Nr. anuntDataDetaliiDocumentTip anuntObservații
2730.05.2023Raport privind rezultatul final al evaluării proiectelor depuse pentru obținerea finanțării nerambursabile în cadrul Programului sportiv de utilitate publică ”Promovarea sportului de performanță” pentru anul 2023/sezonul competițional 2023-2024 Raportanunt public
2622.05.2023Anunț atribuire contract concesiune Anunț
2518.05.2023Raport evaluare propuneri proiecte depuse prin programul finanțărilor nerambursabile alocate din bugetul județului Ialomița pentru activități nonprofit de interes general– pentru anul 2023Raportanunț public
2416-05-2023Anunț privind elaborare proiect de hotărâre cu caracter normativ privind concesionarea unor terenuri în suprafață de 6,8755 ha, terenuri situate în intravilanul comunei Vlădeni, proprietatea privată a județului Ialomița, pentru construirea de parc/parcuri fotovoltaiceAnunt 
Proiect de hotarare cu caracter normativ
anunt - caracter normativ
2315.05.2023Anunț atribuire contracte de achiziție publică - Servicii de pazăAnunțanunț atribuire
2215.05.2023Anunț privind concesionarea prin licitație a unor bunuri aparținând domeniului public al județului Ialomița - aeroport AlexeniAnunțanunț licitație
2111.05.2023Anunț privind intenția de a achiziționa: Servicii de consultanta /asistenta pentru întocmirea si depunerea cererii de finanțare si a documentelor aferente pentru obiectivul: ” Modernizare DJ 213A: Limita județ Călărași : intersecție cu DJ 201(Mărculești): intersecție cu DN 2A (Bucu) – Scânteia – intersecție cu DN 21”.Anunț
Caiet de sarcini
Draft contract
Formulare
anunț publicitate
2011.05.2023Anunț privind intenția de a achiziționa: Servicii de consultanta /asistenta pentru întocmirea si depunerea cererii de finanțare si a documentelor aferente pentru obiectivul: ” Modernizare DJ 201: intersecție cu DJ 213A (Mărculești) - intersecție cu DJ 212 : intersecție cu DJ 201 – intersecție cu DN 2A (Țăndărei)”.Anunț
Caiet de sarcini
Draft contract
Formulare
anunț publicitate
1908.05.20232Anunț privind rezultat evaluare anuală a managementului Muzeului Județean IalomițaAnunț Nota A
Anunț Nota B
Anunț Nota finală
Anunț rezultat final
anunț public
1804-May-23Anunț privind rezultatul analizei raportului de activitate pe anul 2022 pentru Centrul Cultural Ionel PerleaAnunț Nota A
Anunț Nota B
Anunț nota finală A+B
Anunt - rezultat final
anunț public
1704-May-23Anunț privind rezultatul analizei raportului de activitate pe anul 2022 pentru managementul Bibliotecii Județene ”Ștefan Bănulescu” Anunț Nota A
Anunț Nota B
Anunț Nota finală A+B
Anunț rezultat final
anunț public
1603.05.2023Anunț privind rezultatul analizei raportului de activitate pe anul 2022 pentru managementul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale IalomițaAnunț-Nota A
Anunț-Nota B
Anunț-Nota finala A+B
Anunț rezultat final
anunt public
1527 - 04 - 2023Anunț privind rezultatul analizei raportului de activitate pe anul 2022 pentru Muzeul Național al AgriculturiiAnunț-Nota A
Anunț-Nota B
Anunț -Nota finala
Anunț rezultat final
anunt public
1425-Apr-23Anunț privind elaborare proiect de hotărâre cu caracter normativ privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului propriu al județului Ialomița și a situațiilor financiare, pe anul 2022Anunt
Proiect de hotărâre cu caracter normativ privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului propriu al județului Ialomița și a situațiilor financiare, pe anul 2022
anunt - caracter normativ
1324.04.2023Anunț atribuire ”Închirierea unui imobil ca Sediu Administrativ al Consiliului Județean Ialomița”Anunțlicitație
1204.04.2023Anunț atribuire contract de achiziție publică ”Servicii de pază pentru Centrul Militar Județean Ialomița”Anunțanunț publicitate
1104.04.2023Anunț atribuire contract de achiziție publică ”Lucrări de întreținere și reparații drumuri județene în perioada 2023-2027”Anunțanunț publicitate
1031-Mar-23Anunț de licitație prin concesiune suprafață teren de 78,4071 ha, teren cu destinație agricolă situat în extravilanul comunei GiurgeniAnunț
Documentație
Studiu oportunitate
Hartă
Formulare
anunț publicitate
931-Mar-23Anunț publicitar privind închirierea unui imobil cu destinația ”Sediu administrativ al Consiliului Județean Ialomița” și a terenului aferent acestuiaAnunț
Caiet de sarcini
Regulament cadru
Formulare
anunț publicitate
831-Mar-23Anunț privind concesionare prin licitație a unor bunuri aparținând domeniul public al județului Ialomița- ”Proiect de amenajare si funcționalizare aeroport Alexeni” Anunț concesionare prin licitație
Documentație de atribuire
Formulare
Draft contract
licitațieRăspuns consolidat
828.03.2023Anunțul de publicitate pentru Servicii de digitizare a obiectivului de investiții “Reabilitarea monumentului istoric și de arhitectură Conacul Bolomey” Cod SMIS: 116932Anunț de publicitate
Caiet de sarcini
Draft contract 
Formulare 
Acord preluare date cu caracter personal
anunț publicitate
710.03.2023ANUNȚ PARTICIPARE privind atribuirea contractelor de finanțare nerambursabile de la bugetul propriu pentru activități sportive pentru 2023- anul competițional 2023-2024 - program ”Promovarea Sportului de performanță”Anunțanunț publicGhidul solicitantului
610.03.2023ANUNȚ DE PARTICIPARE privind depunerea de propuneri de proiect în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general pentru anul 2023Anunțanunț publicGhidul solicitantului
506.03.2023Program anul privind acordarea de finanțare nerambursabilă conform Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice.Program anualanunț public
420.02.2023Asociația de Dezvoltare Intercomunitara Ialomița organizează, in perioada 20 februarie 2023 -- 20 martie 2023, concurs pentru ocuparea a trei posturi vacante de auditor intern in sectorul public, cod COR 241306.Anunțanunț public
313.02.2023Anunț de publicitate privind achiziționarea de servicii de elaborare Proiect Tehnic , Detalii de Execuție , PAC si Asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investiții ”Modernizare și reabilitare DJ 212: Limită județ Brăila-Luciu-Mihail Kogălniceanu - intersecție DN2A, intersecție cu DJ 201-Lăcusteni -Platonești -Movila -Fetești”Anunț
Avize
D.A.L.I.
Documentație
Formulare
anunț publicitate
210.02.2023Anunt Programul ELoGE - Eticheta Europeană pentru Excelență în Guvernare în România. Acest mecanism de evaluare (denumit Benchmark) se realizează în cadrul mai multor etape, una dintre ele, foarte importante, fiind sondajul în rândul cetățenilor, prin completarea unui chestionar.Chestionar cetatenianunt de informare
106.02.2023Anunț privind concesionare prin licitație a unor bunuri aparținând domeniul public al județului Ialomița- ”Proiect de amenajare si funcționalizare aeroport Alexeni” Anunț licitație
Documentație de atribuire
Formulare
Draft contract
anunț de licitațieRăspuns solicitare clarificări 1
Nr. anuntDataDetaliiDocumentTip anuntObservații
104.01.2022Anunț atribuire contract de achiziție publică Servicii Elaborare Proiect Tehnic , Detalii de Execuție Asistență tehnică - obiectiv Creșterea eficienței energetice a Clădirii Administrative din strada Răzoare nr. 3 , cod SMIS 140202Anunț
2 04.01.2022Anunț atribuire contract de achiziție publică Servicii de Informare și Publicitate pentru proiectul Creșterea eficienței energetice a Clădirii Administrative din strada Răzoare nr. 3, cod SMIS 140202Anunț
305.01.2022Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „MODERNIZARE DJ 101B: LIMITĂ JUDEȚ ILFOV-RĂDULEȘTI” propus a fi amplasat în com. Rădulești (intravilan și extravilan), jud. Ialomița. ANUNȚanunț mediu
405.01.2022Anunț atribuire contract achiziție publică Servicii de audit financiar pentru proiectul Creșterea eficienței energetice a Clădirii Administrative din strada Răzoare, nr. 3, cod SMIS 140202Anunțanunț atribuire contract achiziție publică
511.01.2022Anunț atribuire contracte de achiziție publică furnizare produse panificație, produse lactate și fructe(mere)Anunțachiziție publică
613.01.2022Anunț solicitare Administrația Națională Apele Române – Administrația Bazinală de Apă Buzău-Ialomița eliberare aviz de gospodărire a apelor pentru investiția ”Reabilitare pod peste râul Ialomița la Fierbinți pe DJ 101U și dublarea acestuia cu o structură independentă”.Anunținformare
718.01.2021Anunț de publicitate achiziție directă servicii Verificare proiect tehnic ”Creșterea eficienței energetice a Clădirii Administrative din strada Răzoare nr. 3, cod SMIS2014+:140202”Anunț 
Documentație
Formulare
achiziție directă
826.01.2022Anunț public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul „MODERNIZARE DJ 101B: LIMITĂ JUDEȚ ILFOV-RĂDULEȘTI” Anunțanunț mediu
9 27.01.2022Anunț de publicitate privind achiziționarea de ”Servicii de verificare proiect tehnic pentru proiectul” - „Creșterea eficientei energetice pentru Clădirea Comandamentului- Pavilion A (Centrul Militar Județean Ialomița)” Anunț și documentație achiziție
1031.01.2022Anunț de atribuire privind Achiziție pachet mobilier necesar pentru activități diferite față de managementul proiectului în cadrul proiectului ”Împreună pentru Ialomița – Strategia de dezvoltare a Județului Ialomița 2021-2027 și servicii publice accesibile pentru cetățeni” – SIPOCA 801 Anunțachizitie directa
1131.01.2022Anunț de publicitate in vederea achiziționării de servicii de Verificare Proiect Tehnic prin achiziție directă pentru proiectul ”Creșterea eficienței energetice a Clădirii Administrative din strada Răzoare nr. 3” cod SMIS 2014+: 140202Anunț
Documente
Formulare
achiziție directă
1202.02.2022Anunț publicitate achiziționare Servicii de elaborare Proiect Tehnic, Detalii de Execuție si Asistenta Tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare pod peste râul Ialomița la Bucu pe DJ213A” prin ACHIZIŢIE DIRECTĂ. Anunț
Caiet de sarcini
Documente
Draft contract
Formulare
anunț publicitateAnunț atribuire contract
1308.02.2022Anunț de publicitate privind achiziționarea de servicii de informare și publicitate pentru proiectul: Creșterea Eficienței Energetice a Școlii Profesionale Speciale „ION TEODORESCU”- Cod SMIS 140307. Anunț publicitate
Caiet de sarcini
Draft contract informare si publicitate
Formulare
anunț publicitateAnunț atribuire contract achiziție publică
1408-02-2022Proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Judetului Ialomita 2021 - 2027Anunt
Proiect de hotarare
proiect hotarare caracter normativStrategia de Dezvoltare a Judetului Ialomita 2021 - 2027:
I. SDJ Ialomița_Analiza situatiei existente
II. SDJ Ialomița_Planificare strategica
1508.02.2022Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrări de modernizare /reabilitare drum modernizat din asfalt — strada Unității, Comuna Alexeni, acces aerodrom Alexeni"Anunțanunț public
1614.02.2022Anunț achiziționare servicii de management pentru proiectul Creșterea Eficientei Energetice a Școlii Profesionale Speciale „ION TEODORESCU"- Cod SMIS 140307

Anunț publicitate
Caiet de sarcini
Nota justificativa
Draft contract
Anexe contract finanțare
Formulare
Cerere de finanțare
Grafic activități

Anunț atribuire contract

anunț publicitate
1728-02-2022Anunț de publicitate - Servicii de verificare proiect tehnic prin verificatori de proiect atestați, pentru proiectul “ Cresterea eficientei energetice a Cladirii Administrative din strada Razoare nr. 3” COD SMIS 2014+: 140202Anunt de publicitate
Caiet de sarcini
Draft contract
Formulare
1801-03-2022Anunt de participare - procedura de atribuire pe perioada determinata a traseelor judetene ramase neoperate din cadrul Programului de transport public judetean de persoane, prin curse regulate, in judetul IalomitaAnunt de participare
Procedura de atribuire
Anexa nr. 1-Contract cadru
Program transport 2014-2022
Anexa nr. 2-Model licență
Anexa nr. 3-Criterii evaluare si metodologie
Formulare
1902.03.2022Anunț public privind emiterea deciziei etapei de încadrare pentru proiectul „Lucrări de modernizare /reabilitare drum modernizat din asfalt – strada Unității, Comuna Alexeni, acces aerodrom Alexeni“ Anunț publicanunț public
2010.03.2022Anunț achiziționare ”Servicii de audit financiar extern” pentru proiectul ”Creșterea Eficienței Energetice a Școlii Profesionale Speciale „ION TEODORESCU”- Cod SMIS 140307.Anunț
Caiet de sarcini
Cerere de finanțare
Grafic implementare
Anexă formular ofertă
Draft contract
Formulare
anunț public
Clarificare
2110.03.2022Anunț privind achiziționare ”Servicii de elaborare documentații tehnice – faza P.T.(Proiect tehnic), cod SMIS 140307 aferent proiectului: Creșterea Eficienței Energetice a Școlii Profesionale Speciale „ION TEODORESCU”Anunț
Caiet de sarcini
Cerere finanțare
Grafic
Anexe
Formulare
anunț public
2214.03.2022Anunț atribuire procedura de atribuire pe perioadă determinată a traseelor județene rămase neoperate din cadrul Programului de transport public județean de persoane, prin curse regulate, în județul Ialomița pentru traseul 07: Slobozia- Iazu -MurgeancaPDF
2314.03.2022Anunț atribuire procedura de atribuire pe perioadă determinată a traseelor județene rămase neoperate din cadrul Programului de transport public județean de persoane, prin curse regulate, în județul Ialomița pentru traseul 08: Slobozia- Iazu -ScânteiaPDF
2414.03.2022Notă de anulare a procedurii de atribuire pe perioadă determinată a traseelor județene rămase neoperate din cadrul Programului de transport public județean de persoane, prin curse regulate, în județul Ialomița pentru traseul 38: Țăndărei -Valea Ciorii -ScânteiaPDF
2515.03.2022Anunț privind operatori transport disponibili pentru transportul cetățenilor străini - Ucraina
Anunț privind operatori transport disponibili pentru transportul cetățenilor străini - Ucraina-PDF - actualizat 18.03.2022

Anunț privind operatori transport disponibili pentru transportul cetățenilor străini - Ucraina -PDF
2616.03.2022Anunț achiziționare ”Pachet servicii elaborare plan cu privire la modul de atragere și măsurile necesare pentru atragerea utilizatorilor vizați la serviciile on-line” în cadrul proiectului: „Împreună pentru Ialomița – Strategia de dezvoltare a județului Ialomița 2021-2027 și servicii publice accesibile pentru cetățeni”, cod SMIS 135954/SIPOCA 801 Anunț
Caiet de sarcini
Contract cadru
Formulare
2717.03.2022Notă de anulare a procedurii de atribuire pe perioadă determinată a traseelor județene rămase neoperate din cadrul Programului de transport public județean de persoane, prin curse regulate, în județul Ialomița pentru traseul nr. 30: Malu Roșu - UrziceniPDF
2822.03.2022Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,demolarea construcțiilor C4, C6, C9, C10, C11, C12, C22, C23, C26, C27, C28, C29 și C30 din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”, propus a fi amplasat în localitatea Slobozia, strada Decebal ne.3, județul Ialomița Anunț publicanunț public
3023.03.2022Anunț de publicitate achiziționare Servicii de audit financiar pentru obiectivul Creșterea Eficienței Energetică a clădirii Centrului Cultural Ionel Perlea - Cod SMIS 140248Anunț
Formulare
anunț publicRăspuns solicitare clarificări 1
2923.03.2022Anunț public privind Decizia Etapei de Încadrare pentru proiectul „Centrul Multifuncțional Amara-Desființare clădire existentă C1”, propus a fi amplasat in județul Ialomița, orașul Amara. Anunțanunț public
3123.03.2022Anunț de publicitate achiziționare Servicii de consultanță pentru managementul și implementarea proiectului ”Creșterea Eficienței Energetice a clădirii Centrului Cultural Ionel Perlea - Cod SMIS 140248”Anunț
Formulare
anunț public
3223.03.2022Anunț de publicitate achiziționare Servicii de informare și publicitate obligatorie privind proiectul Creșterea Eficienței Energetice a clădirii Centrului Cultural Ionel Perlea - Cod SMIS 140248”Anunț
Formulare
anunț public
3328.03.2022Anunț public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul ”Demolarea construcțiilor C4, C6, C9, C10, C11, C12, C22, C23, C26, C27, C28, C29 și C30 din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia” Anunțanunț public
3430.03.2022Anunț atribuire contract achiziție publică ”Servicii verificare proiect tehnic” aferent proiectului de investiții ”Creșterea eficienței energetice a Clădirii Administrative din strada Răzoare nr. 3 cod SMIS 140202 ”Anunț atribuire
3530.03.2022Anunț de publicitate privind achiziționare servicii de Informare și Publicitate prin achiziție directă pentru proiect Modernizare DJ 306 limită județul Călărași -Albești-Andrășești-Gheorghe Doja-Crunți intersecție cu DJ 102H, J 102H, intersecție cu DJ 306 Reviga -Cocora-intersecție cu DJ 203E, DJ 203E intersecție cu DJ 102H - Cocora - Limită județ Buzău”Anunț publicitate
Documentație
Formulare
achiziție directă
3631.03.2022Anunț publicitar privind cumpărarea unui teren în suprafață cuprinsă între 35.000mp și 55.000mp necesar realizării investițiilor prioritare identificare prin Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor în județul IalomițaAnunț 
Documente
Formulare
3701.04.2022Anunț achiziționare ”Servicii de paza pentru obiectivele compuse din imobile, terenuri și construcții ce aparțin Consiliului Județean Ialomița”Anunț
Caiet de sarcini - lot 1
Caiet de sarcini - lot 2
Draft contract - lot 1
Draft contract - lot 2
Instrucțiuni ofertanți
Procedură proprie
Formulare ofertanți 
Anunț  atribuire contract
anunț publicRăspuns clarificări 1
3805.04.2022Anunț privind organizarea concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de manager la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale IalomițaAnunț
Caiet de obiective
Model cerere de înscriere concurs
Mode declaratie pe propria raspundere pentru motive imputabile in ultimii 4-ani
Model declarație pe propria răspundere - renunța post conducere
Rezultat selecție dosare
anunț public
3906.04.2022Anunț de publicitate privind achiziționarea de servicii de Informare și publicitate pentru proiectul ”Ecosistem digital instituțional pentru eficientizarea activității administrației publice la nivelul Consiliului Județean Ialomița”Documentație
Formulare
anunț public
4012.04.2022 Anunț privind rezultatul analizei raportului de activitate pe anul 2021 pentru Biblioteca Județeana Ștefan Bănulescu IalomițaNOTA A
NOTA B
NOTA FINALĂ
anunț public
4112.04.2022 Anunț privind rezultatul analizei raportului de activitate pe anul 2021 pentru Centrul Cultural ”Ionel Perlea” Ialomița.NOTA A
NOTA B
NOTA FINALĂ
4213.04.2022Anunț atribuire contract achiziție ”Servicii elaborare plan cu privire la modul de atragere și măsurile necesare pentru atragerea utilizatorilor vizați la serviciile on-line în cadrul proiectului ”Împreună pentru Ialomița - Strategia de dezvoltare a județului Ialomița 2021-2027 și servicii publice accesibile pentru cetățeni ”, cod SIPOCA 801, cod SMIS 135954 Anunțanunț atribuire
4313.04.2022Anunț de publicitate achiziționare servicii de elaborare Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI ) pentru obiectivul de investiții ”Eficientizare energetică sala de spectacole EUROPA, FOAIER ȘI CENTRUL DE INFORMAȚII PENTRU CETĂȚENI”Anunț
Draft Contract
Documentație
Acord GDPR
Anexa GDPR
Formulare
4413.04.2022Anunț privind rezultatul analizei raportului de activitate pe anul 2021 pentru Muzeul Național al AgriculturiiNOTA A
NOTA B
NOTA FINALĂ
4513.04.2022Anunț privind rezultatul analizei raportului de activitate pe anul 2021 pentru Muzeul Județean IalomițaNOTA A
NOTA B 
NOTA FINALĂ
4621.04.2022Anunț privind elaborare proiect de hotărâre cu caracter normativ privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului propriu al județului Ialomița și a situațiilor financiare, pe anul 2021Anunt de intentie
Proiect de hotărâre cu caracter normativ privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului propriu al județului Ialomița și a situațiilor financiare, pe anul 2021
4726-Apr-22Anunț de publicitate pentru Expertiza IT- Diagnoza procese instituționale si transformare digitala pentru proiectul „Ecosistem digital instituțional pentru eficientizarea activității administrației publice la nivelul Consiliului Județean Ialomița”- cod SMIS:154717/SIPOCA 1233.Anunț și documentație
Formulare
anunț public
4829.04.2022Anunț privind achiziționarea Servicii de consultanță/asistență pentru întocmirea și depunerea cererii de finanțare și a documentației aferente, precum și prestări servicii de elaborare a documentației tehnico-economice faza studiu de fezabilitate, pentru obiectivul de investiții cu titlul: ”Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice pe drumurile județene din județul Ialomița”.Anunț
Caiet de sarcini
Draft contract
Documente
Formulare
achiziție directă
4904.05.2022Anunț achiziționare servicii de elaborare Documentație de Avizare Lucrări de Intervenție (D.A.L.I) pentru obiectivul de investiții ”Eficientizare energetică sala spectacole ”EUROPA”, Foaier și Centrul de Informații pentru cetățeni”Anunț
Draft contract
Documente
Acord prelucrare date cu caracter personal
Anexa acord GPDR
anunț publicitate
5006.05.2022Anunț atribuire contract achiziție publică Servicii de audit financiar extern pentru proiectul ”Creșterea eficienței energetice a Școlii Profesionale Speciale ”Ion Teodorescu” -cod SMIS 140307”Anunț atribuire contractanunt atribuire contract
5106.05.2022Anunț atribuire contract achiziție publică Servicii de elaborare documentații tehnice-faza PT pentru proiectul ”Creșterea eficienței energetice a Școlii Profesionale Speciale ”Ion Teodorescu” -cod SMIS 140307”Anunț atribuire contractanunt atribuire contract
5209.05.2022Anunț de publicitate achiziționare Servicii consultanță /asistență pentru întocmire și depunere cerere finanțare și documentație pentru obiectivul ”Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice pe drumurile județene din județul Ialomița”Anunț
Caiet de sarcini
Draft Contract
Documente
Formulare
achiziție directă
5317.05.2022Anunt de publicitate pentru achiziție ”Servicii de adapostirea animalelor care fac obiectul ordinului de plasare în adăpost, de pe raza administrativ teritorială a județului Ialomița”.Anunț publicitate
Caiet de sarcini
Draft contract
Formulare
anunț publicitate
5419.05.2022Anunț achiziționare ”Servicii de proiectare site-uri web pentru promovarea producătorilor locali din județul Ialomița”. Anunț publicitate si documentație
Draft contract 
Formulare
anunț publicitateRăspuns clarificări 1
5519.05.2022 Anunț achiziționare Servicii de consultanță/asistență pentru întocmirea și depunerea cererii de finanțare și a documentației aferente, precum și prestări servicii de elaborare a documentației tehnico-economice faza studiu de fezabilitate, pentru obiectivul de investiții cu titlul: ”Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice pe drumurile județene din județul Ialomița”Anunț publicitate
Caiet de sarcini
Draft contract
Documente
Formulare
achiziție directă
5619.05.2022Anunț intenție achiziționare Servicii de elaborare expertiza tehnica imobil pentru obiectivul "AMENAJARE CLADIRE ARHIVĂ" Anunț publicitate
Caiet de sarcini
Draft contract
Formulare
achiziție directăRăspuns clarificări
Carte funciara
5719.05.2022Anunț publicitate privind achiziționarea de servicii de informare şi publicitate obligatorie privind proiectul: „Creșterea eficientei energetice a sediului Muzeului Județean Ialomița" cod SMIS: 140247Anunț publicitate
Caiet de sarcini
Draft contract
Formulare

Anunț atribuire contract
anunț publicitate
5819.05.2022Anunț publicitate privind achiziționarea de servicii consultanță pentru managementul şi implementarea proiectului „Creșterea Eficienței Energetice a Sediului Muzeului Județean Ialomița "Cod SMIS 140247Anunț publicitate
Caiet de sarcini
Draft contract
Formulare
Grafic implementare

Anunț atribuire
anunț publicitate
5919.05.2022Anunț de publicitate privind achiziționarea de Servicii de audit financiar pentru obiectivul: „Creșterea Eficienței Energetice a Sediului Muzeului Județean Ialomița" Cod SMIS:140247.ANUNT DE ATRIBUIRE SERVICII DE AUDIT
Anunț publicitate
Caiet de sarcini
Draft contract
Formulare
Grafic implementare
Anexa formular ofertă F3

Anunt atribuire servicii de audit
anunț publicitateRăspuns clarificări
Cerere finanțare
6031.05.2022Anunț achiziționare echipament de protecție pentru personalul civil din cadrul ISU „Barbu Catargiu” al județului Ialomița Anunț
Formulare
anunț publicitateRaspuns clarificari
6102.06.2022Anunț de publicitate pentru atribuirea contractului de achiziţie publică Servicii de consultanță/asistență pentru întocmirea și depunerea cererii de finanţare și a documentației aferente și servicii de elaborare a documentației tehnico-economice faza studiu de fezabilitate (inclusiv documentațiile pentru obținere avize) aferente obiectivului: ”Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice pe drumurile județene din județul Ialomița ” Anunt de publicitate
Caiet de sarcini
Draft contract
Documente
Formulare
anunt publicitate
6202.06.2022Anunt de publicitate - Servicii de proiectare şi inginerie (fazele PAC, PTH, DDE, POE) şi asistenţă tehnică din partea proiectantului pe durata execuţiei lucrărilor pentru obiectivul ”Creşterea eficienţei energetice a sediului Muzeului Judeţean Ialomiţa” cod SMIS 140247Anunt de publicitate
Caiet de sarcini
Anexe - CS
Draft - Contract - cadru
Declarație de consimțămănt
Formulare
Anunt de publicitate
6306.06.2022Anunț de publicitate privind achiziționarea de Servicii de digitizare pentru proiectul ”Restaurarea și conservare Biserica de lemn Sf. Nicolae” Cod SMIS 116941 Anunț publicitate
Documentație
Anunț de publicitate
6407.06.20227 IUNIE- ZIUA MONDIALĂ A SIGURANȚEI ALIMENTARE!PDF
6508.06.2022Anunț de publicitate privind achiziționarea de Servicii de adăpostirea animalelor ce fac obiectul ordinului de plasare în adăpost, de pe raza administrativ- teritorială a județului Ialomița. Anunț 
Caiet de sarcini
Draft contract
Formulare
Anunt de publicitate
6608.06.2022Anunț - Infocons - produse contrafăcuteAnunțpublicitate
6709.06.2022Anunț de publicitate privind achiziționarea pentru Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Barbu Catargiu” al județului Ialomița a 2 (două) containere de depozitare monobloc conform specificațiilor atașate. Anunț
Formulare
anunt publicitate
6814.06.2022Anunț de publicitate privind achiziționarea pentru Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Barbu Catargiu” al județului Ialomița barcă pneumatică și motor conform specificațiilor atașate. Anunț publicitate
Draft contract
Formulare
anunt publicitate
6916.06.2022Anunț de publicitate achiziționare ” Servicii de proiectare si inginerie (fazele PAC, PTH, DDE, POE) si asistență tehnică din partea proiectantului pe durata execuției lucrărilor pentru obiectivul Creșterea eficientei energetice a sediului Muzeului Județean Ialomița" cod SMIS 140247 Anunț publicitate
Caiet de sarcini
Anexe - CS
Draft - Contract - cadru
Declarație de consimțămănt
Formulare
Anunț atribuire contract
anunț publicitate
7030-06-2022Anunt de publicitate - achizitionare Servicii elaborare ghid de bune practici privind combaterea coruptiei si prevenirea conflictelor de interese aferent proiectului: ”Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul Consiliului Județean Ialomița și a instituțiilor subordinate prin implementarea măsurilor integrate de prevenire a corupție”, cod SIPOCA 1145, cod SMIS 152216Anunt + Documentatie servicii elaborare ghid bune practiciAnunt de publicitate
7130-06-2022Anunt de publicitate - achizitionare Servicii organizare curs de formare și educație în anticorupție în cadrul proiectului: ”Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul Consiliului Județean Ialomița și a instituțiilor subordinate prin implementarea măsurilor integrate de prevenire a corupție”, cod SIPOCA 1145, cod SMIS 152216Anunt + Documente servicii organizare curs anticoruptieAnunt de publicitate Raspuns solicitare clarificari nr.1
Formulare
Raspuns solicitare clarificari nr.2
7230-06-2022Anunt de pubicitate - achizitionare Servicii de dirigentie de santier pentru proiectul “Cresterea eficientei energetice pentru Clădirea Comandamentului-Pavilion A (Centrul Militar Județean Ialomița)”Anunt + Documente servicii dirigentie santier -CMJAnunt de publicitate Raspuns solicitare clarificari nr. 1 - serv dirigentie
7304-07-2022Anunt atribuire contracte conform art.31 din Legea 98/2016Anunt
7408-07-2022Anunț publicitar privind cumpărarea unui teren în suprafață cuprinsă între 35.000mp și 55.000mp necesar realizării investițiilor prioritare identificare prin Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor în județul IalomițaAnunt
Caiet de sarcini
Procedura interna
Formulare
7512.07.2022Anunț de publicitate achiziționare ”Servicii de elaborare Proiect Tehnic, Detalii de Execuție, PAC și Asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției lucariilor pentru obiectivul de investiții Lucrări de modernizare/reabilitare drum modernizat din asfalt -strada Unității, comuna Alexeni, acces Aerodrom AlexeniAnunț
Documentație
D.A.L.I.
Formulare
Anunț publicitate
7614.07.2022Anunț de participare - procedura de atribuire pe perioada determinata a traseelor județene ramase neoperate din cadrul Programului de transport public județean de persoane, prin curse regulate, in județul IalomițaAnunț de participare
Caiet de sarcini
Contract cadru
Program transport 2014-2022
Procedură atribuire
Regulament transport
Formulare
7718.07.2022Anunț de publicitate privind achiziționare de ”Servicii de de verificare proiect tehnic pentru proiectul ”Creșterea eficienței energetice a clădirii Centrului Cultural „IONEL PERLEA” ”-Cod SMIS: 140248Anunț
Formulare
Anunț publicitate
7621.07.2022Anunț atribuire contract de achiziție publică execuție lucrări la obiectivul de investiții Modernizare drum județean DJ 201 Tronson Orezu-Piersica -BordușeluAnunțanunț publicitate
7726.07.2022Anunț public privind depunere solicitare emitere acord mediu pentru proiectul Modernizare DJ 213 A: limită județul Călărași- intersecție DJ 201(Mărculești), intersecție cu DN2A(Bucu)-Scânteia-intersecție cu DN21”Anunțanunț public
7803.08.2022Anunț concesionare teren în suprafața de 307,6144 ha, teren cu destinație agricolă – categoria de folosință neproductiv, înscris în cartea funciară 21837, situat în extravilanul comunei Giurgeni Anunț
Documentație atribuire
anunț licitație
7904.08.2022Anunț de publicitate privind achiziționarea de ”Servicii de adăpostirea animalelor ce fac obiectul ordinului de plasare în adăpost, de pe raza administrativ- teritorială a județului Ialomița. ”Anunț
Caiet de sarcini
Draft contract
Formulare
anunț publicitate
8019.08.2022Anunț de intenție privind introducerea în circuitul economic a bunurilor imobile ce compun fostul ”Aerodrom Alexeni”Anunțanunț de intenție
8122.08.2022Anunț public privind decizie etapa încadrare pentru proiectul ”Modernizare DJ 213A limita județ Călărași- Intersecție cu DJ 201(Mărculești), Intersecție cu DN 2 A (Bucu)-Scânteia-Intersecție cu DN 21”Anunțanunț public
8223.08.2022Anunț publicitate privind achiziția de ”Servicii de dirigenție de șantier pentru obiectivul ”Creșterea eficienței energetice a clădirii Centrului Cultural „IONEL PERLEA” Cod SMIS: 140248Anunț
Formulare
anunț publicitate
8301.09.2022Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "MODERNIZARE SI REABILITARE DJ 212: LIMITA JUDET BRAILA – LUCIU - MIHAIL KOGALNICEANU - -INTERSECTIE CU DN 2A, INTERSECTIE CU DJ 201 – LACUSTENI – PLATONESTI – MOVILA - FETESTI" Anunțanunț public
8402.09.2022Anunț atribuire contract achiziție publică furnizare produse panificație- lot 1Anunțanunț public
8505.09.2022Anunț de participare la procedura de atribuire pe perioadă determinată a traseelor județene rămase neoperate din cadrul Programului de transport public județean de persoane, prin curse regulate, în județul IalomițaAnunț 
Caiet de sarcini
Contract cadru
Procedura atribuire
Program de transport
Regulament
Anexe
anunț public
8609.09.2022 Consultare publică privind cadrul UE pentru recunoașterea transfrontalieră a asociațiilor în UE », iniţiativă care are scopul de a armoniza și consolida situația juridică a asociațiilor europene și a altor organizații non-profit.Linkanunț public
8715.09.2022Anunț de participare la procedura de atribuire pe perioadă determinată a traseelor județene rămase neoperate din cadrul Programului de transport public județean de persoane, prin curse regulate, în județul IalomițaAnunț
Caiet de sarcini
Contract cadru
Procedura atribuire
Program de transport
Regulament
Anexe
anunț public
8821.09.2022Anunț de publicitate privind achiziționarea de , Servicii de dirigenție de șantier pentru proiectul „Creșterea eficientei energetice a Clădirii Administrative din strada Răzoare nr. 3” - COD SMIS 2014+: 140202Anunț
Documentație
Formulare
anunț publicitate
8922-09-2022Anunt de rezultat la concursul de solutiiAnuntAnunt de rezultat
9023.09.2022Anunț public privind decizia etapei de încadrare in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: "MODERNIZARE SI REABILITARE DJ 212: LIMITA JUDET BRAILA – LUCIU - MIHAIL KOGALNICEANU - INTERSECTIE CU DN 2A, INTERSECTIE CU DJ 201 – LACUSTENI – PLATONESTI – MOVILA - FETESTI" Anunțanunț public
9123.09.2022Anunț atribuire procedura de atribuire pe perioada determinata a traseelor județene rămase neoperate din cadrul Programului de transport public județean de persoane , prin curse regulate , în județul IalomițaAnunțanunț public
9223.09.2022Anunț atribuire procedura de atribuire pe perioadă determinată a traseelor județene rămase neoperate din cadrul Programului de transport public județean de persoane, prin curse regulate , în județul IalomițaAnunțanunț public
9327.09.2022Comunicat lansare proiect “DAP Social Dialog, Acțiune, Profesionalism pentru dezvoltarea sistemului de servicii sociale în județul Ialomița” cod SIPOCA: 955; cod SMIS2014+:150967.Comunicatcomunicat
9429.09.2022Anunț public privind intenția de achiziționare servicii de audit energetic la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții: „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Spitalului Județean de Urgență Slobozia” Cod SMIS: 126420Anunț
Documentație
anunț public
9529.09.2022Anunț publici privind intenția de achiziționare de servicii prevăzute în Anexa 2 din Legea nr. 98/2016, conform procedurii proprii de atribuire a contractelor de achiziție publică/ acordurilor-cadru ce au ca obiect servicii sociale si alte servicii specifice prevăzute în ANEXA 2 la Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu valoare estimată mai mică decât pragul corespunzător prevăzut la art. 7, alin. (1), lit. d). pentru: "Servicii de paz~ pentru sediul Centrului Militar Județean Ialomița”Anunț 
Documentație
anunț public
9603.10.2022Anunț publici privind achiziționarea de servicii de elaborare Proiect Tehnic de Execuție și Asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor pentru obiectivul de investiții: „Modernizare drum județean DJ201, Tronson Orezu (intersecție DJ201B) – Piersica – Bordușelu (ieșire localitate) – Tronson II km 37+816–km 46+908”Anunț
Caiet de sarcini
Model contract
Documentație
Formulare
anunț public
9719-Oct-22Anunț de publicitate privind achiziționare Servicii pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate – SF -   pentru obiectivul de investiții, ,,Centrală termică cu chillere pe terasă în cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”  Anunț
Caiet de sarcini
Documentație
Draft contract
Formulare
anunț publicitate
9824.10.2022Anunț atribuire contract subsecvent nr. 4 ”Servicii deszăpezire si combatere polei drumuri județene lot 1 Urziceni”Anunțanunț public
9901.11.2022Anunț de publicitate pentru: CONTRACT PRESTĂRI SERVICII pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate – SF - pentru obiectivul de investiții, ,,Centrală termică cu chillere pe terasă în cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia” Anunț
Caiet de sarcini
Draft contract
Certificat de urbanism
Nota Conceptuala
Tema Proiectare
Formulare
anunț publicitate
10007.11.2022Lista unități de învățământ care au depus solicitări in programul Premii de excelenta pentru ”Olimpicii Ialomițeni”Lista unități invățământanunț public
10108.11.2022Anunț achiziționare servicii de elaborare a Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI), expertiză tehnică, studii (geotehnic, topografic și alte studii necesare), documentații avize, acorduri și autorizații pentru obiectivul de investiții: „Modernizare DJ201: intersecție cu DJ213A (Mărculești) – intersecție cu DJ212; DJ212: intersecție cu DJ201 – intersecție cu DN2A (Țăndărei)”Anunț 
Caiet de sarcini
Certificat urbanism 
Anexa CU
Draft contract
Formulare


anunț publicitate
10211.11.2022Anunț atribuire contract de achiziție publică pentru SERVICII DE DIRIGINȚIE DE ȘANTIER în cadrul proiectului „Creșterea eficientei energetice a Clădirii Administrative din strada Răzoare nr. 3” COD SMIS 2014+: 140202 Anunțanunț atribuire contract
10315.11.2022Anunț de intenție referitor la elaborare proiect de hotărâre cu caracter normativ privind stabilirea prețului mediu/tona de iarbă(masa verde) obținută de pe pajiște, pentru anul 2023.Anunț 
Proiect de hotărâre 
anunț cu caracter normativ
10416.11.2022Anunț de intenție referitor la elaborare proiect de hotărâre cu caracter normativ privind stabilirea preturilor medii ale produselor agricole, in vederea calculării veniturilor anuale brute obținute din cedarea folosinței bunurilor prin arendare, pe anul 2023Anunț
Proiect de hotărâre
anunț cu caracter normativ
10518.11.2022Anunț de intenție referitor la elaborare proiect de hotărâre cu caracter normativ privind stabilirea taxelor si tarifelor din competenta Consiliului Judetean lalomita,pentru anul 2023 Anunt
Proiect de hotarare
anunț cu caracter normativ
10624.11.2022Anunț de intenție referitor la elaborarea proiectului de hotărâre cu caracter normativ privind concesionarea prin licitație a unor bunuri aparținând domeniului public al județului Ialomița pentru realizarea obiectivului de investiții „Proiect de amenajare și funcționalizare a aeroportului Alexeni, județul Ialomița”Anunț intenție
Proiect de hotărâre 
anunț cu caracter normativ
Nr. anuntDataDetaliiDocumentTip anuntObservații
9330.12.2021Anunț publicitar privind cumpărarea unui teren în suprafață cuprinsă între 35.000mp și 50.000mp necesar realizării investițiilor prioritare identificate prin Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor în județul IalomițaAnunț publicitar
Caiet de sarcini
Procedură internă
Formulare
anunț publicate
9228.12.2021Anunț atribuire contract de achiziție publică Servicii de consultanță pentru managementul și implementarea proiectului ”Creșterea eficienței energetice a Clădirii Administrative din strada Răzoare, nr. 3” , cod SMIS 140202Anunțanunț atribuire contract
9114.12.2021Anunț de publicitate in vederea achizitionării de Servicii de Elaborare Proiect Tehnic, Detalii de Executie, Asistenta tehnica din partea proiectantului , aferent proiectului de investitii “Cresterea eficientei energetice pentru Clădirea Comandamentului-Pavilion A (Centrul Militar Județean Ialomița)”, Cod SMIS: 140216 Anunțanunț publicitateClarificări din partea autorității contractante
Documente anexa 
Răspuns solicitare clarificări
9010.12.2021Anunț privind finalizarea proiectului “Modernizarea drumurilor judeţene DJ 302 localităţile Drăgoeşti – Roşiori – Moviliţa – Dridu, DJ 101 localitățile Dridu- Fierbinţi Tîrg - limită judeţ Ilfov, DJ 101 localitatile Dridu-Jilavele şi DJ 402 limită judeţ Călăraşi- Sineşti (DN2)”, Cod SMIS: 114075ANUNȚanunțFinalizarea proiect “Modernizarea drumurilor judeţene DJ 302 localităţile Drăgoeşti – Roşiori – Moviliţa – Dridu, DJ 101 localitățile Dridu- Fierbinţi Tîrg - limită judeţ Ilfov, DJ 101 localitatile Dridu-Jilavele şi DJ 402 limită judeţ Călăraşi- Sineşti (DN2)”, Cod SMIS: 114075
8907.12.2021Anunț privind achiziționarea de Servicii de elaborare Project Tehnic, Detalii de Execuție si Asistenta Tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul de învestiții: „Reabilitare pod peste râul Ialomița la Bucu pe DJ213A" prin ACHIZITIE DIRECTĂ.Anunț publicitate
Caiet de sarcini
DALI pod Bucu
Draft contract
Formulare
achiziție directă
8807.12.2021Anunț licitație concesionare Parc Fotovoltaic Ialomița I și a terenului aferent Anunț
Documentație
licitație
8706.12.2021Anunț de publicitate in vederea achiziționării de Servicii de Elaborare Proiect Tehnic , Detalii de Execuție, Asistență tehnică ”Creșterea eficienței energetice a Clădirii Administrative din strada Răzoare nr. 3”, cod SMIS 140202Anunț
Documentație tehnică
Documente calificare
Formulare
8626.11.2021Anunț de intenție referitor la elaborare proiect de hotărâre cu caracter normativ privind stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole , în vederea calculării veniturilor anuale brute obținute din cedarea folosinței bunurilor prin arendare, pe anul 2022.Anunțproiect de hotărâre cu caracter normativProiect de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole , în vederea calculării veniturilor anuale brute obținute din cedarea folosinței bunurilor prin arendare, pe anul 2022.
8524.11.2021Anunț de intenție referitor la elaborare proiect de hotărâre cu caracter normativ privind stabilirea prețului mediu /tonă de iarbă (masa verde) obținută de pe pajiște, pentru anul 2022.Anunțcaracter normativProiect de hotărâre cu caracter normativ privind stabilirea prețului mediu /tonă de iarbă (masa verde) obținută de pe pajiște, pentru anul 2022.
8423.11.2021Anunț intenție referitor la elaborare proiect de hotărâre cu caracter normativ privind stabilirea taxelor și tarifelor din competența Consiliului Județean Ialomița, pe anul 2022.Anunțcaracter normativProiect de hotărâre privind stabilirea taxelor și tarifelor din competența Consiliului Județean Ialomița, pe anul 2022
8322.11.2021Anunț organizare concurs - Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara lalomita, cu sediul in Slobozia, B-dul Matei Basarab, nr.22, BLAS- Patter, organizează, in perioada 22 Noiembrie 2021 —17 Decembrie 2021, concurs pentru ocuparea a doua posturi vacante de auditor intern în sectorul public,Anunț
8222.11.2021Anunţ începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru 2 (doua) poziţii de membru în Consiliul de Administraţie al Societăţii URBAN S.A. SloboziaAnunț
Formulare
8119.11.2021Anunț achiziție SERVICII PENTRU INFORMAREA ȘI PUBLICITATEA pentru proiectul „Creșterea eficienței energetice pentru Clădirea Comandamentului- Pavilion A (Centrul Militar Județean Ialomița)”Anunț
8018.11.2021Anunț privind achiziționare Servicii de Consultanta pentru Managementul și Implementarea Proiectului: „Creșterea Eficienței Energetice pentru Clădirea Comandamentului- Pavilion A (Centrul Militar Județean Ialomița)”- Cod 79411000-8 - Servicii generale de consultanța în management. AnunțRăspuns clarificări
7918.11.2021Anunț de publicitate privind achiziționare Servicii de Elaborarea Proiect Tehnic , Detalii de Execuție , Asistență tehnică din partea proiectantului pentru proiectul de investiții Creșterea eficienței energetice a Clădirii Administrative din strada Răzoare nr. 3 , cod SMIS 140202Anunț
Documente calificare
Documentație tehnica
Formulare
7817.11.2021ANUNȚ DE PUBLICITATE privind achiziționarea de SERVICII DE AUDIT FINANCIAR pentru proiectul : „Creșterea eficienței energetice pentru Clădirea Comandamentului-Pavilion A (Centrul Militar Județean Ialomița” Cod SMIS: 140216 Anunț

Documentație
7716.11.2021Anunț de publicitate achiziționare SERVICII de CONSULTANTA pentru MANAGEMENTUL si IMPLEMENTAREA proiectului „Creșterea eficienței energetice a Clădirii Administrative din strada Răzoare, nr. 3” Cod SMIS: 140202Anunț
Documentație
Formulare
ERATA : la punctul N din anunț in loc de criteriul de atribuire ”prețul cel mai scăzut” se va citi criteriul de atribuire ”cel mai bun raport calitate preț”
7616.11.2021ANUNȚ DE PUBLICITATE achiziționare SERVICII PENTRU INFORMAREA ȘI PUBLICITATEA pentru proiectul „Creșterea eficienței energetice a Clădirii Administrative din strada Răzoare, nr. 3” Cod SMIS: 140202Anunț 
Documentație
Formulare
7516.11.2021ANUNȚ DE PUBLICITATE privind achiziționarea de SERVICII DE AUDIT FINANCIAR pentru proiectul : „Creșterea eficienței energetice a Clădirii Administrative din strada Răzoare, nr. 3” Cod SMIS: 140202Anunț
Documentație
Formulare
7410.11.2021Anunț de publicitate privind achiziționarea de servicii de întocmire a Proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de desființare (PAD) pentru obiectivul de investiții: „Demolarea unor clădiri din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”. Anunț
Caiet de sarcini
Draft contract
Expertiză tehnică
Formulare
achiziție Răspuns la clarificări nr. 1
Răspuns la clarificări nr. 2
7305.11.2021ANUNȚ ATRIBUIRE CONTRACT SUBSECVENT NR. 3 LA ACORDUL-CADRU NR. 26087/2019-21.11.2019 SERVICII DE DESZAPEZIRE SI COMBATERE A POLEIULUI PE DRUMURILE JUDETENE – LOT 1 Urziceni Anunț atribuire 
7205.11.2021Anunț publicitar privind cumpărarea unui teren în suprafață de 50.000 mp necesar realizării investițiilor prioritare identificate prin Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor în județul IalomițaAnunț publicitar
Caiet de sarcini
Formulare
Procedura
achiziție
7104.11.2021Anunț achiziționare servicii de elaborare a documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.) aferentă obiectivului de investiție cu titlul: „EFICIENTIZARE ENERGETICĂ SALA DE SPECTACOLE „EUROPA”, FOAIER ȘI CENTRUL DE INFORMAȚII PENTRU CETĂȚENI”Anunț
Caiet de sarcini
Draft contract
Formulare
achiziție directă
7004.11.2021Anunț publicitate achiziționare Servicii verificare DALI obiectiv de investiții Modernizare și reabilitare DJ 212- limita judet Brăila -Luciu-Mihail Kogălniceanu - intersecție DN2A, intersecție cu DJ 201- Lăcusteni-Platonești-Movila-Fetești”Anunț
Caiet de sarcini
Draft de contract
Formulare
achiziție directă
6903.11.2021Anunț publicitate achiziționare Servicii de elaborare a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I), expertiză Tehnică studii (geotehnic, topografic și orice alte studii necesare) documentații, avize acorduri și autorizații ,, Lucrări de modernizare/reabilitare drum modernizat din asfalt – strada Unității comuna Alexeni, acces Aerodrom Alexeni” prin ACHIZIŢIE DIRECTĂ. Anunț publicitateachiziție directă
6801.11.2021Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de auditor intern în sectorul public , cod COR 241306.Anunț concurs auditor internconcurs
6726.10.2021Lista unităților de învățământ care au depus solicitări de includere in programul Premii de excelență pentru olimpicii ialomițeni , pentru anul școlar 202-2021.Listaprogram premii olimpici ialomiteniLista
6607.10.2021Consiliul Judeţean Ialomiţa aduce la cunoştinţă publică anunţul de intenţie referitor la elaborarea proiectului de hotărâre cu caracter normativ privind privind concesionarea Parcului Fotovoltaic ”Ialomița I” și a terenului aferent în suprafață de 5,7026 ha, situate în extravilanul comunei Giurgeni.Anunțproiect de hotărâre cu caracter normativProiect de hotărâre privind concesionarea Parcului Fotovoltaic ”Ialomița I” și a terenului aferent în suprafață de 5,7026 ha, situate în extravilanul comunei Giurgeni.
6507.10.2021Consiliul Judeţean Ialomiţa aduce la cunoştinţă publică anunţul de intenţie referitor la elaborarea proiectului de hotărâre cu caracter normativ privind aprobarea Regulamentului , a Caietului de sarcini și a Documentației de atribuire a Contractelor de delegare a gestiunii Serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate , în județul IalomițaAnunțproiect de hotărâre cu caracter normativProiect de hotărâre cu caracter normativ privind aprobarea Regulamentului , a Caietului de sarcini și a Documentației de atribuire a Contractelor de delegare a gestiunii Serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate , în județul Ialomița
6405.10.2021Anunț publicitar privind cumpărarea unui teren în suprafață de 50.000 mp necesar realizării investițiilor prioritare identificate prin Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor în județul IalomițaAnunțAnunț publicitar
6328.09.2021Anunț cu caracter normativ privind proiectul de hotărâre - privind aprobarea ”Programului de transport public județean de persoane, prin curse regulate, în județul Ialomița, pentru perioada 2022-2031(01.01.2022-31.12.2031) și a modalității de atribuire a gestiunii Serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, în județul Ialomița ”. AnunțAnunț cu caracter normativProiect de hotărâre program transport 
6206.09.2021Anunț privind începerea procesului de recrutare şi selecție pentru 5 (cinci) poziții de membru în Consiliul de Administrație al Societății URBAN S.A. Slobozia, al CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI SLOBOZIA, în calitate de autoritate publică tutelară, asistata de expert independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRLAnunțAnunț recrutareFormulare
6106.09.2021Anunt - proces de recrutare şi selecţie pentru un post de membru în Consiliul de Administraţie al Societăţii Comerciale SC DRUMURI SI PODURI S.A. asistat de expertul independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL.Anunt + formulareAnunt recrutare
6031.08.2021Anunț de participare privind achiziționare de ”Servicii de paza pentru sediul Centrului Militar Județean Ialomița ” Anunț 
Caiet de sarcini
Draft contract
Formulare
Instrucțiuni 
Procedura proprie
Nota din partea autorității contractante
anunț achziție publică
5924.08.2021ADI Ialomița anunță organizarea unui concurs de ocupare a unui post vacant de auditor intern în sectorul public. Anunț concursconcurs
5824.08.2021Anunț atribuire contract de achiziție publică - Servicii de clasificareAnunț atribuire contractanunț achizitie publică
5724.08.2021Anunț de atribuire contract de achiziție publică - Servicii de acordare de credite Anunț atribuire contractanunț achiziție publica
5620.08.2021Anunț achiziție directă Servicii de expertiză tehnică pentru Demolarea Construcțiilor C4, C6, C9, C10, C11, C12, C22, C23, C26, C27, C28, C29 si C30 din cadrul Spitalului Județean de Urgență SloboziaAnunț publicitate
Draft contract
Caiet de sarcini
Formulare
anunț publicitate
5516.08.2021Anunț achiziție directă ” Servicii de expertiză tehnică ” pentru Recompartimentare foaier Sala Spectacole și Centru de informații pentru cetățeniAnunț publicitate
Documentație cu Formulare
5413.08.2021Anunț de publicitate privind cumpărarea unui teren în suprafață de 50.000 mp necesar realizării investițiilor prioritare identificate prin Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor în județul IalomițaAnunț
Caiet de sarcini
Formulare
Procedura internă
anunț
5311.08.2021Anunț de publicitate in vederea achiziționării Servicii de elaborare Studiu de Fezabilitate, Studiu Geotehnic, Studiu Topografic, Documentații avize/acorduri pentru obiectivul mixt de investiții: ”Reabilitare pod peste râul Ialomița la Fierbinți pe DJ 101U și dublarea acestuia cu o structura independentă” Anunț
Caiet de sarcini, contract , formulare
Certificat Urbanism
Extras carte funciara
Nota conceptuala
Tema de proiectare
Parte scrisă pod
Plan de încadrare
Releveu pod
anunț public
5209.08.2021Anunț de publicitate privind achiziționarea de Servicii de verificare tehnică de calitate pentru proiectul „ Reabilitarea și punerea în valoare a Monumentului Istoric Orașul de Floci” Cod SMIS: 117124. Anunț publicitate
Caiet de sarcini
Draft contract 
Formulare
anunț public
5122-07-2021Proces - verbal in urma analizei contestatiilor depuse in cadrul Programului finantarilor nerambursabile alocate din bugetul județului Ialomița pentru activități nonprofit de interes general pentru anul 2021Proces verbalanunt public
5021-07-2021Anunț de publicitate achiziționare servicii de asistență tehnică - dirigenție de șantier obiectiv- Reabilitarea și punerea în valoare a Monumentului istoric Orașul de Floci - Cod SMIS 117124ANUNTachiziție Caiet de sarcini
Contract servicii - draft
Documentatie tehnica
Formulare
4915.07.2021Raport evaluare propuneri de proiecte depuse prin programul finanțărilor nerambursabile alocate din bugetul județului Ialomița pentru activități nonprofit de interes general pentru anul 2021Raport evaluare propuneri proiecteanunț public
4808.07.2021Plan de selecție pentru desemnarea unui membru în Consiliul de Administrație al Societății Comerciale SC Drumuri și Poduri SA IalomițaComponenta inițialăanunț
4706-07-2021Raport - evaluare cereri in cadrul programului Promovarea sportului de performanta 2021 - 2022RaportAnunt public
4605.07.2021Anunț de publicitate achiziționare servicii de asistență tehnică - dirigenție de șantier obiectiv- Reabilitarea și punerea în valoare a Monumentului istoric Orașul de Floci - Cod SMIS 117124Anunț 
Caiet de sarcini
Contract servicii dirigenție de șantier
Documentație tehnica
Formulare 
achiziție Nota de anulare
4501.07.2021ANUNȚ PUBLICITAR achiziționare Servicii de acordare credit bancar Anunț
  • NOTIFICARE : În baza Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Ialomița nr. 227 din 06.07.2021 se modifică data depunerii ofertelor după cum urmează:
  • Depunerea ofertelor :30.07.2021 ora 14,00- rectificare 
  • Deschiderea ofertelor : 02.08.2021, ora 12,00
achiziție Documentație
Formulare 
4424.06.2021Anunț de publicitate achiziționare Servicii expertiză tehnica - Recompartimentare foaier Sala Spectacole si Centru de Informații pentru cetățeniAnunțachiziție directăDocumentație și formulare
4323.06.2021Anunț de publicitate achiziție servicii de reevaluare a activelor fixe corporale de natura construcțiilor și terenurilor aflate în domeniul public și privat al județului IalomițaAnunț
Clarificari 1
Evaluator 1 F
Evaluator 1 D si 1 E
Evaluator 1 D si 1 E 2 
achiziție directăCaiet de sarcini
4208.06.2021Anunț atribuire servicii dirigenție de șantier supraveghere lucrări ”Modernizare și dotare incintă clădire SJU Slobozia ”Anunțatribuire contract achiziție publică
4108.06.2021Anunț organizare concurs pentru ocuparea a doua posturi de auditor intern ADI IalomitaAnunțconcurs
4003-06-2021Instrucțiune CNCAV nr. 1933 din 02.06.2021 privind vaccinare cu produsul Pfizer a persoanelor în vârsta de peste 12 aniInstrucțiune CNCAV
3902-06-2021Anunț de publicitate achiziționare directă Servicii de Expertiză Tehnică pentru obiectiv Recompartimentare foaier Sala Spectacole și Centrul de Informații pentru cetățeniAnunțachiziție directăDocumentație
3828.05.2021Anunț rezultat final concurs post manager, persoana fizică, Spitalul de Urgență SloboziaRezultat finalconcurs manager SJU Slobozia
3726.05.2021Anunț atribuire contract de achiziție publică Servicii asistenta tehnică -dirigenție de șantier pentru obiectivul de investiții ”Modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primire Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”Anunț atribuire contract
3625-05-2021Anunț privind rezultat proba susținere și evaluare proiect de management pentru ocuparea postului de manager, persoana fizică, din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia.Anunț rezultatconcurs manager spital
3519.05.2021ANUNȚ DE PARTICIPARE privind atribuire de contracte de finanțare nerambursabilă de la bugetul propriu pentru activități sportive din cadrul programului sportiv de utilitate publică ”Promovarea sportului de performanță”! Anunțanunț
3419.05.2021ANUNȚ DE PARTICIPARE privind acordarea de finanțare nerambursabilă conform Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice Anunțanunț
3318.05.2021Anunț de publicitate achiziționare servicii de verificare DALI Modernizare DJ 101B : Limită județ Ilfov-Radulești”Anunț de publicitateachiziție directăCaiet de sarcini
Draft contract
Formulare format editabil
3217.05.2021Anunț de publicitate achiziționare Servicii de expertiză tehnică prin achiziție directă - Recompartimentare foaier Sala Spectacole si Centrul de Informații pentru cetățeniAnunț achiziție directăDocumentație și formulare
3110.05.2021Anunț licitație concesiune teren in suprafața de 2432 mp situat in intravilanul municipiului UrziceniAnunț licitație - concesiune Documentație atribuire
Extras de  carte funciară
Plan de încadrare în zona
Studiu de oportunitate
3029.04.2021Anunț de intenție elaborare proiect de hotărâre cu caracter normativ privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului propriu al județului Ialomița și a situațiilor financiare pe anul 2020Anunț de intențieproiect de hotărâre cu caracter normativProiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului propriu al județului Ialomița și a situațiilor financiare pe anul 2020
Situații financiare
2909-04-2021Anunț recrutare şi selecție pentru 2 (două) poziții de membru în Consiliul de Administrație al Societăți Comerciale SC INFRASTRUCTURĂ DRUMURI SI PODURI S.A. asistat de expertul independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL. Anunțanunț concursFormulare
2805.04.2021GHIDUL SOLICITANTULUI privind finanțarea din fonduri publice alocate din bugetul județului Ialomița a cererilor de finanțare depuse în cadrul programului sportiv de utilitate publică ”Promovarea sportului de performanță”, pentru anul 2021PDFanunțPersoanele interesate de aplicare prevederilor prezentului ghid pot depune observații și propuneri de îmbunătățire a acestuia pana la data de 08.04.2021 ora 16,30 prin e-mail sau la registratura instituției
2705.04.2021GHIDUL SOLICITANTULUI privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate din bugetul judeţului Ialomiţa pentru activităţi nonprofit de interes general pentru anul 2021 PDFanunț Persoanele interesate de aplicare prevederilor prezentului ghid pot depune observații și propuneri de îmbunătățire a acestuia pana la data de 08.04.2021 ora 16,30 prin e-mail sau la registratura instituției
2605-04-2021Anunt de licitatie - concesionare teren Vladeni - construire parc/parcuri fotovoltaiceAnunt
Răspuns solicitare clarificări 1
Raspuns solictări 
Harți si planuri amplasament
Răspuns consolidat clarificări
Raport licitație 
licitatie - concesiuneDocumentație atribuire
Draft contract
Formulare
Studiu oportunitate
Acord asociere
Angajament terț susținător
2505-04-2021Anunț atribuire contract de achiziție publică - Servicii de dirigenție de șantier pe perioada de execuție a lucrărilor pentru obiectivul de investiţii: “Modernizare drum județean DJ 201 Buești – Ivănești – Ion Ghica - Ciulnița - Cosâmbești – Mărculești, km 57+000 - km 84+000, TRONSON KM 74+852 - KM 84+000”AnuntACHIZITIE DIRECTA
2402.04.2021ANUNȚ DE PARTICIPARE achiziționare “Servicii de paza pentru obiectivele compuse din imobile, terenuri si construcții ce aparțin Consiliului Județean Ialomița” Anunț participare

Contestație 12397
Contestație 12400
Decizie CNSC nr.1397
Contestatie 18445_02.08.2021
Decizie 1782/13.08.2021
Anunț atribuire contract 
achiziție publicăCaiet de sarcini lot 1
Caiet de sarcini lot 2
Caiet de sarcini lot 3
Draft contract lot 1
Draft contract lot 2
Draft contract lot 3
Formulare ofertanți
Instrucțiuni către ofertanți
Procedură proprie atribuire
2302.04.2021Anunț public privind decizia etapei de încadrare proiect ”Reabilitare pod peste raul Ialomița la Bucu DJ 213A”-faza 2Anunțpublic
2202.04.2021Anunț organizare concurs ocupare funcție manager Spitalul Județean de Urgență SloboziaAnunț concurs- bibliografie

Rezultat proba susținere și evaluare proiect de management pentru ocuparea postului de manager, persoana fizică, din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia.

Regulament desfășurare concurs
2129.03.2021,,Achiziție pachet servicii Analiza de business pentru dezvoltare soluție informatica” în cadrul proiectului: „Împreună pentru Ialomița – Strategia de dezvoltare a județului Ialomița 2021-2027 şi servicii publice accesibile pentru cetățeni”, cod SMIS 135954/SIPOCA 801PDF
2026.03.2021Anunț atribuire contract de achiziție publică - SERVICII DE VERIFICARE PROIECT pentru obiectivul „Construirea blocului operator din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”Anunțachiziție directă
1922.03.2021Anunț de publicitate achiziție directă Servicii dirigenție de șantier pentru obiectiv ”Modernizarea , extinderea și dotarea Unității de Primire Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia ”, cod SMIS 119070Anunțachiziție directăDocumentație
Formulare
1815.03.2021Anunț atribuire contract Servicii formare personalAnunț atribuire contract anunț atribuire
1709.03.2021Anunț solicitare aviz privind încadrarea în infrastructura sistemului național de apărare a bunului teren extravilan și intravilan , situat in unitatea administrativ -teritorială comuna Vlădeni, în suprafață de 50.943 mpAnunțanunț
1609.03.2021Anunț solicitare aviz privind încadrarea în infrastructura sistemului național de apărare a bunului teren extravilan și intravilan , situat in unitatea administrativ -teritorială comuna Vlădeni, în suprafață de 36.760 mpAnunțanunț
1509.03.2021Anunț solicitare aviz privind încadrarea în infrastructura sistemului național de apărare a bunului teren extravilan și intravilan , situat in unitatea administrativ -teritorială comuna Vlădeni, în suprafață de 102.859mpAnunțanunț
1409.03.2021Anunț solicitare aviz privind încadrarea în infrastructura sistemului național de apărare a bunului teren extravilan și intravilan , situat in unitatea administrativ -teritorială comuna Vlădeni, în suprafață de 30.929 mpAnunțanunț
1305.03.2021Anunț organizare concurs ocupare post vacant consilier superior- Compartiment Parteneriate Instituționale și Colaborare cu Societatea CivilăAnunțconcursAtribuții post
12 04.03.2021Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Reabilitare pod peste râul Ialomița la Bucu, pe DJ 213A”, propus a fi amplasat în comuna Bucu (intravilan și extravilan), comuna Mărculești (extravilan), județul Ialomița.Anunț publicanunț public
1125.02.2021Anunț publicitate achiziție servicii de asistență tehnică-dirigenție de șantier pentru obiectivul „Modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primire Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”, cod SMIS 119070.Anunțachiziție directăDocumentație
Formulare
10 23.02.2021Anunț Mediu

CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA cu sediul în Slobozia-Piața Revoluției nr.1, județul Ialomița, în calitate de titular al planului “ Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor în județul Ialomița”, anunță publicul interesat asupra  deciziei de emitere a avizului de mediu de către Agenția pentru Protecția Mediului Ialomița. De asemenea, documentele prevăzute la alin.(1), art.33 din H.G. 1076/2004 pot fi consultate la sediul Consiliului Județean Ialomița, în zilele de luni-vineri, în orele de program. Proiectul de plan în forma avizată de APM Ialomița se poate pune la dispoziția publicului, la cerere, la sediul APM Ialomița.

anunț mediu
923.02.2021Achiziție pachet servicii Analiza de business pentru dezvoltare soluție informatica” în cadrul proiectului: „Împreună pentru Ialomița – Strategia de dezvoltare a județului Ialomița 2021-2027 şi servicii publice accesibile pentru cetățeni”, cod SMIS 135954/SIPOCA 801Anunț
Răspuns clarificări
achiziție directăDocumentație
Formulare
823.02.2021Anunț public privind decizia etapei de încadrare -Agenția pentru Protecția Mediului Ialomița pentru proiectul „Reabilitare pod peste râul Ialomița la Țăndărei, pe DJ 212”, amplasat în localitatea Țăndărei, DJ 212 km 78+250, județul Ialomița. Anunțanunț public
716.02.2021Anunț de publicitate achiziționare ”Pachet organizare și livrare cursuri planificare strategică” - cod SMIS 135954-Sipoca 801Anunțachiziție directăDocumentație
Formulare
Răspuns clarificări 1
Răspuns clarificări 2
Răspuns clarificări 3
615-02-2021Anunț de publicitate achiziționare servicii de verificare proiect Construire bloc operator din cadrul Spitalului Județean IalomițaAnunț publicitateachiziție directăDocumentație
Formulare
501.02.2021Anunț publicitar privind vânzarea prin licitație a masei lemnoase pe picior din zona de siguranță a drumurilor județene proprietatea publică a județului IalomițaAnunț publicitarlicitație
422.01.2021Anunț intenție elaborare proiect de hotărâre cu caracter normativ privind aprobarea documentației de amenajare a teritoriului ”Actualizarea Planului de Amenajarea a Teritoriului Județean -PATJ Ialomița”ANUNȚ
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de amenajare a teritoriului ”Actualizarea Planului de Amenajarea a Teritoriului Județean -PATJ Ialomița”
caracter normativPATJ Ialomița - Partea 1
PATJ Ialomița - Partea 2
PATJ Ialomița - Partea 3
PATJ Ialomița - Partea 4
PATJ Ialomița - Partea 5
319-01-2021Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu - pentru proiectul „Reabilitare pod peste râul Ialomița la Țăndărei, pe DJ 212”,ANUNT
214-01-2021Anunt - Plan de selectie pentru desemnarea a 2 (doi) administratori in Consiliul de Administratie al SC Infrastructura Drumuri si Poduri SA - Componenta initialaANUNT
114-01-2021Anunț de intenție privind elaborare proiect de hotărâre cu caracter normativ privind aprobarea ”Programului de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate, în județul Ialomița, pentru perioada 2022-2028”ANUNT DE INTENTIEproiect de hotărâre cu caracter normativProiect de hotarare privind aprobarea ”Programului de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate, în județul Ialomița, pentru perioada 2022-2028” 
Nr. anuntDataDetaliiDocumentTip anuntObservații
12014-12-2020Anunț privind organizare procedură de analizare proiect de management pentru Biblioteca Județeană Ștefan Bănulescu Ialomița, Centrul Cultural Ionel Perlea Ialomița, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița și Muzeul Județean IalomițaAnunțAnunțNOTA A - proiect management Muzeul Judetean Ialomita
NOTA B - proiect management Muzeul Judetean Ialomita
ANUNT - REZULTAT NOTA A+B - proiect management Muzeul Judetean Ialomita
NOTA A - proiect de management - Centrul Cultural Ionel Perlea
NOTA B - proiect de management - Centrul Cultural Ionel Perlea
ANUNT - REZULTAT NOTA A+B - proiect de management - Centrul Cultural Ionel Perlea
NOTA A - proiect de management - Biblioteca Judetean St Banulescu
NOTA B - proiect de management - Biblioteca Judetean St Banulescu
ANUNT - REZULTAT NOTA A+B - proiect de management - Biblioteca Judetean St Banulescu
NOTA A - proiect de management - Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii
NOTA B - proiect de management - Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii
ANUNT - REZULTAT NOTA A+B - proiect de management - Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii
ANUNT - REZULTAT FINAL - proiect de management - Centrul Cultural Ionel Perlea
ANUNT - REZULTAT FINAL - proiect de management - Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii
ANUNT - REZULTAT FINAL - proiect de management - Biblioteca Judetean St Banulescu
ANUNT - REZULTAT FINAL - proiect management Muzeul Judetean Ialomita
11911.12.2020Anunt atribuire contract achizitie publica directa - Achizitie pachet echipamente necesare managementului de proiect (inclusiv licente si antivirus) si echipamente necesare implementarii activitatii proiectului (altele decat MP), inclusiv licente si antivirus necesare –LOTUL 3 pentru obiectivul de investiţii: „Împreună pentru Ialomiţa – Strategia de dezvoltare a judeţului Ialomiţa 2021-2027 şi servicii publice accesibile pentru cetăţeni”, cod SMIS 135954/ SIPOCA 801Anunt Anunt atribuire
11808.12.2020Anunț atribuire contract achiziție publica - Servicii de dirigentie de santier pe toata perioada de executie a lucrarilor si pana la receptia finala a obiectivului de investitii, oferent obiectivului Reabilitarea, modernizarea si dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Slobozia, Cod SMIS 126420Anuntanunt atribuire
11704-12-2020Anunț de intenție privind elaborare proiect de hotărâre cu caracter normativ privind stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole, în vederea calculării veniturilor anuale brute obținute din cedarea folosinței bunurilor prin arendare, pe anul 2021Anunț de intențieproiect de hotărâre cu caracter normativProiect de hotărâre cu caracter normativ privind stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole, în vederea calculării veniturilor anuale brute obținute din cedarea folosinței bunurilor prin arendare, pe anul 2021
11604.12.2020Anunț de intenție elaborare proiect de hotărâre cu caracter normativ privind stabilirea prețului mediu /tonă (masa verde) obținută de pe pajiște,pentru anul 2021Anunț intențieproiect de hotărâre cu caracter normativProiect de hotărâre privind stabilirea prețului mediu /tonă (masa verde) obținută de pe pajiște, pentru anul 2021
11504-12-2020Anunț achiziției directa servicii actualizare deviz general pentru obiectivul de investiții ” Reabilitarea și punerea in valoare a Monumentului Istoric Orașul de Floci”Anunț achiziție achiziție directăDocumentație
Formulare
Raspuns clarificare 1
Deviz general
DALI
11404.12.2020Anunț atribuire contract achiziție publica servicii topografie obiectiv Construirea și dotarea blocului alimentar și a spălătoriei cu Heliport pe terasă aferentă Spitalului Județean de Urgență SloboziaAnunț atribuireanunț atribuire
11311-11-2020Anunț de publicitate pentru Achiziție pachet echipamente necesare managementului de proiect si echipamente necesare implementării activității proiectului-lotul 3 în cadrul proiectului : „Împreună pentru Ialomița – Strategia de dezvoltare a județului Ialomița 2021-2027 şi servicii publice accesibile pentru cetățeni”, cod SMIS 135954/SIPOCA 801.Anunțachiziție publicăDocumentație
Formulare editabile
11210.11.2020Anunţ privind organizare procedura de analizare a noului proiect de management pentru ocuparea postului de manager al Muzeului Naţional al AgriculturiiAnunţ proiect management MNA

Rezultat selecție dosare
NOTA A
NOTA B
Anunt - rezultat
Rezultat analiza proiect management
Caiet obiective analiza proiect 
Regulament de desfasurare procedura
Calendar concurs
11105-11-2020Anunț atribuire contract subsecvent servicii deszăpezire si combatere a poleiului - lot 1 UrziceniAnunțachiziție publică
11005-11-2020Anunț atribuire contract achiziție servicii de verificare a proiectelor de structuri portante pentru proiectul Reabilitare pod peste raul Ialomița la Bucu pe DJ 213AAnunțachiziție publică
10905.11.2020Anunț atribuire contract de atribuție publică Servicii verificare a proiectelor de structuri portante - Reabilitare pod peste râul Ialomița la Țăndărei pe DJ 212Anunțachiziție publică
10804-11-2020Anunț atribuire contract achiziție publică Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante - proiect modernizare si dotare incinta SJU SloboziaAnunțachiziție publică
10730-10-2020ANUNȚ ACHIZIȚIE DIRECTĂ - Servicii de verificare prin verificatori de proiect atestați pentru Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) - actualizată aferente obiectivului de investiții: ”Reabilitarea și punerea în valoare a Monumentului istoric Orașul de Floci”.Anunțachiziție directăDocumentație
Formulare
10623-10-2020Anunț rezultat final evaluare management Muzeul Județean IalomițaAnunț rezultat finalevaluare management
10523-10-2020Anunț rezultat evaluare finală management Centrul Cultural ”Ionel Perlea”Anunț rezultat final evaluare management
10423-10-2020Anunț rezultat evaluare finală management Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița Anunț rezultat final evaluare management
10322-10-2020Anunț rezultat final evaluare management Biblioteca Județeana ”Stefan Bănulescu” IalomițaAnunț rezultat finalevaluare management
10220-10-2020Anunț de publicitate - achizitie directă sevicii dirigentie de santier pentru obiectiv ”Reabilitarea, modernizarea și dotarea Abulatoriului din cadrul Spitalului Judetean de Urgență Slobozia - cod SMIS-126420”Anunț publicitateachizitie directaCaiet de sarcini
Model contract
Formulare
10120.10.2020Anunț evaluare finală a managementului Muzeului Județean Ialomița Anunț - nota A si Bevaluare management
10020-10-2020Anunț rezultat evaluare management Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Ialomita -” Nota- A și BAnunt - Nota A + Bevaluare management institutii de cultura
9920-10-2020Anunț rezultat evaluare management Centrul Cultural Ionel Perlea Ialomita -” Nota- A și BAnunt - Nota A+Bevaluare management institutii de cultura
9820-10-2020Anunt - Nota B (etapa sustinere raport de activitate) - evaluare finala management Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale IalomitaAnunt - Nota Bevaluare management institutii de cultura
9720-10-2020Anunt - Nota B (etapa sustinere raport de activitate) - evaluare finala management Centrul Cultural Ionel PerleaAnunt - Nota Bevaluare management institutii de cultura
9619-10-2020Anunț rezultat evaluare management -nota BAnunț - nota Bevaluare management
9519-10-2020Anunț rezultat evaluare management Biblioteca Județeană ”Ștefan Bănulescu Ialomița -” Nota- A și B.pdfAnunț -nota A și Bevaluare management
9419-10-2020Anunț rezultat evaluare finală management Biblioteca Județeană ”Ștefan Bănulescu” Ialomița Anunț  - nota Bevaluare mangement
9316-10-2020Anunț rezultat evaluare finală management Centrul Cultural Ionel PerleaAnunț - nota Aevaluare management
9216-10-2020Anunț rezultat evaluare finală management Centrul Județean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița - Nota AAnunț - nota Aevaluare management
9116-10-2020Anunț rezultat evaluare finală management Muzeul Județean Ialomița -Nota AAnunț -nota Aevaluare manegement
9016.10.2020Documentație solicitare aviz pentru concesionare teren din extravilanul comunei Vlădeni în suprafață de 6.104.542 mpDocumentațieconcesionare
8916.10.2020Anunț rezultat evaluare finala management Biblioteca Județeană Stefan Bănulescu Ialomița - Nota AAnunț- nota A
8815.10.2020Lista unităților de învățământ preuniversitar de stat care au depus solicitări de includere în programul ”Premii de excelență pentru olimpicii ialomițeni din învățământul preuniversitar de stat, pentru anul școlar 2019-2020” al Consiliului Județean IalomițaListă unități învățământ
8713-10-2020Anunț privind reluarea concursului pentru ocuparea postului vacant de consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Direcției Investiții și Servicii Publice , Serviciul Investiții și Servicii Publice - Compartiment Investiții PubliceAnunțconcurs
8608-10-2020ANUNT DE PUBLICITATE - Achizitie Servicii de dirigenție de șantier pe toată perioada de execuție a lucrărilor și până la recepția finală a obiectivului de investiții, aferent obiectivului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”, Cod SMIS: 126420ANUNTachizitie directaCAIET DE SARCINI
DRAFT CONTRACT
FORMULARE
8508-10-2020ANUNȚ DE PUBLICITATE - Achizitii servicii de neutraliza re a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, provenite din gospodăriile crescătorilor individuali de pe raza Judetului IalomițaANUNTAchizitie directaDocumentatie
Formulare
8408.10.2020Rezultate procedura selecție cereri conform Ghidul Solicitantului aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 24.pdfPDFAnunț public
8305-10-2020Anunț publicitate achiziție Servicii verificare proiect ”Modernizarea și dotarea incintei clădirii Spitalului Județean de Urgență Slobozia- Corpuri de clădire C,D,E- județul Ialomița ”Anunțachiziție directăCaiet de sarcini
Model contract
Formulare
8205-10-2020ANUNȚ ACHIZIȚIE DIRECTĂ ”Servicii de actualizare a studiului topografic si de obstacolare pentru obiectivul de investiții: „Construirea și dotarea blocului alimentar și a spălătoriei cu Heliport pe terasă aferente Spitalului Județean de Urgență Slobozia”. Anunțachiziție directăRăspuns clarificare nr. 1 

Documentație
Formulare
8129-09-2020ANUNȚ ACHIZIȚIE DIRECTĂ-Servicii de verificare tehnică a documentației tehnico-economice faza DALI pentru proiectul: „Reabilitare pod peste râul Ialomița la Țăndărei pe DJ 212”.Anunțachiziție directaDocumentație
Formulare
8029-09-2020ANUNȚ ACHIZIȚIE DIRECTĂ -Servicii de verificare tehnică a documentației tehnico-economice faza DALI pentru proiectul: „Reabilitare pod peste râul Ialomița la Bucu pe DJ 213A”.Anunțachiziție directaDocumentatie
Formulare
7924.09.2020Anunț de publicitate pentru Achiziție pachet echipamente necesare managementului de proiect si echipamente necesare implementării activității proiectului-lotul 3 în cadrul proiectului : „Împreună pentru Ialomița – Strategia de dezvoltare a județului Ialomița 2021-2027 şi servicii publice accesibile pentru cetățeni”, cod SMIS 135954/SIPOCA 801.AnunțlicitațieCaiet de sarcini
Model contract
Formulare
7821-09-2020Anunț atribuire contract achiziție publică - Servicii de verificare a proiectelor de structuri portanteAnunțatribuire contractRăspuns clarificări
7721-09-2020Anunț de publicitate pentru achizție directă servicii de neutraliza re a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, provenite din gospodăriile crescătorilor individuali de pe raza Judetului IalomițaAnunțlicitațieDocumentație
7618.09.2020Anunț licitație de concesiune bunuri proprietate publică - ”Aerodorm Alexeni”Anunțlicitație
7504-09-2020Anunț de publicitate pentru achiziție ”Servicii de elaborare Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I.), Studiu Geotehnic, Studiu Topografic, Documentații avize/acorduri pentru obiectivul de investiții: ”Reabilitare pod peste râul Ialomița la Bucu pe DJ 213A” Anunțachiziție Documentație
7403-09-2020Anunț de publicitate privind achiziționare Servicii de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman,provenite din gospodăriile crescătorilor individuali de pe raza județului IalomițaAnunțachiziție directăDocumentație 
7301-09-2020Anunț atribuire contract achiziție publică ”Pachet servicii organizare evenimente informare- promovare și organizare vizită de schimb de experiență într-un stat membru UE”- în cadrul proiectului ”Împreună pentru Ialomița- Strategia de dezvoltare a județului Ialomița 2021-2027 și servicii publice accesibile pentru cetățeni”,- cod SMIS 135954/SIPOCA 801PDFachiziție directă
7231-08-2020Clarificari din partea autoritatii contractante privind Expertiza pod Țăndărei Clarificări din partea autorității contractante
Partea scrisă
Releveu pod
Plan încadrare
clarificări
7126-08-2020Anunț publicitate achiziționare Servicii de verificare proiect ”Reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia, COD SMIS 126420 ”Anunțachiziție directăCaiet de sarcini
Contract cadru
Formulare
7026-08-2020Anunț de publicitate privind achiziție Servicii elaborare Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I.), Studiu Topografic, Documentații avize/acorduri pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare pod peste raul Ialomița la Țăndărei pe DJ 212 ”AnunțpublicitateCaiet Sarcini
Certificat Urbanism pod Tandarei 
Draft contract
Formulare
Nota Conceptuala pod Tandarei
Studiu Geo Pod peste raul Ialomita la Tandarei
Tema de Proiectare pod Tandarei
6921-08-2020Anunt publicitate achizitionare servicii de neutralizare a subproduselor de origine animala.AnuntanunțCaiet de sarcini si formulare
6820-08-2020Anunț evaluare finală a managementului Muzeului Național al Agriculturii Slobozia pentru perioda 2015-2020Anunț
6717-08-2020Anunț de participare pentru activități sportive din cadrul programului sportiv de utilitate publică „Promovarea sportului de performanță“ în sezonul competițional sportiv intern 2020-2012AnunțanunțBuget
6610.08.2020Anunț licitație de concesiune bunuri proprietate publică - ”Aerodorm Alexeni”PDFlicitație
6530-07-2020Anunț atribuire contract achiziție publică Pachet servicii și materiale informare promovare proiect Strategie de Dezvoltare a județului Ialomita 2021-2027- cod SMIS 135954PDFachiziție publică
6430-07-2020Anunț atribuire contract achiziție publică Servicii Consultanță privind gestionarea proiectelor- Creșterea eficienței energetice a clădirii Centrului Culural ”Ionel Perlea” și a sediului administrativ al Muzeului Județean IalomițaPDFlicitație
6330-07-2020Anunț atribuire contract achiziție publică Servicii Consultanță privind gestionarea proiectelor- Creșterea eficienței energetice a clădirii Comanadamentului - Pavilion A (Centrul Militar Județean Ialomița) și a Clădirii Administrative din str. Răzoare nr. 3PDFlicitație
6230.07.2020Anunț atribuire contract achiziție publică Servicii Consultanță privind gestionarea proiectelor- Creșterea eficienței energetice a clădirii Școlii Profesionale Specială ”Ion Teodorescu” SloboziaPDFlicitație
6120-07-2020Anunț ocupare post jurist- ADI IalomițaAnunțconcurs
6016-07-2020Informare AFIR privind finanațarea tinerilor fermieriANUNȚpublic
5916-07-2020Informare sesiune depunere proiecte program LIFE 2020Anunțpublic
5814-07-2020Anunt cerere Proiecte Submasura 6.1 - Sprijin pentru Instalarea tinerilor fermieriANUNȚpublic
5709-07-2020Anunt atribuire contract de achizitie publica - Servicii de verificare tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie pentru obiectivul: „Modernizarea, extinderea si dotarea Unitătii de Primiri Urgente din cadrul Spitalului Judetean Urgentă Slobozia" Cod SMIS: 119070, finantat prin Programul Operational Regional 2014-2020Anuntachiziție directă
5607-07-2020Anunţ atribuire Contract de achiziţie publică - Servicii de revizuire a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I.) aferente obiectivelor: 1.„Creşterea eficienţei energetice a clădirii Centrului Cultural „IONEL PERLEA” 2. Creşterea eficienţei energetice pentru Clădirea Comandamentului – Pavilion A- (Centrul Militar Judeţean Ialomiţa)” 3.”Creșterea eficienței energetice a Sediului Muzeului Județean Ialomița” 4.”Creșterea eficienței energetice a Clădirii Administrative din strada Razoare ,nr. 3” 5.“Creşterea Eficienţei Energetice a Școlii Profesionale Speciale „Ion Teodorescu” Slobozia” Anuntachiziție directă
5501-07-2020Anunt de publicitate - achizitionare Servicii Consultanta/Asistenta pentru intocmirea si depunerea Cererii de finanţare și a documentației aferente COD CPV.72224000-1- Servicii de consultanță privind gestionarea proiectelor Anunt de publicitateachiziție directă

Caiet de sarcini - Servicii Consultanta/Asistenta pentru intocmirea si depunerea Cererii de finanţare- obiectiv Creşterea eficienţei energetice a clădirii Centrului Cultural „IONEL PERLEASlobozia

Caiet de sarcini - Servicii Consultanta/Asistenta pentru intocmirea si depunerea Cererii de finanţare- obiectiv „Creşterea eficienţei energetice pentru Clădirea Comandamentului – Pavilion A- (Centrul Militar Judeţean Ialomiţa)”

Caiet de sarcini - Servicii Consultanta/Asistenta pentru intocmirea si depunerea Cererii de finanţare- obiectiv ”Creșterea eficienței energetice a Sediului Muzeului Județean Ialomița”

Caiet de sarcini - Servicii Consultanta/Asistenta pentru intocmirea si depunerea Cererii de finanţare- obiectiv ”Creșterea eficienței energetice a Clădirii Administrative din strada Razoare ,nr. 3”

Caiet de sarcini - Servicii Consultanta/Asistenta pentru intocmirea si depunerea Cererii de finanţare- obiectiv "Creşterea Eficienţei Energetice a Școlii Profesionale Speciale „Ion Teodorescu” Slobozia”

5430-06-2020Anunt atribuire contract achizitie directa - Servicii de revizuire expertiza tehnica aferent obiectivului ,,Cresterea eficientei energetice a Cladirii Administrative din strada Razoare nr.3"Anunt achiziție directă
5330-06-2020Anunt atribuire contract achizitie directa - Servicii de revizuire expertiza tehnica aferent obiectivului ,,Cresterea eficientei energetice pentru Cladirea Comandamentului - Pavilion A (Centrul Militar Judetean Ialomita) Anuntachiziție directă
5230-06-2020Anunt atribuire contract achizitie directa - Servicii de revizuire expertiza tehnica aferent obiectivului ,,Cresterea eficientei energetice a Scolii Profesionale Speciale Ion Teodorescu Slobozia"Anuntachiziție directă
5130-06-2020Anunt atribuire contract achizitie directa - Servicii de revizuire expertiza tehnica aferent obiectivului ,,Cresterea eficientei energetice a cladirii Centrului Cultural Ionel PerleaAnunt achiziție directă
5030-06-2020Anunt atribuire contract achizitie directa - Servicii de revizuire expertiza tehnica aferent obiectivului ,,Cresterea eficientei energetice a sediului Muzeului Judetean IalomitaAnuntachiziție directă
4930-06-2020Anunt atribuire contract achizitie directa - Servicii de revizuire audit energetic aferent obiectivului ,,Cresterea eficientei energetice a Scolii Profesionale Speciale Ion Teodorescu Slobozia"Anuntachiziție directă
4830-06-2020Anunt atribuire contract achizitie directa - Servicii de revizuire audit energetic aferent obiectivului ,,Cresterea eficientei energetice a Cladirii Administrative din strada Razoare nr.3"Anuntachiziție directă
4730-06-2020Anunt atribuire contract achizitie directa - Servicii de revizuire audit energetic aferent obiectivului ,,Cresterea eficientei energetice a cladirii Centrului Cultural Ionel PerleaAnuntachiziție directă
4630-06-2020Anunt atribuire contract achizitie directa - Servicii de revizuire audit energetic aferent obiectivului ,,Cresterea eficientei energetice a sediului Muzeului Judetean IalomitaAnuntachiziție directă
4530-06-2020Anunt atribuire contract achizitie directa - Servicii de revizuire audit energetic aferent obiectivului ,,Cresterea eficientei energetice pentru Cladirea Comandamentului - Pavilion A (Centrul Militar Judetean Ialomita) Anuntachiziție directă
4422-06-2020Anunț atribuire contract achiziție publică directă - Articole mărunte de birou; cartușe de toner; hârtie pentru fotocopiere și xerografică; papetărieAnunțachiziție directă
4319-06-2020Anunț licitație concesiune Parc Fotovoltaic GiurgeniAnunț licitațielicitațieDocumentație de atribuire
4212-06-2020Anunț de publicitate achiziții ”Servicii de revizuire a documentației de avizare a lucrărilor de intervenții D.A.L.I. ” prin achiziție directă ”Creșterea eficienței energetice a clădirii Centrului Cultural ”Ionel Perlea” Slobozia”Anunț 
Caiet de sarcini cladire Centrul Militar Județean 
Caiet de sarcini clădire Centrul Cultural Ionel Perlea
Caiet de sarcini clădire Muzeul Județean Ialomița
Caiet de sarcini clădire str. Răzoare
Caiet de sarcini clădire Școala Specială ”Ion Teodorescu”
Model contract
Formulare
achiziție directă
4111-06-2020Anunt achizitie directa - Servicii de verificare tehnica de calitate pentru obiectivul "Modernizarea, extinderea si dotarea Unitatii de Primire Urgente din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Slobozia" cod SMIS 119070Anunt
CAIET-DE-SARCINI-FORMULARE-CONTRACTE
Achizitie directa
4011-06-2020Anunt de publicitate - achizitie directa - Pachet servicii organizare evenimente informare – promovare şi organizare vizita de schimb de experienţă într-un stat membru UE proiect „Împreuna pentru Ialomiţa – Strategia de dezvoltare a judeţului Ialomiţa 2021-2027 şi servicii publice accesibile pentru cetăţeni”, cod SIPOCA 801, cod SMIS 135954 Anunt
Caiet de sarcini
Model contract
Formulare
Achizitie directa
3910-06-2020Anunt de publicitate - achizitie directa - Pachet servicii si materiale informare promovare proiect „Împreuna pentru Ialomiţa – Strategia de dezvoltare a judeţului Ialomiţa 2021-2027 şi servicii publice accesibile pentru cetăţeni”, cod SIPOCA 801, cod SMIS 135954 Anunt
Caiet de sarcini
Model contract
Formulare
Achizitie directa
3803-06-2020Anunț publicitar privind vânzarea prin licitație a masei lemnoase pe picior din zona de siguranță a drumurilor județene proprietatea publică a județului Ialomița - a doua licitațiePDFlicitație
3729-05-2020Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediuPDF
3628-05-2020Anunț de publicitate in vederea achiziționării directe servicii de Dirigenție de șantier pe toată perioada de execuție a lucrărilor și până la recepția finală a Obiectivului de investiții, aferent obiectivului „Restaurare și conservare Biserica de lemn Sf. Nicolae” Cod SMIS: 116941Anunț publicitate
Caiet de sarcini
Model Contract
Formulare
licitație
3526-05-2020Anunț achiziție directă servicii verificare tehnica de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție pentru obiectivul ”Modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primire Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia” Cod SMIS 119070PDFlicitație
3425-05-2020Anunț publicitate licitație achiziție directă pachet consumabile - proiect Strategia de dezvoltare a județului Ialomița 2021-2027 și servicii publice accesibile pentru cetățeni cod SMIS 135954- SIPOCA 801Anunț publicitate 
Caiet de sarcini
Formulare
Model contract
licitație
3318-05-2020Anunţ începere proces de recrutare şi selecţie pentru 3 (trei) poziţii de membru in Consiliul de Administraţie al Societăţii Comerciale SC INFRASTRUCTURĂ DRUMURI SI PODURI S.A. asistat de expertul independent F O X MANAGEMENT CONSULTANTS SRLPDFconcurs
3213-05-2020Anunț atribuire contract servicii management pentru proiectul cod SMIS 126420 - Reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Spitalului Județean de Urgență SloboziaPDFlicitație
3105-05-2020Anunț privind rezultat evaluare 2019 a managementului Centrului Cultural Ionel Perlea și Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale IalomițaNota A
Nota B
Nota finală
Rezultat final evaluare anuală
3004-05-2020Anunț în urma evaluării anuale a managementului Muzeului Județean Ialomița și Muzeului Național al Agriculturii pe anul 2019Nota A
Nota B
Nota finală
Anunț rezultat final evaluare anuala 2019 muzee 
2904-05-2020Anunț privind evaluarea anuala a managementului Bibliotecii Județene ”Ștefan Bănulescu ” IalomițaAnunț nota A
Anunț nota B
Rezultat final
Anunt rezultat final evaluare anuala 2019
2828-04-2020Anunț de intenție elaborare proiect de hotărâre cu caracter normativ privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului propriu al județului Ialomița și a situațiilor financiare pe anul 2019Anunț bugetProiect de hotărâre cu caracter normativ privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului propriu al județului Ialomița și a situațiilor financiare pe anul 2019
2714-04-2020Anunț achiziție directă Servicii de revizuire expertiză tehnică PDFlicitațieCaiet de sarcini clădire Centrul Militar Județean
Caiet de sarcini clădire Centrul Culural  Ionel Perlea
Caiet de sarcini Clădire Muzeul Județean Ialomița
Caiet de sarcini Clădire str. Răzoare
Caiet de sarcini Școala Profesională Speciala Ion Teodorescu
Formulare
2631-03-2020Anunț de licitație privind încheierea unui contract de concesiune de bunuri a obiectivului Parc Fotovoltaic Ialomița I prin captarea energiei verzi solare,proprietatea publică a județului Ialomița PDFlicitație
2519-03-2020Anunț achiziție directă servicii revizuire audit energetic clădire Școala Profesională Specială ”Ion Teodorescu” SloboziaPDFlicitațieCaiet de sarcini
Model contract
Formulare
2419-03-2020Anunț achiziție directă servicii revizuire audit energetic Clădire Administrativă - str. Răzoare PDFlicitațieCaiet de sarcini
Model contract
Formulare
2319-03-2020Anunț achiziție directă servicii revizuire audit energetic clădire sediu Muzeul Județean IalomițaPDFlicitațieCaiet de sarcini
Model contract
Formulare
2219-03-2020Anunț achiziție directă servicii revizuire audit energetic clădire Centrul Cultural Ionel PerleaPDFlicitațieCaiet de sarcini
Model contract
Formulare
2119-03-2020Anunț achiziție directă servicii revizuire audit energetic obiectiv -Creștere eficiență energetică cladire CMJPDFlicitațieCaiet de sarcini
Model contract
Formulare
2017-03-2020ANUNȚ ATRIBUIRE CONTRACT DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ - Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante pentru obiectivul: „Modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean Urgență Slobozia” Cod SMIS: 119070, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 PDFlicitație
1909-03-2020Anunț atribuire contract atribuție publică Servicii verificare proiect obiectiv- modernizare DJ 306 - cod SMIS 120110PDFlicitație
1809-03-2020Anunț atribuire contract servicii audit financiar extern proiect cod SMIS 126420PDFlicitație
1703-03-2020Anunț publicitar privind vânzarea prin LICITAȚIE a masei lemnoase pe picior din zona de siguranță a drumurilor județene proprietatea publică a județului IalomițaPDFlicitație
1603-03-2020Asociația de Dezvoltare Intercomunitara Ialomița, cu sediul in Slobozia, B-dul Matei Basarab, nr.22, Bl.AS- Parter, organizează, in perioada 02 Martie - 27 Martie 2020, concurs pentru ocuparea a 4 (patru) posturi vacante de auditor intern in sectorul public, cod COR 241306.PDFconcurs
1503-03-2020Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița, cu sediul ill Slobozia, B-dul Matei Basarab, nr.22, Bl.AS- Parter, organizează, in perioada 02 Martie - 20 Martie 2020, concurs pentru ocuparea unui post de Contabil in cadrul Departamentului -Financiar -Contabil al ADI Ialomița (cod COR 331302).PDFconcurs
1403.-03-2020Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița, cu sediul in Slobozia, B-dul Matei Basarab, nr.22, Bl.AS- Parter, organizează, în perioada 02 Martie - 20 Martie 2020, concurs pentru ocuparea unui post de consilier juridic în cadrul Departamentului -Programul Județean de Dezvoltare Locala - Cod COR 261103PDFconcurs
1303-03-2020Anunț organizare concurs pentru ocuparea unui post vacant de consilier , clasa I,grad profesional asistent - Unitatea Județean pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice PDFconcurs
1226-Feb-20Anunt licitatie privind concesiune bunuri Parc Fotovoltaic IPDFlicitație
1125-Feb-20Anunț atribuire informare și publicitate Ambulatoriu SJUSPDFlicitație
1014-Feb-20Anunț de publicitate achiziție servicii de audit prin achiziție directă servicii de verificare proiect Modernizare DJ306 limită județul Călărași PDFlicitațieCaiet de sarcini
Model contract
Formulare
913-Feb-20Clarificare nr. 1 la achiziție directă achiziție publică servicii de consultanță pentru management obiectiv Reabilitarea, modernizare și dotarea Ambulatoriului Spitalului Județean de Urgență Slobozia - cod SMIS 126420PDFlicitațieFormulare
812-Feb-20Anunț atribuire contract achiziție publică servicii de actualizare expertiză tehnică ”Modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primire Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia ”- cod SMIS 119070PDFlicitație
703-Feb-20Anunț atribuire contract achiziție publică servicii marketing și promovare proiect cod SMIS 116932PDFlicitație
631-Jan-20Anunț publicitate achiziționare directă servicii consultanță pentru management proiect cod SMIS 126420 -Reabilitarea, modernizarea și dotarea ambulatoriului din cadrul Spitalului Județean de Urgență SloboziaPDFlicitațieCaiet de sarcini
Model contract
Formulare
531-Jan-20Anunț publicitate achiziție directă servicii audit pentru proiect cod SMIS 126420 -Reabilitarea, modernizarea și ambulatoriului din cadrul Spitalului Județean de Urgență SloboziaPDFlicitațieCaiet de sarcini
Model contract
Formulare
431-Jan-20Anunț de publicitate achiziție directă servicii de informare și publicitate proiect cod SMIS 126420 -Reabilitarea, modernizarea și ambulatoriului din cadrul Spitalului Județean de Urgență SloboziaPDFlicitațieCaiet sarcini 
Model contract
Formulare
330-Jan-20Anunț atribuire contract de achiziție publică servicii de consultanță privind efectuarea testului investitorului privat prudent in economia de piață.PDFlicitație
230-Jan-20Anunț achiziție directă conform art. 43 din HG 395/2016, Servicii de verificare tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie pentru obiectivul: „Modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean Urgență Slobozia” Cod SMIS: 119070, cod CPV 71328000-3 Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante PDFlicitațieCaiet de sarcini; Formulare!
107-Jan-20Parc Fotovoltaic Ialomița I prin captarea energiei verzi solarePDFlicitatie