Nr. anuntDataDetaliiDocumentTip anuntObservații
2631-03-2020Anunț de licitație privind încheierea unui contract de concesiune de bunuri a obiectivului Parc Fotovoltaic Ialomița I prin captarea energiei verzi solare,proprietatea publică a județului Ialomița PDFlicitație
2519-03-2020Anunț achiziție directă servicii revizuire audit energetic clădire Școala Profesională Specială ”Ion Teodorescu” SloboziaPDFlicitațieCaiet de sarcini
Model contract
Formulare
2419-03-2020Anunț achiziție directă servicii revizuire audit energetic Clădire Administrativă - str. Răzoare PDFlicitațieCaiet de sarcini
Model contract
Formulare
2319-03-2020Anunț achiziție directă servicii revizuire audit energetic clădire sediu Muzeul Județean IalomițaPDFlicitațieCaiet de sarcini
Model contract
Formulare
2219-03-2020Anunț achiziție directă servicii revizuire audit energetic clădire Centrul Cultural Ionel PerleaPDFlicitațieCaiet de sarcini
Model contract
Formulare
2119-03-2020Anunț achiziție directă servicii revizuire audit energetic obiectiv -Creștere eficiență energetică cladire CMJPDFlicitațieCaiet de sarcini
Model contract
Formulare
2017-03-2020ANUNȚ ATRIBUIRE CONTRACT DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ - Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante pentru obiectivul: „Modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean Urgență Slobozia” Cod SMIS: 119070, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 PDFlicitație
1909-03-2020Anunț atribuire contract atribuție publică Servicii verificare proiect obiectiv- modernizare DJ 306 - cod SMIS 120110PDFlicitație
1809-03-2020Anunț atribuire contract servicii audit financiar extern proiect cod SMIS 126420PDFlicitație
1703-03-2020Anunț publicitar privind vânzarea prin LICITAȚIE a masei lemnoase pe picior din zona de siguranță a drumurilor județene proprietatea publică a județului IalomițaPDFlicitație
1603-03-2020Asociația de Dezvoltare Intercomunitara Ialomița, cu sediul in Slobozia, B-dul Matei Basarab, nr.22, Bl.AS- Parter, organizează, in perioada 02 Martie - 27 Martie 2020, concurs pentru ocuparea a 4 (patru) posturi vacante de auditor intern in sectorul public, cod COR 241306.PDFconcurs
1503-03-2020Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița, cu sediul ill Slobozia, B-dul Matei Basarab, nr.22, Bl.AS- Parter, organizează, in perioada 02 Martie - 20 Martie 2020, concurs pentru ocuparea unui post de Contabil in cadrul Departamentului -Financiar -Contabil al ADI Ialomița (cod COR 331302).PDFconcurs
1403.-03-2020Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița, cu sediul in Slobozia, B-dul Matei Basarab, nr.22, Bl.AS- Parter, organizează, în perioada 02 Martie - 20 Martie 2020, concurs pentru ocuparea unui post de consilier juridic în cadrul Departamentului -Programul Județean de Dezvoltare Locala - Cod COR 261103PDFconcurs
1303-03-2020Anunț organizare concurs pentru ocuparea unui post vacant de consilier , clasa I,grad profesional asistent - Unitatea Județean pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice PDFconcurs
1226-Feb-20Anunt licitatie privind concesiune bunuri Parc Fotovoltaic IPDFlicitație
1125-Feb-20Anunț atribuire informare și publicitate Ambulatoriu SJUSPDFlicitație
1014-Feb-20Anunț de publicitate achiziție servicii de audit prin achiziție directă servicii de verificare proiect Modernizare DJ306 limită județul Călărași PDFlicitațieCaiet de sarcini
Model contract
Formulare
913-Feb-20Clarificare nr. 1 la achiziție directă achiziție publică servicii de consultanță pentru management obiectiv Reabilitarea, modernizare și dotarea Ambulatoriului Spitalului Județean de Urgență Slobozia - cod SMIS 126420PDFlicitațieFormulare
812-Feb-20Anunț atribuire contract achiziție publică servicii de actualizare expertiză tehnică ”Modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primire Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia ”- cod SMIS 119070PDFlicitație
703-Feb-20Anunț atribuire contract achiziție publică servicii marketing și promovare proiect cod SMIS 116932PDFlicitație
631-Jan-20Anunț publicitate achiziționare directă servicii consultanță pentru management proiect cod SMIS 126420 -Reabilitarea, modernizarea și dotarea ambulatoriului din cadrul Spitalului Județean de Urgență SloboziaPDFlicitațieCaiet de sarcini
Model contract
Formulare
531-Jan-20Anunț publicitate achiziție directă servicii audit pentru proiect cod SMIS 126420 -Reabilitarea, modernizarea și ambulatoriului din cadrul Spitalului Județean de Urgență SloboziaPDFlicitațieCaiet de sarcini
Model contract
Formulare
431-Jan-20Anunț de publicitate achiziție directă servicii de informare și publicitate proiect cod SMIS 126420 -Reabilitarea, modernizarea și ambulatoriului din cadrul Spitalului Județean de Urgență SloboziaPDFlicitațieCaiet sarcini 
Model contract
Formulare
330-Jan-20Anunț atribuire contract de achiziție publică servicii de consultanță privind efectuarea testului investitorului privat prudent in economia de piață.PDFlicitație
230-Jan-20Anunț achiziție directă conform art. 43 din HG 395/2016, Servicii de verificare tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie pentru obiectivul: „Modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean Urgență Slobozia” Cod SMIS: 119070, cod CPV 71328000-3 Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante PDFlicitațieCaiet de sarcini; Formulare!
107-Jan-20Parc Fotovoltaic Ialomița I prin captarea energiei verzi solarePDFlicitatie