004-05-2020Anunț în urma evaluării anuale a managementului Muzeului Județean Ialomița și Muzeului Național al Agriculturii pe anul 2019Nota A
Nota B
Nota finală
Anunț rezultat final evaluare anuala 2019 muzee 
2904-05-2020Anunț privind evaluarea anuala a managementului Bibliotecii Județene ”Ștefan Bănulescu ” IalomițaAnunț nota A
Anunț nota B
Rezultat final
Anunt rezultat final evaluare anuala 2019
2828-04-2020Anunț de intenție elaborare proiect de hotărâre cu caracter normativ privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului propriu al județului Ialomița și a situațiilor financiare pe anul 2019Anunț bugetProiect de hotărâre cu caracter normativ privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului propriu al județului Ialomița și a situațiilor financiare pe anul 2019
2714-04-2020Anunț achiziție directă Servicii de revizuire expertiză tehnică PDFlicitațieCaiet de sarcini clădire Centrul Militar Județean
Caiet de sarcini clădire Centrul Culural  Ionel Perlea
Caiet de sarcini Clădire Muzeul Județean Ialomița
Caiet de sarcini Clădire str. Răzoare
Caiet de sarcini Școala Profesională Speciala Ion Teodorescu
Formulare
2631-03-2020Anunț de licitație privind încheierea unui contract de concesiune de bunuri a obiectivului Parc Fotovoltaic Ialomița I prin captarea energiei verzi solare,proprietatea publică a județului Ialomița PDFlicitație
2519-03-2020Anunț achiziție directă servicii revizuire audit energetic clădire Școala Profesională Specială ”Ion Teodorescu” SloboziaPDFlicitațieCaiet de sarcini
Model contract
Formulare
2419-03-2020Anunț achiziție directă servicii revizuire audit energetic Clădire Administrativă - str. Răzoare PDFlicitațieCaiet de sarcini
Model contract
Formulare
2319-03-2020Anunț achiziție directă servicii revizuire audit energetic clădire sediu Muzeul Județean IalomițaPDFlicitațieCaiet de sarcini
Model contract
Formulare
2219-03-2020Anunț achiziție directă servicii revizuire audit energetic clădire Centrul Cultural Ionel PerleaPDFlicitațieCaiet de sarcini
Model contract
Formulare
2119-03-2020Anunț achiziție directă servicii revizuire audit energetic obiectiv -Creștere eficiență energetică cladire CMJPDFlicitațieCaiet de sarcini
Model contract
Formulare
2017-03-2020ANUNȚ ATRIBUIRE CONTRACT DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ - Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante pentru obiectivul: „Modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean Urgență Slobozia” Cod SMIS: 119070, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 PDFlicitație
1909-03-2020Anunț atribuire contract atribuție publică Servicii verificare proiect obiectiv- modernizare DJ 306 - cod SMIS 120110PDFlicitație
1809-03-2020Anunț atribuire contract servicii audit financiar extern proiect cod SMIS 126420PDFlicitație
1703-03-2020Anunț publicitar privind vânzarea prin LICITAȚIE a masei lemnoase pe picior din zona de siguranță a drumurilor județene proprietatea publică a județului IalomițaPDFlicitație
1603-03-2020Asociația de Dezvoltare Intercomunitara Ialomița, cu sediul in Slobozia, B-dul Matei Basarab, nr.22, Bl.AS- Parter, organizează, in perioada 02 Martie - 27 Martie 2020, concurs pentru ocuparea a 4 (patru) posturi vacante de auditor intern in sectorul public, cod COR 241306.PDFconcurs
1503-03-2020Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița, cu sediul ill Slobozia, B-dul Matei Basarab, nr.22, Bl.AS- Parter, organizează, in perioada 02 Martie - 20 Martie 2020, concurs pentru ocuparea unui post de Contabil in cadrul Departamentului -Financiar -Contabil al ADI Ialomița (cod COR 331302).PDFconcurs
1403.-03-2020Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița, cu sediul in Slobozia, B-dul Matei Basarab, nr.22, Bl.AS- Parter, organizează, în perioada 02 Martie - 20 Martie 2020, concurs pentru ocuparea unui post de consilier juridic în cadrul Departamentului -Programul Județean de Dezvoltare Locala - Cod COR 261103PDFconcurs
1303-03-2020Anunț organizare concurs pentru ocuparea unui post vacant de consilier , clasa I,grad profesional asistent - Unitatea Județean pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice PDFconcurs
1226-Feb-20Anunt licitatie privind concesiune bunuri Parc Fotovoltaic IPDFlicitație
1125-Feb-20Anunț atribuire informare și publicitate Ambulatoriu SJUSPDFlicitație
1014-Feb-20Anunț de publicitate achiziție servicii de audit prin achiziție directă servicii de verificare proiect Modernizare DJ306 limită județul Călărași PDFlicitațieCaiet de sarcini
Model contract
Formulare
913-Feb-20Clarificare nr. 1 la achiziție directă achiziție publică servicii de consultanță pentru management obiectiv Reabilitarea, modernizare și dotarea Ambulatoriului Spitalului Județean de Urgență Slobozia - cod SMIS 126420PDFlicitațieFormulare
812-Feb-20Anunț atribuire contract achiziție publică servicii de actualizare expertiză tehnică ”Modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primire Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia ”- cod SMIS 119070PDFlicitație
703-Feb-20Anunț atribuire contract achiziție publică servicii marketing și promovare proiect cod SMIS 116932PDFlicitație
631-Jan-20Anunț publicitate achiziționare directă servicii consultanță pentru management proiect cod SMIS 126420 -Reabilitarea, modernizarea și dotarea ambulatoriului din cadrul Spitalului Județean de Urgență SloboziaPDFlicitațieCaiet de sarcini
Model contract
Formulare
531-Jan-20Anunț publicitate achiziție directă servicii audit pentru proiect cod SMIS 126420 -Reabilitarea, modernizarea și ambulatoriului din cadrul Spitalului Județean de Urgență SloboziaPDFlicitațieCaiet de sarcini
Model contract
Formulare
431-Jan-20Anunț de publicitate achiziție directă servicii de informare și publicitate proiect cod SMIS 126420 -Reabilitarea, modernizarea și ambulatoriului din cadrul Spitalului Județean de Urgență SloboziaPDFlicitațieCaiet sarcini 
Model contract
Formulare
330-Jan-20Anunț atribuire contract de achiziție publică servicii de consultanță privind efectuarea testului investitorului privat prudent in economia de piață.PDFlicitație
230-Jan-20Anunț achiziție directă conform art. 43 din HG 395/2016, Servicii de verificare tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie pentru obiectivul: „Modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean Urgență Slobozia” Cod SMIS: 119070, cod CPV 71328000-3 Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante PDFlicitațieCaiet de sarcini; Formulare!
107-Jan-20Parc Fotovoltaic Ialomița I prin captarea energiei verzi solarePDFlicitatie